Sunteți pe pagina 1din 8

Consilier educativ, Director,

Prof. Irina Zamfira Prof. Gheorghe Luminta

PROIECT TEMATIC

TITLUL PROIECTULUI:

5 OCTOMBRIE
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

COORDONATOR: prof. înv. primar Nitu Lidia Lorena

DURATA PROIECTULUI: 5 octombrie 2018


LOCUL DESFĂŞURĂRII: ŞCOALA PRIMARA OLARII VECHI
SALA DE CLASĂ

Scopul proiectului:
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre
didactice trebuie să insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie,
autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei care oferă educaţia, adică
dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.

Obiectivele proiectului:
Să cunoască semnificației zilei de 5 octombrie – Ziua Educației;
Să discute despre dreptul la educaţie
Să audieze cântece şi poezii cu tema Învăţătorul
Să realizeze o lucrare cu tema propusă în tehnica dorită.

Grupul ţintă: elevii clasei a II-a

Locul desfăşurării: sala de clasă;

Perioada de desfăşurare: 5 OCTOMBRIE 2018

Discipline implicate în proiect:


Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
Dezvoltare personală

Metode de evaluare:

Expoziție cu lucrările realizate de elevi.


Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor.

Responsabil proiect:
Prof. înv.primar Nitu Lidia Lorena

Colaboratori:
Marinof Ecaterina – prof.inv. prescolar GPN Olarii Vechi
Alexandru Veronica- prof. inv. primar clasa I Olarii Vechi
Activităţi programate:
NR.
CRT. ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA

 5 octombrie – Ziua Educației


1. Prezentare ppt cu însemnătatea Sala de clasă 5 oct
2018
zilei

2.  Dreptul la educaţie – discuţie despre


drepturi copiilor Sala de clasă 5 oct
2018
 Audierea unor cântece şi poezii
3. https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY
Invatatoarea mea Sala de clasă 5 oct
2018
https://www.youtube.com/watch?
v=87sV_QyPB34&feature=share Invatatorii mei

https://www.youtube.com/watch?v=NIwgPrBtk_o
Invatatorul meu

4.  Învăţătoarea mea;
 Educaţia pentru mine– lucrare Sala de clasă 5 oct
2018
artistică

Materiale, resurse:
Resurse umane: elevii claselor I, a II-a si prescolarii GPN Olarii Vechi
cadrele didactice implicate

Resurse materiale: laptop, manual de educaţie civică;


coli de desen, creioane colorate, carioca, acuarele.

Popularizarea proiectului:
 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătoarelor şi
educatoarelor;
La mulţi ani, în sărbătoare

Azi, în plină sărbătoare,


Toţi trandafirii albi îi dăruiesc,
Scumpei mele învăţătoare.
Din suflet îi mulţumesc.

Eu sunt doar o mică floare


În frumoasa ei grădină.
Dumneaei un mândru soare,
Care mie-mi dă lumină.

E dulce şi-i minunată!


E cea mai frumoasă fată!
Cu multă dragoste mă-nvaţă
Cum să mă descurc în viaţă.

Mă-nclin adânc în faţa ei,


Şi-i adresez cu mult temei,
Urarea de viaţă lungă,
Nouăzeci de ani s-ajungă!
În viaţă multă sănătate,
Fericire şi noroc în toate!
La mulţi ani, în sărbătoare,
Draga mea învăţătoare!

de Dumitru Delcă (30 iunie 2011)


Dăscăliţa

Octavian Goga

Când, tremurându-şi jalea şi sfiala,


Un cânt pribeag îmbrăţişează firea,
Şi-un trandafir crescut în umbră moare,
Şi soare nu-i să-i plângă risipirea,
Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în zare,
A vremii noastre dreaptă muceniţă,
Copil blajin, cuminte prea devreme,
Sfielnică, bălaie dăscăliţă.

Ca strălucirea ochilor tăi limpezi,


Poveste nu-i mai jalnic povestită,
Tu eşti din leagăn soră cu sfiala,
Pe buza ta n-a tremurat ispită.
Cununa ta de zile şi de visuri
Au împletit-o rele ursitoare,
Ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă,
Şi mână nu-i atâtea ştiutoare.

Moşnegi, ceteţi ai cărţilor din strană,


Din graiul tău culeg învăţătură,
E scrisă parcă-n zâmbetele tale
Seninătatea slovei din scriptură.
În barba lor, căruntă ca amurgul,
Ei strâng prinosul lacrimilor sfinte,
Căci văd aievea întrupat ceaslovul
În vorba ta domoală şi cuminte.

La tine vin nevestele să-şi plângă


Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul,
Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove,
În alte ţări când le trimiţi oftatul...
Şi fete vin, să le-nfloreşti altiţa,
La pragul tău e plină ulicioara,
Şi fetele îşi şopotesc în taină:
"Ce mâini frumoase are domnişoara!"

...Aşa, grijind copiii altor mame,


Te stingi zâmbind în calea ta, fecioară,
Iar căpătâiul somnului tău vitreg
De-un vis deşert zadarnic se-nfioară.
Tu parc-auzi cum picură la geamuri
Un ciripit de pui de rândunică
Şi-un gând răzleţ îţi înfierbântă tâmpla,
Cu tine-adoarme-o dulce, sfântă frică.
Sfios, amurgul toamnei mohorâte
Îşi mişcă-ncet podoaba lui bolnavă,
Ca din cădelniţi fumul de tămâie,
Prelung se zbate frunza din dumbravă.
Tu stai în prag, şi din frăgar o frunză
La sânul tău s-a coborât să moară,
Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoasă domnişoară...

Învățătoarea

Nina Cassian
Țin minte-un timp ce nu l-a șters uitarea,
Când, lângă chipul mamei, mult iubit,
Îmi apărea alăturea alt chip,
Un chip frumos și blând: învățătoarea.

Eram copii, vreo douăzeci, în clasă,


Unii mai vrednici, alții mai poznași,
Dar toți tăceam când auzeam pe sală
Mult așteptații, cunoscuții pași.

Intra cum ar intra în casa ei


Și ne vorbea de câte sunt pe lume,
În limpezi vorbe, pline de temei,
Și pentru înțelesul nostru-anume.

Voi ști oricând, chiar anii de-ar mai trece,


De ochii ei, de părul ei bălai,
De mersul, de dulceața ei din grai,
De-nvățătura-i, niciodată rece.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

ȘCOALA PRIMARĂ OLARII VECHI - STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE OLARI

COMUNA OLARI, JUDEȚUL PRAHOVA

DIPLOMĂ
Se acordă elevului ............................................ din clasa ......... de la Şcoala Primara Olarii
Vechi pentru participarea activă la proiectul
5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.
Prof. înv. Primar Director,
Nitu Lidia Lorena Gheorghe Luminita