Sunteți pe pagina 1din 1

Atunci cand pregateste o sanctiune, patronul este obligat sa respecte o procedura in 6 pasi, expres prevazuta de Codul

muncii:

1. Instiintarea privind savarsirea unei fapte care poate fi considerata ca fiind abatere disciplinara;

2. Desemnarea comisiei de cercetare disciplinara;

3. Convocarea salariatului/ salariatilor la cercetarea disciplinara prealabila, la data, ora si locul stabilite;

4. Incheierea procesului-verbal cu ocazia intrevederii;

5. Realizarea referatului privind propunerea de sanctionare de catre comisia de cercetare disciplinara;

6. Stabilirea sanctiunii disciplinare si emiterea deciziei de sanctionare de catre angajator.

Daca angajatul nu se prezinta la convocarea care i-a fost transmisa in scris, fara un motiv obiectiv, patronul are dreptul sa
dispuna sanctionarea, fara sa mai efectueaze in prealabil cercetarea disciplinara.