Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Plan educational individualizat


Date generale despre beneficiar
Nume, prenume: ICHIM EMANUEL CLAUDIU
Data nasterii: 15.10.2004
Institutii de invatamant frecventate: Scoala Speciala –C.S.E.I. - Braila

Informatii generale
Beneficiarul urmează în prezent, anul şcolar 2015-2016, cursurile şcolii speciale, la clasa a VI-a.
Componenta familiei: nucleara; beneficiarul mai are doi frati gemeni, care urmeaza cursurile unei gradinite
de masa. Familia este preocupata conjuctural de evolutia beneficiarului.
Gradul de comunicare al beneficiarul este foarte scazut, fiind non-verbal (Q.I.=32). Progresele lui sunt
modeste din cauza starii de sanatate precare, ceea ce a determinat si o frecventare redusa a centrului de zi.
Puncte forte Puncte slabe

Caracteristici specifice, asistenta/interventie


Domeniul de Descriere succinta a Actiuni planificate Rezultate/
dezvoltare caracteristicii competente scontate
Emotional

Motor

Cognitiv

Verbal

Social

Derularea interventiei:
Obiective pe termen lung
Obiective Metode si mijloace Indicatori de reusita Metode si
didactice instrumente de
evaluare
1.

2.
3.

4.

Perioada de implementare a planului:

Revizuirea planului / monitorizarea indeplinirii obiectivelor

Se va realiza semestrial / in dependenta de progresele beneficiarului. Daca nu s-au inregistrat progrese se


va reveni la obiectivele propuse in scopul realizarii eficiente a acestora. Echipa de asistenta va stabili in
conformitate cu indicatorii de reusita nivelul la care a ajuns beneficiarul.
Membrii echipei de elaborare a Planului Educational Individualizat

Educator: Barbu Cezarina

Asistent Social: Miu Mariana