Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFICUL

anual al formării continue a personalului prin programe de formare continuă cu scoatere de la locul de muncă / alte activități de formare și dezvoltare
profesională a personalului în anul de învățământ 01.10.2018 – 30.09.2019 al C.P.P.C.J.M. Sinaia

Nr. Efectiv/ Luna / Perioada


Denumirea cursului Durata Obs.
Crt. Tip de curs Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep
Curs de specializare în 29
03-
1. alpinism nivelul 1 – 3 săptămâni 29 Compact
21*
etapa de vară
Curs de specializare în schi şi
2. alpinism nivelul 1 – 3 săptămâni 38 Compact 25.02-15.03 38
etapa de iarnă
Curs de specializare în
3. alpinism nivelul 2 – 3 săptămâni 30 Compact 29.10-16.11 30
etapa de vară
Curs de specializare în căutare
03-
4. şi salvare - evacuare – etapa 3 săptămâni 15 Compact 15
21*
de vară
Curs de specializare în căutare
5. şi salvare - evacuare – etapa 3 săptămâni 24 Compact 08-25 24
de iarnă
Curs de specializare 07-18 20
6. "alpinist - interventie" – 2 săptămâni 40 Compact
etapa de iarnă 28.01-08.02 20
Curs de specializare 01-26 25
4
7. "alpinist - interventie" – 50 Compact
săptămâni
etapa de vară 02-27 25
27-29 S I-11
04-06 S II-11
Stagiu de pregătire în
8. domeniul cunoaşterii şi 3 zile 74 Compact 11-13 S III-11
folosirii sistemului GPS
19-21 S IV-10
26-28 S V-10
NESECRET Pagina 1 din 2
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan REGELE CAROL I Sinaia
Drumul Cotei 1400 nr. 6, Telefoane: 0244.311.699, 0244.313.202, Mobilink 0729.998.300, Fax 0244.313.198
Web: www.jandarmiimontanisinaia.ro, E-mail: relatii.publice@jandarmiimontanisinaia.ro
NESECRET
02-04 S VI-11
20-22 S VI -10
Stagiu de practică a
9. studenților din cadrul 5 zile 70 11-15 70 std.
Academiei de Poliție, anul III
Competiție militar aplicativă
10. “Cupa Jandarmeria montană 4 zile 40 24-28 40
la înălțime” ediția a IV-a
Stagiu de pregătire avansată 15 jdm. +
11. în domeniul salvării cu suport 5 zile 52 15-19 13-17 11 IGAV/
aerian folosind troliul SMURD
TOTAL CURSANŢI INSTITUŢIE 462 = 330 cursanți / 70 studenți / 40 participanți competiție militar aplicativă / 22 participanți exerciții comune

NOTĂ:
* ziua de 17.06.2019 va fi recuperată prin prelungirea programului cu câte o oră zilnic în perioadele 03.06.-06.06.2019 și 10.06 -11.09.2019;
- în perioada 06.10 – 07.10.2018 se desfășoară Referendumul pentru schimbarea Constituției;
- în perioada 15.10 – 19.10.2018 se desfășoară Convocarea Direcției Pază în colaborare cu Agenția Națională Nucleară de la Viena;
- în perioada 24.10 – 26.10.2018 se desfășoară Convocarea de pregătire cu șefi din cadrul Serviciilor Criminalistice teritoriale din IGPR – 50
participanți;
- în perioada 21.11 – 23.11.2018 se desfășoară Convocarea Direcției Cercetare Documentare– 60 participanți;
- în perioada 01.04.-05.04.2019 și în perioada 31.05-02.06.2019 CPPCJM Sinaia va desfășura activități de reprezentare a Jandarmeriei Române.
- în perioada 17.12 – 21.12.2018 și în perioada 06.05 – 10.05.2019 se vor desfășura convocările metodice cu instructorii CPPCJM Sinaia;
- în perioada 25.05 – 26.05.2019 se desfășoară Alegerile pentru Parlamentul European;
- conform art.20, alin (2) din OIGJR nr.134340 /22.08.2016 pentru aprobarea „Concepţiei de pregătire în domeniul tehnicilor montane a militarilor din
Jandarmeria Română”, CPPCJM Sinaia va asigura personal specializat pentru desfăşurarea temelor specifice domcniul montan la solicitarea structurilor din
teritoriu, în funcție de activitățile planificate;
- în funcţie de modificările ce vor interveni în situaţia operativă, la ordin, cu aprobarea I.G.J.R., pot fi organizate şi alte activităţi de pregătire, iar unele
pot fi replanificate/anulate.

NESECRET Pagina 2 din 2


Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan REGELE CAROL I Sinaia
Drumul Cotei 1400 nr. 6, Telefoane: 0244.311.699, 0244.313.202, Mobilink 0729.998.300, Fax 0244.313.198
Web: www.jandarmiimontanisinaia.ro, E-mail: relatii.publice@jandarmiimontanisinaia.ro

S-ar putea să vă placă și