Sunteți pe pagina 1din 15

DATA: 27.

02-2013
EDUCATOARE: LUPOAE ADINA
GRĂDINIŢA: LICURICI
NIVEL: II (grupa mare)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “ Când cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: “Din lumea celor care nu cuvântă”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Animale domestice”
TEMA ZILEI: ,,Animale mari și mici din ogradă la bunici”
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: DLC+DOS
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi verificare de cunoştinţe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII


INTEGRATE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


(ADE)

DLC: “Cu animale ne jucăm și răspunsuri bune dăm” - joc didactic


DOS: “ Animale de la fermă “ – rupere\lipire

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

Bibliotecă: „Cărticica cu surprize”


Artă: ,,Animale de la fermă “ - rupere, lipire
Joc de masă: “Animale din curtea bunicilor”- puzzle

ALA II: „Iepurașii dansatori”


”Ghici, ghicitoarea mea!
SCOPUL ACTIVITĂȚII:

DLC:
 Valorificarea cunoștințelor dobândite privind sunetele,silabele si
propozitiile.

DOS:

 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de


dezvoltare motrică şi dezvoltarea simţului practic şi estetic.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DLC:
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,
activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj
oral corect din punct de vedere gramatical;

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;

DOS:
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru
realizarea unei activităţi practice;
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii
pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC):

Tema: “Cu animale ne jucăm și răspunsuri bune dăm” – joc didactic

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să denumească imagini cu animale;


O2 -să despartă cuvinte în silabe;
O3 -să precizeze sunetul iniţial al unui cuvânt;
O4-să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical, pe baza
unor imagini descoperite;
O5 -să numere cuvintele din propoziţie;
O6 -să reprezinte grafic propoziţii,cuvinte,silabe
SARCINA DIDACTICĂ:
 Formularea de propoziţii, precizarea numărului de cuvinte din
propoziţiile formulate, despărţirea corectă a cuvintelor în silabe,
identificarea sunetului iniţial şi reprezentarea grafică a unor
propoziţii,cuvinte,silabe.

REGULILE JOCULUI:
 Grupa se împarte în două echipe: echipa”Pisicuțelor” şi echipa “Cățeilor”.
 Pe rând, câte un copil de la fiecare echipă va rezolva o sarcină pe care o
vor descoperi prin intermediul unor animale domestice.
 Fiecare răspuns corect va fi punctat cu câte un simbol ( cățel și pisică) la
tabela de marcaj.
 Copilul care va fi solicitat să răspundă și care nu va ști răspunsul corect
va fi ajutat de către un alt coleg din grupa lui.
 Câștigă echipa care va acumula cele mai multe puncte.

ELEMENTE DE JOC:
 Întrecerea,mişcarea,manipularea materialelor, surpriza, aplauzele,
întrecerea,bagheta magică,clopoțel”Cartea fermecată” ,recompensele

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS): (activitatea se va desfăşura în


cadrul centrului ,,Artă’’)

Tema: ,,Animale de la fermă “ - rupere, lipire

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O7 -să denumească materialele necesare realizării lucrării;


O8 -să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: rupere,
lipire;
O9 -să lipească pe suprafața de lucru( pe siluete de animale) diferite fire
textile şi bucăți de hârtie pentru a realiza colaje estetice;
O10 -să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice;
CENTRE DE INTERES:

BIBLIOTECĂ:

-să denumească imaginea;


-să despartă cuvântul în silabe;
-să reprezinte grafic cuvântul;
-să traseze linii peste puncte;
-să coloreze imaginea obţinută în urma trasării liniilor peste puncte;
-să traseze drumul lui Azorel până la cușcă;

ARTĂ:
-să denumească materialele necesare realizării lucrării;
-să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: rupere, lipire;
-să lipească pe suprafața de lucru(siluete de animale) diferite fire textile şi
bucăți de hârtie pentru a realiza colaje estetice;
-să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice;

JOC DE MASĂ:

-să îmbine piesele, obţinând diferite imagini;


-să formuleze propoziţii pe baza imaginilor obţinute;

STRATEGII DIDACTICE:

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, brainstormingul,


demonstraţia, exerciţiul, metoda activă Piramida, jocul, lucrul în echipă,turul
galeriei.

Resurse materiale:baloane,plicuri colorate, jetoane cu imagini


sugestive,animale de pluș, flipchart,imagini piramidă ,cartoane
colorate,lipici,foarfece,ochi mobili,carioca, elemente pentru completarea
calendarului naturii, aparat foto, joc de masă – puzzle, animale de ciocolată.

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.


Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, analiza
produselor, probe practice, aprecierea răspunsurilor copiilor, stimulente.

BIBLIOGRAFIE:

 Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache,Didactica


activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preprimar , Ed.
Didactica Nova, Craiova 2005
 Curriculum pentru învăţămantul preşcolar(3-6/7ani);
 Smaranda Maria-Cioflica,Camelia Lazar, Ziua bună începe la “Întâlnirea
de dimineaţă”,Editura Tehno-Art,Petroşani, 2009;
 Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu,
Mihaela Fulga, ed. Arves, 2007;
 Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar, vol.1 2011, Ed. Delta
Cart Educational, Pitesti, 2011
 Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2009;
 Revista învăţământului preşcolar, nr.1-2/2010;
Salutul de dimineaţă se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii se
aşază în semicerc. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi
copiii grupei,fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă.
Copiii sunt salutați prin intermediul versurilor:

”Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit
În semicerc să ne-adunăm,
Pe scăunele să ne așezăm,
Cu toții să ne salutăm:
-Bună dimineața, dragi pitici,
Mă bucur că sunteți aici.
A-nceput o nouă zi.
-Bună dimineața, copii!”

Prezenţa “După ce ne-am adunat


Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am intalnit;
Cine oare n-a venit?”( Se verifică cu ajutorul-” trenulețul
prezenței”)

Atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii.


” Calendarul e-cântat
Că va fi iar completat.
Cu zăpadă,vânt sau ploaie
Dar mai bine cu mult soare.”
Calendarul naturii, care va fi completat de către 1copil prin intermediul
jocului de rol “De-a meteorologul”

Împărtăşirea cu ceilalți – Copiii își împărtășesc idei, impresii, dorinţe


referitoare la animalele domestice.

Activitatea de grup se realizează prin intermediul metodei brainstorming”


„Ferma de animale”(Când spun fermă” la ce vă gandiți ?)

Noutatea zilei- Se va realiza prin prezentarea unei machete (pe machetă se


găsește ferma,fermierul,soția fermierului și adăposturile animalelor)lipsesc
animalele de pe machetă, pe care copiii le vor realiza la centrul de interes Artă.
Copii sunt atât de fericită,
Că în clasă la noi,
Azi în zi de sărbătoare,
Am găsit o surpriză mare.
O machetă minunată,

Pe care o veți vedea îndată.

Se anunţă tema activităţii “ Animale mari și mici în ogradă la bunici și le


propun copiilor jocul didactic „ Cu animale ne jucăm și răspunsuri bune
dăm”

Tranziţia către jocul didactic se va realiza prin interpretarea cantecului:


“Graiul animalelor”

După desfăşurarea jocului didactic copiii vor lucra pe centre de interes.

Tranziţia către activităţile desfăşurate la centrele de interes se va realiza prin

“Ca să crești copil voinic


Fă gimnastică de mic”- etapă realizată prin intermediul
melodiei “Aram zam zam.

La centrul ARTĂ se va desfăşura activitatea din cadrul Domeniului Om şi


Societate şi anume”Animale de la fermă “, unde copiii vor rupe și vor lipi
hârtie și fire textile pe siluetele animalelor . Vor aplica ochi mobili ,apoi vor
așeza animalul la adăpostul lui pe macheta”Ferma de animale”.

La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor realiza sarcinile din “Cărticica cu


surprize“
La centrul JOC DE MASĂ vor reconstitui imagini cu animale domestice
şi vor alcătui propoziţii după imaginea formată.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII
La finalul activităţii vor fi evaluate lucrările copiilor de la toate centrele
prin metoda „turul galeriei” şi aşezate la panoul grupei.
Nr. Strategii didactice Evaluare
Crt. Etapele Conţinutul ştiinţific Resurse Resurse Forme
activităţii procedurale materiale de
organiza-
re

1. Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru -instructajul Observar


organiza- desfăşurarea activităţii: verbal; e
toric -aerisirea sălii de grupă; curentă
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului necesar desfăşu-
rării activităţii.
2.
Captarea Se realizează prin prezentarea unei machete, Observare
atenţiei pe care se găsește un fermier cu soția lui şi Conversaţia Machetă- a
adăposturi de animale. Ferma de comporta-
animale Frontal mentului
“Copii sunt atât de fericită, Față de
Ca în clasă la noi, macheta
Azi în zi de sărbătoare,
Am găsit o surpriză mare.
surpriză
O machetă minunată,
Pe care o veți vedea îndată.”
3. Anunţarea Observare
temei şi a Se anunţă titlul jocului Conversaţia a
obiective- “ Cu animale ne jucăm și răspunsuri bune comporta-
lor dăm“şi a obiectivelor urmărite prin joc ,în mentului și
termeni foarte clari ,precişi . Explicaţia a
interesului
Frontal față de
mesajul
transmis

Dirijarea
4. Învăţării Se explică copiilor regulile si modul de -ecusoane,
desfaşurare a jocului Explicaţia cu peştişori
şi steluţe de Individual
Copiii sunt împărțiți în două echipe in mare
funcție de medalionul pe care l-au ales: Demonstraţia
”echipa pisicuțelor” și” echipa cățeilor”. Pe
rând, câte un copil de la fiecare echipă va Pe grupe
rezolva o sarcină, care va fi adusă de către medalioane
animaluțe (pisică,cățel,vacă,). cu pisici și
Toate momentele jocului încep şi se termină căței
la semnal . Conversaţia
Fiecare probă va fi punctată pe panoul de
evidenţă a rezultatelor (pisicuțe\ căței).
Caştigă echipa care are mai multe puncte . -aprecieri
Jocul de probă: Exerciţiul verbale
Se va realiza cu ajutorul pisicii ”Miaunica” -pisica individuale
care va avea prinsă în ghem un bilețel cu o
sarcină „Trage repede din plic un jeton şi
denumeşte-l, apoi cuvântul rostit în
silabe-i despărţit.” Demonstrarea jocului va Conversaţia Miaunica
fi facută de educatoare cu ajutorul unui aprecieri
copil. verbale
Executarea jocului propriu –zis: individuale
Varianta I
Se va realiza printr-un personaj surpriză Exerciţiul
,Azorel,care va avea un balon cu un bileţel
in el . Un copil de la o echipă va veni să bagheta
spargă balonul . Voi citi sarcina pentru cele fermecată
două echipe.” În plic veţi descoperi -jetoane
imagini cu animale domestice, denumiţi- Exerciţiul imagini
le şi stabiliţi sunetul iniţial.” animale
Va răspunde de la fiecare echipă ,copilul domestice
atins de bagheta magică.
Varianta a II-a aprecieri
Prin jocul „mâna oarbă” câțiva copii de la verbale
cele două echipe vor extrage din săculeţ un -săculeţ individuale
jeton,vor recunoaște imaginea,vor despărți
cuvântul în silabe corelând numărul de -imagini
silabe cu bătaia din plame. În funcție de Exerciţiul animale
numărul de silabe vor completa domestice
piramida silabelor(baza 3 silabe,iar vârful
piramidei 1 silabă). -piramida
5. Obţinerea Varianta a III-a
performan Se va realiza prin personajul surpriză Observare
ţei „Fulga” care va avea un plic cu o sarcină: a
”Cartea fermectă\ O imagine arată! „ sistematică
a
Pe măsuță se va găsi o carte fermecată cu -Fulga
animale domestice. comporta-
Cartea se va plimba din mână în mână la -cartea mentului
fiecare echipă, recitându-se versurile: Conversația fermecată copiilor
„Cartea fermecată
O imagine arată.” -imagini cu
Copilul la care se va opri cartea va alcătui o animale
propoziție cu imaginea din carte și alt copil Exerciţiul domestice
va reprezenta grafic la flipchart propoziția, aprecieri
numărul de cuvinte din propoziție și -flipchart Individual verbale
silabele. -carioci individuale
V-aţi gândit, v-aţi consultat Exerciţiul Pe grupe
Şi răspunsuri bune-aţi dat,
Dar jocul s-a terminat.
Câte puncte aţi câştigat?
Hai să numărăm în cor
Şi să stabilim un scor.
Să rostim cu voce tare
Echipa câştigătoare
Trecerea la etapa următoare
se face prin intermediul melodiei “Aram
zam zam”
Conversaţia

Explicaţia pe grupe
Asigurarea În continuare copiii vor lucra pe centre de -lipici
retenţiei şi interes. -fire de lâna
6. a feedbak- Se prezintă centrele de interes copiilor. -foi colorate
ului -betișoare aprecieri
-ochi mobili verbale
Activitarea de la Domeniul Om şi Societate individuale
se va desfăşura la centrul Artă. -siluete
La centrul Artă copiii au de realizat colaje animale
prin lipirea unor fire textile ,ruperea hârtiei domestice
Conversaţia
și a altor materiale puse la dispoziție pe
siluetele unor animale din carton. După ce
vor finaliza lucrarea ,siluetele de animale
vor fi așezate pe macheta” Ferma de
Explicaţia
animale”. Fiecare animal fiind așezat la
adăpostul său. -pe grupe

-carticica cu
La centrul de interes Bibliotecă, copiii au de Surprize
rezolvat sarcinile de pe “Cărticica cu
surprize”. Să denumească imaginile, să Conversaţia -carioci
despartă cuvintele în silabe, să reprezinte
grafic cuvintele,să traseze linii peste
puncte și să coloreze imaginea
obtinută,să-l ajute pe Azorel să ajungă la Explicaţia
cușcă. aprecieri
verbale
Joc puzzle individuale
- pata-fix
La centrul Joc de masă, copiii vor -carton
reconstitui imagini din povestea “Animale Exerciţiul colorat -pe grupe
de la fermă” şi vor formula propoziţii .

Folosind procedeul “Mâna oarbă”, copiii -jetoane


sunt rugaţi să extragă din coşuleţ un jeton cu monitorizare
sigla centrului de interes.
În funcţie de jetonul ales copiii se vor aşeza
la centre. După realizarea sarcinilor de la
centrul ales ,copiii vor lipi in piept jetonul
specific centrului de lucru realizat .Astfel,
realizându-se monitorizarea copiilor la
centrele de interes.
7. Evaluarea Se realizează evaluarea lucrărilor prin Frontal aprecieri
metoda turul galeriei , evidenţiindu-se verbale
efortul colectiv şi individual. Individual individual
Se fac aprecieri frontale şi individuale e și
asupra modului cum au lucrat copiii şi la frontale
celelalte centre de interes.
Se realizează o miniexpoziţie cu lucrările
copiilor.
8. Încheierea Conversaţia
activităţii Vom interpreta cantecul:” Azi Grivei e văcuțe de
mânios” ciocolată
În încheiere se oferă copiilor recompense Frontal