Sunteți pe pagina 1din 6

LITERATURA UNIVERSALĂ

PLANIFICARE ANUALA

An şcolar .......

LITERATURA UNIVERSALĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a XII-a
An şcolar .......
Curriculum aplicat: 1 oră săptămânal
Profesor: ..................
Nr. Unitatea de învăţare Competente specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observații
crt. aso
ciat
e
1. Prezentarea programei (competențe, conținuturi etc.) și a manualului ce va fi utilizat, a modului de 1 S1
lucru la clasă(repartizarea studiilor de caz, modalitățile de evaluare etc.) , a bibliografiei etc.
2. OMUL ROMANTIC 2.2. Identificarea conexiunilor între viziunea asupra în funcție de 5 S2
lumii reflectată în textele literare şi în alte arte manualul S3
aparţinând aceleiaşi sensibilităţi estetice sau în texte utilizat la S4
nonliterare; 2.4. Identificarea unor conexiuni între clasă S5
literatura universală şi literatura română; 3.1. S6
Folosirea unor strategii de comunicare orală în
vederea înţelegerii şi interpretării textelor studiate; 3.2.
Redactarea unor lucrări pornind de la textele studiate.
3. 2.1. Stabilirea unor relaţii între o operă literară şi în funcție de 4 S7

SOCIALUL
contextul cultural în care a fost creată; 2.4. manualul S8
Identificarea unor conexiuni între literatura universală utilizat la S9
şi literatura română; 3.1. Folosirea unor strategii de clasă S10
comunicare orală în vederea înţelegerii şi interpretării
textelor studiate.
4. 1.3. Realizarea de conexiuni diverse între două sau în funcție de 4 S11
IDENTITĂȚII mai multe texte literare aparţinând unor spaţii culturale manualul S12
CĂUTAREA diferite şi unor epoci diferite; 2.1. Stabilirea unor relaţii utilizat la S13
între o operă literară şi contextul cultural în care a fost clasă S14
creată; 2.4. Identificarea unor conexiuni între literatura
universală şi literatura română; 3.1. Folosirea unor
OMUL MODERN

strategii de comunicare orală în vederea înţelegerii şi


interpretării textelor studiate.
5. 1.2. Interpretarea aceluiaşi text în funcţie de mai multe în funcție de 4 S15
LIMBAJULUI

S16
REVOLUȚIA

perspective de lectură; 2.4. Identificarea unor manualul


POETIC

conexiuni între literatura universală şi literatura utilizat la S17


română; 3.1. Folosirea unor strategii de comunicare clasă S18
orală în vederea înţelegerii şi interpretării textelor
studiate; 3.2. Redactarea unor lucrări pornind de la
textele studiate.
6. 1.2. Interpretarea aceluiaşi text în funcţie de mai multe în funcție de 6 S19
ABISUL INTERIOR

perspective de lectură; 2.4. Identificarea unor manualul S20


conexiuni între literatura universală şi literatura utilizat la S21
română; 3.1. Folosirea unor strategii de comunicare clasă S22
orală în vederea înţelegerii şi interpretării textelor S23
studiate; 3.3. Argumentarea unei opţiuni personale în S24
confruntarea cu puncte de vedere diferite exprimate în
legătură cu un anumit text literar sau cu un fenomen
literar/ cultural.
7. 1.1. Utilizarea unor strategii diverse de lectură în în funcție de 6 S25 S27-Școala Altfel
vederea înţelegerii şi interpretării textului literar; 2.4. manualul S26

CONDIȚIA
UMANĂ
Identificarea unor conexiuni între literatura universală utilizat la S28
şi literatura română; 3.1. Folosirea unor strategii de clasă S29
comunicare orală în vederea înţelegerii şi interpretării S30
textelor studiate; 3.2. Redactarea unor lucrări pornind
de la textele studiate.
8. 1.1. Utilizarea unor strategii diverse de lectură în în funcție de 6 S31
TOOALITARISMUL
vederea înţelegerii şi interpretării textului literar 2.4. manualul S32
Identificarea unor conexiuni între literatura universală utilizat la S33
şi literatura română; 3.1. Folosirea unor strategii de clasă S34
comunicare orală în vederea înţelegerii şi interpretării S35
textelor studiate; 3.3. Argumentarea unei opţiuni S36
personale în confruntarea cu puncte de vedere diferite
exprimate în legătură cu un anumit text literar sau cu
un fenomen literar/ cultural.
LITERATURA UNIVERSALĂ
EXEMPLU DE PROIECTARE A UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
(APLICAȚIE REALIZATĂ PENTRU MANUALUL EDITURII ART- AUTORI: Maria Ioniță, Florin Ioniţă, Gh. Lăzărescu)

Unitatea: OMUL ANTIC


Clasa a XI-a / an şcolar......
Profesor: .............................

Conţinuturi Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


Context istoric. Trăsături. 1.3. Realizarea de Expunere. Manual.
conexiuni diverse între două Recapitularea cunoștințelor
sau mai multe texte literare dobândite la lecțiile de istorie.
aparţinând unor spaţii Dezbatere.
culturale diferite şi unor
epoci diferite; 2.3. Analiza Comentariu de text. Manual.
Iliada de Homer Răspunsuri la cerințe
caracteristicilor esenţiale Expunere. Homer, Iliada. ce verifică înțelegerea
ale unor epoci culturale;2.4. Dezbatere. Traducere de G.Murnu textului.
Identificarea unor conexiuni (cânturile I, XXII) Elaborarea unui eseu
între literatura universală şi Aristotel, Poetica. structurat care să
literatura română; 3.1. Traducere de D.Pippidi prezinte subiectul și
Folosirea unor strategii de (cărțile I-V, XXIII-XXV) natura conflictului din
comunicare orală în Walter F.Otto, Zeii Iliada.
vederea înţelegerii şi greci.
interpretării textelor Petru Creția, Epos și
studiate. logos (eseurile
Comparațiile Iliadei,
Marea homerică, Zeița
și eroul, Elena,
Casandra)

Manual. Jurnal de lectură în


Oedip rege de Sofocle Comentariu de text. Sofocle, Oedip rege. legătură cu tragedia
Expunere. Traducere de George Oedip rege.
Dezbatere. Fotino. Rezumarea
Aristotel, Poetica. subiectului.
Traducere de D.Pippidi Eseu argumentativ.
(cărțile VI-XVIII, XXVI) Răspunsuri la cerințe
Eschil, Cei șapte care vizează
împotriva Tebei. înțelegerea textului.

Studiu de caz: Omul şi 1.1. Utilizarea unor strategii Documentarea prin Manual. Exprimarea orală a
destinul (Epopeea lui diverse de lectură în parcurgerea Epopeea lui opiniei în
Ghilgameş; Metamorfoze vederea înţelegerii şi bibliografiei și Ghilgameș. Traducere legătură cu
de Ovidiu; Tinereţe fără interpretării textului literar; întocmirea fișelor de Virginia Șerbănescu. finalurile
2.1. Stabilirea unor relaţii sau a jurnalului de Ovidiu, Metamorfoze. celor trei
bătrâneţe şi viaţă fără de
între o operă literară şi lectură. Cartea a X-a. texte.
moarte) contextul cultural în care a Definirea problemei. Coborârea lui Orfeu în Confruntarea opiniilor
fost creată; 2.4. Descrierea și analiza cazului. Infern. Traducere de în cadrul unei discuții.
Identificarea unor conexiuni Identificarea soluțiilor. David Popescu. Identificarea altor
între literatura universală şi Fixarea concluziilor. Tinerețe fără texte pe tema
literatura română; 3.1. Valorificarea informațiilor. bătrânețe și viață fără studiului de caz.
Folosirea unor strategii de de moarte (În volumul Dezbaterea moțiunii
comunicare orală în Basmele românilor de În confruntarea cu
vederea înţelegerii şi Petre Ispirescu). destinul, omul este
interpretării textelor învins iremediabil.
studiate; 3.3. Argumentarea
unei opţiuni personale în
confruntarea cu puncte de
vedere diferite exprimate în
legătură cu un anumit text
literar sau cu un fenomen
literar/ cultural.