Sunteți pe pagina 1din 3

Metode de predare- Dozarea Indicații organizatorico-

Etapele Conţinuturi didactice învățare-evaluare efortului medotice și evaluare


lecț fizic
iei

E I.Aranjarea clasei.Anunțarea Expunerea 1’-1’30’’ Aranjarea cu interval


V obiectivelor lecției. corespunzător
O
C II. Exerciții la atenție. Explicația Ținută corectă
A  Întoarcere pe loc Activitatea individuală 20’’-30’’
R III.Mers
E  Pe vârfuri Demonstrația 20’’-25’’ Îndeplinirea comenzilor
A  Pe călcâie Explicația 20’’-25’’ Îndeplinirea corectă a
 Pe partea interioară a tălpii Act. frontală 20’’-25’’ exercițiilor
 Pe partea exterioară a tălpii 20’’-25’’

12min Regruparea în coloane cîte doi


IV.Transmiterea mingii în perechi 1’-1’30’’ Corpul puțin îndoit înainte
1) Cu două mâini de la piept Activitate în grup 1’-1’30’’ Mingea se transmite după
2) Cu două mâini de la piept Explicația 1’-1’30’’ centru dintre cei doi
respingere de la podea Algoritmizarea Brațele se îndoie din cot la
3) Cu mâna stângă de umăr Exersare 1’-1’30’’ primirea mingii
4) Cu mâna dreaptă de la umăr Observația

V.Conducerea mingii 1’
1) Cu mâna stângă Metode complexe 1’ Corpul înclinat înainte
2) Cu mâna dreaptă Activitate în perechi 1’ Picioarele îndoite
3) Cu mâna stângă și dreaptă Degetele mâinilor
desfăcute și cu ele se apasă
mingea
R VI. Dribling pe loc cu mingea Activitate frontală 1’
E 1) Cu mâna stângă În perechi 1’ Degetele mâinilor
A 2) Cu mâna dreaptă 2’ desfăcute și cu ele se apasă
L 3) Cu mâna stângă și dreaptă mingea
I 4) Aceiași cu schimb de viteză Individuală 2’ Conducerea mingii control
A vizual al terenului
R VII. Dribling în mișcare O fluierătură- cu mâna
E 1) Cu mâna stângă Demonstrația 2’ stângă
A 2) Cu mâna dreaptă 2-cu mâna dreaptă
Exersarea 2’ 3-cu mâna stângă
S 3) Cu mâna stângă și dreaptă cu schimb Ocolind jalonul cu mâna
E de înălțime la diferite semnale 2’ depărtată față de el
N
S 4) Aceiași cu schimb de viteză 2’ În timpăul driblării
U adversarului conducerea
L mingii se efectuează cu
U 4’ înălțimea conducerii mai
I jos
18 min
VIII. Ștafete cu elemente din baschet
R
E Activitatea în grup 12’
F Metode complexe Aprecierea verbală. Nu de
E mers cu mingea în mână.
X Stimularea elevilor care
I conduc corect mingea,
A ocolirea adversarului și
aruncarea la coș în
12min punctele marcate pe
panou.
E Aranjarea într-un rând
X Comentarea rezultatelor
T Totalurile lecției. lecției. 2’-3’
E Notarea.
N Sarcina pentru acasă: Apreciere verbală.
S Elaborarea unui complex de exerciții
I pentru înviorarea de dimineață.
A
3 min