Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea școlară:

Cadru didactic:
Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa a V-a
Număr de săptămâni: 35
Număr de ore: 1 oră săptămânal
Manual:
Nr. ______/_______________

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ (anul şcolar 2019 – 2020)

GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE

COMPETENȚE GENERALE
C.1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice;
C.2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice;
C.3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare;
C.4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană.

COMPETENȚE SPECIFICE:
C.1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici identificaţi în contexte diferite;
C.1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând termeni daţi;
C.2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice;
C.2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice şi
cartografice;
C.2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin raportare la suporturi grafice şi
cartografice;
C.3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al
elementelor din matematică şi ştiinţe;
C.3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând instrumente TIC/GIS;
C.3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a realităţii geografice realizând corelaţii
interdisciplinare;
C.3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse surse;
C.4.1. Utilizarea unor metode de investigare;
C.4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după caracteristicile lor geografice;
C.4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic;
C.4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic.

SEMESTRUL I
Unitatea de Competențe Conținuturi Săptămâna
învățare specifice
C.1.1 1. Poziția geografică S1
C.2.1. 2. Relieful – caracteristici generale, unități S2
C.3.3. majore. Munții Himalaya
C.4.3. 3. Hidrografia – caracteristici generale. S3
Asia Fluvii și lacuri
4. Diferențieri climatice. Musonii S4
5. Contraste biogeografice S5
6. Elemente de diversitate umană S6
(diversitate etnică, lingvistică, culturală,
confesională
7. Harta politică și marile aglomerări umane S7
8. Resursele naturale S8
Asia 9. Activitățile economice. Contraste S9
economice regionale
10. Asia în lumea contemporană S10
11. Particularități geografice ale uno state: S11
China, Japonia, India, Turcia
C.1.2 1. Poziția geografică – simetrie latitudinală S12
C.3.1. 2. Relieful Africii – caracteristici generale. S13
Africa C.3.4. Riftul African
C.4.4. 3. Hidrografia, clima și biogeografia – S14
caracteristici generale
4. Specificul demografic S15
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ
5. Harta politică și marile orașe S16
6. Problemele Africii în lumea S17
contemporană. Sahara
Africa 7. Particularități geografice ale uno state: S18
Egipt, Nigeria, Africa de Sud
C.2.1. 1. Poziția geografică S19
C.2.2. 2. Relieful – caracteristici generale. S20
C.3.4. Sistemul muntos cordiliero-andin
C.4.2. 3. Hidrografia – caracteristici generale. S21
Fluvii și lacuri
4. Diferențieri climatice și biogeografice S22
America de 5. Elemente de diversitate umană (etnică, S23
Nord și lingvistică, confesională și culturală)
America de 6. Harta politică și contraste teritoriale între S24
Sud state
7. Forme de aglomerare urbană S25
8. Diferențieri economice regionale S26
9. Particularități geografice ale unor state S27
americane: Canada, Statele Unite ale
Americii, Brazilia, Argentina
C.1.1. 1. Australia – caracterizare geografică S28
C.1.2. generală
Australia și C.2.3. 2. Oceania – particularități geografice S29
Oceania. C.3.3. 3. Antarctica – elemente de identitate S30
Antarctica geografică
4. Unicitatea biogeografică australiană S31
Elemente de C.3.2. 1. Componentele mediului înconjurător și S32
Geografia C.4.1. relațiile dintre acestea
mediului C.4.4. 2. Degradarea mediuluii, o problem a lumii S33
înconjurător contemporane. Schimbări globale ale
mediului
Recapitulare C.1.1. … Recapitulare și evaluare finală S34
și evaluare C.4.4. S35