Sunteți pe pagina 1din 6

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 1

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ALOLINGVI


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL GIMNAZIAL
februarie 2019
Timp alocat: 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


Citește textul și realizează sarcinile propuse.

Geanta tatei
Băiatul s-a oprit în fața ușii pe care scria: „Biroul obiectelor pierdute”. Tuc, tuc! îi bătea
inima. Să intre sau să nu intre? A deschis încet ușa și a văzut un om cu mustăți.
- Te ascult, băiete, a zis omul.
- Am venit… Cum să vă spun... Caut o geantă veche din piele de crocodil… Nu a adus-o
nimeni?
- De crocodil? Acuși vedem.
Peste vreo 15 minute, omul cu mustăți a găsit geanta tatei. Bucuros, băiatul a vrut s-o ia, dar
acesta l-a oprit:
- Tu zici că geanta este a tatei? Dar dacă mă minți? Nu ți-o dau. Să vină tata!
Băiatul s-a pornit trist spre ușă. Nu mințea. Într-adevăr tatăl său și-a pierdut pe undeva
geanta, dar nu avea vreme s-o caute. Mai era ceva: se apropia ziua de naștere a tatei. Băiatul nu avea
bani pentru cadou. Dacă însă i-ar găsi geanta, tata s-ar bucura foarte mult. Ce folos că a găsit-o,
dacă omul acela nu i-o dă?!
S-a gândit ce să facă. Și a hotărât. Și-a schimbat hainele, și-a pus mustăți, adică el e tata. A
intrat în birou:
- Eu… sunt stăpânul genții din piele de crocodil, a zis băiatul, schimbându-și glasul.
- Bine, domnule. Vă cred. Dar spuneți-mi ce aveți în geantă.
- În geantă? A - a – a… Cum să vă spun? Demult am pierdut-o și nu mai țin minte, a zis
băiatul. Dar vai! a vorbit cu glasul său.
- Ați uitat? Arătați-mi atunci buletinul de identitate, a insistat omul.
- L-am uitat acasă.
- A-ha! Tocmai azi l-ați uitat. Cred că trebuie să chem un polițist, îmi pare că avem un hoț.
- Nu chemați polițistul, nene! Vă spun totul.
Băiatul a oftat și a spus adevărul. Omul i-a dat geanta și i-a zis:
- Îți dau geanta de dragul tatei.
- Cum ați aflat, nene, că am spus adevărul?
- M-a ajutat tatăl tău: el poartă în geantă fotografia ta.
După Iştvan Brdio

Nr. Itemi Punctaj


1. Completează enunțurile, folosind textul. L
0
a) Băiatul dorea 1
2
3
b) Omul cu mustăți
_____________________________________________________________________
c) Tatăl băiatului

2. Scrie, din text, pentru cuvintele date câte: L


un sinonim un antonim 0
mulțumit ______________________ minciună _____________________ 1
2
3
a decide ___________________ a se îndepărta ______________________
4
3. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul birou să aibă sensuri diferite.

L
0
1
2

4. Formulează câte o întrebare pentru fiecare enunţ subliniat în text.

L
0
1
2
3
4

5. L
Caracterizează-l, în trei enunţuri, pe băiat.
0
1
2
3

6. Formulează două concluzii în baza textului citit. L


0
1
2

7. Scrie în spaţiile libere verbele la timpul prezent (ce face?). L


0
În prezent nu mai (a exista) ______________ birouri pentru obiectele pierdute. În 1
schimb (a se crea) _____________ platforme online care (a oferi) ___________ 2
servicii de anunțuri gratuite. Astfel fiecare (a-și găsi) __________________ mai ușor 3
actele pierdute, portmoneele şi chiar animalele de companie. 4
8. Scrie, în spaţiile libere, substantivele la forma adecvată contextului. L
(Trusă) ________________________ este (geantă) _______________________ 0
specială în care se țin instrumente profesionale. Trusele de prim (ajutor) 1
2
_____________________sunt necesare în toate (case) ________________________.
3
4
9. Continuă dialogul cu șase replici complete.
Nu folosi replici de tipul: Bună ziua! La revedere!
- Vreau să particip la recitalul de poezie, dar nu știu ce poezie să aleg. Ce mă
sfătuiești?

L
0
1
2
3
4
5
6

10. Scrie, în baza posterului publicitar, o invitație Anei în numele verișorului Alexei.
Respectă rigorile de aranjare a textului în pagină.
Invitație
ZIUA UȘILOR DESCHISE
L
Combinatul de panificaţie _______________________________________ 0
„Franzeluţa” _______________________________________ 1
10 MARTIE 2019 _______________________________________
2
3
ora 10.00 _______________________________________ 4
5
_______________________________________
_______________________________________ L
0
_______________________________________ 1
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
11. Scrie, în opt enunţuri, un eseu, pornind de la afirmația:
Totul începe de la cei șapte ani de acasă.
Respectă condiţiile:
∙ explică ce înseamnă pentru tine șapte ani de acasă;
∙ argumentează cu un exemplu din operele studiate (Ion Luca Caragiale, Ion Creangă
etc.);
∙ formulează concluzii.

L
0
1

L
0
1

L
0
1

L
0
1
2

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Corectitudine 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Total: 61p.