Sunteți pe pagina 1din 7

,

British and American Culture and Civilisation


Durata: 1 an, 1 h/ saptamana. Curs optional
Profesor
Colegiul National
Clasa: aXII-a
Resurse: web, An Illustrated History of USA, An Illustrated History of Britain

Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Activitati de invatare Nr. Sãptămâna Evaluare
Crt. de vizate Ore
învãţare Valori şi atitudini alocate
- atitudinea deschisă faţă de
ceilalţi
- respectul faţă de sine şi de
ceilalţi
- interesul faţă de şi
respectarea părerii celorlalţi
1. Introductory 1 S1
lesson
2. Theoretical 2.1 Formularea de idei sau Definirea de termeni dezbateri în grup 1 S2 Formative
aspects and păreri pe teme de interes Culture orala
introductory în cadrul unei discuţii
3.1 Selectarea de - exerciţii de completare
terms Civilization Implicare
informaţii din mai multe - exerciţii de răspuns la
in discutii/
texte în scopul îndeplinirii întrebări
dezbatei
unei sarcini structurate de Nation - compararea unor texte
lucru. - reordonarea paragrafelor

3. 1.States and 2.1 Formularea de idei sau Prezentare generala: 2 S 4-5 Formative
Systems păreri pe teme de interes - exerciţii de completare orala
în cadrul unei discuţii -definirea unor - exerciţii de răspuns la
 British and concepte precum:
4.1 Sintetizarea sub formă întrebări
American politics “stat”, “monarhie”,
- the British de schemă a conţinutului “constitutie” - conversatii pe support visual
parliament and the unui mesaj scris sau oral -dezbateri/ discutii
British monarchy
 The United -diferenta intre
Nations Organization monarhie./republica
 The American
Cultural Invasion
federala
-roluri
regina/presedinte
4. 2. Society 2.1 Formularea de idei sau - exerciţii de răspuns la 3 S 6-8 Formative
păreri pe teme de interes întrebări orala
 Immigration and în cadrul unei discuţii -simboluri UK/USA scrisa
citizenship
 Discrimination 3.1 Selectarea de -definirea termenilor: - identificarea părţilor
informaţii din mai multe cetatenie/discriminare componente ale unui eseu etc.
 Human rights
texte în scopul îndeplinirii -dezbateri/ discutii
unei sarcini structurate de
lucru.
5. 3. Global 2.1 Formularea de idei sau Definirea unor 3 S 9-11 Formative
Markets păreri pe teme de interes concepte: -exercitii de selectare a Scrisa
în cadrul unei discuţii globalizare informatiei orala
 The global
supermarket 4.1 Sintetizarea sub formă
 Downshifting: de schemă a conţinutului -mijloace de
escaping from a comunicare - dezbateri/ discutii
stressful lifestyle
unui mesaj scris sau oral
 Modern -calatorii conversatii pe support visual
communication and -stil de viata/nevoi
travel: the shrinking
world -shopping therapy exercitii de traducere (E-R, R-
 Globalisation and E)
anti-globalisation

6. 4. Global 1.1 Redactarea de texte Definirea unor - scrisori formale şi informale 3 S 12-14 Formative
Markets (II) funcţionale termenil:blue vs white Scrisa
collar - dezbateri în grup orala
 Shifting focus from 2.1 Formularea de idei sau - compararea unor texte
blue-collar to white-
collar păreri pe teme de interes -meserii
 Consumer society în cadrul unei discuţii -societatea de consum
 Advertising
 Freedom of 2.2 Recunoaşterea şi -publicitate
enterprise folosirea corectă a -fast food
registrelor formal şi
informal
3.1 Selectarea de
informaţii din mai multe
texte în scopul îndeplinirii
unei sarcini structurate de
lucru.

Semestrul II

Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Activitati de invatare Nr. Sãptămâna Evaluare
Crt. de vizate ore
învãţare alocate

1. Introductory 1 S 15
lesson
2. 2.1 Formularea de idei sau Symbols 3 S 16-18 Formative
5. The Arts păreri pe teme de interes Pop-art - dezbateri/ discutii scrisa
în cadrul unei discuţii conversatii pe support visual orala
 Modern art in the UK
Andy Warhol
and the USA 3.1 Selectarea de
informaţii din mai multe Important centres: - exerciţii de răspuns la
texte în scopul îndeplinirii British Museum, întrebări
unei sarcini structurate de Metropolitan Museum - compararea unor texte
lucru. of Art, New York -eseu
3.2 Recunoaşterea
organizării logice a unui
text

3. 6. The Arts 2.1 Formularea de idei sau -musicals in teatre -exercitii de selectare a 3 S 19-21 Formative
Musicals&Cinema păreri pe teme de interes londoneze: Andrew informatiei scrisa
în cadrul unei discuţii Lloyd Webber - dezbateri/ discutii orala
4.1 Sintetizarea sub formă conversatii pe support visual
de schemă a conţinutului -cinema-figuri
unui mesaj scris sau oral emblematice Walt
Disney, Marilyn
Monroe
4. 7. Popular 2.1 Formularea de idei sau - dezbateri în grup 3 S 22-24 Formative
Culture păreri pe teme de interes Simboluri - eseul scrisa
în cadrul unei discuţii - exerciţii de discriminare şi orala
Music trends 3.1 Selectarea de Muzica moderna completare
informaţii din mai multe
texte în scopul îndeplinirii
unei sarcini structurate de
lucru.

5.  International 2.1 Formularea de idei sau General presentation - exerciţii de completare 4 S 25-28
modernism, păreri pe teme de interes
postmodernism în cadrul unei discuţii Definirea termenilor
 International
modernism, -figuri reprezentative - exerciţii de răspuns la
postmodernism 3.1 Selectarea de in texte literare din întrebări
informaţii din mai multe literatura
texte în scopul îndeplinirii engleza/americana
unei sarcini structurate de Fitzgerald, Joyce
lucru. Inversarea - dezbateri/ discutii
simbolurilor:Duchamp

 International 2.1 Formularea de idei sau scrisa


modernism, păreri pe teme de interes Watching films
postmodernism în cadrul unei discuţii
2.2 Recunoaşterea şi
folosirea corectă a
registrelor formal şi Writing essays
informal
3.1 Selectarea de
informaţii din mai multe
texte în scopul îndeplinirii
unei sarcini structurate de
lucru.
6. 8.American 2.1 Formularea de idei sau Ernest Hemingway - dezbateri în grup 2 S 29-30
literature-(brief păreri pe teme de interes Walt Whitman -exercitii de traducere (E-R, R-
presentation) în cadrul unei discuţii Mark Twain E)
3.1 Selectarea de J.D.Salinger - eseul
informaţii din mai multe - exerciţii de discriminare şi
texte în scopul îndeplinirii completare
unei sarcini structurate de
lucru.

7. 9.British 2.1 Formularea de idei sau Beowulf -exercitii de traducere (E-R, R- 2 S 31-32
literature păreri pe teme de interes Chaucer E)
(brief în cadrul unei discuţii Shakespeare
presentation) 3.1 Selectarea de Victorianism -eseu
informaţii din mai multe
texte în scopul îndeplinirii - exerciţii de discriminare şi
unei sarcini structurate de completare
lucru.