Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU ACCESS

1. Deschideți aplicația MS Access și creați baza de date CATALOG. Salvați-o.


2. Pentru baza de date creată anterior realizați următorul tabel, după structura stabilită

ELEVI:
Câmp Tip data
Cod_ELEV Text – (5) (Cheie primara)
Nume_elev Text - (30)
Pren_elev Text - (30)
Cod_clasa Text - (10) (cheie externa)
Data_elev Data scurta
Foto_elev OLE Object
Telefon Text – (15)
Gen_elev Text – (1)

3. Să se creeze tabela GEN dupa următoarea structură și cu următoarele date:


Câmp Tip data
Id_gen Text – (5)
Gen Text - (10)

4. Adăugați următoarele date în tabelul creat, folosind pentru câmpul gen, datele
furnizate de tabela Gen:

5. Să se mute câmpul foto_elev la sfârșitul tabelei.


6. Să se adauge câmpul BURSIER (de tip Logic Yes/No) tabelei ELEVI și să se
completeze pentru primul și ultimul elev că sunt bursieri.
7. Să se creeze pentru tabelul ELEVI un formular, păstrând setările și denumirea
implicite
8. Folosind formularul creat să se adauge următoarele date în tabela ELEVI:
Cod Nume_ Pren_ Cod_ Data_elev Telefon Gen_ Foto_ Bursier
_ elev elev clasa elev elev
elev
004 Ionescu George 9D 12/12/2000 0723255541 Masculin Da
005 Spataru Alina 12A 10/12/1997 0741258963 Feminin Nu

9. Să se creeze un formular cu numele DATE_ELEVI, folosind FORM DESIGN astfel


încât să conțină doar câmpurile Nume, Prenume, data_elev si foto_elev, fundalul
formularului să conțină o imagine aleasă la alegere.
10. În formularul DATE_ELEVI se va adăuga titlul Date initiale elevi astfel încât să fie
formatat cu font Arial, dimensiune 18, culoare verde, va conține dată calendaristică în
subsolul formularului cu actualizare automată.

Prof. Ferdoschi Luminița Daniela


Prof. Velicu Antoneta
Liceul Teoretic “Carol I” Fetești
Jud. Ialomița