Sunteți pe pagina 1din 1

A DIOS AL PADRE CELESTIAL

#4 Ó U
& 4 Œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
U
? # 44 Ó œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ
Œ œ œ
4
#œ U
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ U
œ œ œœ œ œ
? # œœ œ
œœ
œ œ
œœ
œ œ
œ œ
7
# U œ U
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Œ

˙™
U œ U
œ œ œ œ œ
? # œœ œœ œ œœ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ