Sunteți pe pagina 1din 112

TRACES

Manualul utilizatorului

© SC PRAGMA Computers SRL


Septembrie 2006

Versiunea 1.1.1
Cuprins

1 Introducere ...........................................................................................................................6
2 Organizaţii.............................................................................................................................7
2.1 Înregistrarea unei noi organizaţii .....................................................................................7
2.1.1 Secţiunea „Organizaţie”.........................................................................................................8
2.1.2 Secţiunea „Numerele de aprobare” .....................................................................................10
2.1.3 Autoritatea competentă desemnată pentru validare............................................................10
2.2 Căutarea unei organizaţii...............................................................................................13
2.2.1 Criterii de căutare ................................................................................................................13
2.2.2 Selectarea unei organizaţii din lista de rezultate .................................................................16
2.3 Modificarea detaliilor unei organizaţii ............................................................................17
2.3.1 Modificarea adresei .............................................................................................................17
2.3.2 Adăugarea sau eliminarea unui număr de aprobare ...........................................................18
2.4 Validarea organizaţiilor înregistrate de operatorii economici.........................................21
2.5 Ştergerea unei organizaţii..............................................................................................23
2.5.1 Ştergerea unei organizaţii – procedura generală ................................................................23
2.5.2 Ştergerea unei organizaţii de către utilizatorul unei unităţi veterinare locale, alta
decât unitatea de care aparţine organizaţia .................................................................................24
2.5.3 Ştergerea unei organizaţii care are ataşaţi unul sau mai mulţi operatori economici ...........24
2.5.4 Ştergerea unei organizaţii de către utilizatorii CCA .............................................................27
3 Operatori economici ..........................................................................................................28
3.1 Înregistrarea unui nou operator economic.....................................................................28
3.1.1 Secţiunea „Utilizator” ...........................................................................................................29
3.1.2 Secţiunea „Membru al organizaţiei”.....................................................................................29
3.1.3 Secţiunea „Autoritate”..........................................................................................................30
3.2 Căutarea unui operator economic .................................................................................30
3.2.1 Criterii de căutare ................................................................................................................30
3.2.2 Selectarea unui operator economic.....................................................................................31
3.3 Modificarea detaliilor unui operator economic ...............................................................31
3.4 Validarea unui operator economic.................................................................................32
3.5 Ştergerea unui operator economic ................................................................................32
4 CREAREA CERTIFICATULUI DE COMERT INTRACOMUNITAR ....................................34
4.1 Crearea certificatului......................................................................................................34
4.2 Selectarea mărfii............................................................................................................35
4.3 Completarea detaliilor parţii întâi a certificatului ............................................................38
4.3.1 Pagina „Referinţe” ...............................................................................................................38
4.3.2 Pagina „Comercianţi”...........................................................................................................39
4.3.3 Pagina „Transport”...............................................................................................................42
4.3.4 Pagina „Transport”...............................................................................................................45
4.3.5 Pagina „Rută” ......................................................................................................................48
4.4 Salvarea certificatului intra-trade ...................................................................................52
3 / 112
4.4.1 Salvarea unui certificat ca draft ...........................................................................................53
4.4.2 Salvarea unui certificat şi supunerea lui spre certificare .....................................................56
4.4.3 Opţiuni disponibile pentru salvare în partea I a certificatului ...............................................57
4.4.3.1 Operator economic .......................................................................................................57
4.4.3.2 Utilizator din cadrul unităţii veterinare locale ................................................................57
4.5 Validarea certificatului de comerţ intracomunitar – completarea părţii a doua..............58
4.5.1 Validarea unui certificat de comerţ intracomunitar pentru animale vii .................................58
4.5.2 Validarea unui certificat de comerţ intracomunitar pentru produse de origine
animala .........................................................................................................................................60
4.6 Înregistrarea unui control pentru certificatul de comerţ intracomunitar .........................63
4.6.1 Înregistrarea primului control pentru un certificat de comerţ intracomunitar pentru
animale vii ....................................................................................................................................63
4.6.1.1 Pagina „Controlul curent”..............................................................................................65
4.6.1.2 Pagina „Controale” .......................................................................................................66
4.6.1.3 Pagina „Contravenţii”....................................................................................................68
4.6.1.4 Pagina „Acţiuni” ............................................................................................................69
4.6.1.5 Salvarea controlului ......................................................................................................69
4.7 Ştergerea certificatului de comerţ intracomunitar ..........................................................71
4.7.1 Ştergerea unui certificat de comerţ intracomunitar de către EO..........................................71
4.7.2 Ştergerea unui certificat de comerţ intracomunitar de către utilizatorul LVU.......................75
4.7.2.1 Ştergerea de către utilizatorul LVU a unui certificat nou creat de el însuşi ..................75
4.7.3.2 Ştergerea de către utilizatorul LVU a unui certificat validat de el însuşi .......................77
6 CONTROLUL UNUI DVCI ...................................................................................................79
6.1 Căutarea unui DVCI ......................................................................................................79
6.1.1 Criterii de căutare ................................................................................................................79
6.1.2 Selectarea unui DVCI ..........................................................................................................80
6.2 Controlul unui DVCI.......................................................................................................80
6.2.1 Secţiunea „a urmări până la capăt” .....................................................................................81
6.2.2 Secţiunea „Detalii ale reexpedierii”......................................................................................81
6.2.3 Secţiunea „Veterinar Oficial”................................................................................................81
6.2.4 Salvarea şi semnarea controlului ........................................................................................82
7 Certificat veterinar pentru UE ...........................................................................................83
7.1 Certificat Veterinar de animale vii pentru UE.................................................................85
7.1.1 Crearea unui Certificat Veterinar de animale vii pentru UE.................................................85
7.1.1.1 Pagina „Referinţe” ........................................................................................................87
7.1.1.2 Pagina „Comercianţi”....................................................................................................88
7.1.1.3 Pagina „transportul” ......................................................................................................90
7.1.1.4 Pagina „Transport”........................................................................................................92
7.1.1.5 Pagina „Scopul” ............................................................................................................93
7.1.2 Salvarea Certificatului veterinar de animale vii pentru UE ..................................................95
7.2 Certificat Veterinar de produse pentru UE.....................................................................96
7.2.1 Crearea unui Certificat Veterinar de produse pentru UE.....................................................96
7.2.1.1 Pagina „Referinţe” ........................................................................................................96
7.2.1.2 Pagina „Comercianţi”....................................................................................................97
4 / 112
7.2.1.3 Pagina „transportul” ......................................................................................................98
7.2.1.4 Pagina „Transport”......................................................................................................100
7.2.1.5 Pagina „Scopul” ..........................................................................................................102
7.2.2 Salvarea Certificatului veterinar de produse pentru UE ....................................................103
7.3 Validarea unui Certificat veterinar pentru UE ..............................................................104
Anexa 1 – Tipuri de organizatii ..........................................................................................108
Anexa 2 – Stari ale certificatelor........................................................................................109
Anexa 3 – Tipuri de mijloace de transport........................................................................110
Anexa 4 – Codificarea unitatilor ........................................................................................111

5 / 112
1 INTRODUCERE
Sistemul TRACES este un sistem informatic pentru înregistrarea, validarea şi
controlarea documentelor veterinare. Acest sistem este dezvoltat de Comisia Europeana şi
este pus la dispoziţia statelor membre UE cat şi a statelor ne-membre UE, care exporta
animale vii sau produse in statele membre UE.
Sistemul foloseşte doua tipuri principale de documente: Certificat de Sănătate Animala
pentru Comerţ Intracomunitar şi Document Veterinar Comun de Intrare. Tabelul de mai jos
prezintă situaţiile in care trebuie sa folosiţi unul sau altul din cele 2 documente.

Tara membră UE Tara terţa

Import de animale vii sau Certificat de Sănătate Document Veterinar Comun


produse de origine animala Animala de Comerţ de Intrare (animale sau
din Intracomunitar produse)
Export de animale vii sau Certificat de Sănătate Certificat de Sănătate
produse de origine animala Animala de Comerţ Animala de Comerţ
către Intracomunitar Intracogmunitar

La data creării acestui manual, sistemul se regăseşte pe trei adrese de Internet


distincte.
ƒ Site-ul de producţie – este site-ul pe care lucrează in mod curent utilizatorii din LVU-uri
şi BIP-uri UE. Momentan România nu are acces la aceasta aplicaţie
ƒ Site-ul de „training” – este site-ul pe care utilizatorii din LVU-uri cat şi BIP-uri UE, cat şi
din alte tari terţe, pot intra şi testa modul de funcţionare al aplicaţiei TRACES

https://training.sanco.cec.eu.int/traces
ƒ Site-ul de „test” – este site-ul folosit de programatorii care dezvolta aplicaţia TRACES.

https://test.sanco.cec.eu.int/traces
In acest moment, doar site-ul TEST permite folosirea in modul in care va fi utilizata
aplicaţia TRACES după aderarea României la UE. In cadrul acestui site, România este
înregistrata ca o tara membră UE. Site-ul de producţie cat şi cel de TRAINING, au
înregistrate România ca tara terţa.

6 / 112
2 ORGANIZAŢII
Sistemul TRACES foloseşte organizaţiile pentru înregistrarea documentelor
veterinare. Aceste organizaţii reprezintă persoanele juridice sau fizice care sunt implicate în
tranzacţiile de animale vii sau produse de origine animală. Toate organizaţiile trebuie să fie
înregistrate în sistemul TRACES şi apoi validate de autorităţile competente.
În cadrul acestui capitol vom descrie procedura de înregistrare a unei noi organizaţii în
sistemul TRACES, modificarea unei organizaţii existente precum şi validarea unei organizaţii.

2.1 Înregistrarea unei noi organizaţii


Aplicaţia TRACES pune la dispoziţia utilizatorilor un meniu cu multiple opţiuni. Acest
meniu, disponibil după autentificarea utilizatorului, este divizat în mai multe secţiuni.
Secţiunea „Managementul organizaţiei şi a utilizatorului” include opţiunea „Organizaţii”.
Efectuaţi clic pe această opţiune iar sistemul va afişa o pagină aşa cum se observă mai jos.

Pagina de căutare a organizaţiilor

Această pagină are un dublu rol: căutarea de organizaţii cât şi adăugarea unei noi
organizaţii. După cum se observă în imaginea de mai sus, partea dreaptă este divizată în
două secţiuni:
ƒ Criterii de căutare – folosită pentru specificarea unor parametri în baza cărora să se
efectueze căutarea organizaţiilor;
7 / 112
ƒ Rezultatele căutării – tabel ce conţine lista de organizaţii ce se potrivesc criteriilor de
căutare specificate.
Sub secţiunea „Rezultatele căutării” există două butoane:
ƒ Nou – folosit pentru adăugarea unei noi organizaţii ce aparţine unui stat membru UE;
ƒ Nou Stat nemembru – folosit pentru adăugarea unei noi organizaţii ce nu aparţine
unui stat membru UE.

Efectuaţi clic pe butonul Nou. Sistemul vă afişează pagina pentru completarea datelor
unei organizaţii noi.

Această pagină este împărţită în mai multe secţiuni ce sunt descrise în continuare.

2.1.1 Secţiunea „Organizaţie”

Secţiunea „Organizaţie” – conţine câmpuri pentru datele principale ale organizaţiei.


Aceste câmpuri sunt:
ƒ Status – indică starea organizaţiei. Opţiunile posibile sunt „Nou”, „Pre-valid” şi „Valid”.
Acest câmp nu este disponibil utilizatorilor economici. Dacă o organizaţie este
înregistrată de operatorul economic, atunci automat aceasta primeşte starea „Nou”. În
exemplul de mai sus, autentificarea în aplicaţia TRACES s-a realizat cu un utilizator ce
aparţine de DSV Alba (aşa cum se observă şi în colţul din dreapta sus al imaginii).
Utilizatorii de tip LVU au acces la acest câmp şi implicit starea este „valid”, utilizatorul
având posibilitatea să o schimbe;
ƒ Cod asamblare – acest câmp este un câmp opţional ce poate fi completat cu un cod
care să permită selectarea rapidă a organizaţiei în anumite pagini din interfaţă;
ƒ Nume – este un câmp obligatoriu ce se va completa cu numele organizaţiei;
ƒ Adresa – este un câmp obligatoriu ce se va completa cu adresa organizaţiei;
ƒ Ţara – este un câmp obligatoriu pe care utilizatorul trebuie să-l selecteze dintr-o listă.
Având în vedere că s-a accesat butonul „Nou” în pagina de căutare organizaţii
această listă va cuprinde doar ţările membre UE;

8 / 112
ƒ Cod poştal – este un câmp obligatoriu. Pentru completarea acestuia recomandăm
procedura următoare:
o Efectuaţi clic pe butonul Selectaţi din dreapta câmpului. Sistemul vă afişează
pagina de căutare a localităţilor.

Pagina de căutare cod poştal

o Introduceţi numele localităţii în câmpul „Nume” şi apăsaţi butonul Căutare.


Lista cu rezultatele căutării va fi populată cu localităţile al căror nume se
potriveşte cu parametrii de căutare. Folosiţi butonul Selectaţi din dreptul
localităţii corespunzătoare pentru a selecta localitatea respectivă şi a vă
reîntoarce la pagina organizaţiei.
ƒ Organizaţia are completate câmpurile din secţiunea „Organizaţie”;

Completarea detaliilor organizaţiei

9 / 112
2.1.2 Secţiunea „Numerele de aprobare”

Această secţiune poate conţine unul sau mai multe numere de aprobare, în funcţie de
tipul activităţii organizaţiei respective. Pentru completarea unui număr de aprobare, se
completează două câmpuri:
ƒ Tipul - se selectează dintr-o listă predefinită;
ƒ Numărul aprobat – se completează manual într-un câmp text;
Dacă se doreşte adăugarea unui număr de aprobare suplimentar, folosiţi butonul
“Adăugat”. Un număr de aprobare înregistrat poate fi eliminat folosind butonul “Mutare” din
dreptul numărului respectiv. Imaginea de mai jos prezintă modul de selectare a tipului,
precum şi numerele de aprobare înregistrate pentru organizaţia respectivă.

Numere de aprobare înregistrate pentru o organizaţie

2.1.3 Autoritatea competentă desemnată pentru validare

Se observă că pagina pentru înregistrarea unei noi organizaţii conţine două secţiuni
denumite „Autoritatea competentă desemnată” şi „Punctul de inspecţie la frontieră
desemnat”. Aceste două secţiuni se exclud una pe cealaltă, astfel încât utilizatorul poate
selecta ori una ori alta. În imaginea de mai jos este prezentat modul de selectare a
secţiunilor.
Dacă utilizatorul selectează secţiunea „Autoritatea competentă desemnată” nu trebuie
să mai completeze informaţii suplimentare. Sistemul va identifica, în baza codului poştal
specificat, unitatea veterinară locală (DSV) de care aparţine respectivul cod poştal şi va
desemna această unitate veterinară locală pentru validarea organizaţiei. Dacă utilizatorul
care înregistrează organizaţia este chiar un utilizator din cadrul unităţii veterinare locale
10 / 112
respective, el poate selecta câmpul „Status” ca valid, astfel încât validarea se face odată cu
înregistrarea organizaţiei.

Desemnarea unităţii ce va realiza validarea organizaţiei

Dacă utilizatorul selectează secţiunea „Punctul de inspecţie la frontieră desemnat”,


atunci el trebuie sa specifice punctul de frontieră ce va realiza validarea. Pentru a realiza
acest lucru, folosiţi butonul Selectaţi din cadrul acestei secţiuni. Sistemul vă afişează pagina
pentru selectarea autorităţii.

Pagina pentru selectarea autorităţii

Completaţi câmpul „Ţară” selectând România şi apoi apăsaţi butonul „Căutare”.


Sistemul va afişa o listă din care veţi selecta punctul de inspecţie la frontieră corespunzător.

Rezultatele căutării

11 / 112
Sistemul va completa secţiunea „Punctul de inspecţie la frontieră desemnat” cu datele
punctului de frontieră selectat, aşa cum se poate observa în imaginea de mai jos.

Punctul de frontieră Albiţa desemnat pentru validarea organizaţiei.

Având în vedere faptul că punctele de inspecţie la frontieră nu au detalii sau


documente referitoare la activităţile pentru care sunt autorizate organizaţiile, recomandăm
pentru validarea organizaţiei selectarea secţiunii „Autoritatea competentă desemnată”. În
exemplul nostru am salvat organizaţia folosind pentru validare secţiunea „Autoritatea
competentă desemnată”. În imaginea de mai jos se observă datele organizaţiei după salvare.

Pagina organizaţiei după salvare

După cum se observă în imaginea de mai sus, sistemul afişează informaţii


suplimentare în pagina organizaţiei:
ƒ Status stabilit de – indică numele utilizatorului care a modificat status-ul organizaţiei;
12 / 112
ƒ Data – indică data la care a fost stabilit status-ul;
ƒ Detaliile autorităţii competente desemnate

2.2 Căutarea unei organizaţii


Căutarea unei organizaţi se poate face în baza unor criterii de căutare specificate de
utilizator. În acest capitol vom detalia toate opţiunile disponibile pentru criteriile de căutare şi
vom prezenta rezultatele căutărilor în baza diverselor criterii.
După autentificare accesaţi opţiunea „Organizaţii” din meniul aplicaţiei. Sistemul vă
afişează pagina de căutare organizaţii, aşa cum se observă mai jos.

Criterii de căutare a organizaţiilor

Pentru a efectua o căutare trebuie să completaţi secţiunea „Criterii de căutare” cu


informaţiile dorite şi apoi să apăsaţi butonul Căutare. Butonul Liber va şterge toate criteriile
de căutare completate şi câmpurile vor apărea ca în imaginea de mai sus.

2.2.1 Criterii de căutare

Criteriile de căutare şi rolul fiecăruia dintre ele sunt:


ƒ Ţară – selectaţi acest criteriu pentru a restrânge căutarea doar la organizaţiile dintr-o
anumită ţară. Pentru selectarea unei ţări efectuaţi clic cu mouse-ul pe listă. Aceasta se
va extinde aşa cum se observă în imaginea de mai jos. Derulaţi lista până la
identificarea ţării dorite. Efectuaţi clic cu mouse-ul pe numele ţării din listă. Dacă nu
folosiţi acest criteriu, sistemul vă căuta organizaţiile din toate ţările, în funcţie de
celelalte criterii specificate;
ƒ Cod poştal / regiune – completaţi acest câmp cu codul poştal al organizaţiei. Pentru
organizaţiile româneşti, codul poştal este alcătuit din 6 cifre;
ƒ Număr – completaţi acest câmp cu codul de asamblare al organizaţiei sau cu unul din
numerele de aprobare, dacă există;
ƒ Status – selectaţi acest criteriu pentru a restrânge căutarea doar la organizaţiile care
au un anumit status. Opţiunile disponibile sunt:
o Nou – organizaţii noi care nu au fost validate de către autoritatea competentă;
o Pre-valid – organizaţii noi care nu au fost validate de către autoritatea
competentă dar au fost incluse în cadrul unui certificat intra-trade sau CVED;
o Valid - organizaţii care au fost validate de către autoritatea competentă.

13 / 112
Selectarea ţării organizaţiei

ƒ Nume – completaţi acest criteriu pentru a căuta organizaţii cu un anumit nume.


Sistemul va căuta toate organizaţiile al căror nume începe cu şirul de caractere
specificat de dvs. în acest câmp. De exemplu, dacă aţi introdus aici textul mer
sistemul va returna toate organizaţiile al căror nume începe exact cu aceste caractere.

14 / 112
Căutare organizaţii al căror nume începe cu anumite caractere

Dacă doriţi să găsiţi toate organizaţiile al căror nume conţine secvenţa de caractere
mer, indiferent unde se găsesc acestea în nume, trebuie să folosiţi caracterul % înainte de
caracterele specificate. Caracterul % ţine loc de zero sau mai multe caractere. Sistemul
adaugă automat caracterul % după literele specificate, astfel încât mer sau mer% sunt doua
formule echivalente.

Căutare organizaţii al căror nume conţine caracterele mer

ƒ Adresa – folosiţi acest criteriu pentru a căuta organizaţii care au o anumită adresă.
Pentru acest criteriu se aplică aceeaşi regulă de căutare ca şi în cazul câmpului
Nume;

15 / 112
ƒ Tip – folosiţi acest criteriu pentru a căuta organizaţii de un anumit tip. Se poate
specifica un singur tip de organizaţie selectabil din lista prezentată. Opţiunile posibile
sunt prezentate în Anexa 1
ƒ Număr Unitate Animo – folosiţi acest criteriu pentru a căuta organizaţii care sunt
ataşate unei anumite unităţi Animo. O unitate Animo poate fi reprezentată de un punct
de inspecţie la frontieră, o unitate veterinară locală sau o autoritate naţională centrală.
Lista cu unităţile Animo româneşti este prezentată în Anexa 4

2.2.2 Selectarea unei organizaţii din lista de rezultate

După completarea tuturor criteriilor de căutare dorite, efectuaţi click pe butonul


„Căutare”. Sistemul va afişa o listă de rezultate.

Rezultatele căutării organizaţiilor româneşti care aparţin de unitatea RO01000

Pentru selectarea unei organizaţii şi vizualizarea detaliilor acesteia, folosiţi butonul


“Deschis” ce se găseşte pe rândul corespunzător organizaţiei. Sistemul vă va afişa pagina
organizaţiei respective.

16 / 112
2.3 Modificarea detaliilor unei organizaţii
În activitatea de zi cu zi a unei organizaţii pot interveni modificări ale detaliilor cu care
orgnizaţia a fost înregistrată în sistem. Pentru a păstra acurateţea informaţiilor, atunci când
apar aceste modificări este recomandat ca utilizatorii responsabili cu adminsitrarea
organizaţiilor, să actualizeze aceste detalii.
Pentru organizaţiile româneşti înregistrate în sistemul TRACES, administrarea revine
în sarcina unităţilor veterinare locale (DSV-urile actuale). Aşa cum este descris la capitolul
2.1, în baza codului poştal introdus la momentul înregistrării organizaţiei, sistemul va „lega”
organizaţia respectivă de o unitate veterinară locală. Această unitate va fi responsabilă cu
administrarea organizaţiei.
Procedura de modificare a detaliilor unei organizaţii începe cu identificarea
organizaţiei şi accesarea paginii cu detaliile acesteia. Pentru procedura de căutare a
organizaţiei, consultaţi capitolul 2.2. În continuare sunt prezentate cazuri posibile de
modificări ale detaliilor organizaţiei.

2.3.1 Modificarea adresei

Organizaţia selectată pentru modificarea adresei este cea prezentată În imaginea de


mai jos.

Pagina organizaţiei a cărei adresă trebuie modificată

Pentru schimbarea adresei vom modifica câmpul „Adresa”. După modificarea acestui
câmp, folosiţi butonul Salvat pentru a înregistra modificarea efectuată. Pentru revenirea la
meniul principal, folosiţi butonul Închis.

17 / 112
Pagina organizaţiei după modificare

2.3.2 Adăugarea sau eliminarea unui număr de aprobare

Numerele de aprobare sunt atribuite de autorităţile competente pentru a indica faptul


că o organizaţie este abilitată să desfăşoare o anumită activitate. Un număr de aprobare
poate fi acordat sau retras în orice moment. În baza numerelor de aprobare acordate, o
organizaţie poate să fie selectată în anumite secţiuni ale certificatului de comerţ
intracomunitar sau al documentului comun veterinar de intrare.
Organizaţiei prezentate la capitolul 2.3.1 i se va atribui un nou număr de aprobare şi i
se va retrage unul deja atribuit. Accesaţi pagina organizaţiei.

Pagina organizaţiei căreia i se va atribui un nou număr de aprobare

18 / 112
Pentru adăugarea unui nou număr de aprobare, folosiţi butonul Adăugat din cadrul
secţiunii „Numerele de aprobare”. Sistemul va crea un nou rând ce conţine un câmp „Tip” şi
un câmp „Număr aprobat”. Completaţi aceste câmpuri cu detaliile corespunzătoare. În
exemplul de mai jos, a fost adăugat un număr de aprobare pentru tipul „fermă porcine”.

Adăugarea unui nou număr de aprobare

După selectarea tipului de aprobare, completaţi şi numărul de aprobare, aşa cum se


observă în imaginea de mai jos. După înregistrarea numărului de aprobare, eliminaţi numărul
de aprobare pentru tipul „transport comercial”. Pentru a efectua această operaţie, procedaţi
aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos, efectuând clic pe butonul Mutare
corespunzător aprobării.

19 / 112
Eliminarea unui număr de aprobare existent

Folosiţi butonul Salvat pentru a înregistra modificările în baza de date. După salvare,
pagina organizaţiei va afişa detaliile actualizate.

20 / 112
2.4 Validarea organizaţiilor înregistrate de operatorii economici
Organizaţiile pot fi înregistrate şi direct de către operatorul economic. În acest caz,
organizaţia va fi înregistrată cu status-ul nou şi va trebui să fie validată de către autoritatea
competentă desemnată. Aşa cum este precizat la capitolul 2.1.3, autorităţile locale
competente care trebuie să realizeze validarea sunt unităţile veterinare locale (DSV-uri). În
acest capitol este descrisă procedura de validare a unei organizaţii noi introduse de către un
operator economic.

După autentificare în aplicaţie, folosiţi opţiunea de căutare a organizaţiilor şi identificaţi


o organizaţie nouă.

Selectarea unei organizaţii noi

În pagina organizaţiei se observă câmpul Status cu valoarea nou. Pentru a valida


organizaţia, modificaţi acest câmp selectând opţiunea valid din listă.

Organizaţia are statusul nou

21 / 112
După selectarea opţiunii „valid”, apăsaţi butonul Salvat.

Selectarea opţiunii valid pentru o organizaţie nouă

După validare, sistemul va afişa pagina organizaţiei, unde se poate observa că


statusul este valid.

Organizaţia este validă şi poate fi folosită în cadrul documentelor veterinare

22 / 112
2.5 Ştergerea unei organizaţii
Organizaţiile pot fi şterse din sistem dacă acestea s-au desfiinţat, de exemplu.
Procedura de modificare a detaliilor unei organizaţii începe cu identificarea organizaţiei şi
accesarea paginii cu detaliile acesteia. Pentru procedura de căutare a organizaţiei, consultaţi
capitolul 2.2. În continuare sunt prezentate cazuri posibile de modificări ale detaliilor
organizaţiei.

2.5.1 Ştergerea unei organizaţii – procedura generală

Procedura de ştergere a unei organizaţii începe cu identificarea organizaţiei şi


accesarea paginii cu detaliile acesteia. Pentru procedura de căutare a organizaţiei, consultaţi
capitolul 2.2. După accesarea paginii organizaţiei, selectaţi butonul Ştergeţi din secţiunea
de control.

Apăsaţi butonul Ştergeţi pentru eliminarea organizaţiei din sistem

Sistemul vă afişează un mesaj pentru confirmare. Folosiţi opţiunea „OK” pentru


confirmarea ştergerii organizaţiei.

Confirmaţi ştergerea organizaţiei prin apăsarea butonului OK

23 / 112
2.5.2 Ştergerea unei organizaţii de către utilizatorul unei unităţi veterinare
locale, alta decât unitatea de care aparţine organizaţia

În cadrul sistemului, un utilizator dintr-o unitate veterinara locală are dreptul să


vizualizeze toate organizaţiile din ţara sa. Organizaţiile care aparţin de unităţi veterinare
locale altele decât unitatea de care aparţine utilizatorul, nu pot fi şterse de către acesta.
Pentru exemplificare, am accesat sistemul folosind contul unui utilizator din cadrul DSV
Bacău, aşa cum se observă din imaginea de mai jos.

Pagina unei organizaţii aparţinând de o unitate veterinară locală, alta decât a utilizatorului

După cum se observă în colţul din dreapta sus, utilizatorul cu care ne-am autentificat
în sistem este LVUBC.RO@traces-cbt.net care aparţine de DSV Bacău. Unitatea este din
judeţul Alba, iar validarea a fost realizată de utilizatorul LVUAB.RO@traces-cbt.net. În acest
caz singurul buton disponibil este Închis, ceea ce este echivalent cu întoarcerea la meniul
principal.

2.5.3 Ştergerea unei organizaţii care are ataşaţi unul sau mai mulţi operatori
economici

Pagina unei organizaţii nu afisează informaţii despre numărul utilizatorilor economici


ataşaţi organizaţiei respective, dacă aceştia există. Pentru a identifica operatorii economici
ataşaţi unei organizaţii, trebuie să efectuaţi o căutare folosind meniul „Managementul
utilizatorului”, aşa cum este descris în capitolul 3.2.
În exemplul care urmează, am căutat un operator economic, folosind opţiunile
menţionate mai sus. Pagina operatorului economic este prezentată mai jos.

24 / 112
Pagina operatorului economic ataşat organizaţiei SC Mama-mia SRL

Se observă că operatorul economic este membru al unei organizaţii din Alba, care
este în administrarea utilizatorului autentificat în sistem, LVUAB.RO@traces-cbt.net.
Urmând procedura de căutare a unei organizaţii, descrisă în capitolul 2.2, identificăm
organizaţia SC Mama-mia SRL şi deschidem pagina organizaţiei.

Pagina organizaţiei al carei membru este operatorul economic

Deoarece organizaţia este înregistrată cu sediul în judeţul Alba iar utilizatorul


autentificat în sistem este LVUAB.RO@traces-cbt.net, acesta are opţiunea de ştergere a

25 / 112
organizaţiei, prin apăsarea butonului Ştergeţi. După apăsarea acestui buton, sistemul vă
afişează un mesaj pentru confirmare. Folosiţi opţiunea „OK” pentru confirmarea ştergerii
organizaţiei.

Confirmaţi ştergerea organizaţiei prin apăsarea butonului OK

Organizaţia nu mai apare în sistem după efectuarea unei căutări.

Organizaţia ştearsă nu mai apare în sistem, în urma căutării

Operatorul economic a fost la rândul său şters din sistem. Folosind opţiunea de
căutare a operatorului economic, descrisă la capitolul 3.2, acesta nu mai este afişat în
rezultatele căutării. O verificare suplimentară se poate face încercând să vă autentificaţi cu
email-ul şi parola operatorului. Sistemul va afişa un mesaj de eroare, aşa cum este descris
mai jos.

Operatorul economic şters nu se mai poate autentifica în sistem

26 / 112
2.5.4 Ştergerea unei organizaţii de către utilizatorii CCA

Utilizatorii CCA sunt angajaţii autorităţii veterinare centrale (ANSVSA). Aceştia pot
accesa meniul Organizaţii după autentificare. Urmând procedura de căutare a unei
organizaţii, aşa cum este descrisă la capitolul 2.2, utilizatorul accesează pagina organizaţiei.

Pagina organizaţiei accesate de operatorul CCA

În colţul din dreapta sus al imaginii se observă că utilizatorul este CCA.RO@traces-


cbt.net. Acesta are posibilitatea să modifice detaliile organizaţiei şi să salveze aceste detalii
folosind butonul Salvat. De asemenea, are posibilitatea să şteargă această organizaţie,
folosind butonul Ştergeţi.
Pentru ştergere accesaţi butonul Ştergeţi. Sistemul vă afişează un mesaj pentru
confirmare. Folosiţi opţiunea „OK” pentru confirmarea ştergerii organizaţiei.

Confirmaţi ştergerea organizaţiei prin apăsarea butonului OK

27 / 112
3 OPERATORI ECONOMICI
Operatorii economici sunt angajaţii organizaţiilor. Operatorii care aparţin de organizaţii
din cadrul UE pot crea certificate de comerţ intracomunitar ce urmează a fi validate de către
utilizatorii din DSV-uri. Operatorii care aparţin de state terţe faţă de UE pot crea certificate
veterinare pentru UE în baza cărora utilizatorii din PIF-uri vor crea DVCI-uri.
Operatorii economici se pot înregistra singuri, din pagina de logare în sistem sau pot fi
înregistraţi de către utilizatorii din DSV-uri şi PIF-uri.
În cele ce urmează vor fi prezentate înregistrarea, modificarea, validarea şi ştergerea
unui operator economic.

3.1 Înregistrarea unui nou operator economic


Pentru a înregistra un operator economic apăsaţi în meniul din stânga pe butonul
„Managementul utilizatorului” din cadrul secţiunii „Managementul organizaţiei şi al
utilizatorului” şi va apărea pagina de mai jos.

Pagina de căutare şi înregistrare a operatorilor economici

În această pagină aveţi posibilitatea de a căuta un operator economic şi de a crea unul nou.
ƒ Criteriile de căutare sunt informaţii în baza cărora se face căutarea operatorului
economic. Apăsaţi butonul Liber pentru a şterge toate criteriile de căutare introduse şi
butonul Căutare pentru a efectua căutarea operatorului.
ƒ Rezultatele căutării indică toţi operatorii care corespund criteriilor introduse.
ƒ Butonul Nou este folosit pentru a înregistra un operator economic.

28 / 112
Efectuând clic pe butonul Nou veţi fi redirecţionat către pagina pentru introducerea
datelor.

Detaliile operatorului economic

3.1.1 Secţiunea „Utilizator”

Secţiunea „Utilizator” conţine detaliile personale ale utilizatorului precum şi opţiunile


legate de notificările pe care le va primi.
ƒ e-mail – adresa de email a utilizatorului; reprezintă ID-ul cu care se va conecta la
sistem, cat şi adresa la care va primi mesajele de notificare;
ƒ Primul nume – numele de familie al utilizatorului;
ƒ Prenume – prenumele utilizatorului;
ƒ Limba notificării – limba în care va primi mesajul de validare şi alte notificări;
ƒ Tipul notificării – formatul mesajului de validare şi al altor notificări - poate fi HTML sau
TEXT simplu;
ƒ Număr telefon – numărul de telefon al operatorului;
ƒ Fax – numărul de fax al operatorului;
ƒ Informaţii adiţionale – date suplimentare despre utilizator, dacă este cazul.

3.1.2 Secţiunea „Membru al organizaţiei”

Secţiunea „Membru al organizaţiei” conţine organizaţia de care aparţine operatorul


economic. Pentru a introduce organizaţia apăsaţi pe butonul Selectaţi şi veţi fi
redirecţionat către pagina de selectare a organizaţiei afişată mai jos.

Căutarea unei organizaţii

29 / 112
În această pagină puteţi căuta o organizaţie deja existentă în sistem sau introduce una
nouă.
• Pentru a căuta o organizaţie introduceţi criteriile de căutare şi apăsaţi pe butonul
Căutare. Apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi în dreptul organizaţiei dorite.
• Dacă organizaţia nu este deja introdusă în sistem apăsaţi pe butonul Nou pentru a o
introduce şi procedaţi ca la capitolul „2.1 Înregistrarea unei noi organizaţii”.
• Dacă nu doriţi să selectaţi nici o organizaţie apăsaţi pe butonul Anulare pentru a vă
întoarce în pagina anterioară.

3.1.3 Secţiunea „Autoritate”

Secţiunea „Autoritate” conţine detaliile unităţii responsabile de operatorul economic


creat. Este unitatea de care aparţine organizaţia operatorului şi se completează automat la
selectarea acesteia. Această unitate este responsabilă cu validarea operatorului.

3.2 Căutarea unui operator economic


Pentru a căuta un operator economic apăsaţi butonul „Managementul utilizatorului” din
cadrul secţiunii „Managementul organizaţiei şi a utilizatorului” din meniul din partea stângă.
ƒ introduceţi criteriile de căutare în baza cărora se va efectua căutarea;
ƒ apăsaţi butonul Liber pentru a şterge toate criteriile de căutare;
ƒ apăsaţi butonul Căutare pentru a porni căutarea;
ƒ rezultatele căutării sunt toţi operatorii economici care corespund criteriilor introduse.

Căutarea unui operator economic

3.2.1 Criterii de căutare

Criteriile de căutare de care beneficiaţi pentru sunt următoarele:


ƒ e-mail – adresa de email a utilizatorului;
ƒ Nume – numele de familie al utilizatorului;
ƒ Prenume – prenumele utilizatorului;
ƒ Cod poştal – codul poştal al regiunii în care se află organizaţia operatorului;
ƒ Oraş – numele oraşului în care se află organizaţia operatorului;
ƒ Organizaţie – numele organizaţiei de care aparţine operatorul.

30 / 112
3.2.2 Selectarea unui operator economic

După introducerea criteriilor şi apăsarea butonului Căutare vor fi afişate rezultatele


găsite. Pentru a putea vizualiza sau modifica detaliile unui operator sau pentru a-l valida sau
şterge apăsaţi butonul Deschis în dreptul operatorului căutat.

3.3 Modificarea detaliilor unui operator economic


Pentru a modifica detaliile unui operator economic trebuie mai întâi să-l căutaţi cu
ajutorul criteriilor cum s-a arătat la capitolul „3.2 Căutarea unui operator economic” şi să
apăsaţi butonul Deschis în dreptul lui. Astfel veţi fi redirecţionat către o pagină cu detaliile lui
personale.

Modificarea detaliilor operatorului

Pentru un operator puteţi modifica orice detaliu cu excepţia adresei de email. Detaliile
se pot modifica prin rescrierea textului din căsuţele de text, alegerea altor opţiuni din liste sau
selectarea unei alte organizaţii prin procedeul descris la capitolul „3.1.2 Secţiunea <<Membru
al organizaţiei>>”.
ƒ După modificarea detaliilor apăsaţi butonul Salvat pentru a păstra modificările.
ƒ Apăsaţi butonul Anulare pentru a renunţa la efectuarea modificărilor.
ƒ Apăsaţi butonul Ştergeţi pentru a şterge operatorul din sistem.
ƒ Apăsaţi butonul Schimbaţi parola pentru a reseta parola utilizatorului în cazul în care
a uitat-o.
ƒ Dacă doriţi blocarea operatorului apăsaţi butonul Inactivitat. Astfel operatorul va
avea statusul „Inactiv” şi nu va mai putea accesa aplicaţia până când va fi activat prin
apăsarea butonului Activat. Butonul Activat va apărea în locul butonului Inactivitat
odată cu inactivarea operatorului.

31 / 112
3.4 Validarea unui operator economic
Pentru a modifica detaliile unui operator economic trebuie mai întâi să-l căutaţi cu
ajutorul criteriilor cum s-a arătat la capitolul „3.2 Căutarea unui operator economic” şi să
apăsaţi butonul Deschis în dreptul lui. Astfel veţi fi redirecţionat către o pagină cu detaliile lui
personale.

Validarea unui operator economic

În această pagină veţi putea observa butoanele Respins şi Activat.


ƒ Apăsaţi butonul Respins pentru a respinge operatorul; acesta va căpăta statusul
„Respins”, iar operatorii CCA îl vor putea accesa în continuare.
ƒ Apăsaţi butonul Activat pentru a valida operatorul. Acesta va căpăta statusul „Valid”.

3.5 Ştergerea unui operator economic


Pentru a şterge un operator economic trebuie mai întâi să-l căutaţi cu ajutorul criteriilor
cum s-a arătat la capitolul „3.2 Căutarea unui operator economic” şi să apăsaţi butonul
Deschis în dreptul lui. Astfel veţi fi redirecţionat către o pagină cu detaliile lui personale.

Ştergerea unui operator economic

32 / 112
ƒ Apăsaţi butonul Ştergeţi pentru a şterge operatorul din sistem.
ƒ Când apare mesajul de confirmare apăsaţi „OK” pentru a şterge operatorul.

Confirmaţi ştergerea organizaţiei prin apăsarea butonului OK

33 / 112
4 CREAREA CERTIFICATULUI DE COMERT
INTRACOMUNITAR
Certificatul de sănătate animala de comerţ intracomunitar (denumit în continuare
certificat intracomunitar) se completează în cazul în care un transport pleacă dintr-o ţară
membră UE către o altă ţară membră UE. Partea întâi a certificatului intracomunitar se poate
completa de operatorul economic sau de către utilizatorii LVU (din cadrul DSV-urilor). În
continuare vă prezentăm procedura de creare a unui certificat intracomunitar de către un
utilizator LVU.

4.1 Crearea certificatului


După ce v-aţi autentificat în sistemul TRACES, accesaţi din meniu opţiunea
„Certificate de Sănătate Animala de Comerţ Intracomunitar”.

Sistemul va afişa pagina de căutare a certificatelor intracomunitare.

34 / 112
Selectaţi opţiunea „Nou” pentru a crea un certificat intracomunitar.

4.2 Selectarea mărfii


Pentru completarea unui certificat intracomunitar trebuie să selectaţi specia de
animale sau produsul pentru care se creează certificatul. Acesta este primul pas în crearea
certificatului şi nu puteţi trece la completarea altor detalii daca nu aţi completat acest pas.
Procedura de selectare a speciei de animale este identică cu cea pentru produse. Selectarea
speciei de animale sau a produsului se poate realiza prin doua metode:
ƒ prin căutarea după codul de nomenclatura, daca acesta este deja cunoscut. Dacă
folosiţi aceasta opţiune, trebuie să completaţi codul de nomenclatura în câmpul „codul
nomenclatura” din secţiunea „Criterii de căutare” şi să apăsaţi butonul Aloca
ƒ prin intermediul unei liste ierarhizate, bazate pe codul de nomenclatura. Dacă folosiţi
aceasta opţiune, trebuie sa expandaţi rândul corespunzător prin selectarea semnului
„+”. Când aţi identificat specia de animale sau produsul corespunzător, selectaţi-l
accesând codul de nomenclatura care precede denumirea.

In exemplul prezentat, certificatul intracomunitar va fi completat pentru bovine.

35 / 112
Expandaţi lista selectând semnul „+” din fata elementului „Animale vii”.

36 / 112
Selectaţi „Bovine vii” efectuând clic cu mouse-ul pe codul 0102, aşa cum se observă
în imaginea de mai sus. În funcţie de specia de animale sau de produsul selectat, sistemul va
afişează o pagina cu diverse detalii, aşa cum se observa în imaginea de mai jos.

Pentru exemplul de mai sus, câmpul „Tip” conţine opţiunile „domestic”, sau „vânat”.
Câmpurile „Familie” sau „Clasa” pot conţine detalii adiţionale, în funcţie de specia selectată,
dar în cazul codului de nomenclatura 0102 nu există detalii suplimentare. Câmpul „Model”
conţine modelul de certificat.

37 / 112
Se observă de asemeni că puteţi selecta simultan mai multe opţiuni referitoare la
specia de animale. În exemplul nostru, putem selecta şi „Bison bison” cât şi „Bos taurus”.

4.3 Completarea detaliilor parţii întâi a certificatului


Pentru că numărul detaliilor ce trebuie completate în cadrul certificatului intracomunitar
este relativ mare, detaliile au fost împărţite în cinci pagini. Acestea sunt dispuse aşa cum se
observa în imaginea de mai jos.

Paginile care alcătuiesc partea întâi a certificatului sunt:


ƒ Referinţe
ƒ Comercianţi
ƒ Transport
ƒ Transport
ƒ Rută

Exista şi o secţiune pentru butoane de decizie, pe care utilizatorul le poate folosi în


funcţie de decizia pe care o ia referitor la certificat. Butoanele de decizie sunt afişate în
secţiunea cu butoanele de decizie

4.3.1 Pagina „Referinţe”

Secţiunile şi câmpurile prezente în această pagina sunt:


ƒ I.2 – acest câmp se va completa automat de către sistem şi reprezintă numărul unic al
certificatului;
ƒ I.2.a – acest câmp este opţional şi poate fi completat de utilizator cu un număr alocat
local (de exemplu cu un număr dintr-un registru, dacă se menţine un astfel de
registru);
ƒ I.6 – acest câmp se poate completa cu numerele certificatelor emise la origine. Puteţi
adaugă unul sau mai multe numere de certificate. Pentru adăugarea unui nou certificat
folosiţi butonul Adăugat. Pentru eliminarea unui certificat deja înregistrat, folosiţi
butonul Mutare (care de fapt ar fi trebuit sa se numească Şterge sau Elimină.
38 / 112
ƒ I.4 – acest câmp va fi completat automat de către sistem;
ƒ I.3 – acest câmp va fi completat automat de către sistem;
Secţiunea „Identificarea solicitantului” va fi completata automat de către sistem;
După completarea tuturor detaliilor necesare din aceasta pagina, efectuaţi clic cu
mouse-ul pe „Comercianţi”.

4.3.2 Pagina „Comercianţi”

Pagina „Comercianţi” pentru animale vii

Pagina „Comercianţi” conţine detalii referitoare la comerciant, importator, exportator,


locul de origine şi locul de destinaţie. Secţiunile şi câmpurile prezente în această pagina sunt:
ƒ I.1 Destinaţie – aceasta secţiune trebuie completata cu detaliile expeditorului. Pentru
selectarea acestuia, urmaţi procedura descrisa la secţiunea I.12;
ƒ I.5 Destinatar – aceasta secţiune este obligatorie şi se va completa cu detaliile
destinatarului. Pentru selectarea acestuia, urmaţi procedura descrisa la secţiunea I.12;
ƒ I.12 Locul de origine – aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
detaliile locului de origine. Trebuie sa aveti în vedere faptul ca locul de origine poate fi
diferit de expeditor, în sensul ca în mod normal, un loc de origine este reprezentat de
o ferma sau un depozit iar un expeditor poate fi o persoana juridica sau fizica care nu
deţine o ferma sau depozit. Procedura pentru selectarea locului de origine este
următoarea:
o Efectuaţi clic pe butonul Selectaţi. Sistemul va afişa pagina de căutare, aşa
cum se observa din imaginea de mai jos.

39 / 112
Pagina de căutare a organizaţiilor pentru secţiunea I.12

o Selectaţi parametrii de căutare doriţi. In exemplul prezentat, se va căuta o


organizaţie din România care se găseşte în judeţul Alba. Am selectat tara şi la
numărul unităţii ANIMO am completat codul corespunzător DSV Alba,
RO01000;
o Apăsaţi butonul „Căutare” pentru a obţine lista organizaţiilor. Sistemul va afişa
lista organizaţiilor găsite, aşa cum se observa în imaginea de mai jos.

Afişare rezultatelor căutării şi selectarea organizaţiei dorite

40 / 112
o Dacă organizaţia se găseşte în lista folosiţi butonul Selectaţi corespunzător
acesteia pentru a selecta organizaţia. Dacă nu, aveţi posibilitatea sa creaţi o
noua organizaţie, accesând butonul „Nou”
ƒ I.8 Ţara de origine – aceasta secţiune se va completa automat de către sistem după
selectarea locului de origine;
ƒ I.9 Regiunea de origine – aceasta secţiune este opţionala şi se poate completa prin
accesarea butonului Selectaţi aflat mai jos, urmând procedura descrisa la secţiunea
I.12;
ƒ I.13 Locul destinaţiei – aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
detaliile destinaţiei. Trebuie sa aveţi în vedere faptul ca locul de destinaţie poate fi
diferit de destinatar, în sensul ca în mod normal, un loc de destinaţie este reprezentat
de o ferma sau un depozit iar un destinatar poate fi o persoana juridica sau fizica care
nu deţine o ferma sau depozit. Pentru selectarea acestuia, urmaţi procedura descrisa
la secţiunea I.12
ƒ I.10 Ţara de destinaţie – aceasta secţiune se va completa automat de către sistem
după selectarea locului de destinaţie;
ƒ I.11 Regiunea de destinaţie – aceasta secţiune este opţionala şi se poate completa
prin accesarea butonului Selectaţi aflat mai jos, urmând procedura descrisa la
secţiunea I.12;
ƒ I.7 Comerciant – aceasta secţiune se poate completa cu detaliile unui comerciant sau
intermediar care este implicat în cadrul tranzacţiei. Pentru completare efectuaţi clic cu
mouse-ul pe butonul Selectaţi din cadrul secţiunii respective şi urmaţi procedura
descrisa la secţiunea I.12
După completarea tuturor secţiunilor necesare, pagina „Comercianţi” va arata astfel:

Pagina „Comercianţi” completata


41 / 112
4.3.3 Pagina „Transport”

Pagina „Transport” pentru animale vii

Pagina „Transport” conţine detalii referitoare la animalele sau produsele transportate.


Secţiunile şi câmpurile prezente în această pagina sunt:
ƒ I.18 Specia de animale / Produs – aceasta secţiune specifica specia de animale sau
produsul. Aceasta secţiune se completează automat de către sistem, în funcţie de
codul mărfii selectate;
ƒ I.19 Codul mărfii – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează automat de
către sistem, în urma selecţiei pe care aţi făcut-o la crearea documentului. Aveţi
posibilitatea sa modificaţi informaţiile, folosind butoanele Caută şi Selectaţi. Butonul
Caută va permite sa schimbaţi codul mărfii, iar butonul Selectaţi va permită sa
schimbaţi specia de animale.
ƒ I.22 Numărul de pachete – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează cu
numărul de pachete;
ƒ I.20 Număr / Cantitate – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează cu
numărul de animale sau cu greutatea produsului. În dreapta câmpului exista şi
unitatea de măsura, care este indicata de către sistem, în funcţie de tipul de marfa
selectat;
ƒ I.24 Tipul de împachetare – aceasta secţiune este obligatorie doar pentru produse, în
cazul animalelor vii, aceasta secţiune nu este disponibila. Pentru produse trebuie sa
selectaţi o opţiune din cele prezentate în lista.

42 / 112
ƒ I.21 Temperatura produsului - aceasta secţiune este obligatorie doar pentru produse,
în cazul animalelor vii, aceasta secţiune nu este disponibila. Pentru produse trebuie sa
selectaţi o opţiune dintre cele 3 opţiuni prezente.

ƒ I.25 Animale certificate ca / produse certificate pentru – aceasta secţiune este


obligatorie şi trebuie selectata una dintre opţiunile prezentate. In funcţie de specia de
animale sau de produsul selectat, sistemul va prezenta opţiunile disponibile.
ƒ I.31 Identificarea animalelor – aceasta secţiune este opţionala şi se poate completa cu
numărul paşapoartelor animalelor. Folosiţi butonul Adăugat pentru a adăuga un nou
paşaport, sau butonul Mutare pentru ştergerea unui paşaport deja introdus. Nu exista
o corelare directă între numărul de animale şi numărul de paşapoarte introdus. Un
exemplu cu 5 paşapoarte introduse este prezentat în imaginea de mai jos:

Adăugarea numerelor de paşaport pentru 5 animale

In cazul în care marfa este un produs, secţiunea I.31 conţine detaliile prezentate în
imaginea de mai jos.

43 / 112
După completare, pagina „Transport” arată astfel:

Pagina „Transport” completată, în cazul certificatului intra-trade pentru animale vii

44 / 112
4.3.4 Pagina „Transport”

Pagina „Transport” pentru animale vii

Pagina „Transport” conţine detalii referitoare la transportator, timpul plecării şi durata


estimata a călătoriei, responsabilul pentru transport pe durata călătoriei, mijloc de transport şi
locul încărcării. Secţiunile şi câmpurile prezente în această pagina sunt:
ƒ I.17 Transportator – aceasta secţiune este obligatorie doar în cazul animalelor vii.
Pentru selectarea transportatorului folosiţi butonul Selectaţi din cadrul secţiunii. Dacă
doriţi sa ştergeţi transportatorul folosiţi butonul Liber.
ƒ I.15 Data plecării – aceasta secţiune este obligatorie doar în cazul animalelor vii.
Pentru completarea datei de plecare folosiţi formatul indicat zz/ll/aaaa, unde zz indica
ziua, ll indica luna iar aaaa indica anul. Pentru zi şi luna utilizaţi 2 cifre folosind 0
pentru zile sau luni intre 1 şi 9;
ƒ I.15 Timpul plecării - aceasta secţiune este obligatorie doar în cazul animalelor vii.
Pentru completarea timpului plecării folosiţi formatul indicat hh:mm, unde hh indica ora
iar mm indica minutul;
ƒ I.29 Timpul estimat al călătoriei - aceasta secţiune este obligatorie doar în cazul
animalelor vii. Pentru completarea timpului estimat, folosiţi numere întregi şi observaţi
în dreapta câmpului unitatea de măsura. Tot în cadrul acestei secţiuni trebuie sa
completaţi câmpul „responsabil pentru transport pe parcursul călătoriei”;
ƒ I.16 Mijloace de transport - aceasta secţiune este obligatorie doar în cazul animalelor
vii. Pentru completarea ei, selectaţi tipul mijlocului de transport şi completaţi câmpul
„identificare” cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport. Câmpul

45 / 112
„document” este un câmp opţional şi se poate completa cu numărul documentului
comercial ce însoţeşte transportul;
ƒ I.14 Locul încărcării - aceasta secţiune este obligatorie doar în cazul animalelor vii.
Pentru completare folosiţi butonul Selectaţi din cadrul secţiunii. Dacă doriţi sa ştergeţi
transportatorul folosiţi butonul Liber;
ƒ I.23 Identificarea containerelor / număr sigiliu - aceasta secţiune este opţională. Pentru
înregistrarea containerelor completaţi câmpurile „numărul sigiliului” şi „ numărul
containerului”. In cazul în care doriţi sa adăugaţi mai multe containere, folosiţi butonul
Adăugat. Pentru eliminarea unui container deja înregistrat folosiţi butonul Mutare;

După completare, pagina „Transport” arata astfel:

Pagina „Transport” completata, , în cazul certificatului intra-trade pentru animale vii

În cazul în care completaţi un certificat pentru produse, pagina „Transport” va arăta


astfel:

46 / 112
Pagina „Transport” pentru produse de origine animala

După cum se observa, secţiunile I.17, I.16, I.15, I.14 sunt dezactivate, ceea ce
înseamnă ca nu se mai completează. Secţiunea I.29 este parţial dezactivată, doar câmpul
„responsabil pentru transport pe parcursul călătoriei” fiind activat. Secţiunea I.23 rămâne în
continuare activă şi se poate completa.

47 / 112
4.3.5 Pagina „Rută”

Pagina „Rută” conţine detalii referitoare la ruta transportului. Secţiunile şi câmpurile


prezente în această pagina sunt:
ƒ I.27 Tranzit prin stat membru – aceasta secţiune se completează doar daca
transportul trece prin alte state membre UE, exceptând statul de destinaţie. De
exemplu, un transport din România cu destinaţia Italia, poate tranzita Ungaria. Pentru
completarea acestei secţiuni, selectaţi din lista tara membră tranzita. Dacă transportul
tranzitează mai multe state membre, folosiţi butonul Adăugat pentru a adăuga o noua
tara sau butonul Mutare pentru eliminarea unui stat membru deja înregistrat.

48 / 112
Selectarea unui stat membru tranzitat de transport
ƒ I.28 Export – această secţiune este obligatorie doar în cazul în care destinaţia finală a
transportului este o tara nemembră UE. In acest caz, transportul se considera a fi un
export, şi aceasta secţiune se va activa. Sistemul va selecta automat opţiunea „Da” şi
va completa numele tarii în câmpul „Export în tara terţă”. Câmpul „Export punct de
ieşire” îl veţi completa dvs. folosind butonul Selectaţi, aşa cum se observă şi în
imaginea de mai jos.

ƒ I.26 Tranzit prin tara terţa – aceasta secţiune este opţională şi se completează doar în
cazul în care transportul tranzitează o tara terţă. In acest caz, selectaţi ţara terţă
tranzitata din lista, apoi completaţi punctul de frontiera UE de ieşire şi punctul de
frontiera UE de intrare folosind butoanele Selectaţi;
ƒ Puncte de staţionare şi transfer programate – acesta secţiune este obligatorie în cazul
animalelor vii şi trebuie completata cu punctele de staţionare programate pentru
odihna şi adăparea animalelor. Pentru introducerea punctelor de staţionare, folosiţi
butonul Selectaţi. Sistemul va afişează pagina de căutare „Puncte de staţionare şi
transfer programate”, aşa cum se observa în imaginea de mai jos.

49 / 112
Pagina de căutare „Puncte de staţionare şi transfer programate”

Pentru selectarea unui punct de staţionare, folosiţi butonul Selectaţi aflat pe ultima
coloană. Sistemul revine în pagina „Rută” şi punctul de staţionare selectat este înregistrat.
Pentru fiecare punct de staţionare trebuie sa completaţi următoarele detalii:
o Data staţionarii, folosind formatul zz/ll/aaaa;
o Ora estimata, folosind formatul hh:mm

Puteţi folosi butonul Mutare pentru ştergerea unui punct de staţionare deja înregistrat.
Un exemplu completat cu 3 puncte de staţionare este prezentat mai jos.

În cazul în care certificatul este creat pentru produse de origine animala, pagina „Rută”
este următoarea:

50 / 112
Pagina „Rută” în cazul selectării unor produse de origine animală

51 / 112
4.4 Salvarea certificatului intra-trade
După completarea tuturor datelor din cadrul parţii întâi a certificatului de comerţ
intracomunitar, certificatul trebuie salvat. Butoanele de control sunt disponibile în fiecare
pagina din cadrul certificatului şi sunt localizate în secţiunea inferioara, aşa cum este afişat în
imaginea următoare.

Funcţiile celor cinci butoane sunt următoarele:


Anulare şi întoarcere la meniu – folosiţi acest buton pentru a renunţa la datele introduse
şi a va întoarce la meniul principal. Nu se va salva nimic din ceea ce aţi completat.
Salvaţi ca draft – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul intr-o stare intermediara. Un
draft reprezintă un certificat incomplet şi nu va putea fi validat ca atare.
Supus certificării – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul şi a-l supune certificării.
Prin salvarea certificatului folosind acest buton, sistemul va verifica daca aţi completat toate
datele necesare iar în cazul în care lipsesc unele date, va afişa mesaje de eroare
corespunzătoare. Un document supus certificării poate fi validat de autoritatea competenta,
în cazul certificatelor de comerţ intracomunitar fiind vorba de Unităţile Veterinare Locale
(DSV-uri);
Validaţi – folosiţi acest buton pentru a valida un certificat deja salvat. Acest buton este
disponibil doar utilizatorilor de tip LVU (utilizatorii care sunt ataşaţi unor unităţi veterinare
locale). Utilizatorii economici nu vor avea la dispoziţie acest buton. Validarea certificatului
presupune completarea unor informaţii suplimentare.
Control – folosiţi acest buton pentru a înregistra un control pentru un certificat de comerţ
intracomunitar. Acest buton este disponibil utilizatorilor de tip LVU (utilizatorii care sunt
ataşaţi unor unităţi veterinare locale) sau utilizatorilor de tip BIP (utilizatori care sunt ataşaţi
unor puncte de frontiera).

52 / 112
4.4.1 Salvarea unui certificat ca draft

După cum am precizat, un certificat poate fi salvat ca draft, ceea ce presupune ca nu


este complet. Noţiunea de draft poate fi tradusa ca „ciorna”. In acest caz, certificatul nu va
putea fi validat de către autoritatea locala competenta, decât după ce este complet.
Pentru exemplificarea funcţionarii acestei facilitaţi, am folosit un cont de operator
economic pentru autentificarea în cadrul aplicaţiei şi apoi am creat un nou certificat de
comerţ intracomunitar. Pentru crearea certificatului, urmaţi procedura descrisa la capitolul 4.1
şi 4.2. In acest exemplu am selectat codul de nomenclatura 0102 – Bovine vii. După cum se
poate observa, procedura de selectare a mărfii este obligatorie şi nu exista nici o opţiune de
salvare a certificatului pe parcursul selectării mărfii. După selectarea mărfii, sistemul afişează
pagina „Referinţe”, aşa cum se observa în imaginea de mai jos.

Puteţi salva documentul ca draft doar după selectarea mărfii

Dacă încercaţi sa salvaţi documentul în acest moment, folosind butonul Salvaţi ca


draft sistemul va afişează mesajele de eroare de mai jos:

Câmpurile obligatorii de completat pentru a putea salva documentul ca draft

Pentru a putea salva documentul ca draft, trebuie sa completaţi secţiunile următoare:


53 / 112
ƒ I.1 Destinaţie, din pagina „Comercianţi”
ƒ I.5 Destinatar, din pagina „Comercianţi”;
ƒ I.12 Locul de origine / locul recoltării, din pagina „Comercianţi”.

Aceste câmpuri sunt obligatorii pentru ca ele apar şi în tabelul cu rezultatele căutării
certificatelor intra-trade. Dacă aceste câmpuri nu ar fi completate sistemul nu ar avea ce sa
afişeze în tabelul respectiv. După completarea acestor informaţii apăsaţi butonul Salvaţi ca
draft.

Salvaţi certificatul ca draft folosind butonul Salvaţi ca draft

Sistemul va cere sa confirmaţi salvarea prin reintroducerea parolei dvs. Selectaţi


opţiunea „Utilizaţi aceeaşi parolă pentru toate semnăturile ulterioare” daca doriţi ca sistemul
sa nu va mai ceara aceasta confirmare.

Confirmaţi salvarea certificatului prin reintroducerea parolei

54 / 112
După salvare, sistemul va afişează o pagina care va informează ca certificatul a fost
salvat şi numărul atribuit certificatului de către sistem. Aveţi posibilitatea sa deschideţi
certificatul pentru completare sau sa va întoarceţi la meniul principal.

După salvare sistemul va afişează numărul unic atribuit certificatului

Dacă reveniţi la pagina de căutare a certificatelor de comerţ intracomunitar, folosind


butonul Înapoi la ecranul de căutare sistemul va afişa, în lista cu rezultatele căutării,
certificatul creat. Acesta are statusul schiţă, ceea ce semnifica faptul ca este un certificat
incomplet.

Certificate salvate incomplet apar cu statusul schiţă

Vă reamintim că pentru exemplul acesta am folosit un cont de operator economic. În


lista de certificate de mai sus apare doar acest certificat, deoarece operatorul economic a
creat până în acest moment doar acest certificat. Operatorii economici au dreptul sa vadă
doar certificatele create de ei.
Utilizatorii din cadrul unităţii veterinare locale (DSV) nu vor putea vedea acest
document atât timp cat el nu este salvat complet (are statusul de schiţă). Ei pot vedea
documentele care au statusul schiţă doar daca au fost create de ei.

55 / 112
4.4.2 Salvarea unui certificat şi supunerea lui spre certificare

Opţiunea Supus certificării este ultimul pas ce trebuie realizat pentru salvarea
certificatului, înainte de a fi validat de către autoritatea locala competenta. Acesta opţiune
este disponibila atât operatorilor economici cat şi utilizatorilor din cadrul unităţilor veterinare
locale. După completarea tuturor informaţiilor, salvaţi certificatul folosind opţiunea Supus
certificării. Sistemul va afişează o pagina în care trebuie sa reintroduceţi parola, pentru
confirmarea salvării, aşa cum se observa în imaginea de mai jos.

Introduceţi parola dvs. pentru confirmarea salvării certificatului

Folosiţi butonul Semnaţi certificarea pentru confirmarea parolei şi salvarea


certificatului. După salvarea certificatului, sistemul va afişa o pagina ce conţine numărul de
referinţa al certificatului, aşa cum se observa în imaginea de mai jos.

După salvare sistemul va afişează numărul unic atribuit certificatului

56 / 112
4.4.3 Opţiuni disponibile pentru salvare în partea I a certificatului

Partea întâi a certificatului de comerţ intracomunitar conţine o secţiune cu butoane de


salvare, validare sau control. Aceasta secţiune este particularizata în funcţie de nivelul
utilizatorului autentificat în sistem.

4.4.3.1 Operator economic

Pentru un operator economic care creează un certificat de comerţ intracomunitar,


sistemul afişează următoarele butoane:

Rolul şi semnificaţia fiecărui buton sunt:


Anulare şi întoarcere la meniu – folosiţi acest buton pentru a renunţa la datele introduse
şi a va întoarce la meniul principal. Nu se va salva nimic din ceea ce aţi completat.
Salvaţi ca draft – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul intr-o stare intermediara. Un
draft reprezintă un certificat incomplet şi nu va putea fi validat ca atare.
Supus certificării – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul şi a-l supune certificării.
Prin salvarea certificatului folosind acest buton, sistemul va verifica daca aţi completat toate
datele necesare iar în cazul în care lipsesc unele date, va afişa mesaje de eroare
corespunzătoare. Un document supus certificării poate fi validat de autoritatea competenta,
în cazul certificatelor de comerţ intracomunitar fiind vorba de Unităţile Veterinare Locale
(DSV-uri);

4.4.3.2 Utilizator din cadrul unităţii veterinare locale

Pentru un utilizator din cadrul unităţii veterinare locale care creează un certificat de
comerţ intracomunitar, sistemul afişează următoarele butoane:

57 / 112
4.5 Validarea certificatului de comerţ intracomunitar –
completarea părţii a doua
Toate certificatele de comerţ intracomunitar create de operatorii economici sau de
către utilizatorii din LVU, trebuie validate / certificate pentru a putea însoţi transportul pe
durata călătoriei spre destinaţia finală. Validarea se realizează doar de către utilizatorii din
cadrul unităţilor veterinare locale. Doar certificatele care au statusul „nou” pot fi validate.

4.5.1 Validarea unui certificat de comerţ intracomunitar pentru animale vii

După autentificarea în cadrul aplicaţiei TRACES, selectaţi din meniu opţiunea


„Certificate de Sănătate Animala pentru Comerţ Intracomunitar”, ce va afişează lista de
certificate din raza dvs. de competenta. Selectaţi certificatul pe care doriţi sa-l validaţi şi
folosiţi butonul Deschis pentru a accesa certificatul.

Deschiderea certificatului pentru validare

După deschiderea certificatului, sistemul va afişează pagina „Referinţe”. Se observă în


aceasta pagina numărul certificatului de comerţ intracomunitar, autoritatea locala
competenta, precum şi utilizatorul care este autentificat în sistem. Parcurgeţi toate cele cinci
pagini ale părţii întâi, „Referinţe”, „Comercianţi”, „Transport”, „Transport” şi „Rută” pentru a va
asigura ca datele înregistrate corespund cu realitatea.
Pentru a trece la pasul următor, selectaţi opţiunea „Ajutor pentru decizie”, aşa cum se
observa din imaginea următoare. Sistemul va afişează o pagina ce conţine informaţii ce va
pot ajuta în luarea unei decizii. Aceste informaţii sunt în principal de natura legislativa,
sistemul afişând deciziile sau reglementările în vigoare pentru specia de animale selectata în
cadrul certificatului.

58 / 112
Selectaţi „Ajutor pentru decizie” pentru a consulta reglementările legislative în vigoare

Puteţi consulta actele normative listate, folosind butonul „Deschis” corespunzător


actului selectat.

Consultaţi actul normativ selectat, folosind butonul Deschis

Pentru validarea certificatului, selectaţi opţiunea „Certificare”. Aceasta opţiune va


afişează pagina corespunzătoare operaţiei de validare / certificare. În pagina „Certificare”
completaţi toate detaliile cerute de sistem. In aceasta pagina trebuie sa selectaţi titlu şi
calificarea dvs., din opţiunile prezentate în imaginea următoare. Pentru decizie, aveţi la
dispoziţie trei butoane:
Respins – pentru a respinge certificatul. Acesta rămâne în lista de certificate şi va avea
statusul „respins”;
Salvaţi ca fiind în desfăşurare – salvează certificatul intr-o stare intermediara, indecisa.
Selectaţi aceasta opţiune în cazul în care aţi completat o parte din opţiunile disponibile pentru
validare / certificare, dar exista opţiuni pe care nu le puteţi completa în acest moment.
Folosind aceasta opţiune, certificatul rămâne cu statusul „în curs” şi va putea fi redeschis
ulterior de dvs. pentru completarea detaliilor ramase şi pentru înregistrarea deciziei.
Supus deciziei – acest buton salvează decizia dvs. de a accepta certificatul ca valid.

59 / 112
4.5.2 Validarea unui certificat de comerţ intracomunitar pentru produse de
origine animala

După autentificarea în cadrul aplicaţiei TRACES, selectaţi din meniu opţiunea


„Certificate de Sănătate Animala pentru Comerţ Intracomunitar”, ce va afişează lista de
certificate din raza dvs. de competenta. Selectaţi certificatul pe care doriţi sa-l validaţi şi
folosiţi butonul Deschis pentru a accesa certificatul.

Deschiderea certificatului pentru validare

După deschiderea certificatului, sistemul va afişează pagina „Referinţe”. Se observă în


această pagina numărul certificatului de comerţ intracomunitar, autoritatea locala
competentă, precum şi utilizatorul care este autentificat în sistem. Parcurgeţi toate cele cinci
pagini ale părţii întâi, „Referinţe”, „Comercianţi”, „Transport”, „Transport” şi „Rută” pentru a vă
asigura că datele înregistrate corespund cu realitatea.

60 / 112
Sistemul afişează pagina „Referinţe” după deschiderea certificatului

Pentru validarea certificatului, selectaţi opţiunea „Certificare”. Această opţiune vă


afişează pagina corespunzătoare operaţiei de validare / certificare.

Pagina de validare / certificare pentru certificatul de comerţ intracomunitar produse de


origine animală

In aceasta pagina trebuie sa selectaţi titlu şi calificarea dvs., din opţiunile prezentate în
imaginea următoare. Pentru decizie, aveţi la dispoziţie trei butoane:
Respins – pentru a respinge certificatul. Acesta rămâne în lista de certificate şi va avea
statusul „respins”;
Salvaţi ca fiind în desfăşurare – salvează certificatul intr-o stare intermediara, indecisa.
Selectaţi aceasta opţiune în cazul în care aţi completat o parte din opţiunile disponibile pentru
validare / certificare, dar exista opţiuni pe care nu le puteţi completa în acest moment.
Folosind aceasta opţiune, certificatul rămâne cu statusul „în curs” şi va putea fi redeschis
ulterior de dvs. pentru completarea detaliilor ramase şi pentru înregistrarea deciziei.
Supus deciziei – acest buton salvează decizia dvs. de a accepta certificatul ca valid.

61 / 112
Opţiunile disponibile pentru „Titlul şi calificarea”

Pentru salvarea deciziei, sistemul vă cere să reintroduceţi parola, pentru confirmare.


Folosiţi butonul Semnaţi certificarea pentru finalizare.

Reintroduceţi parola pentru confirmarea deciziei dvs.

Certificatul va fi afişat cu statusul „validat:. Acest status are doua sensuri:


ƒ Certificatul este validat dar nu este controlat (nu exista nici un control înregistrat
pentru acest certificat);
ƒ Certificatul este validat şi are unul sau mai multe controale înregistrate.

62 / 112
4.6 Înregistrarea unui control pentru certificatul de comerţ
intracomunitar
Un certificat de comerţ intracomunitar poate avea asociate unul sau mai multe
controale. Controlul poate fi înregistrat doar pentru certificatele valide.

4.6.1 Înregistrarea primului control pentru un certificat de comerţ intracomunitar


pentru animale vii
După autentificarea în cadrul aplicaţiei TRACES, selectaţi din meniu opţiunea
„Certificate de Sănătate Animala de Comerţ Intracomunitar”. Din lista de certificate, selectaţi
certificatul pentru care doriţi sa adăugaţi un control.

Deschiderea certificatului pentru validare

După deschiderea certificatului, sistemul va afişează pagina „Referinţe”. Se observa în


aceasta pagina numărul certificatului de comerţ intracomunitar, autoritatea locala
competenta, precum şi utilizatorul care este autentificat în sistem. Parcurgeţi toate cele cinci
pagini ale parţii întâi, „Referinţe”, „Comercianţi”, „Transport”, „Transport” şi „Ruta” pentru a
verifica datele înregistrate în sistem cu datele tipărite pe certificatul sosit cu transportul. De
asemenea, consultaţi şi pagina „Certificare” pentru a lua cunoştinţa de condiţiile de sănătate
înregistrate de medicul veterinar de la origine.

63 / 112
Înainte de a trece la înregistrarea controlului, consultaţi documentul

Pentru a trece la înregistrarea unui control, efectuaţi clic pe butonul Control din
secţiunea cu butoanele de decizie. Sistemul va direcţionează către pagina de control.

Pagina de control a certificatului de comerţ intracomunitar

64 / 112
Pentru înregistrarea unui control trebuie sa completaţi informaţii care sunt afişate în
cadrul a patru pagini. Acestea sunt: „Control curent”, „Controale”, „Contravenţii” şi „Acţiuni”.

4.6.1.1 Pagina „Controlul curent”

Pagina „Controlul curent” din cadrul parţii a treia de control din cadrul certificatului

Secţiunile şi câmpurile prezente în această pagina sunt:

ƒ III.14 – aceasta secţiune conţine câmpul obligatoriu „Titlul şi calificarea”. Efectuaţi clic
pe acest câmp şi selectaţi una din opţiunile disponibile;
ƒ III.1 – aceasta secţiune conţine câmpul obligatoriu data inspecţiei. Completaţi data
inspecţiei respectând formatul zz/ll/aaaa, unde zz reprezintă ziua alcătuita din doua
caractere, ll reprezintă luna alcătuita din doua caractere iar aaaa reprezintă anul;
ƒ III.13 aceasta secţiune este obligatorie şi semnifica locul inspecţiei. Selectaţi una
dintre opţiunile disponibile.

65 / 112
4.6.1.2 Pagina „Controale”

Aceasta pagină conţine informaţii despre controalele efectuate asupra transportului


respective. Secţiunile şi câmpurile prezente în această pagina sunt:

ƒ III.3 Control documentar – aceasta secţiune este obligatorie. Puteţi selecta opţiunea
„Nu”, daca nu s-a efectuat controlul documentar, caz în care sistemul va ignora
opţiunile „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător” iar daca aceste sunt selectate sistemul le
deselectează. Dacă s-a efectuat controlul documentar, selectaţi una din opţiunile
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”;
ƒ III.4 Controlul identităţii – aceasta secţiune este obligatorie. Puteţi selecta opţiunea
„Nu”, daca nu s-a efectuat controlul identităţii, caz în care sistemul va ignora opţiunile
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător” iar daca aceste sunt selectate sistemul le
deselectează. Dacă s-a efectuat controlul identităţii, selectaţi una din opţiunile
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”;
ƒ III.5 Controlul fizic - aceasta secţiune este obligatorie. Puteţi selecta opţiunea „Nu”,
daca nu s-a efectuat controlul fizic, caz în care sistemul va ignora opţiunile
„Satisfăcător”, „Nesatisfăcător” şi „Totalul animalelor verificate”. Dacă aţi selectat
66 / 112
opţiunea „Nu” şi aţi selectat şi opţiunea „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” sistemul
deselectează aceste opţiuni, iar daca aţi completat câmpul „Totalul animalelor
verificate” cu o valoare diferita de 0, sistemul completează acest câmp cu zero. Dacă
s-a efectuat controlul fizic, selectaţi una din opţiunile „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”
şi completaţi câmpul „Totalul animalelor verificate”.
ƒ III.7 Controlul bunăstării - aceasta secţiune este obligatorie. Puteţi selecta opţiunea
„Nu”, daca nu s-a efectuat controlul bunăstării, caz în care sistemul va ignora opţiunile
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător” iar daca aceste sunt selectate sistemul le
deselectează. Dacă s-a efectuat controlul bunăstării, selectaţi una din opţiunile
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”;
ƒ III.6 Teste de laborator – aceasta secţiune conţine mai multe câmpuri. Câmpul „teste
executate” este obligatoriu şi trebuie sa selectaţi una din opţiunile „Da” sau „Nu”. Dacă
aţi selectat opţiunea „Nu”, restul câmpurilor sunt opţionale. Dacă aţi selectat opţiunea
„Da”, atunci câmpurile „data”, „motivul” şi „Testat pentru” sunt obligatorii. Dacă aţi
selectat opţiunea „Da”:
o completaţi câmpul „data” cu data executării testelor, folosind formatul zz/ll/aaaa
o selectaţi pentru motivul testelor una din opţiunile „Aleator” sau „Suspiciune”;
o folosiţi butonul Adăugat pentru a adăuga unul sau mai multe teste. Procedura
de înregistrare a testelor este descrisa mai jos.
ƒ III.10 Impactul transportului asupra animalelor – aceasta secţiune este opţională şi
conţine următoarele câmpuri:
o numărul animalelor moarte – completaţi acest câmp cu o valoare numerica.
Puteţi selecta unitatea de măsura „Procent” sau „Unităţi”;
o numărul animalelor necorespunzătoare – completaţi acest câmp cu o valoare
numerica. Puteţi selecta unitatea de măsura „Procent” sau „Unităţi”;
o numărul naşterilor sau avorturilor – completaţi acest câmp cu o valoare
numerica.

Pentru înregistrarea unui test de laborator, procedaţi astfel:


ƒ efectuaţi clic pe butonul Adăugat

Clic pe butonul Adăugat pentru înregistrarea unui test nou

ƒ sistemul a afişat o înregistrare care conţine un buton Selectaţi, opţiunile „în


aşteptare”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. Pentru selectarea testului, efectuaţi clic
pe butonul Selectaţi

Clic pe butonul Selectaţi pentru a selecta testul

ƒ sistemul va afişează pagina de căutare a testelor de laborator. Puteţi menţiona la


criteriile de căutare numele testului, numele metodei de testare precum şi categoria.
După introducerea parametrilor de filtrare doriţi, efectuaţi clic pe butonul Căutare

67 / 112
Specificaţi parametrii de filtrare pentru testele de laborator

ƒ Selectaţi din lista testul de laborator dorit şi efectuaţi clic pe butonul Selectaţi
corespunzător. Sistemul revine în pagina „Controale”, unde trebuie sa selectaţi
rezultatul testului ales, care poate fi „In aşteptare”, Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.
Repetaţi procedura pentru înregistrarea altor teste de laborator.

Am înregistrat un test de laborator în asteptare

4.6.1.3 Pagina „Contravenţii”

Pagina „Contravenţii”
68 / 112
In cazul în care au fost încălcate reguli de bunăstare sau reguli privind legislaţia de
sănătate, puteţi completa în aceasta pagina contravenţiile aplicate. Pagina conţine doua
secţiuni:
ƒ III.8 Încălcarea regulilor de bunăstare – aceasta secţiune este disponibilă doar în cazul
transporturilor de animale vii. Puteţi selecta mai multe încălcări ale regulilor de
bunăstare. Câmpul opţional „Suprafaţa medie” se poate completa în cazul în care
selectat opţiunea „III.8.3 Densitatea stocului depăşita” ce se refera la numărul de
animale încărcate raportat la suprafaţa totala asigurata.
ƒ III.9 Încălcarea legislaţiei de sănătate – aceasta secţiune este disponibila atât pentru
animale vii cat şi pentru produse. Puteţi selecta mai multe încălcări ale regulilor de
sănătate.

4.6.1.4 Pagina „Acţiuni”

Pagina „Acţiuni”

În cazul în care au fost luate acţiuni în urma testelor de laborator sau a contravenţiilor
aplicate, puteţi completa în pagina „Acţiuni” aceste informaţii. Pagina conţine doua secţiuni:
ƒ III.11 Acţiune corectivă - aceasta secţiune conţine opţiuni referitoare la acţiunile luate
pentru corectarea problemelor. Puteţi selecta mai multe acţiuni. Folosiţi câmpul
„Identificare” pentru completarea detaliilor transportului în care animalele sau
produsele au fost transferate, daca aţi selectat opţiunea „Procedura de transfer”.
ƒ III.12 Urmărirea carantinei – aceasta secţiune se completează ca urmare a finalizării
carantinei, doar în cazul în care animale au fost plasate în carantina.

4.6.1.5 Salvarea controlului

69 / 112
După completarea tuturor paginilor, folosiţi butonul Supus controlului pentru a salva
controlul. Sistemul va solicita sa introduceţi parola pentru confirmarea acţiunii.

Introduceţi parola pentru confirmarea înregistrării controlului

70 / 112
4.7 Ştergerea certificatului de comerţ intracomunitar
Un certificat de comerţ intracomunitar poate fi şters din baza de date de către
operatorul economic care l-a creat, sau de către utilizatorul din cadrul unităţii veterinare
locale.

4.7.1 Ştergerea unui certificat de comerţ intracomunitar de către EO

Un operator economic poate şterge un certificat intra-trade creat de el, cu condiţia ca


acel certificat sa nu fi fost încă validat. După ce utilizatorul s-a autentificat în aplicaţia
TRACES, din meniul aplicaţiei selectează opţiunea „Certificate de Sănătate Animala de
Comerţ Intracomunitar”. Sistemul va afişează o lista de certificate de comerţ intracomunitar,
în funcţie de profilul utilizatorului. In exemplul prezentat, utilizatorul are create 3 certificate,
dintre care doua au statusul „nou”. Am selectat unul din cele doua certificate pentru
deschidere.

Deschiderea certificatului de comerţ intracomunitar ce va fi şters

După deschiderea certificatului, sistemul va afişează pagina „Referinţe” din cadrul


parţii intai a certificatului. Secţiunea care conţine butoanele de control pentru certificat, se
găseşte în subsolul paginii. Al treilea buton este Ştergeţi şi va permite eliminarea din sistem
a certificatului de comerţ intracomunitar

71 / 112
Sistemul va afişează un mesaj pentru confirmare. Folosiţi opţiunea „OK” pentru
confirmarea ştergerii certificatului.

Confirmaţi ştergerea organizaţiei prin apăsarea butonului OK

După revenirea la pagina de Certificate de Sănătate Animala de comerţ


intracomunitar, certificatul şters nu mai apare în lista.

72 / 112
Certificatul şters nu mai apare în lista

Dacă certificatul are statusul „Valid”, adică partea a doua Certificare a fost completata
de către medicul veterinar din cadrul unităţii locale veterinare competente, operatorul
economic nu mai poate şterge acel certificat. In exemplul următor, operatorul economic
încearcă sa şteargă un certificat de comerţ intracomunitar care este deja validat de către
LVU.

Deschiderea certificatului de comerţ intracomunitar ce va fi sters

După deschidere sistemul va afişa pagina de referinţe a documentului.

73 / 112
După cum se observa butonul de Ştergere nu exista, deoarece certificatul a fost deja
validat. Dacă mergem în partea a doua, vom observa ca nici aici nu exista acest buton.

Butonul Ştergere nu e disponibil operatorului economic pentru certificatele validate deja

74 / 112
4.7.2 Ştergerea unui certificat de comerţ intracomunitar de către utilizatorul LVU

Utilizatorul LVU poate şterge un certificat de comerţ intracomunitar daca anumite


condiţii sunt îndeplinite pentru certificatul respectiv. In continuare sunt exemplificate câteva
cazuri posibile.

4.7.2.1 Ştergerea de către utilizatorul LVU a unui certificat nou creat de el însuşi

Dacă utilizatorul LVU încearcă sa şteargă un certificat creat de el însuşi, sistemul


permite aceasta operaţie. Deschideţi certificatul prin selectarea acestuia din lista.

Selectarea unui certificat nou pentru stergere

Sistemul va afişa pagina „Referinţe” din cadrul parţii întâi a certificatului. Pentru
ştergere folosiţi butonul Ştergeţi.

Pentru ştergerea certificatului selectaţi butonul Ştergeţi

Sistemul va afişează un mesaj pentru confirmare. Folosiţi opţiunea „OK” pentru


confirmarea ştergerii certificatului.

75 / 112
Confirmaţi ştergerea organizaţiei prin apăsarea butonului OK

După revenirea la pagina de Certificate de Sănătate Animala de comerţ


intracomunitar, certificatul şters nu mai apare în lista.

Certificatul şters nu mai apare în lista certificatelor de comerţ intracomunitar

76 / 112
4.7.3.2 Ştergerea de către utilizatorul LVU a unui certificat validat de el însuşi

Dacă utilizatorul LVU doreşte sa şteargă un certificat validat de el însuşi, după


deschiderea paginii certificatului respectiv veţi observa ca butonul Ştergeţi nu mai apare în
secţiunea de control a certificatului. Acest buton este „înlocuit” de butonul Certificat anulat.
Deci un certificat validat nu mai poate fi şters din sistem, ci poate fi doar anulat. In exemplu
prezentat mai jos, certificatul a fost creat de un operator economic şi a fost validat de
utilizatorul LVU.

Selectarea unui certificat validat pentru ştergere

Sistemul va afişa pagina „Referinţe” din cadrul părţii întâi a certificatului. Butonul
Stergeti nu există, însă este disponibil butonul „Certificat anulat”.

Pentru anularea certificatului selectaţi butonul Certificat anulat

Sistemul va afişează un mesaj pentru confirmare. Folosiţi opţiunea „OK” pentru


confirmarea anularii certificatului.

77 / 112
După revenirea la pagina de Certificate de Sănătate Animala de comerţ
intracomunitar, certificatul respectiv este afişat în lista cu statusul anulat.

Certificatele validate pot fi doar anulate, nu şterse

78 / 112
6 CONTROLUL UNUI DVCI
Una dintre atribuţiile utilizatorilor din DSV-uri este să controleze transporturile care au
avut ca scop importul odată ce acestea au ajuns la destinaţie, dacă destinaţia se află pe raza
DSV-ului.

6.1 Căutarea unui DVCI


Pentru a căuta un DVCI apăsaţi pe unul dintre butoanele „DVCI pentru Animale” şi
„DVCI pentru Produse de origine Animala” din secţiunea „Documente veterinare” a meniului
principal.
Veţi fi redirecţionat către pagina de căutare ce corespunde tipului de DVCI ales.
Pentru o căutare mai precisă beneficiaţi de o serie de criterii, iar rezultatele vor fi afişate în
partea de jos a paginii.

Căutarea unui DVCI

6.1.1 Criterii de căutare

Completaţi unul sau mai multe criterii de căutare:


ƒ certificate de referinta – introduceţi o parte din numărul de referinţă al certificatului
căutat
ƒ tara de origine – selectaţi ţara de origine a animalelor / mărfurilor
ƒ expeditor – introduceţi numele organizaţiei de la care au plecat animalele / marfa
ƒ destinatar – introduceţi numele organizaţiei la care au ajuns animalele / marfa
ƒ plecare înainte – găsiţi toate transporturile care au plecat înainte de data introdusă
ƒ marfa – introduceţi sau selectaţi codul CN al mărfii transportate
ƒ înainte de plecare – găsiţi toate transporturile care au plecat după data introdusă
79 / 112
ƒ mijlocul de transport – selectaţi mijlocul de transport al mărfii
ƒ Ţara de destinaţie – selectaţi ţara de destinaţie a animalelor / mărfurilor
ƒ Autoritatea de la destinaţie – introduceţi numele unităţii pe a cărei rază se află
destinatarul
ƒ codul poştal al destinaţiei – introduceţi codul poştal al regiunii în care se află
destinatarul
ƒ codul autoritatii de la destinaţie – codul TRACES al unităţii pe a cărei rază se află
destinatarul
ƒ număr de referinta local – introduceţi numărul de referinţă corespunzător sistemului
local
ƒ statusul certificatului – selectaţi statusul documentului căutat (nou, pre-valid, validat,
etc…)
ƒ (ro) Has control – căutaţi numai certificatele care au fost controlate

După ce aţi introdus criteriile apăsaţi pe butonul Căutare.

6.1.2 Selectarea unui DVCI

După introducerea criteriilor şi apăsarea butonului Căutare vor fi afişate rezultatele


găsite. Pentru a putea vizualiza sau controla un DVCI apăsaţi butonul Deschis în dreptul
DVCI-ului căutat.

6.2 Controlul unui DVCI


Pentru a controla un DVCI trebuie mai întâi să-l găsiţi urmând instrucţiunile de la
capitolul „6.1 Căutarea unui DVCI”.

După ce aţi deschis DVCI-ul verificaţi dacă este corespunzător transportului şi apăsaţi
pe butonul Control pentru a fi redirecţionat către pagina de control.

80 / 112
6.2.1 Secţiunea „a urmări până la capăt”

ƒ Selectaţi una dintre opţiunile „PIF destinaţie finală” (în caz de transhipment), „PIF
ieşire” (în caz de tranzit) şi „Unitate Locală Veterinară” (în caz de import definitiv sau
temporar).
ƒ Specificaţi dacă transportul a sosit.
ƒ Specificaţi dacă transportul este conform.

6.2.2 Secţiunea „Detalii ale reexpedierii”

Se completează în cazul în care transportul nu este conform şi urmează să fie


reexpediat.
ƒ data – data la care urmează să fie reexpediat
ƒ mijloace de transport nr – numărul mijlocului de transport
ƒ tip – tipul mijlocului de transport
ƒ documentul – documente însoţitoare mijlocului de transport
ƒ ţara de reexpediere – ţara în care urmează să fie reexpediat transportul

6.2.3 Secţiunea „Veterinar Oficial”

Se completează automat cu detaliile utilizatorului din DSV care controlează DVCI-ul.

81 / 112
6.2.4 Salvarea şi semnarea controlului

După ce aţi completat toate secţiunile necesare apăsaţi butonul Supus controlului.
Veţi fi redirecţionat către pagina de mai jos unde vi se va cere să reintroduceţi parola.
Apăsaţi butonul Semnaţi controlul pentru a finaliza controlul documentului.

82 / 112
7 CERTIFICAT VETERINAR PENTRU UE
După cum am precizat in Introducere, site-ul TRAINING permite folosirea României ca
tara terţa, nu ca stat membru. Acest statut nu permite crearea aceloraşi documente care se
pot crea de către tarile membre UE. In cazul tarilor terţe, singura opţiune disponibila este
crearea şi validarea unui „Certificat veterinar pentru UE”. Acest certificat va fi folosit ulterior
de către medicii veterinari din BIP-ul de intrare pentru a crea un DVCI.

Pentru crearea acestui certificat veterinar pentru UE, accesam site-ul TRENING şi
folosim pentru autentificare, contul LVU.RO@traces-cbt.net. Acest cont este „asociat” cu
DSV Alba. După autentificare, sistemul va afişează pagina principala.

Pentru exemplificare, folosim site-ul TRENING

După cum se observa in pagina principala, la secţiunea „Documente veterinare” aveţi


disponibile doar doua opţiuni:
ƒ Certificat veterinar pentru UE
ƒ Certificat gol
In cele ce urmează, ne vom axa pe prima opţiune, cea dea doua fiind deja descrisa in
cadrul acestui manual.

83 / 112
Pagina principala TRACES pentru utilizatorii din tari terţe

84 / 112
7.1 Certificat Veterinar de animale vii pentru UE

7.1.1 Crearea unui Certificat Veterinar de animale vii pentru UE

Înregistrarea unui nou Certificat Veterinar pentru UE

Efectuaţi clic pe opţiunea „Certificat veterinar pentru UE” din meniu. Sistemul va
afişează o pagina în care puteţi căuta un certificat veterinar pentru UE, sau puteţi crea unul
nou, folosind opţiunea „Nou”. Efectuaţi clic pe acest buton.

85 / 112
Pentru înregistrarea unui Certificat Veterinar pentru UE, primul pas este selectarea mărfii

Sistemul de selecţie al mărfii este identic cu cel de la Certificatul de Comerţ


intracomunitar. Expandaţi elementele folosind semnul + şi selectaţi in final elementul din lista
dorit. Pentru exemplul nostru, am selectat „Ovine vii”.
După selectarea speciei de animale, sistemul va afişează o pagina pentru selectarea
tipului de subspecie, clasa, familie sau model de certificat. Selectaţi detaliile corecte in
aceasta pagina, după care folosiţi butonul Aloca pentru continuare.

Selectaţi tipul, clasa, familia sau modelul de certificat

86 / 112
7.1.1.1 Pagina „Referinţe”

Pagina Referinţe pentru „Certificat veterinar pentru UE”

Secţiunile disponibile sunt:


ƒ I.2 Număr de referinţa – se completează automat de către sistem;
ƒ I.2.a Număr local de referinţa – câmp opţional, se poate completa cu un număr local;
ƒ Persoana responsabila pentru încărcătură – secţiune obligatorie. Folosiţi butonul
Selectaţi pentru a căuta şi selecta o persoana responsabila pentru încărcătură;

87 / 112
7.1.1.2 Pagina „Comercianţi”

Pagina „Comercianţi” pentru „Certificat veterinar pentru UE”

Secţiunile disponibile sunt:


ƒ I.1 Destinaţie, care de fapt semnifica Expeditorul – secţiune obligatorie, selectaţi
expeditorul din lista, folosind butonul Selectaţi;
ƒ I.5 Destinatar – secţiune obligatorie, selectaţi destinatarul din lista, folosind butonul
Selectaţi;
ƒ I.11 Locul de origine / Locul recoltării – secţiune obligatorie, folosiţi butonul Selectaţi
pentru a înregistra un loc de origine. Puteţi adăuga mai multe locuri de origine,
folosind butonul Selectaţi.
ƒ I.7 Tara şi locul de origine – secţiune obligatorie; în cazul in care animalele provin din
mai multe tari, adăugaţi tari de origine folosind butonul Adăugat;
ƒ I.12 Locul de destinaţie – secţiune obligatorie; completaţi locul de destinaţie, folosind
butonul Selectaţi
ƒ I.6 Importator – secţiune obligatorie, completaţi selectând Importatorul din lista, cu
ajutorul butonului Selectaţi

După completare, pagina arata astfel:

88 / 112
Pagina „Comercianţi” completata

89 / 112
7.1.1.3 Pagina „transportul”

Pagina „transportul” pentru Certificatul veterinar de animale vii pentru UE

Secţiunile disponibile sunt:


ƒ I.18 Speciile de animale – secţiune este deja completata, datorita selecţiei iniţiale;
ƒ I.19 codul mărfii (cod CN) – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează
automat de către sistem cu codul CN al mărfii selectate;
ƒ Specii – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează de sistem cu specia
selectată, în funcţie de produsul sau specia de animale selectate de dvs. la crearea
certificatului;
ƒ I.22 Număr de pachete - aceasta secţiune nu este obligatorie şi poate fi completată cu
numărul de pachete;
ƒ I.20 Număr / Cantitate - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
cantitatea de produs, in funcţie de unitate de măsura specificata;
ƒ I.24 tipul de împachetare - aceasta secţiune nu se completează pentru animale vii;
ƒ I.21 temperatura produselor - aceasta secţiune nu se completează pentru animale vii;
ƒ I.25 Animale certificate ca / produse certificate pentru - aceasta secţiune este
obligatorie şi trebuie să selectaţi una dintre opţiunile prezentate de sistem. Opţiunile
prezentate pot diferi, in funcţie de produsul selectat;
ƒ Identificarea animalelor / produselor - aceasta secţiune este opţionala şi se poate
completa cu detalii despre produse. Pentru completarea unei înregistrări procedaţi
astfel:
o Pentru coloana „Specie (denumire ştiinţifică) selectaţi o opţiune din lista;

90 / 112
Opţiunile pentru câmpul „Specie (denumire ştiinţifica)”

o Pentru coloana „Rasă / categorie” selectati o optiune din lista;

Opţiunile pentru câmpul „Rasă / categorie”

o Pentru coloana „Sistem de identificare” selectaţi o opţiune din lista;

Opţiunile pentru câmpul „Sistem de identificare”

o Introduceţi manual numărul de identificare in coloana patru;


o Selectaţi sexul corespunzător animalului respectiv, in coloana cinci;
o Introduceţi manual vârsta animalului in coloana şase;
o Folosiţi butonul Adăugat pentru a adăuga numărul corespunzător de animale;

După completare, pagina „transportul” arata astfel:

91 / 112
Pagina „transportul” după completare

7.1.1.4 Pagina „Transport”

Secţiunile prezente in aceasta pagini sunt:


ƒ Data estimata şi ora estimata de sosire - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie
completata cu data şi ora de sosire. Data trebuie completata in formatul zz/ll/aaaa iar
ora in formatul hh:mm;
ƒ Data plecarii si Ora plecarii - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
data şi ora plecarii. Data trebuie completata in formatul zz/ll/aaaa iar ora in formatul
hh:mm;
ƒ I.15 Mijloc de transport - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
tipul de mijloc de transport, care se selectează dintr-o lista, precum şi cu numărul
mijlocului de transport. Câmpul document este opţional şi se poate completa cu
numărul unui document care însoţeşte transportul;
ƒ Locul de încărcare - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu locul de
încărcare. Aceste este o organizaţie si se selectează din lista folosind butonul
Selectaţi. Este posibil ca sistemul sa completeze automat locul de încărcare cu
organizaţia selectata la locul de origine, dar daca locul de încărcare este altul, îl puteţi
schimba;
ƒ I.23 Identificarea containerului - aceasta secţiune este opţionala şi se poate completa
cu numărul de container şi numărul de sigiliu al containerului respectiv. Folosiţi
butonul Adăugat pentru a adăuga numărul corespunzător de containere;
ƒ I.16 PIF intrare in UE - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie sa selectaţi punctul
de intrare in UE. Efectuaţi clic pe butonul Selectaţi. Sistemul va prezintă pagina de
92 / 112
căutare a punctelor de frontiera din Ungaria, conform persoanei responsabile de
încărcătură. Selectaţi punctul de frontiera corespunzător.

Pagina „Transport” pentru Certificat veterinar animale vii pentru UE, completata

7.1.1.5 Pagina „Scopul”

Pagina „Scopul” pentru Certificat veterinar animale vii pentru UE

93 / 112
Secţiunile prezente în aceasta pagini sunt:
ƒ I.26 pentru tranzit în ţara terţă vis-a vis UE – selectaţi această opţiune dacă transportul
este destinat unei tari terţe, dar tranzitează UE. În acest caz selectaţi ţară terţă din
lista prezentată;
ƒ I.27 Pentru import sau admitere in UE – selectaţi această opţiune dacă transportul
este destinat unei ţări din UE. În acest caz, trebuie să selectaţi şi una din opţiunile
„Import definitiv”, „Reintrarea cailor” sau „Cai admişi temporar”.

Este obligatoriu sa selectaţi una din cele doua opţiuni prezentate. Pentru import
definitiv, pagina arata astfel:

94 / 112
7.1.2 Salvarea Certificatului veterinar de animale vii pentru UE

După completarea tuturor datelor din cadrul parţii întâi a certificatului veterinar de
produse pentru UE, certificatul trebuie salvat. Butoanele de control sunt disponibile în fiecare
pagina din cadrul certificatului şi sunt localizate în secţiunea inferioara, aşa cum este afişat în
imaginea următoare.

Funcţiile celor patru butoane sunt următoarele:


Anulare şi întoarcere la meniu – folosiţi acest buton pentru a renunţa la datele introduse
şi a va întoarce la meniul principal. Nu se va salva nimic din ceea ce aţi completat.
Salvaţi ca draft – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul intr-o stare intermediara. Un
draft reprezintă un certificat incomplet şi nu va putea fi validat ca atare.
Supus certificării – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul şi a-l supune certificării.
Prin salvarea certificatului folosind acest buton, sistemul va verifica daca aţi completat toate
datele necesare iar în cazul în care lipsesc unele date, va afişa mesaje de eroare
corespunzătoare. Un document supus certificării poate fi validat de autoritatea competenta,
în cazul certificatelor veterinare de produse pentru UE fiind vorba de Unităţile Veterinare
Locale (DSV-uri);
Validaţi – folosiţi acest buton pentru a valida un certificat deja salvat. Acest buton este
disponibil doar utilizatorilor de tip LVU (utilizatorii care sunt ataşaţi unor unităţi veterinare
locale). Utilizatorii economici nu vor avea la dispoziţie acest buton. Validarea certificatului
presupune completarea unor informaţii suplimentare.

Pentru salvarea certificatului şi supunerea lui pentru certificare, folosiţi butonul Supus
certificării. Sistemul va cere sa introduceţi parola pentru confirmarea salvării părţii întâi.

95 / 112
7.2 Certificat Veterinar de produse pentru UE

7.2.1 Crearea unui Certificat Veterinar de produse pentru UE

Efectuaţi clic pe opţiunea „Certificat veterinar pentru UE” din meniu. Sistemul va
afişează o pagina in care puteţi căuta un certificat veterinar pentru UE, sau puteţi crea unul
nou, folosind opţiunea „Nou”. Efectuaţi clic pe acest buton. Sistemul de selecţie al mărfii este
identic cu cel de la Certificatul de Comerţ intracomunitar. Expandaţi elementele folosind
semnul + şi selectaţi in final elementul din lista dorit.

7.2.1.1 Pagina „Referinţe”

Pagina „Referinţe” din cadrul certificatului veterinar pentru UE

Sectiunile prezente in aceasta pagini sunt:


ƒ I.2 Numar de referinta al certificatului – aceasta secţiune se completeaza automat de
catre sistem cu numărul unic de referinta al certificatului;
ƒ I.2.a Numar local de referinta – aceasta secţiune este optionala şi se poate completa
cu un numar de referinta local (de exemplu, un numar din registrul local);
ƒ Persoana responsabila pentru încărcătură – aceasta secţiune este optionala şi trebuie
completata cu numele persoanei responsabile pentru încărcătură. In functie de tara
aleasa pentru persoana responsabila pentru încărcătură, in cadrul sectiunii I.16 din
pagina „Transport” se va putea selecta un BIP doar din aceasta tara;

96 / 112
ƒ I.17 Numarul (numerele) ORASELOR – aceasta secţiune este optionala şi, in functie
de specia de animale sau de produsele alese, se completeaza cu numerele de
certificate CITES;
ƒ Autoritati competente – aceasta secţiune se va completa automat de catre sistem;
ƒ Identificarea solicitantului – aceasta secţiune se va completa automat de catre sistem
cu numele persoanei care completeaza certificatul;

Dupa completarea detaliilor relevante, treceti la pagina „Comercianti”.

7.2.1.2 Pagina „Comercianţi”

Pagina „Comercianţi” din cadrul certificatului veterinar pentru UE

Secţiunile prezente in aceasta pagini sunt:


ƒ I.1 Destinaţie – aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu organizaţia
expeditoare;
ƒ I.5 Destinatar – aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu organizaţia
căreia ii sunt destinate produsele;
ƒ I.11 Locul de origine / Locul recoltării – aceasta secţiune este obligatorie şi se poate
completa cu unul sau mai multe locuri de origine. Folosind butonul Selectaţi, se pot
adăuga mai multe locuri de origine;
ƒ Tara şi locul de origine – se poate completa cu una sau mai multe tari de origine.
Selectaţi tara folosind lista disponibila şi daca doriţi sa mai adăugaţi încă o tara, folosiţi
butonul Adăugat;

97 / 112
ƒ I.12 Locul de destinaţie - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
organizaţia de destinaţie;
ƒ I.6 Importator - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu organizaţia
care importa produsele respective;

După completarea detaliilor relevante, treceţi la pagina „transportul”.

7.2.1.3 Pagina „transportul”

Pagina „transportul” din cadrul certificatului veterinar pentru UE

Secţiunile prezente in aceasta pagini sunt:


ƒ I.18 Speciile animale / Produs – aceasta secţiune este obligatorie şi este completata
cu produsul selectat de dvs. atunci când aţi trecut la crearea certificatului. Dacă doriţi
sa schimbaţi produsul, folosiţi butonul Căutare;
ƒ I.19 codul mărfii (cod CN) – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează
automat de către sistem cu codul CN al mărfii selectate;
ƒ Specii – aceasta secţiune este obligatorie şi se completează de sistem cu specia
selectata, în funcţie de produsul sau specia de animale selectate de dvs. la crearea
certificatului;
ƒ I.22 Număr de pachete - aceasta secţiune nu este obligatorie şi poate fi completată cu
numărul de pachete;
ƒ I.20 Număr / Cantitate - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
cantitatea de produs, in functie de unitate de masura specificata;

98 / 112
ƒ I.24 tipul de împachetare - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie sa selectaţi din
lista un tip de împachetare;
ƒ I.21 temperatura produselor - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie sa selectaţi
una din cele trei opţiuni prezentate: ambient, congelat sau răcit;
ƒ I.25 Animale certificate ca / produse certificate pentru - aceasta secţiune este
obligatorie şi trebuie sa selectaţi una dintre opţiunile prezentate de sistem. Opţiunile
prezentate pot diferi, in funcţie de produsul selectat;
ƒ Identificarea animalelor / produselor - aceasta secţiune este opţionala şi se poate
completa cu detalii despre produse. Pentru completarea unei înregistrări procedaţi
astfel:
o Pentru coloana „Specie (denumire ştiinţifică) selectaţi o opţiune din lista;

Selectaţi „Specia (denumire ştiinţifica)”

o Selectaţi „Tipul tratamentului” din lista de opţiuni prezentate;

Selectaţi „Tipul tratamentului”

o Urmează 3 coloana denumite „abator / vas fabrica”, „Unităţi de tranşare” şi


„Păstrare la rece / vas de congelare”. Se observa ca sistemul a completat
aceste câmpuri cu „RO, 90”. Aceasta informaţie semnifica o organizaţie din
România, cu numărul de aprobare 90. Puteţi schimba organizaţia respectiva,
folosind butonul Selectaţi corespunzător. Dacă in exemplul de mai sus,
accesaţi butonul Selectaţi din coloana „Unităţi de tranşare”, sistemul va
afişează pagina de căutare organizaţii. După cum se observa şi in imaginea de
mai jos, unitatea pe care am selectat-o la secţiunea I.11 Locul de origine / locul
recoltării, din pagina „Comercianţi”, are numărul de aprobare 90, deci sistemul
a înregistrat automat aceasta organizaţie ca unitate de tranşare pentru
produsele selectate. Dacă la locul recoltării aţi înregistra mai multe locaţii, puteţi
folosi o a doua înregistrare din aceasta secţiune pentru a adăuga detaliile
corespunzătoare acestei locaţii.

99 / 112
Selectarea unei unitati pentru „Unitatea de transare”

o Greutatea neta se completează manual cu cantitatea corespunzătoare pentru


produsele care au fost livrate din abatorul / unitatea de tranşare / vas de răcire
corespunzător. Dacă produsele se livrează din doua sau mai multe locuri de
origine / locuri de recoltare, atunci înregistraţi pe mai multe rânduri cantităţile
corespunzătoare fiecărui loc de origine;

7.2.1.4 Pagina „Transport”

Secţiunile prezente in aceasta pagini sunt:


ƒ Data estimata şi ora estimata de sosire - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie
completata cu data şi ora de sosire. Data trebuie completata in formatul zz/ll/aaaa iar
ora in formatul hh:mm;
ƒ I.15 Mijloc de transport - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie completata cu
tipul de mijloc de transport, care se selecteaza dintr-o lista, precum şi cu numărul
mijlocului de transport. Câmpul document este opţional şi se poate completa cu
numărul unui document care însoţeşte transportul;
ƒ I.23 Identificarea containerului - aceasta secţiune este opţională şi se poate completa
cu numărul de container şi numărul de sigiliu al containerului respectiv. Folosiţi
butonul Adăugat pentru a adăuga numărul corespunzător de containere;
ƒ I.16 PIF intrare in UE - aceasta secţiune este obligatorie şi trebuie sa selectaţi punctul
de intrare in UE. Efectuaţi clic pe butonul Selectaţi. Sistemul va prezintă pagina de

100 / 112
căutare a punctelor de frontiera din Ungaria, conform persoanei responsabile de
încărcătură. Selectaţi punctul de frontiera corespunzător.

Căutare PIF intrare in UE

Dupa completare pagina arata astfel:

101 / 112
7.2.1.5 Pagina „Scopul”

Secţiunile prezente în aceasta pagini sunt:


ƒ I.26 pentru tranzit în ţara terţă vis-a vis UE – selectaţi această opţiune dacă transportul
este destinat unei tari terţe, dar tranzitează UE. În acest caz selectaţi ţară terţă din
lista prezentată;
ƒ I.27 Pentru import sau admitere in UE – selectaţi această opţiune dacă transportul
este destinat unei ţări din UE. În acest caz, trebuie să selectaţi şi una din opţiunile
„Import definitiv”, „Reintrarea cailor” sau „Cai admişi temporar”.

Este obligatoriu sa selectaţi una din cele doua opţiuni prezentate. Pentru import
definitiv, pagina arata astfel:

Pagina „Scopul” completata pentru import definitiv.

102 / 112
7.2.2 Salvarea Certificatului veterinar de produse pentru UE

După completarea tuturor datelor din cadrul parţii întâi a certificatului veterinar de
produse pentru UE, certificatul trebuie salvat. Butoanele de control sunt disponibile în fiecare
pagina din cadrul certificatului şi sunt localizate în secţiunea inferioara, aşa cum este afişat în
imaginea următoare.

Funcţiile celor patru butoane sunt următoarele:


Anulare şi întoarcere la meniu – folosiţi acest buton pentru a renunţa la datele introduse
şi a va întoarce la meniul principal. Nu se va salva nimic din ceea ce aţi completat.
Salvaţi ca draft – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul intr-o stare intermediara. Un
draft reprezintă un certificat incomplet şi nu va putea fi validat ca atare.
Supus certificării – folosiţi acest buton pentru a salva certificatul şi a-l supune certificării.
Prin salvarea certificatului folosind acest buton, sistemul va verifica daca aţi completat toate
datele necesare iar în cazul în care lipsesc unele date, va afişa mesaje de eroare
corespunzătoare. Un document supus certificării poate fi validat de autoritatea competenta,
în cazul certificatelor veterinare de produse pentru UE fiind vorba de Unităţile Veterinare
Locale (DSV-uri);
Validaţi – folosiţi acest buton pentru a valida un certificat deja salvat. Acest buton este
disponibil doar utilizatorilor de tip LVU (utilizatorii care sunt ataşaţi unor unităţi veterinare
locale). Utilizatorii economici nu vor avea la dispoziţie acest buton. Validarea certificatului
presupune completarea unor informaţii suplimentare.

Pentru salvarea certificatului şi supunerea lui pentru certificare, folosiţi butonul Supus
certificarii. Sistemul va cere sa introduceti parola pentru confirmarea salvarii părţii întâi.

Sistemul va cere sa reintroduceţi parola pentru salvare

Dacă nu au fost probleme la salvare, sistemul va afişează o pagina prin care va


informează care este numărul de referinţa alocat certificatului.

103 / 112
7.3 Validarea unui Certificat veterinar pentru UE
Toate certificatele veterinare pentru UE create de operatorii economici sau de către
utilizatorii din LVU, trebuie validate / certificate pentru a putea însoţi transportul pe durata
călătoriei spre destinaţia finală. Validarea se realizează doar de către utilizatorii din cadrul
unităţilor veterinare locale. Doar certificatele care au statusul „nou” pot fi validate.
După autentificarea în cadrul aplicaţiei TRACES, selectaţi din meniu opţiunea
„Certificat Veterinar pentru UE”, ce va afişează lista de certificate din raza dvs. de
competenta. Selectaţi certificatul pe care doriţi sa-l validaţi şi folosiţi butonul Deschis pentru
a accesa certificatul.

Selectaţi din lista certificatul pe care doriţi sa-l validaţi

104 / 112
Sistemul va afişează pagina „Referinţe” din cadrul părţii întâi. Pentru validare, selectaţi
opţiunea „Certificare”.

In pagina „Certificarea” trebuie sa completaţi toate detaliile relevante din cadrul părţii
„Informaţii de sănătate”. În final, selectaţi una din cele două opţiuni din secţiunea „Veterinar
oficial sau inspector veterinar, după care selectaţi butonul Supus deciziei pentru
înregistrarea deciziei dvs.
Pentru salvarea deciziei medicului oficial, folosiţi butonul Supus deciziei. Sistemul va
cere sa introduceţi parola pentru confirmarea salvării părţii a doua, după care sa apăsaţi pe
butonul Semnaţi certificarea. Certificatul va apare in sistem cu statusul validat.

105 / 112
Pagina „Certificare” a Certificatului veterinar de produse pentru UE

106 / 112
107 / 112
ANEXA 1 – TIPURI DE ORGANIZATII
(ro)Non-Approved Establishment
abator
amplasamentul altor specii
arii de productie
carantina
carne preparata
carne separat mecanic
carne tocata
centru ambalare oua
centru de colectare
centru de colectare
centru de sperma bovina
centru de sperma ecvina
centru sperma ovine / caprine
centru sperma porcine
centrul altor specii
comerciant
comerciant
depozit liber
depozite frigorifice
embrion bovin
embrioni ovine / caprine
embrioni ecvine
embrioni porcine
embrionii altor specii
exportator
fabrica de hrana de animale
fabrica de procesare
fabrica produse alimentare
fabrici intermediare
ferma pasari
fermă piscicola
fermă de bovine
fermă porcine
furnizor de vas
importator
instituţii autorizate
premiza comerciantului
proprietate ovine / caprine
punct de staţionare
responsabil pentru incarcare
transport comercial
transport particular
unitate
unitate de manipulare vanat
unitate de tranşare
vas de racire
vas fabrică

108 / 112
ANEXA 2 – STARI ALE CERTIFICATELOR
ƒ (ro) Recalled – un certificat Anulat care a fost „rechemat”, adică este din nou activ
ƒ (ro) Replaced – un certificat înlocuit de alt certificat.
ƒ Animo – nu se mai foloseşte
ƒ Anulat – un certificat validat, care a fost anulat ulterior validării
ƒ în curs – un certificat a cărui certificare este in curs de completare si care a fost salvat
momentan cu partea de certificare (partea a doua, de validare) intr-un stadiu
incomplet
ƒ nou – un certificat creat de operatorul economic sau utilizator din LVU si care este
salvat completat cu toate câmpurile necesare;
ƒ pre-validat – nu se mai foloseşte;
ƒ respins – un certificat nou care a fost respins la certificare (validare partea a doua) de
către autoritatea competenta
ƒ schiţă – un certificat nou, salvat intr-un stadiu incomplet
ƒ validat – un certificat care are completata partea a doua „Certificare”

109 / 112
ANEXA 3 – TIPURI DE MIJLOACE DE TRANSPORT
Altul
Autovehicul
Avion
Vagon de tren
Vas/vapor

110 / 112
ANEXA 4 – CODIFICAREA UNITATILOR
Codul Numele Cod
Adresa Oraş
unităţii unităţii poştal
RO00000 ANSVSA str. Negustori nr. 1B, sector 2 023951 Bucureşti
RO01000 Alba str. Lalelelor nr. 7 A 510217 Alba Iulia
RO02000 Arad cal. Bodrogului nr. 22 310059 Arad
RO03000 Argeş cal. Câmpulung nr. 4 110147 Piteşti
RO04000 Bacău str. Bucovinei nr. 21 600245 Bacău
RO05000 Bihor str. Ion Bogdan nr. 37 410125 Oradea
RO06000 Bistriţa- str. Tarpiului nr 29 420062 Bistriţa
Năsăud
RO07000 Botoşani str. Tudor Vladimirescu nr. 5 710282 Botoşani
RO08000 Braşov Calea Feldioarei nr. 20A 500483 Braşov
RO09000 Brăila Calea Galaţi nr. 344 810385 Brăila
RO10000 Bucureşti str. Ilioara nr. 16E, sector 3 032125 Bucureşti
RO11000 Buzău str. Horticolei nr.58 bis 120081 Buzău
RO12000 Caraş-Severin Calea Timişorii nr.15 320232 Reşiţa
RO13000 Călăraşi str. Prelungirea Dobrogei nr. 4 910021 Călăraşi
RO14000 Cluj P-ţa Mărăşti nr.1 400609 Cluj Napoca
RO15000 Constanţa Şos. Mangaliei nr.78 900111 Constanţa
RO16000 Covasna str. Ciucului nr.149 520036 Sfântu Gheorghe
RO17000 Dâmboviţa str. I. C. Brătianu nr. 35 130055 Târgovişte
RO18000 Dolj str. Fîntîna Popova nr. 30 200738 Craiova
RO19000 Galaţi str. Cezar nr. 8 bis 800190 Galaţi
RO20000 Giurgiu Şos. Bucureşti nr. 72 080307 Giurgiu
RO21000 Gorj str. EcaterinaTeodoroiu nr. 532 210103 Târgu Jiu
RO22000 Harghita str. Progresului nr.14/A 530240 Miercurea Ciuc
RO23000 Hunedoara str. 22 Decembrie nr. 226 330162 Deva
RO24000 Ialomiţa str. Lacului nr.12 920012 Slobozia
RO25000 Iaşi Al. Sadoveanu nr.10 700489 Iaşi
RO26000 Ilfov str. Ion Ionescu de la Brad nr. 013813 Bucureşti
8, sector 1
RO27000 Maramureş str. Vasile Alecsandri nr. 66 430302 Baia Mare
RO28000 Mehedinţi str. Carol Davilla nr. 1 220099 Drobeta Turnu
Severin
RO29000 Mureş str. Podeni nr.10 540253 Târgu Mureş
RO30000 Neamţ str. Tiparului nr. 12 610263 Piatra Neamţ
RO31000 Olt str. Tudor Vladimirescu nr. 173 230087 Slatina
RO32000 Prahova str. Corlăteşti nr. 11 100532 Ploieşti
RO33000 Satu Mare str. Lăcrimioarei nr. 37 440067 Satu Mare
RO34000 Sălaj str. Tipografilor nr. 4 450145 Zalău
RO35000 Sibiu str. Calea Şurii Mari nr. 21 550089 Sibiu
RO36000 Suceava str. Scurta nr. 2 720223 Suceava
RO37000 Teleorman comuna Nanov 147215 Alexandria
RO38000 Timiş str. Surorile Martir Caceu nr. 4 300585 Timişoara
RO39000 Tulcea str. Babadag nr. 165, bl. B2, 820112 Tulcea
mezanin
RO40000 Vaslui str. Trestiana nr. 2 731030 Bârlad
RO41000 Vâlcea bd. Pandurilor Nr. 9 240087 Rm.Valcea
111 / 112
RO42000 Vrancea bd. Brăilei 121 bis 620112 Focşani
RO15199 Constanţa Incinta Port Dana 52-53 (SC 900900 Constanţa
Nord Frial)
RO15299 Constanţa Agigea terminalul de 907015 Constanţa
Sud containere (CTCS)
RO25199 Sculeni comuna Victoria 707580 Com. Victoria
RO10199 Otopeni Şos. Bucureşti-Ploieşti Km 075100 Otopeni
16,5
RO33199 Halmeu str. Lăcrămioarei nr. 7 447145 Halmeu
RO36199 Siret str. Alexandru cel Bun nr. 46 725500 Siret
RO38199 Stamora comuna Moraviţa, vama 307280 Com. Moraviţa
Moraviţa Moraviţa
RO40199 Albiţa sat Albita, comuna Drânceni 737220 Com Drânceni

112 / 112