Sunteți pe pagina 1din 2

E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative


Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– eliminarea bunurilor uzate, cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive
– tratarea, eliminarea şi stocarea reziduurilor nucleare radioactive, incluzând:
– tratarea şi eliminarea deşeurilor radioactive de tranziţie, adică în descompunere în perioada
transportului, de la spitale
– capsularea, pregătirea şi alte tratamente ale deşeurilor nucleare, în vederea depozitării

Această clasă exclude:


– reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013
– incinerarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
– decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea toxicităţii materialelor, vezi 3900

383 Recuperarea materialelor reciclabile......................................................................................

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea


materialelor .....................................................................................................................................
Această clasă include demontarea maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile de
orice fel (automobile, nave, computere, televizoare şi alte echipamente).

Această clasă exclude:


– eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive, vezi 3822
– demontarea de automobile, nave, computere, televizoare și alte echipamente pentru a obţine
părţi/piese destinate revânzării, vezi secţiunea G

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate...............................................................................


Această clasă include:
– transformarea deşeurilor metalice şi nemetalice şi a resturilor de articole din metal în materie primă
secundară
Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:
– strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate, maşini de spălat, biciclete etc.
– comprimarea mecanică a pieselor mari din fier, cum ar fi vagoanele de cale ferată
– fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.
– alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului
– recuperarea metalelor din deşeurile fotografice, de exemplu, soluţie de fixare sau filme şi hârtie
fotografice
– recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare
– sortarea şi peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare pentru
tuburi, ghivece de flori, paleţi şi altele
– prelucrarea (în formă de granule) a deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curăţarea, topirea,
măcinarea)
– zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei
– zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, pentru a obţine
materii prime secundare
– prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare
– prelucrarea altor deşeuri de alimente, băuturi, tutun şi substanţe alimentare reziduale, în materii prime

Această clasă exclude:


– fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire
toarse din material fibros garnetat, celuloză din deşeurile de hârtie, cauciucuri reşapate sau producţia
de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzătoare din secţiunea C (Industria prelucrătoare)
– reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013
– retopirea deşeurilor feroase şi a fierului vechi, vezi 2410
– recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deşeurilor, vezi 382
– tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821

266
E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
Procedeele includ metode biologice, chimice şi/sau fizice ori
de incinerare. Aceste metode duc la eliminarea reziduurilor
sau la recuperarea materialelor reciclabile.
3822.2 Servicii de eliminare a deşeurilor nucleare şi a altor deşeuri
periculoase
3822.21 Servicii de eliminare a deşeurilor nucleare 94322*
3822.29 Servicii de eliminare a altor deşeuri periculoase 94322*
Această subclasă elementară include:
– servicii de eliminare a deşeurilor periculoase în cadrul unor
unități care respectă prevederile legale în vigoare, cum
ar fi unităţile ce se înscriu în limitele legale privind nivelul
de contaminare (instalaţiile sau gropile de gunoi)

................ 383 Servicii pentru recuperarea materialelor; deşeuri


reciclabile

................ 3831 Servicii de dezmembrare a epavelor


3831.1 Servicii de dezmembrare a epavelor
3831.11 Servicii de dezmembrare a navelor 94312*
3831.12 Servicii de dezmembrare a epavelor, altele decât vapoarele şi 94312*
structurile plutitoare
Această subclasă elementară include:
– servicii de dezmembrare a autovehiculelor, computerelor
etc. pentru obţinerea şi separarea materialelor recuperabile

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de demontare a vapoarelor şi a altor structuri pluti-
toare, vezi 3831.11

................ 3832 Servicii de recuperare a materialelor reciclabile sortate;


materii prime secundare
3832.1 Servicii de recuperare a materialelor reciclabile sortate
Această subclasă include servicii de recuperare a materialelor
reciclabile sortate, pe bază de onorariu sau contract.

Această subclasă exclude:


– comerţul cu ridicata al deşeurilor şi fierului vechi, inclusiv colec-
tarea, sortarea, ambalarea, distribuirea etc., fără o procesare
industrială, vezi 4677.10
3832.11 Servicii de recuperare a materialelor metalice reciclabile 89410
sortate
Această subclasă elementară include:
– servicii de transformare a deşeurilor metalice, a fierului
vechi şi a articolelor metalice, uzate sau nu, în materii prime
secundare. Materialul de bază e constituit din deşeuri sortate
sau nesortate dar neutilizabile în mod direct într-un proces
industrial, iar materialul obţinut este utilizabil în procese
(mecanice sau chimice) ulterioare, ca produs intermediar.
Exemple:
– strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate,
maşini de spălat, biciclete, urmată de sortarea şi separarea lor
– comprimarea mecanică a pieselor mari din fier, cum ar fi va-
goanele de cale ferată
– demontarea produselor uzate, cum sunt autovehiculele pentru
a obţine părţi reutilizabile
– demontarea produselor uzate, cum sunt autovehiculele sau
frigiderele, în scopul distrugerii deşeurilor nocive (ulei, lichid
de răcire, combustibil etc.)

267