Sunteți pe pagina 1din 3

Nota :

EVALUARE INITIALA -CLASA A VIII-A


2019.

PARTEA I (48 de puncte)


_______________________________________________________________________________________________________________________
Citește cu atenție textul următor apoi răspunde cerinţelor formulate mai jos :
Pe-aici când plouă, plouă îndesat, De după norii, ca să-ți facă-n ciudă,
Nu ține ca la noi un ceas ori două. N-apuci a scoate nasul din cerdac
Că ziua plouă, plouă pe-nserat, Că până la întoarcere, - te udă.
Și când se crapă de ziuă, - plouă.

În faptul zilei, streșinile plâng. Există și răstimpuri cînd se moaie,


Pădurea stă plouată ca o curcă. Când parcă nu mai toarnă-așa, de sus,
Natura calcă cu piciorul stâng: Și cerul câte-oleacă, spre apus,
Pe-aici când plouă, - plouă, nu se-ncurcă! Se luminează puțintel – a ploaie.
(George Topârceanu, Plouă)
Iar când s-arată soarele sărac,
cerdac – terasă, verandă, balcon ogeac – horn, coș

A.
A.1. Precizează modul de formare al cuvintelor:
răstimpuri - puțintel- plouată
2. Desparte în silabe cuvintele :
piciorul -- îndesat - răstimpuri -
3. Explică folosirea cratimelor în secvența: ” ca să-ți facă-n ciudă”

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Identifică şi rescrie din textul dat :
- o comparație -o personificare -
-o enumerație

5. Precizează funcţia sintactică din text a cuvântului pădurea şi alcătuieşte apoi un enunţ în
care acelaşi cuvânt să aibă funcţia de atribut apoziţional în AC
………………………………………………………………………………………………
6. Identifică în textul dat:
-o imagine vizuală
-o imagine auditivă
-o imagine dinamică

B.

Partea a II-a
A) Demonstrează în 150-200 de cuvinte ca poezia ,,Ploaia’’ aparține genului liric.

B) Redactează o compunere narativă în care să relatezi o întâmplare petrecută într-o zi


ploioasă, respectând succesiunea logică a evenimentelor.