Sunteți pe pagina 1din 12

„ La concurs eu am venit

Foarte bine-s pregatit!”

-GRUPA MARE-

Educatoare: Mârșu Elena Maria

Gradiniţa cu Program Prelungit


Constantin Brancusi ,TG-JIU
PROIECT DE LECTIE

DATA 06.06.2019
GRUPA: Mare
DOMENIUL ACTIVITATII : DLC ( Domeniul Limbă și Comunicare)
TEMA ACTIVITĂŢII: ”La concurs eu am venit.
Foarte bine-s pregătit!”
TIPUL ACTIVITATII: Evaluare
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢII:. verificarea capacității de exprimare orală, a înțelegerii și utilizării
structurilor verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, gramatical;

 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, de a comunica şi coopera, de a


participa în spirit fair-play la acţiuni realizate individual şi în echipă.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

- Să participe la activitatea de grup, inclusiv la activitatea de joc, atat in calitate de


vorbitor cat si auditor;

- Să-și imbogateasca vocabularul activ , pasiv și să utilizeze un limbaj corect oral din
punct de vedere gramatical;
- Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.

- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.

- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

- Să distingă sunetele ce compun cuvinteleși să le pronunțe corect.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 Cognitive
1. Să se exprime clar, coerent și corect gramatical;
2. Să denumească sunetul iniţial al unor cuvinte date;
3. Să despartă corect în silabe cuvintele date reprezentând grafic silabele prin liniuțe;
4. Să alcătuiască propoziții simple sau dezvoltate cu anumite cuvinte;
5. Să identifice numărul silabelor dintr-un cuvânt;
6. Să completeze fișele de evaluare, respectând cerințele și valorificând
deprinderile dobândite;
 Psihomotrice
1. Să coreleze numărul de silabe cu bătaia ritmică din palme;
 Afective
1. să coopereze atat cu educatoarea cât și cu ceilalți copii din grupă
2. să aprecieze corect , cu simț critic, obiectiv și autocritic atât propria prestație cât și
pe a colegilor de echipă

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode și procedee didactice: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, descoperirea.
b) Mijloace didactice: - ecusoane cu albine și fluturi , tablă magnetică, marker, boluri, ursulețul
Tedi, cutiuțe, bilețele cu întrebări, fișe de lucru, recompense .
c) Forma de organizare: individual, frontal și pe echipe
Reguli de joc: Grupa de copii va fi împărțită în 2 echipe, în funcție de ecusoanele primite: echipa
FLUTURAȘILOR și echipa ALBINUȚELOR; sarcinile de luc ru se rezolvă în unități egale de
timp pentru fiecare echipă; răspunsurile corecte sunt recompensate cu buline rosii, iar la final ca
element surpriză recompense sub forma de ștampiluțe. Câștigă echipa care are cele mai multe
buline.

Desfășurarea jocului: pe măsuța fiecărei echipe se află câte un bol in care sunt mai multe
cutiuțe care conțin întrebări despre povești, personaje din povești, cuvinte, silabe, sunete.
Din fiecare echipă voi alege câte un copil care să extragă o cutiuță. Copilul va
deschide cutiuța din care va scoate bilețelul cu întrebarea pe care i-o voi citi, iar el va trebui să-
mi dea răspunsul. Dacă răspunsul nu este corect, echipa îl poate ajuta. fiecare răspuns corect va
fi notat cu cate o bulină roșie pe tabla magnetică. Activitatea va continua până se vor termina
cutiuțele cu bilețele din ambele boluri. Va câștiga echipa care obține cele mai multe buline.

Sarcina didactică: Să răspundă corect la cerințele din cutiuțe.


Elemente de joc: surpriză ,aplauze, competiție;

DURATA: 30 min
LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE :
1.Breben, S., Gongea, E., Fulga, M., 2002, Metode interactive de grup-ghid metodic -60 de
metode si 200 de aplicatii practice pentru invatamantului prescolar, Craiova, Editura Arves;
2.Culea, L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., N., Anghel, N., 2008, Activitate
integrata in gradinita, Ghid pentru cadrele didactice din invatatmant preuniversitar: Editura
Didactica Publishing House;
3.Glava, A., Polcol, M., Tataru L., 2009, Educatia timpurie.Ghid metodologic pentru aplicarea
curriculumului scolar, Pitesti: Editura Paralela 45;
4. “Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor intre 3-6 ani,2008”.

5.*****MECT.(2008). Curriculum pentru invatamant prescolar ( 3-6/7 ani ).


6.***** MEC.(2002). Metoda proiectelor la varstele timpurii, Ed. Miniped, Bucuresti
7.***** MECT.(2008). Revista pentru invatamant prescolar( 2008 ), Ed.C.N.I
„Coresi” S.A., Bucuresti
EVENIMENTUL Conţinut știintific Metode si EVALUAREA
instructiv - educativ procedee
DIDACTIC didactice

Momentul Voi asigura conditiile necesare desfasurarii activitatii: pregatirea materialului didactic, ,
organizatoric pregatirea copiilor.
Frontal

Captarea atenţiei Copii ia priviti cine a venit la noi astazi?


-un ursuleț
Observaţia
Conversaţia
Frontal

Aveţi dreptate, este un ursuleț pe nume „Tedi” .


Este foarte fericit că astăzi poate fie alături de voi și ar dori să vada cât sunteți voi de
pregătiți.
Anunţarea temei Ursulețul Tedi s-a gandit ca v-ar plăcea să va jucați impreună cu el un joc care se numește ”La Conversaţia Observarea
comportamentul
concurs eu am venit. Foarte bine-s pregătit!” pentru a vedea cât de bine pregătiți sunteți. Explicaţia ui
Pentru acest joc vă voi imparți in doua echipe, echipa Albinutelor si echipa Fluturasilor. nonverbal al
Frontal
copiilor
Pe echipe

Realizarea După ce voi împărți copiii în cele două grupe, în funcție de ecusoanele primite: echipa Conversaţia
FLUTURAȘILOR și echipa ALBINUȚELOR, voi așeza cele două boluri cu întrebări pentru
Conţinutului Aprecieri
fiecare echipă în dreptul acestora și va începe jocul. verbale
Explicaţia
Desfășurarea jocului: pe măsuța fiecărei echipe se află câte un bol in care sunt mai multe Aplauze
cutiuțe care conțin întrebări despre povești, personaje din povești, cuvinte, silabe, sunete.
Frontal
Din fiecare echipă voi alege câte un copil care să extragă o cutiuță. Copilul va deschide
cutiuța din care va scoate bilețelul cu întrebarea pe care i-o voi citi, iar el va trebui să-mi dea
răspunsul. Dacă răspunsul nu este corect, echipa îl poate ajuta. fiecare răspuns corect va fi Pe echipe
notat cu cate o bulină roșie pe tabla magnetică.

Activitatea va continua până se vor termina cutiuțele cu bilețele din ambele boluri. Va câștiga
echipa care obține cele mai multe buline.

Obținerea Copiii vor primi câte o fișă de lucru cu 2 exerciții pe care vor trebui să le rezolve individual. Fișe de lucru Observare
performanței sistematică
Le voi citi enunțul și le voi explica cerințele, iar pe parcurs, dacă mai este nevoie, voi relua Individual
explicațiile.

Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale și le voi da recompensele pregatite. Conversația Aprecieri vebale
activităţii
2 min Frontal
DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE(DLC)

1. Desparte cuvintele în silabe și desenează atâtea linii orizontale câte silabe are cuvântul
reprezentat în desen!

2. Încercuiește personajele pozitive din poveștile Albă ca Zăpada și Cenușăreasa:


Cu ce sunet incepe cuvântul !

Cu ce sunet incepe cuvântul !

Eu spun un și tu spui mai multe !

Eu spun o și tu spui mai multe!


Un copac și un copac !

Un cub și un cub !

Recunoaște personajul din imaginea alăturată!


Recunoaște personajul din imaginea alăturată!

Descrie anotimpul din imagine!

Descrie anotimpul din imagine!


Recunoaște sunetul inițial cu care începe cuvântul !

Recunoaște sunetul inițial cu care începe cuvântul !

Desparte in silabe cuvântul !

Desparte in silabe cuvântul !

Eu văd o , tu vezi mai multe !


Eu vad o , tu vezi mai multe !

Formează o propoziție cu cuvantul !

Formează o propoziție cu cuvântul !

Câte silabe are cuvântul !

Câte silabe are cuvântul !

S-ar putea să vă placă și