Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL

Anul școlar: 2019-2020


Profesor:
Clasa: a VII-a
Avizat, director prof.

Avizat, resp. comisie metodică,


prof.

ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ


PLANIFICARE ANUALĂ
Manual Ed. Aramis
Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Nr. crt. Semestrul Unitatea Săptămâna Nr. ore


1. I Lecție introductivă 1 1
2. I. Elemente de limbă latină 2-15 14
3. II.Elemente de civilizație greco-romană și de cultură romanică 1-6 6
4. al II-lea III. Valori greco-romane perene 7-20 13
5. „Școala altfel” 12 1

1
COMPETENŢE GENERALE

1 Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice / moderne

2 Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității socio-culturale.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2. Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română / alte limbi romanice / moderne
2.1. Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia romană
2.2. Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
2.3. Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate

2
LICEUL
Anul școlar: 2019-2020
Profesor:
Clasa: a VII-a

ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Manual Ed. Aramis
Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

SEMESTRUL I (15 SĂPTĂMÂNI/ 15 ORE)

Nr. crt. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și Resurse
învățare ore procedee materiale
1. Lecție introctivă Prezentarea programei și a manualului 1 S1 Conversația Manual
Expunerea
2. I. Elemente de Geneza limbilor – limbă-mamă / limbă-fiică, Conversația Manual
limbă latină relația dintre factorul istoric și cel lingvistic Lectura Test scris
o Familii de limbi / Limbile indo-europene / 1.1. 1 S2 Rezolvarea de Internet
Limba latină și limbule romanice 1.2. exerciții Fișa de lucru
o Limba – un organism viu 2.1. 1 S3 Organizatorul
Alfabetul latin: egipteni˃fenicieni˃greci˃romani˃ 2.2. grafic
alfabetul pe care îl folosim astăzi 2.3. Expunerea
o Cifre romane – cifre arabe 1 S4 Investigația
o Semne lingvistice folosite ca simboluri în 1 S5

3
domeniul științelor
o Evaluare 1 S6

Lexic: istoria cuvintelor, de la latină la limbile


moderne
o Diferența dintre moștenire și împrumut 1 S7
o Fondul latin al limbii române 1.1. 1 S8 Conversația Manual
o Lexic latin în alte limbi romanice 1.2. 1 S9 Lectura Test scris
o Cuvinte de origine latină în limbi neromanice 2.1. 1 S10 Rezolvarea de Internet
(cu insistență pe limba engleză) 2.2. exerciții Fișa de lucru
o Vocabular internațional de origine greco- 2.3. 1 S11 Organizatorul
romană în diverse domenii ale cunoașterii grafic
(științe exacte și discipline socio-umane) Expunerea
o Evaluare 1 S12 Investigația

Elemente de flexiune în limba latină și în limba


română (/limbi romanice) – analogii
o Structura cuvântului. Evoluția în limbile 1 S13
moderne. Trăsături definitorii ale flexiunii 1 S14
nominale și verbale. Eelemnte de sintaxă
o Rolul cuvântului în enunț și în context
o Recapitulare semestrială 1 S15

4
SEMESTRUL AL II-LEA (20 DE SĂPTĂMÂNI/ 20 DE ORE)

Nr. crt. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și Resurse
învățare ore procedee materiale
1. II. Elemente de Roma – de la cetatea lui Romulus la centrul lumii
civilizație greco- latinofone
romană și de o Puterea romană. Evoluție în timp și spațiu 1 S1
cultură o Procesul de romanizare 1 S2
romanică o Formarea culturii europene 1 S3

Panteonul greco-roman – imagine a universului și a 1.1. 1 S4 Conversația Manual


societății umane. Zei și eroi: funcții și mituri 1.2. 1 S5 Lectura Internet
fundamentale 2.1. 1 S6 Rezolvarea de Test scris
2.2. 1 S7 exerciții Fișa de lucru
2.3. 1 S8 Organizatorul
Evaluare 1 S9 grafic
Expunerea
Viață publică - viață privată. Mentalități
o Tipare socio-politice romane reflectate în 1 S10
actualitate (forme de organizare comunitară,
relația public-privat, cetățean-stat, urban-rural
etc.)
o Personalități romane 1 S11
2. Școala altfel! 1 S12
3. II. Elemente de Arta greco-romană și moștenirea ei europeană 1.1. 1 S13 Conversația Manual
civilizație greco- Recapitulare 1.2. 1 S14 Lectura Internet
romană și de Evaluare 2.1. 1 S15 Rezolvarea de Test scris
cultură 2.2. exerciții Fișa de lucru
romanică 2.3. Organizatorul
grafic
Expunerea
Investigația
4. III. Valori greco- Modele de gândire și de raportare la lume, 1.1. 1 S16 Conversația Manual
romane perene fundamentate etic 1.2. Lectura Internet
5
Modele estetice în artă 2.1. 1 S17 Rezolvarea de Test scris
Recapitulare finală 2.2. 1 S18 exerciții Fișa de lucru
Recapitulare finală 2.3. 1 S19 Organizatorul
Evaluare finală 1 S20 grafic
Expunerea
Investigația