Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a X –a FR

Nume:

Lucrare scrisa examen de incheiere a situatiei scolare la disciplina T.I.C.


Varianta 1

Componente
1. Subliniaţi 2 dispozitive de intrare: monitor, tastatură, mouse, imprimantă,
multifuncţională, unitate centrală, harddisc, scaner.

2. Un kilobyte are:
a. 1000 bytes
b. 1024 bytes
c. 1024 biţi
d. 10 bytes

3. Aranjati urmatoarele dispozitive de stocare in ordine crescatoare a


capacitatilor de stocare:CD ROM, discheta, DVD
a. discheta,CD ROM,DVD
b. discheta,CD ROM,,DVD
c. DVD, CD ROM, discheta
d. DVD,CD ROM,discheta

4. Doriti sa faceti up-grade la memoria calculatorului dumneavoastra. Ce tip de


memorie este aceasta?
a. Virtuala b. Cache c. Ram d. Rom

Sistem de operare

5. Enumeraţi două funcţii ale unui sistem de operare.

6. Care dintre următoarele combinaţii reprezintă numai aplicaţii software ?


a. Windows, Linux, Word, Mouse
b. Word, Excel, Toolbars, Windows
c. Keyboards, Explorer, Outlook Express
d. Microsoft Word, PowerPoint, Explorer

7. Butoanele radio permit:


a. alegerea unei singure opţiuni din mai multe posibile
b. alegerea uneia sau mai multor opţiuni dintr-un grup de butoane
c. alegerea unui singur element dintr-o listă
d. niciuna dintre afirmaţii nu este adevărată

8. Care este duetul de opţiuni pentru realizarea operaţiei de mutare:


a. Copy-Paste b. Cut-Paste c. Move-Paste d. Save-Paste

9. Care este opţiunea pentru schimbarea numelui unui fişier:


a. Paste b. Move c. Rename d. Save
10. Tasta End mută cursorul la:
a. sfărşitul documentul
b. sfărşitul liniei de text
c. sfărşitul paragrafului
d. sfărşitul fişierului

11. Care dintre urmatoarele dispozitive este necesar pentru a comunica cu alte
calculatoare prin intermediul unei linii telefonice?
a. CD-ROM b. Modem c. Plotter d. Boxe
12. Care este cea mai buna modalitate de prevenire a virusarii unui calculator?
a. Scanarea împotriva virusilor doar a fisierelor atasate e-mail-urilor
b. Folosirea unui program antivirus actualizat
c. Salvarea tuturor fişierelor ataşate, fără scanarea acestora
d. Nedeschiderea fişierelor ataşate
e.
13. Care dintre următoarele butoane minimizează fereastra unei aplicaţii?
a. b. c. d.
Internet
14. Care dintre următoarele afirmaţii despre Internet este adevărata?
a. Reprezintă un sistem global de reţele de calculatoare.
b. Reprezintă reţeaua privata a unei companii.
c. Este reprezentarea vizuala a unor documente legate între ele.
d. Reprezintă un sistem de operare de reţea
e.
15. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă o adresă de email_
a. gigi@com
b. gigi.yahoo.com
c. gigi@yahoo.com
d. nici o variantă din cele de mai sus
Microsoft Word
16. In meniul File din aplicatia Microsoft Word se pot face operatii de:
a. cautare b. mutare c. copiere d. creare de noi documente

17. Căutarea unui cuvânt într-un text se poate realiza astfel:


a. Edit – Replace;
b. Edit - Undo;
c. Edit – Find;
d. Edit – Save As;
e.
18. Orientarea landscape a paginii se realizează astfel:
a. File – Properties;
b. File – Print;
c. File - Print Preview;
d. File – Page Setup;
Nota: Fiecare răspuns corect este notat cu 0,5 puncte. Se acorda un punct din oficiu.