Sunteți pe pagina 1din 4

Resursele turistice antropice ale muntilor Fagarasului

Supranumiti de Emmanuel de Martonne " Alpii Transilvaniei " , muntii


Fagaras se infatiseaza ca un imens zid. Orientati Est : Vest, ei au o lungime de
70 Km si o latime de aproximativ 40 Km , marginiti la est de Valea Dambovitei,
la vest de Valea Oltului, la nord de Depresiunea colinara a Transilvaniei, iar la
sud Subcarpatii Getici. Este cea mai inalta grupa montana din Carpatii
Meridionali, avand, pe langa cele 2 varfuri (Moldoveanu si Negoiu de 2544 m
respectiv 2535 m), mai multe inaltimi de peste 2500 m.
Potenþialul turistic antropic reprezintã ansamblul de obiective
create de societate care îndeplinesc condiþiile valorificãrii pe plan turistic

I . Patrimoniul turistic cultural-istoric cuprinde monumente,


ansambluri si ituri cu valoare excetionalã din punct de vedere istoric, artistic,
estetic, stiintific , antropologic, cât si peisaje culturale reprezentative pentru
tarã sau o regiune geo-culturalã clar definitã. În cadrul acestui patrimoniu
sunt incluse bunuri imobile si mobile. Bunurile imobile prezintã valoare din
punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic,
artistic, peisagistic, tehnico-stiinþific. Bunurile mobile includ obiecte cu
semnificaþie istoricã si documentarã, valoare artisticã si etnologicã, stiitificã si
tehnicã
Principalele obiective cultural-
istorice sunt
- monumente si situri arheologice - oferta turisticã în acest
domeniu nu este foarte bogatã, dar este deosebit de valoroasã. Valentele
turistice rezultã, în principal, din vechimea, valoarea lor artisticã, istoricã, prin
accesibilitate, fiind reprezentative pentru civilizatia si cultura româneascã.
- monumente si ansambluri de
arhitecturã - in aceastã categorie se înscrie numãrul cel mai mare de bunuri
culturale, care reprezintã diferite perioade istorice si mai multe curente
artistice. Cele mai reprezentative apatin evului mediu si perioadei premoderne,
si care s-au pãstrat cel mai bine. Ele includ bunuri de facturã religioasã
sau civilã, mãrturii ale modului de evolutie a culturii si civilizatiei românesti
Bisericile crestin ortodoxe sunt cele mai
numeroase si mai interesante obiective repartizate uniform pe teritoriul
tãrii. Reprezentative pentru aceasta zona sunt - Biserica evanghelica Fagaras ,
Biserica "Adormirea Maicii Domnului", Poiana Sibiului , Catedrala ortodoxă "Sf.
Treime", Sibiu ,

Impresioneazã prin faima si vechimea edificiilor, prin stilurile


constructive, valoarea frescelor, culoare mãnãstirile rãspândite în tot
spatiul etnic românesc, impresionante fiind Mãnãstirea Curtea de Arges si
Manastirea Cozia .

În cadrul monumentelor si ansamblurilor de arhitecturã de facturã civilã


un loc aparte ocupã castelele si palatele, care au o putere de polarizare a
fluxurilor turistice deosebitã. Edificii interesante sub acest aspect sunt:
Palatul Brukenthal ( Avrig -Sibiu ) , Conacul Apafi ( Malancrav – Sibiu ) ,
Mălâncrav ( Sibiu )

Muzeele reprezintã institutii de culturã intens vizitate, care


functioneazã, în general, in ansambluri de arhitecturã valoroase si sunt
importante prin valentele lor stiitifice, artistice si culturale - Muzeul Tării
Făgărașului „Valer Literat” , Muzeul de Etnografie Universala „Franz Binder"
( Sibiu ) , Casa memorială „Hermann Oberth" ( Medias ) , Muzeul Industriei
Textile ( Cisnadie ) , Muzeul de Istorie Naturală ( Sibiu )
- rezervatii de arhitecturã siurbanism, clãdiri, monumente si
ansambluri memoriale - Orasul Sibiu are un farmec aparte, deoarece este
un .oras muzeu. Ce evocã prin zidurile turnului de apãrare, bastioanele
fostei cetãti a Sibiului, vremurile unei frumoase istorii. Dintre obiectivele de
mare valoarea arhitecturalã se remarcã: Piata Mare, Turnul Sfatului, Muzeul
.Brukental., Biserica Evenghelicã , Biserica Catolicã, Mitropolia Ortodoxã,
Pasajul Scãrilor, Zidul cetãtii si turnurile de apãrare.

Monumente tehnice ( economice ) - in aceastã categorie se înscriu


toate realizãrile de tip industrial si tehnic care ilustreazã evoluþia gândirii
ingineresti si geniul creator al specialistilor din tara noastrã. Aici sunt incluse
podurile de lemn si metalice, vechi instalatii de morãrit, textile, prelucrãri
metalurgice, turbine energetice, mijloace de transport, amenajãri hidrotehnice.
Printre aceste obiective pot fi amintite: Complexul hidroenergetic Vidraru pe
Arges , Transfãgãrãsanul ( Drum National 7C), traverseaza Muntii Fagaras,
realizand legatura dintre barajul Vidraru (Judetul Arges) si Carnisoara (Judetul
Sibiu)

În decursul timpului a existat tendinþa de amalgamare a multor elemente


care apartin unor zone etnografice apropiate, astãzi fiind mai rãspândit
termenul de vatrã folcloricã. O primã vatrã folcloricã se contureazã în
imediata vecinãtate a lantului carpatic cuprinzând, în mare, urmãtoarele
regiuni: Transilvania de sud (cu zonele Hunedoara, Sibiu, Tara Oltului,
Tara Bârsei);
II . Resursele socio-demografice
- vetrele folclorice - asezarile rurale traditionale , arhitectura
traditionala , organizarea interiorului - arta traditionala de prelucrare a
lemnului ( ornamentul si tehnica executiei mobilierului traditional , a uneltelor
gospodaresti si a instrumentelor muzicale traditionale )
- Instalalii tehnice traditionale - legate de ocupatiile agricole,
silvice, transport - arta tesãturilor si cusãturilor populare
are cea mai largã arie de rãspândire si reprezintã întreaga gamã de piese
lucrate din fibre textile cu rol decorativ, definind stilul ornamental zonal al
interiorului unei locuinte sau al costumului popular

III . Activităţi antropice cu funcţii turistice


- transhumanta - miscarea turmelor de oi, insotite de
cativa asini, capre cai si bovine care se deplaseaza vara spre pasunile de
munte si iarna spre pasunile de campie si lunci, pasuni plasate, adesea la sute
de kilometri. A aparut si s-a dezvoltat ca o necesitate economica, pentru
crescatorii de oi, care nu dispun in zonele de origine, de suficiente resurse
furajere necesare cresterii si exploatarii efectivelor de ovine.

- târgurile montane - ca locuri de schimb si vânzare a unor produse


obtinute din pãstorit, agriculturã, mestesuguri;
- festivalurile folclorice - ca
manifestãri artistice cu program variat, având caracter ocazional si care treptat
au pierdut din legãturile cu vechile ritualuri, devenind un eveniment artistic,
distractiv si de spectacol.

S urse - http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vizitam-Cultura-si-patrimoniu-Traditii-si-obiceiuri.aspx ,
https://romania.directbooking.ro/obiective-turistice~fagaras-2440.aspx

S-ar putea să vă placă și