Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ


Cluj-Napoca, 400158, str. Constanta nr. 5, etaj I;
Tel: 0264-433645; Fax:0264-530388
Web: www.dspcluj.ro; Email: dirmanagement@dspcluj.ro

Nr. 14/18.04.2019

CATRE
DOMNUL REMUS DECEBAL FLORESCU

Raspuns la solicitarea dvs. in baza Legii 544/2001, inregistrata sub nr.


14/12.04.2019,

1. Medicii rezidenti care efectueaza pregatirea in a 2-a specialitate in regim


cu taxa, nu incheie contract de munca.
2. Monitorizarea activitatii profesionale este atributul indrumatorilor
nominalizati de coordonatorul de rezidentiat numit de UMF Cluj.
3. Examenul de specialitate a fost sustinut in sesiunea 17 octombrie 2018 in
Centrul Universitar Cluj Napoca.
4. Numele membrilor comisiei de examinare intra sub incidenta
prevederilor art.l4 alin.l din Legea nr.544/2001, respectiv: Irformatiile
cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni irformatii de
interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de
exercitare a uneifunctii pub lice.
5. Pregatirea profesionala a medicului rezident nu intra in competenta DSP.