Sunteți pe pagina 1din 12

Antiagregante

1) Ticlopidina are următoarele proprietăţi:


a) antiagregant plachetar
b) structură tienpiridinică
c) efect sinergie cu acidul acetilsalicilic
d) reduce timpul de sângerare
e) administrare injectabilă

Raspuns:a,b,c

2) Nadroparina are următoarele proprietăţi farmacologice:


a) profilaxia bolii tromboembolice
b) acţiunile antitrombotică şi anticoagulantă, egale
c) raportul anti Xa / anti-lla este 3,2
d) heparină cu masa moleculară mare
e) administrare per os şi injectabil

Raspuns:a,c
3) Din grupa substanţelor fibrinolitice fac parte:
a) streptokinaza
b) heparina
c) urokinaza
d) dipiridamol
e) ticlopidina

Raspuns:a,c

4) Acţiunile farmacodinamice ale


5) heparinei sunt:
a) împiedică reacţia trombinei cu fibrinogenul
b) împiedică transformarea protrombinei în trombină
c) împiedică formarea tromboplastinei
d) favorizează aglutinarea plachetelor
e) are acţiune aterosclerotică

Raspuns:a,b,c

6) Contraindicaţiile heparinei sunt:


a) embolii arteriale
b) hemofilie
c) tromboflebite
d) anevrism cerebral
e) ateroscleroză

Raspuns:b,d

7) Acţiunile farmacodinamice ale anticoagulantelor cumarinice sunt:


a) scad sinteza hepatică a factorilor: II, VII, IX, X
b) au acţiune antifibrinolitică
c) sunt antimetaboliţi ai vitaminei K
d) scad agregarea plachetară
e) au acţiune lipidoconversantă
Raspuns:a,c

8) Indicaţiile terapeutice ale anticoagulantelor orale sunt:


a) infarct miocardic
b) fibrilaţie atrială
c) tromboza venoasă şi pulmonară
d) sarcină
e) ulcer gastro-duodenal evolutiv

Raspuns:a,b,c

9) Efectul anticoagulantelor orale diminuă la asocierea cu:


a) barbiturice
b) colestiramina
c) glutetimida
d) anabolizante
e) androgeni

Raspuns:a,b,c

10) Efectul antiagregant plachetar al dipiridamolului apare prin:


a) inhibă sinteza TXA2 prin acetilarea ciclooxigenazei
b) blochează recaptarea adenozinei
c) efect antagonist serotoninei
d) inhibă fosfodiesteraza şi creşte AMPc
e) inhibă sinteza TXA2 prin blocarea tromboxan sintetazei
Raspuns:b,d

11) Sulfinpirazona are următoarele acţiuni:


a) antiagregant plachetar
b) uricozuric intens
c) antiinflamator mediu
d) fibrinolitic
e) inhibă hiperagregabilitatea eritrocitară indusă de protamină
Raspuns:a,b,c

12) Care dintre următoarele enzime sunt implicate în procesul agregării plachetare:
a) ciclooxigenaza
b) adenilatciclaza
c) tromboxansintetaza
d) lipooxigenaza
e) fosfodiesteraza

Raspuns:a,b,c

13) În tromboza venoasă profundă se utilizează:


a) aspirina
b) alteplaza
c) dipiridamolul
d) heparina
e) dextranul 40
Raspuns:b,d

14) Contraindicaţiile administrării vitaminei K sunt:


a) tromboembolie
b) tromboflebită
c) hipercoagulabilitate sanguină
d) supradozare de anticoagulante cumarinice
e) hipovitaminoză K

Raspuns:a,b,c

15) Următoarele afirmaţii privind vitamina K sunt corecte:


a) intervine în sinteza protrombinei şi proconvertinei
b) efect intens în caz de lezări ale celulei hepatice
c) inactivă în hemoragiile din hemofilie
d) activă în hemoragii din anemie aplastică
e) inactivă în supradozări ale salicilaţilor

Raspuns:a,c

16) Din grupa antifibrinoliticelor fac parte:


a) carbazocrom
b) acid aminocaproic
c) batroxobina
d) aprotinina
e) etamsilat

Raspuns:b,d

17) Următoarele afirmaţii privind carbazocromul sunt adevărate:


a) scade permeabilitatea capilară
b) scade presiunea arterială
c) creşte rezistenţa capilarelor
d) scade debitul cardiac
e) scade frecvenţa cardiacă

Raspuns:a,c

18) Indicaţiile terapeutice ale acidului aminocaproic sunt:


a) hemoragii prin creşterea fibrinolizei
b) hemoptizii
c) supradozarea preparatelor fibrinolitice
d) coagulare difuză intravasculară
e) sarcină

Raspuns:a,b,c
19) Pentru warfarină sunt corecte afirmaţiile:
a) inhibă sinteza factorilor II, VII, IX, X
b) legare în procent mare de proteinele plasmatice
c) absorbţie digestivă incompletă, redusă
d) indicat în tratamentul tromboemboliilor
e) este contraindicată asocierea cu salicilaţi

Raspuns:a,b,d,e

20) Indicaţiile terapeutice al heparinei, sunt:


a) tromboflebite
b) tromboze şi embolii arteriale
c) purpură
d) anevrism cerebral
e) infarct miocardic

Raspuns:a,b,e

21) Din grupa heparinelor cu masă moleculară mică, fac parte:


a) clopidogrel
b) enoxaparina
c) reviparina
d) tinzaparina
e) nadroparina

Raspuns:b,c,d,e

22) Sulodexid are următoarele acţiuni: instalării efectului este de 3 - 8 ore.


a) antitrombotic
b) hipoglicemiant
c) fibrinolitic
d) hipolipemiant
e) hipoñbrinogenemiant

Raspuns:a,c,d,e

23) Pentru clopidogrel sunt corecte afirmaţiile:


a) legare de proteine plasmatice redusă
b) biotransformare în compuşi inactivi
c) inhibă selectiv şi ireversibil receptorii plachetari ai ADP şi scade agregarea
plachetară
d) este indicat pentru reducerea evenimentelor aterosclerotice
e) poate produce purpură, echimoză, hematom, epistaxis

Raspuns:c,d,e

24) Din grupa antiagregantelor plachetare fac parte:


a) abciximab
b) tirofiban
c) indobufen
d) ticlopidina
e) acenocumarol
Raspuns:a,b,c,d
:

25)Pentru streptokmază sunt corecte afirmaţiile:


a)are acţiune fibrinolitică

b)este indicată în tromboflebite


c)are efect antiagregant plachetar
d)inhibă sinteza protrombinei în ficat
e)este contraindicată administrarea ei în perioada
postoperatorie
Raspuns:a,b,e

26) Afirmaţiile corecte pentru alteplază sunt:


a) este contraindicată administrarea în embolii pulmonare
b) devine activă prin legarea de fibrină
c) converteşte plasminogenul legat de fibrină în plasmină
d) are potenţial antigenic crescut
e) se administrează în faza acută a infarctului de miocard în primele 6 ore.
Raspuns:b,c,e

27) Pentru reteplaza sunt corecte afirmaţiile:


a) activează plasminogenul trecându-1 în plasmină
b) indirect degradează fibrinogenul şi fibrină
c) produce hipertensiune arterială
d) are biotransformare redusă
e) se administrează în primele 12 ore de la debutul infarctului
de miocard
Raspuns:a,b,e

28) Din grupa substanţelor fibrinolitice fac parte:


a) desirudin
b) reteplaza
c) urokinaza
d) streptokinaza
e) deltaparina

Raspuns:b,c,d

29) Heparinele cu masă moleculară mică se deosebesc de.heparina standard, prin:


a) administrarea orală;
b) inhibarea marcată a factorului Xa;
c) inhibarea marcată a trombinei;
d) 11/2 mai lung;
e) nu produc osteoporoză.

Raspuns:b,d,e

30) Anticoagulantele cumarinice (orale) se caracterizează,prin:


a) acţiune rapidă şi de scurtă durată;
b) inactivează enzimele procoagulante: trombina şi factorii
Xa, Xlla, Xla, IXa;
c) sunt active atât "in vitro" cât şi "in vivo";
d) în caz de accidente hemoragice antidotul specific este fitomenadiona;
e) trec prin bariera placentară şi în lapte.
Raspuns:d,e

31) Care dintre următoarele antitrombotice inhibă unele dintre funcţiile plachetare:
a) indobufenul;
b) warfarina;
c) sulfinpirazona;
d) anistreplaza;
e) dipiridamolul.

Raspuns:a,c,e

32)Afirmaţii corecte pentru streptokinază:

a) se extrage din filtratul culturilor de Streptomices


venezuelae;
b) acţionează trombolitic prin activarea plasminogenului în
plasmină (enzimă fibrinolitică);
c) timpul de înjumătăţire mare permite administrarea orală;
d) poate fi utilă în infarctul acut de miocard, embolia
pulmonară, tromboza venoasă profundă, ocluzia arterială periferică;
e) nu au fost descrise reacţii adverse grave.

Raspuns:b,d

32) Acidul acetilsalicilic, ca antiagregant plachetar, se caracterizează prin:


a) are acţiune de lungă durată;
b) este util (printre alte indicaţii) la bolnavii cu angina
instabilă, la suspecţii de infarct miocardic şi la cei cu infarct diagnosticat;
c) se administrează prin perfuzie i.v., în doze mari;
d) acţionează prin inhibarea ciclooxigenazei;
e) principalele contraindicaţii sunt - sensibilizarea alergică,
sângerări gastro intestinale, ulcerul evolutiv.
Raspuns:a,b,d,e

33) Afirmaţiile greşite pentru vitamina K,sunt:


a) absorbţia se face în prezenţa sărurilor biliare
b) intervine în sinteza protrombinei şi proconvertinei
c) este medicaţie de urgenţă în diateză hemoragică
d) se administrează exclusiv i.v.
e) este contraindicată în tromboflebite
Raspuns:c,d

34) Pentru carbazocrom, indicaţiile terapeutice sunt:


a) purpură
b) intoxicaţii cu substanţe capilarotoxice
c) antidot al anticoagulantelor orale
d) hemofilie
e) supradozări de salicilaţi
Raspuns:a,b

35) Acidul tranexamic are următoarele acţiuni:


a) inhibă fibrinoliza
b) slab antiinflamator
c) slab antialergic
d) hipoglicemiant
e) hipocolesterolemiant

Raspuns:a,b,c

36) Afirmaţiile corecte pentru aprotinină, sunt:


a) inhibă activitatea: tripsinei, chimotripsinei, kalicreinei
b) este indicată în pancreatită acută
c) creşte sinteza de protrombină
d) produce ca reacţii adverse manifestări alergice
e) se administrează i.v., în perfuzie

Raspuns:a,b,d,e

37) Antihemoragice generale cu acţiune specifică, sunt:


a) aprotinina
b) acidul tranexamic
c) vitamina K
d) fibrinogen
e) factorul antihemofilic – A

Raspuns:c,d,e

38) Hemostatice care acţionează prin mecanism antifibrinolitic:


a) tromboplastina;
b) aprotinina;
c) acidul aminocaproic;
d) etamsilatul;
e) carbazocroma.

Raspuns:b,c

39)Eficacitatea warfarinei este redusă de asocierea cu următoarele medicamente:


a) paracetamol
b) rifampicină
c)cimetidină
d)fenobarbital
e)griseofulvină
Raspuns:b,d,e

39) Vitamina K:
a) este stocată la nivel hepatic;
b) se absoarbe în prezenţa bilei, aceasta fiind necesară pentru absorbţia substanţei naturale
(fitomenadiona);
c) nu este metabolizaiă în organism, se elimină ca atare pe cale urinară;
d) se elimină pe cale biliară şi urinara sub formă de glucurono-conjugaţi;
e) sub forma derivaţilor hidrosolubili, se poate absorbi pe cale orală chiar în absenţa bilei.
Raspuns:a,b,d,e

40) Vitamina K:
a) intervine în sinteza factorilor coagulării II, VII, IX, X;
b) este activă chiar în condiţiile unei funcţii hepatice deficitare, deoarece acţionează prin
mecanism redox (forma oxidată fiind naftochinonică);
c) intervine în Ţ-carboxilarea radicalilor glutamici ai resturilor proteice, grupările -COOH
interacţionând apoi cu ionii de Ca2* în procesul de coagulare;
d) reprezintă medicaţie antidot în supradozarea anticoagulantelor orale;
e) poate produce methemoglobinemie.
Raspuns:a,c,d,e

41) Reacţiile adverse cauzate de analogii sintetici ai vitamine K cuprind:


a) methemoglobinemie;
b) hiperbiîirubinemie;
c) anemie hemolitică la bolnavii cu deficit de glucozo-6-fosfal- dehidrogenază;
d) anemie hemolitică prin mecanism imuno-alergic (tip H);
e) hiperfibrinoliză.
Raspuns:a,b,c

42) Care dintre afirmaţiile următoare corespunde realităţii?


a) pmtamina are acţiune hemostatică în supradozarea heparinei pe baza unei interacţiuni de
ordin fizico-chimic (heparina fiind o substanţă acidă, iar pmtamina bazică);
b) în exces, protamina are acţiune anticoagulantă, putând produce hemoragii;
c) acţiunea hemostatică a batroxobinei (hemocoagulaza) este inhibată de heparină sau
antitrombina III;
d) carbazocroma nu influenţează procesul de coagulare, dar acţionează prin creşterea
rezistenţei capilare;
e) etamsilatul nu se poate administra decât pe cale parenterală, întrucât nu are o
biodisponibilitate suficientă la administrare orală.
Raspuns:a,b,d

43) Acidul £-aminocaproic, în fimcţie de posologie;


a) acţionează ca hemostatic prin creşterea rezistenţei capilare şi reducerea permeabilităţii (Ia
doze mici);
b) inhibă activatorii plasminogenului (la doze mici);
c) inhibă formarea plasminei, are acţiune antiplasminică directă (la doze mari);
d) are acţiune diuretică osmotică (la doze mari);
e) se metabolizează hepatic, cinetica metabolizării fiind saturabilă (de tip Michaelis-Menten)
la doze mari.
Raspuns:b,c,d

44) Care dintre afirmaţiile următoare privind aprotinina sunt adevărate?


a) are acţiune antifibrinolitică prin inhibarea acţiunii activatorilor plasminogenului;
b) este substanţă antidot în supradozarea heparinei;
c) se utilizează în pancreatită acută, în perfuzie i.v., datorită acţiunii antiproteazice;
d) este indicată în coagulare intravasculară diseminată;
e) este contraindicată în sindroame hemoragice prin hiperfibrinoliză.

Raspuns:a,c
45) Heparina:
a) formează un complex prin legarea de un factor plasmatic (antitrombina)
b) trombina inclusă în reţeaua de fîbrină este foarte sensibilă la acţiunea anticoagulantă a
heparinei;
c) are acţiune chilolitică (clarifică plasma lipemică);
d) prelungeşte timpul de coagulare;
e) nu influenţează timpul de sângerare.

Raspuns:a,c,d,e

46) Heparina are următoarele proprietăţi farmacocinetice:


a) lipsa absorbţiei la administrare orală;
b) lipsa metabolizării, eliminarea fâcându-se pe cale renală sub formă nemodifîcată;
c) timp de înjumătăţire variabil în funcţie de doză şi masa moleculara;
d) traversarea barierei feto-placentare cu risc de teratogenitate în primul trimestru de
sarcină;
e) efecte de durată lungă, datorită mecanismului de acţiune indirect (împiedicarea formării
la nivel hepatic a factorilor coagulării II, VII, IX, X prin acţiune de tip antivitamină K.), iară
legătură directă cu timpul de înjumătăţire.
Raspuns:a,c

47) Heparina:
a) nu traversează bariera feto- placentară, nu are efecte teratogene;
b) se foloseşte cu precauţie în sarcină, mai ale la termen;
c) se utilizează în embolii arteriale, embolie pulmonară;
d) este contraindicată în stări de defibrinare însoţite de coagulare intravasculară diseminată;
e) poate produce hemoragii prin supradozare, antidotul fiind sulfatul de protamină.
Raspuns:a,b,c,e

48)Heparinele fracţionaie:
a) au timp de înjumătăţire mai lung şi acţiune mai persistentă decât heparina naturală;
b) au timp de înjumătăţire mai scurt, acţiunea anticoagulantă fiind de aceea mat uşor
controlabilă;
c) au o biodisponibilitate excelentă după administrare subcutanată;
d) au acţiune marcată antitrombinică (anti factor Ha), în timp ce acţiunea antifactor Xa este
foarte redusă;
e) se caracterizează prin separarea acţiunii antitrombotice faţă de acţiunea anticoagulantă.
Raspuns:a,c,e

49)Heparinele fracţionate au următoarele avantaje faţă de heparina standard:


a) permit administrarea unei singure doze pe zi;
b) riscul de osteoporoză (pe termen lung) este mai mic;
c) acţiune antitrombinică redusă, cu risc hemoragie scăzut;
d) timpul de înjumătăţire mai lung şi mai puţin variabil;
e) eliminarea fie cale biliară a mciaboliţilor depolimerizaţi şi desulfataţi, lipsa eliminării
renale explicând durata lungă de acţiune.
Raspuns:a,b,c,d

50) Derivaţii cumarinici:


a) sunt contraindicaţi în sarcină;
b) b) se utilizează în tratamentul profilactic al tromboemboliilor din frbrilaţia atrială cronică;
c) au efect de durată scurtă, care debutează rapid la iniţierea tratamentului;
d) prezintă frecvent interacţiuni de deplasare cu alte medicamente (cu relevanţă clinică
importantă);
e) prezintă sinergism de potenţare cu antiagregantele plachetare.

Raspuns:a,b,d,e

51) Care dintre afirmaţiile urjnătoare este adevărată?


a) acenoeumarolul se absoarbe complet şi rapid din tubul digestiv şi are timp de înjumătăţire
mediu (8-9 h);
b) derivaţii cumarinici împiedică reconversia vitaminei K în formă naftochinonică din
epoxidul acesteia (inhibând competitiv epoxireductaza N APH-dependentă);
c) anticoagulantele orale au un indice terpeutic foarte bun, datorită acţiunii indirecte
(antivitamine K) şi un profil de reacţii adverse redus şi uşor predictibil, ceea ce permite o
posologie uşor maniabilă;
d) derivaţii de indandionă diferă de derivaţii cumarinici prin faptul că au timp de
înjumătăţire mai scurt, ceea cc le conferă o latenţă, dar şi o durată a efectului mai redusă;
e) anticoagulantele orale produc inhibarea formării factorilor II,VII, IX, X ai coagulării la
nivel hepatic.
Raspuns:a,b,e

52) Antiagregantele plachetare pot acţiona prin:


a) blocarea preferenţială a ciclooxigenazei de la nivelul celulelor endoteliului vascular,
b) blocarea preferenţială a ciclooxigenazei de la nivel trombocitar
c) blocarea selectivă a receptorilor plachetari GP îlb/131a;
d) inhibarea fosfodiesterazei (PDE);
e) stimularea receptorilor 5-HTr serotoninergici plachetari.

Raspuns:b,c,d

53) Prostaciclina şi analogul sintetic iloprost:


a) acţionează pe receptori specifici cuplaţi cu proteine Gs;
b) inhibă agregarea plachetară;
c) activează fibrinoliza;
d) se pot utiliza în sarcină, la gravide cu risc (trombangeită obliterantă), datorită faptului că
reprezintă compuşi identici sau similari celor endogeni, lipsiţi de teratogenitate;
e) împiedică acţiunea factorului VIU al coagulării.
Raspuns:a,b,c

54) Dipiridamolul:
a)inhibă recaptarea adenozinei Ia nivel coronarian;
b)stimulează eliberarea'de tromboxan TXA2 la nivelul trombocitelor;
c) inhibafosfodiesteraza miocitelor vasculare;
d) inhibă fosfodiesteraza plachetară;
e) stimulează adenilat-ciclaza endotelială prin acţionarea unor receptori specifici
cuplaţi cu proteine
G,.
Raspuns:a,c,d
55) Sunt afirmaţii corecte:
a) clopidogrelul blochează selectiv şi ireversibil receptorii pentru ADP la nivel plachetar,
împiedicând legarea fibrinogenului de receptorii GP Ilb/IIIa;
b) ticlopidina blochează fosfodiesteraza plachetară şi împiedică eliberarea de tromboxan la
nivel trombocitar;
c)clopidogrelul este metabolizat într- un derivat tiolic răspunzător de efectele
c) antiagregante care nu poate fi detectat decât in vivo;
d) ticlopidina poate produce uneori reacţii adverse de mare gravitate la nivel hematologic
(agranulocitoză, aplazie medulară);
e) pentru potenţarea efectului antiagregant plachetar ticlopidina se asociază frecvent cu anti
inflamatoare nesteroidiene.
Raspuns:a,c,d

56) Sunt afirmaţii corecte:


a) tirofîbanul are o structură peptidică similară cu partea activă a moleculei fibrinogenului
(RGD - arginină-glicină- aspartat) capabilă să recunoască, să se fixeze şi să blocheze
receptorii GP Ilb/îlla;
b) abciximabul este un anticorp monoclonal care blochează receptorii GP Ilb/IIIa,
împiedicând prin mecanism competitiv legarea fibrinogenului;
c) tiTofibanul şi eptifibatida sunt contraindicate în prezenţa leziunilor susceptibile să
sângereze, a accidentului vascular cerebral şi a hipertensiunii arteriale marcate;
d) tirofibanul are un timp de înjumâtăţire lung (peste 24 h), iar inhibarea funcţiilor plachetare
este ireversibilă şi de durată lungă;
e) ketanserina însumează proprietăţi antihipertensive şi antiagregante plachetare, fiind utilă
în hipertensiune arterială însoţită de fenomene de tromboză.
Raspuns:b,c,e

57) Sunt afirmaţii care corespund realităţii:


a) streptokinaza are proprietăţi antigenice care pot determina fenomene alergice, inclusiv şoc
anafilactic;
b) urokinaza se utilizează în condiţiile în care streptokinaza este inactivă sau contraindicată,
datorită prezenţei anticorpilor specifici împotriva acesteia;
c) anîstreplaza este o variantă obţinută prin inginerie genetică a precursorului monocatenar al
urokinazei;
d) reteplaza are un clearence hepatic mai ridicat decât alteplaza, ceea ce conduce la o durată
mai scurtă de acţiune;
e) în ocluzia arterelor membrelor inferioare, streptokinaza se administrează pe cale
intraarterială.
Raspuns:a,b,e

59) Alegeţi afirmaţiile incorecte privind fibrinoliticele:


a) favorizează fixarea fibrinogenului de receptorii plachetari GP Db/lIIa în prezenţa ADP;
b) modifică conformaţia spaţială a receptorilor pentru glicoproteine GP llb/llla care devin
capabili să lege specific fibrinogenul în prezenţa ionilor de Ca2+;
c) favorizează transformarea plasminogenului în plasmină care degradează fibrina;
d) potenţează acţiunea factorului XIII al coagulării care stabilizează cheagul de fibrină prin
legături covalente transversale;
e) eliberează ATP, ADP, serotonină din plachetele sanguine iniţiind procesul de agregare
plachetară la nivelul leziunilor endoteliale.
Raspuns:a,b,d,e
60)Anistreplaza:
a) favorizează formarea plasminei preponderent la nivelul cheagului de fibrină (complexul
activator al plasminogenului este eliberat lent şi progresiv);
b) este o variantă a streptokinazei în care centrul catalitic este mascat de o grupare p-
anisoil;
c) produce liza fibrinogenului plasmatic, producând mai frecvent decît streptokinaza
hemoragii prin hipofibrinogeninemie;
d) inhibă agregarea placheră iniţiată de serotonină la nivelul trombocitelor;
e) se administrează exclusiv în perfuzie i.v. lentă, nu se poate administra în bolus.

Raspuns:a,b

61)Care dintre afirmaţiile privind medicamentele fibrinolitice sunt adevărate?


a) urokinaza activează direct plasminogenul transformându-1 în plasmină;
b) în infarctul miocardic, tratamentul fibrinolitic trebuie administrat foarte repede, datorită
afectării ireversibile a ţesutului irigat de artera coronară ocluzată;
c) reteplaza şi alteplaza produc liza - cheagului de fibrină, fără a influenţa semnificativ
fibrinogenul plasmatic;
d) alteplaza are proprietăţi farmacocinetice mai avantajoase decât reteplaza;
e) trombii formaţi ca urmare a stazei vasculare (în condiţiile unei circulaţii locale deficitare)
sunt cei mai susceptibili la acţiunea trombolitică a medicaţiei fibrinolitice.
Raspuns:a,b,c

62)Nadroparina prezintă următoarele proprietăţi farmacologice:


a) activitate crescută antifactor X activat
b) acţiune antitrombinică intensă
c) risc hemoragie crescut
d) nu difuzează prin bariera hemalo- piacentară
e) timpul de înjumătăţire este scurt (cca 1 - 2 ore).

Raspuns:a,d

63) Afirmaţiile corecte privind reteplaza sunt:


a) este fibrinolitic
b) este similară activatorului tisular al plasminogenului sintetizat de celulele endoteliale
c) este administrată intravenos în bolus
d) influenţează semnificativ fibrinogenul plasmatic
e) este antifibrinolitic

Raspuns:a,b,c

64)Eptifibatida are urmatoarele proprietati farmacologice:


a)este inhibitor peptidic de tip RGD al receptorilor plachetari al GP II b/II a
b)se administreaza per os
c)este indicata in AVC
d)administratrea se face numai in conditii de spitalizare
e)este indicata in intereventii chirurgicale recente
Raspuns:a,d