Sunteți pe pagina 1din 19

REД.

: 1
DATA:
CATEDRA DE PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


„NICOLAE TESTEMIŢANU”
FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

TEHNOLOGIA CONFECȚIONĂRII PROTEZELOR FIXE

APROB
Decanul facultăţii Stomatologie
USMF “N.Testemiţanu”
Dr.habilitat,profesor universitar
S. Ciobanu
“ ____” ______________2018

ELABORĂRI METODICE

LA LUCRĂRILE PRACTICE PENTRU STUDENŢII


ANULUI II SEMESTRUL III

Au fost revizuite și aprobate la ședința catedrei Nr.1 din 01.02.2018

Şef catedră
dr.hab.șt.med.,conf.univ.. D. Uncuța

Șef studii
dr.med.,conf. univ. N. Bajurea
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

LISTA
Manoperelor practice la Tehnologia confecționării protezelor fixe anul II semestrul III
N Manopera practică Obligat. Demonst. Semnătura Semnătura
studentului pedagogului
1 Descriu în caietele de lucru clasificarea 1
protezelor dentare și scopul acestora.
2 Descriu în caietele de lucru metodele de 1
tratament protetic ale afecțiunilor odontale
coronare
3 Modelează machetele din ceară a 1
microprotezelor dentare
4 Modelează macheta din ceară a coroanelor 1
metalice întreg turnate
5 Realizează canalele de turnare 1

6 Modelează macheta din ceară a viitoarei 1


coroanei artificiale acrilice.
7 Descriu în caiete tehnicile moderne de 1
confecționare a coroanelor integral-
ceramice.
8 Modelează macheta din ceară componentei 1
metalice a coroanei mixte metalo-ceramice.
9 Modelează macheta din ceară componentei 1
metalice a coroanei mixte metalo-acrilice.
10 Modelează macheta din ceară a coroanei de 1
substituție.
11 Amprentează cîmpului protetic pe modelul-
fantom și realizează modelului din ghips
medical
12 Ghipsează modelele în simulatoare şi 1
modelează macheta din ceară a punţii
dentare întreg turnate.
13 Modelează macheta din ceară a punţii 1
dentare acrilice
14 Descriu în caiete de lucru tehnicele Dicor, 1
Cerestore, In Ceram, CAD-CAM.
15 Modelează macheta din ceară a 1
componentei metalice a punţilor dentare
mixte metalo-ceramice.
16 Modelează macheta din ceară a 1
componentei metalice a punţii dentare
metalo-acrilice.
17 Participă la realizarea etapelor de prelucrare 1
şi finisare a punţilor dentare
.
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Elaborarea metodică Nr. 1


(anul II, semestrul III)

Tema: Proteze dentare. Descriere. Clasificări. Scopul și metodele de tratament


Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi tipurile de proteze dentare și metodele de tratament
protetic.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tipurilor de proteze dentare– 30 min.
3. Practic studenții descriu în caietele de lucru clasificarea
protezelor dentare și scopul acestora- 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1. Noțiune de proteze dentare, aparate și aparate-proteze.
2. Clasificarea protezelor dentare după Rumpel, Oksman, Betelman.
3. Clasificarea protezelor dentare după material, după metoda de realizare, după
metoda de fixare, după aspectul fizionomic.
4. Protezele cu sprijin dento-parodonatal.
5. Protezele cu sprijin muco-osos.
6. Protezele cu suport mixt.
7. Metodele de tratament protetic.

Elaborarea metodică Nr. 2


REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

(anul II, semestrul III)

Tema: Afecțiuni odontale coronare. Aspecte clinice, morfologice și


funcționale. Metodele de tratament protetic
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi aspectele clinice, morfologice și funcționale ale
afecțiunilor odontale coronare.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea metodelor de tratament protetic al
afecțiunilor odontale coronare– 30 min.
3. Practic studenții descriu în caietele de lucru metodele de
tratament protetic ale afecțiunilor odontale coronare - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1. Caracteristica afecțiunilor odonatale coronare.
2. Clasificarea afecțiunilor odontale coronare după Black.
3. Tehnicile de restaurare a coroanelor dentare.
4. Metodele noninvasive de tratament protetic al afecțiunilor odontale coronare
5. Materialele de restaurare dentară

Elaborarea metodică Nr. 3


REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

(anul II, semestrul III)

Tema: Incrustațiile inlay, onlay, pinlay, fațete vestibulare (veneere). Tehnici


de confecționare.Totalizare
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi tehnica de confecționare a microprotezelor dentare
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tehnicii indirecte de confecționare a
microprotezelor dentare– 30 min.
3. Practic studenții modelează machetele din ceară a
microprotezelor dentare - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1. Clasificarea incrustațiilor: după scopul urmărit,după material, după metoda de
realizare.
2. Etapele clinico-tehnice de realizare a incrustațiilor prin metoda directă,
indirectă, mixtă.
3. Tehnica de realizare a incrustațiilor ceramice.
4. Tehnici de realizare a incrustațiilor din rășini acrilice.
5. Cerințele către cavitatea preparată sub incrustație.
6. Particularitățile constructive a coroanelor parțiale: 3/4, 4/5, 7/8.
Particularitățile retentive a coroanelor parțiale cu și fără pivoturi de agregare.
7. Avantajele și indicațiile coroanelor parțiale. Contraindicațiile coroanelor
parțiale.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII

Utilaj:
1. Micromotor
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaze naturale
Instrumente
1. Spatulă, bisturiu de modelat
2. Pensule
3. Set de freze
4. Piesa dentară dreaptă, în unghi,turbină
Materiale:
1. Ceară de modelare a machetelor microprotezelor
2. Lac de compensație
3. Modele din gips medical
Elaborarea metodică Nr. 4
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

(anul II, semestrul III)

Tema: Coroana metalică întreg turnată. Descrieri. Clasificări. Cerințe.


Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanelor metalice întreg turnate.
Tehnica modelării machetei coroanei cu grosimea ne-dirijată și dirijată
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi tehnica de confecționare a coroanelor metalice
întreg turnate.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tipurilor de coroane metalice întreg turnate
și tehnica modelării machetei din ceară a coroanelor metalice întreg turnate
cu grosimea dirijată și nedirijată– 30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară a
coroanelor metalice întreg turnate- 45min.
4. Generalizare – 15 min.
Întrebări de control:
1.Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanelor întreg turnate.
2.Varietăți de ceară utilizate la confecționarea coroanelor întreg turnate.
3.Tehnica de modelare a machetei din ceară a coroanei întreg turnate cu
grosimea nedirijată.
4.Tehnica de modelare a machetei din ceară a coroanei întreg turnate cu
grosimea dirijată. Instrumente necesare
5.Abrazive pentru șlefuirea și lustruirea coroanelor metalice

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII

Utilaj:
1. Micromotor
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaze naturale
4. Baia de ceară
Instrumente
1. Spatulă, bisturiu de modelat
2. Pensule
3. Set de freze
4. Piesa dentară dreaptă, în unghi,turbină
Materiale:
1. Ceară de modelare a machetelor microprotezelor
2. Lac de compensație
3. Modele din gips medical
Elaborarea metodică Nr. 5
(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Turnarea metalelor și aliajelor. Tehnica realizării canalelor de turnare.


Metode de ambalare și materiale utilizate. Turnarea propriu-zisă. Aparatele de
turnare.
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi tehnica de turnare a metalelor și aliajelor
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea aparatelor, materialelor și tehnica turnării
propriu-zise a metalelor și aliajelor– 30 min.
3. Practic studenții realizează canalele de turnare - 45min.
4. Generalizare – 15 min.
Întrebări de control:
1. Metodele de turnare a metalelor. Caracteristica.
2. Formarea tiparului. Instrumente, materialele și utilaje necesare.
3. Realizarea canalelor de turnare.
4. Metoda confecționarii.
5. Prelucrarea temică a tiparului.
6. Tehnici de introducere a aliajelor în tipar.
7. Tehnica dezambalării pieselor turnate.
8. Erori posibile la etapa de turnare

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII

Utilaj:
1. Aparate de turnare
2. Chiuvete
3. Cuptor pentru prelucrarea termică a tiparului
Instrumente
1. Pense anatomice
2. Pensule
3. Clește speciale

Materiale:
1. Aliajele metalelor
2. Lac de compensație
3. Modele din gips medical cu macheta din ceară
4. Materiale de ambalare
5. Bobina de ceară pentru canalele de turnare

Elaborarea metodică Nr. 6


(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Coroane fizionomice(Jacket) acrilice, composite. Etapele clinico-tehnice


de confecționare prin metoda clasică și modernă.
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a
coroanelor fizionomice(Jacket) acrilice, composite
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tehnicii de modelarea a machetei din ceară,
ambalarea, topirea cerii, procesul de polimerizare, dezambalarea și aplicarea
și polimerizarea straturilor de compozit- 30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară a viitoarei
coroanei artificiale acrilice- 45min.
4. Generalizare – 15 min.
Întrebări de control:
1.Indicații la confecționarea coroanelor fizionomice.
2.Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanelor fizionomice acrilice,
compozite. Rășinile autopolimerizabile și termopolimerizabile.
3.Avantajele coroanelor din acrilat confecționate prin metoda modernă față de
cea clasică.
4.Condițiile și etapele de polimerizare a coroanelor din acrilat.
5. Etapele de confecționare a coroanelor din acrilat prin metoda de injectare.
5.Etapele realizării coroanelor din rășini compozite.
6.Succesiunea depunerii straturilor de compozit și polimerizarea straturilor.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII


Utilaj:
1. Micromotoare
2. Baița de apă pentru polimerizare
3. Articulatoare
4. Lămpi de aragaz
5. Chiuvete de dimensiuni mici
Instrumente
1. Pense anatomice
2. Pensule
3. Spatule de modelat
Materiale:
1. Ceară de modelare
2. Lac de compensație
3. Modele din gips medical
4. Acrilate autopolimerizabile si termopolimerizabile

Elaborarea metodică Nr. 7


(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Coroane fizionomice (Jacket) integral-ceramice. Tehnici de


confecționare
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi tehnicile de confecționare a coroanelor
fizionomice integral-ceramice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tehnicilor moderne de confecționare a
coroanelor integral-ceramice- 30 min.
3. Practic studenții descriu în caiete tehnicilor moderne de
confecționare a coroanelor integral-ceramice - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1. Metodele de realizare a restaurărilor dentare integral-ceramice.
2. Particularitățile realizării coroanelor din ceramică prin tehnica Dicor.
3. Caracteristica realizării coroanelor din ceramică prin tehnica Cerestore, In
Ceram, CAD-CAM.
4. Avantajele și dezavantajele confecționării.
5. Glazurarea coroanei din ceramică.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII

Utilaj:
1. Micromotoare
2. Cuptor pentru arderea ceramicii
3. Articulatoare
4. Lămpi de gaz
5. Aparat de presare a ceramicii
Instrumente
1. Pense anatomice
2. Pensule
3. Spatule de modelat
Materiale:
1. Ceramică
2. Lac de compensație
3. Modele din gips medical

Elaborarea metodică Nr. 8


REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

(anul II, semestrul III)

Tema: Coroane mixte metalo-ceramice. Etapele clinico-tehnice de confecționare


Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a
coroanelor mixte metalo-ceramice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea metodei de confecționare a coroanei mixte
metalo-ceramice-30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară
componentei metalice a coroanei mixte metalo-ceramice- 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:

1.Etapele clinico–tehnice de confecţionare a coroanelor metalo–ceramice


2.Particularităţile realizării modelului pentru confecţionarea coroanei mixte
metalo–ceramice.
3.Particularitățile de preparare a bonturilor pentru coroanele mixte.
4.Tehnici de modelare a machetei din ceară a componentei metalice, a coroanei
mixte metaloceramice.
5. Aliajele utilizate pentru componenta metalică a coroanelor mixte
metaloceramice.
6. Posibilitățile de legare a maselor ceramice de component metalică.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII


Utilaj:
1. Micromotoare
2. Cuptor pentru arderea ceramicii
3. Articulatoare
4. Lămpi de gaz
Instrumente
1. Pense anatomice
2. Pensule
3. Spatule de modelat
Materiale:
1. Ceara de modelat
2. Ceramică
3. Lac de compensație
4. Modele din gips medic
Elaborarea metodică Nr. 9
(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Coroane mixte metalo-acrilice. Etapele clinico-tehnice de confecționare


Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a
coroanelor mixte metalo-acrilice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea metodei de confecționare a coroanei mixte
metalo-acrilice-30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară
componentei metalice a coroanei mixte metalo-acrilice- 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1. Etapele clinico–tehnice de confecţionare a coroanelor metaloacrilice cu
componenta metalică turnată.
2. Particularitățile de preparare a bonturilor pentru coroanele mixte metalo-
acrilice.
3. Realizarea prin turnare a componentei metalice a coroanelor mixte
metaloacrilice.
4. Tehnica clasică și modernă de confecționare a componentei fizionomice la
coroane metaloacrilice.
5. Principii clasice și moderne de condiționare a suprafețelor metalice la
coroanele metaloacrilice
6. Proprietățile aliajelor utilizate la confecționarea coroanelor metalo-acrilice

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII


Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
Instrumente
1. Pense anatomice
2. Pensule
3. Spatule de modelat
Materiale:
1. Ceara de modelat
2. Acrilate
3. Lac de compensație
4. Modele din gips medical

Elaborarea metodică Nr. 10


(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Coroanele de substituție. Caracteristica. Clasificare. Etapele clinico-


tehnice de confecționare. Totalizare
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a
coroanelor de substituție.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tehnicii de confecționare a coroanei de
substituție-30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară a coroanei
de substituție - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1.Etapele clinico – tehnice de confecţionare a coroanei de substituţie simple din
acrilat.
2.Particularităţile confecţionării modelului pentru coroana de substituţie (metoda
indirectă).
3.Metoda realizării coroanei de substituţie din elemente prefabricate.
4.Particularitățile de preparare a dinților.
5.Cerinţele către dispozitivul radicular.
6.Tehnici de realizare a restaurărilor corono-radiculare.
7.Cerinţele către coroanele de substituţie

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII


Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
Instrumente
1. Pense anatomice
2. Pensule
3. Spatule de modelat
Materiale:
1. Ceara de modelat
2. Acrilate
3. Lac de compensație
4. Modele din gips medical

Elaborarea metodică Nr. 11


(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Edentația parțială. Etiologie, simptomatologie, formele clinice.


Componentele cîmpului protetic. Clasificarea și componentele punților dentare
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi noţiunea de edentaţie parţială (varietăţile)
etiologie, simptomatologie, formele clinice și clasificarea, componentele
punților dentare.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea metodei de examinare a pacientului edentat
parţial, elementele componente ale cîmpului protetic pe modele, obţinerea
amprentei şi realizarea modelului
3. Practic studenții amprentează cîmpului protetic pe
modelul-fantom și realizează modelului din ghips medical - 45min.
4. Generalizare – 15 min.
Întrebări de control:
1. Definiţie “edentaţie parţială”. Varietăţi după dimensiuni.
2. Etiologia edentaţiei parţiale.
3. Simptomele exo-şi endobucale a pacientului edentat parţial.
4. Clasificarea edentaţiei parţiale Kennedy. Componentele cîmpului protetic
edentat parţial.
5. Clasificarea punţilor dentare.
6. Elemente componente a punților dentare.
7. Indicaţii către terapia edentaţiei parţiale cu punţi dentare
8. Definiţie de amprentă. Varietăţi.
9. Etapele amprentării anatomice. Materiale amprentare.
10. Linguri amprentare. Varietăţi.
11. Modelul. Materiale de confecţionare.
12.Tehnica realizării modelului din gips medical
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII
Utilaj:
1. Micromotoare
2. Masuța vibratorie
Instrumente
1. Set de instrumente pentru examenul clinic a pacientului
2. Linguri amprentare
3. Bol de cauciuc
4. Spatula de malaxare
Materiale:
1. Ghips medical
2. Ceară de bază, materiale amprentare
Elaborarea metodică Nr. 12
(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Tehnologia confecționării punților dentare întreg turnate.Totalizare


Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele tehnologice de confecționare a punților
dentare turnate
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea ghipsării modelelor în ocluzor, articulator
şi tehnica modelării machetei punţii dentare întreg turnate. -30 min.
3. Practic studenții ghipsează modelele în simulatoare şi
modelează macheta din ceară a punţii dentare întreg turnate - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1.Puntea dentară întreg turnată, caracteristica.
2.Etapele clinico-tehnice de confecţionare a punţilor dentare întreg turnate.
3.Varietăţile de ceară utilizate la modelarea machetei punţii dentare întreg turnate.
4.Utilajul, instrumente şi materiale necesare pentru prepararea dinţilor stâlpi în punţile
dentare întreg turnate.
5.Varietăţi de praguri cervicale, necesitatea şi tehnica realizării.
6.Tehnici de modelare a machetei din ceară a punţii dentare întreg turnate. 7.Canale
de turnare, cerinţe şi metode de formare a acestora.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII


Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
Instrumente
1. Set de instrumente pentru examenul clinic a pacientului
2. Linguri amprentare
3. Freze abrazive
4. Spatula de modelare
Materiale:
1. Ghips medical
2. Lac de compensație
3. Ceară de bază, materiale amprentare

Elaborarea metodică Nr. 13


(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Tehnologia confecționării punților dentare fizionomice acrilice


Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecţionare a punţilor
dentare fizionomice acrilice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea modelelor cu dinţii preparaţi şi modelarea
din ceară a machetei punţii dentare acrilice -30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară a punţii
dentare acrilice - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1. Etapele clinico-tehnice de confecţionarea a punţilor dentare fizionomice
acrilice metoda clasică și modernă.
2. Particularităţile preparării dinţilor stîlpi la confecţionarea punţilor dentare
fizionomice acrilice.
3. Particularităţile amprentării cîmpului protetic la confecţionarea punţilor
dentare fizionomice acrilice.
4. Tehnici de modelare a machetei din ceară a punţilor dentare fizionomice
acrilice.
5. Tehnici de realizare a tiparului pentru transformarea machetei din ceară a
punţilor dentare fizionomice acrilice în materialul solicitat
6. Instrumente utilizate la confecţionarea punţilor dentare fizionomice acrilice

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII


Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
4. Chiuvete
5. Baia de ceară
Instrumente
1. Set de instrumente pentru examenul clinic a pacientului
2. Freze abrazive
3. Spatula de modelare
Materiale:
1. Ghips medical
2. Lac de compensație
3. Ceară de modelare
4. Acrilate
Elaborarea metodică Nr. 14
(anul II, semestrul III)
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Tema: Tehnologia confecționării punților dentare fizionomice integral ceramice


Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a punților
dentare fizionomice integral ceramice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tehnicii de confecționare a punților dentare
fizionomice integral ceramice -30 min.
3. Practic studenții descriu în caiete de lucru tehnicele Dicor,
Cerestore, In Ceram, CAD-CAM - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:

1.Caracteristica punţilor dentare fizionomice ceramice.


2.Indicaţii la confecţionarea punţilor dentare fizionomice ceramice.
3.Etapele clinico-tehnice de confecţionare a punţilor dentare fizionomice ceramice
metoda clasică.
4.Particularităţile preparării dinţilor stîlpi la confecţionarea punţilor dentare
fizionomice ceramice.
5.Tehnici contemporane de confecţionare a punţilor dentare fizionomice ceramice.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII
Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
4. Cuptor de ars ceramica
Instrumente
1. Set de instrumente pentru examenul clinic a pacientului
2. Linguri amprentare
3. Freze abrazive
4. Spatula de modelare
Materiale:
1. Ghips medical
2. Lac de compensație
3. Ceramica

Elaborarea metodică Nr. 15


(anul II, semestrul III)

Tema: Tehnologia confecționării punților dentare fizionomice mixte metalo-


ceramice
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Locul lucrării: laboratorul dentar.


Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a punților
dentare fizionomice mixte metalo-ceramice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea particularităţilor de preparare a dinţilor
stîlpi, tehnica modelării machetei din ceară a componentei metalice a punţilor
dentare din metalo-ceramică-30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară a
componentei metalice a punţilor dentare mixte metalo-ceramice - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:
1.Caracteristica componentelor punţilor dentare mixte metaloceramice.
2.Particularităţile preparării dinţilor stîlpi şi amprentării la confecţionarea
punţilor dentare mixte metalo-ceramice.
3.Materiale şi tehnica realizării modelului pentru confecţionarea punţilor
dentare mixte metaloceramice.
4.Fazele clinico-tenhice de confecţionare a punţilor dentare mixte metalo-
ceramice
5.Tehnice de modelare a machetei din ceară a componentei metalice a
punţilor dentare mixte metaloceramice fizionomice.
6.Aliagele folosite la obţinerea componentei metalice a punţii dentare mixte
metaloceramice
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII
Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
4. Cuptor de ars ceramic, centrifuga
Instrumente
1. Set de instrumente pentru examenul clinic a pacientului
2. Linguri amprentare
3. Freze abrazive
4. Spatula de modelare
Materiale:
1. Ghips medical
2. Lac de compensație
3. Ceramica, metale
Elaborarea metodică Nr. 16
(anul II, semestrul III)

Tema: Tehnologia confecționării punților dentare fizionomice mixte metalo-


acrilice. Etapele clinico-tehnice de confecționare
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Locul lucrării: laboratorul dentar.


Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a punților
dentare fizionomice mixte metalo-acrilice.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea preparării dinţilor stîlpi, modelarea
machetei din ceară a componentei metalice, modelarea din ceară a placajului
-30 min.
3. Practic studenții modelează machetei din ceară a
componentei metalice a punţii dentare metalo-acrilice- 45min.
4. Generalizare – 15 min.
Întrebări de control:

1.Etapele clinico-tehnice la confecţionare a punţilor dentare metaloacrilice.


2. Particularităţile preparării dinţilor stîlpi în puntea dentară metaloacrilică.
3.Materialele şi tehnica amprentării cîmpului protetic la confecţionarea punţilor
dentare metaloacrilice.
4.Tehnica realizării modelului de lucru şi a celui auxiliar.
5.Tehnica modelării machetei din ceară a componentei metalice a punţii dentare
metaloacrilice.
6.Varietăţi de elemente de retenţie a acrilatului.
7.Cerinţele către componenta metalică a punţii dentare metaloacrilică.
8.Metale şi aliaje utilizate la confecţionarea punţilor dentare metaloacrilice.
Componenţa. Însuşiri tehnologice.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ A LUCRĂRII
Utilaj:
1. Micromotoare
2. Articulatoare
3. Lămpi de gaz
4. Centrifuga,
Instrumente
1. Set de instrumente pentru examenul clinic a pacientului
2. Linguri amprentare
3. Pensule
4. Spatula de modelare
Materiale:
1. Ghips medical
2. Lac de compensație
3. Acrilate, aliajele metalelor
Elaborarea metodică Nr. 17
(anul II, semestrul III)

Tema: Prelucrarea și finisarea punților dentare. Totalizare


Locul lucrării: laboratorul dentar.
REД.: 1
DATA:
CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „P.GODOROJA”
Pag. 1/6

Scopul lucrării: De a însuşi tehnica de prelucrare și finisare a punților


dentare.
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea: tehnica de prelucrare şi finisare a punţilor
dentare -30 min.
3. Practic studenții participă la realizarea etapelor de
prelucrare şi finisare a punţilor dentare - 45min.
4. Generalizare – 15 min.

Întrebări de control:

1. Utilajul necesar la prelucrarea şi finisarea punţilor dentare .


2. Instrumentarul necesar la prelucrarea şi finisarea punţilor dentare.
3. Materialele necesare la prelucrarea şi finisarea punţilor dentare .
4. Sablarea pieselor turnate.
5. Tehnica prelucrării mecanice a punţilor dentare.
6. Şlefuirea şi lustruirea punţilor dentare

Bibliografia
1. Materialele lecțiilor.
2. D.Bratu, R.Nussbaum. Bazele clinice și tehnice ale protezării fixe București,
2011. 1250p.
3. Postolachi I. şi a. – Protetica dentară, Chişinău,1993.
4. Bârsa Gh. Postolachi I. – Tehnici de confecţionare a protezelor dentare
5.Herbrt T. Shillinburg, David A. Sather, Edwin L.Wilson,Jr – Fundamentals
of fixed prosthodontics, Fouth edition. Oklahoma city 2014 pag. 71-229.
7.Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. М.2001
8. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология Киев 1986
9. Гаврилов Е., Щербаков А. Ортопедическая стоматология М.1984

S-ar putea să vă placă și