Sunteți pe pagina 1din 172

Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale prin ordinul de ministru nr. 5103/03.09.2019.

Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil timp de patru ani
școlari, începând din anul școlar 2019 – 2020.
Inspectoratul Școlar ......................................................................................................................................................................
Școala/Colegiul/Liceul ..................................................................................................................................................................

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:

Aspectul manualului*
Anul Numele elevului Clasa Anul școlar format tipărit format digital
la primire la predare la primire la predare
1
2
3
4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
* Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
* Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Referenți științifici:
conf. univ. dr. Adrian Oțoiu, Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
prof. dr. gradul I Irina Spătaru, Colegiul Național „Jean Monnet“, Ploiești

Coordonatori editoriali: Denise Salazar Wolfe, Roxana Jeler


Corectori: Helen Lumb, David Richardson
Redactori: Ioana Tudose, Oana-Cristina Stoica
Tehnoredactor: Anca Vrănescu
Ilustraţii: David Semple, Moreno Chiacchiera, Alessandra Chiarlo
Credite foto: Shutterstock, Dreamstime, Pixabay, Freepik, Wikimedia Commons
Activități digitale interactive și platformă e-learning: Learn Forward Ltd. Website: https://learnfwd.com 
Înregistrări și procesare sunet: Zenit Arti Audiovisive, ML Sistems Consulting
Credite video: Dreamstime

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Limba modernă 1: Engleză: Clasa a VI-a/
Audrey Cowan with Clare Kennedy and Chiara Soldi, .... –
Bucureşti : Art Klett, 2019
ISBN 978-606-8964-78-2
I. Cowan, Audrey
II. Kennedy, Clare
III. Soldi, Chiara
811.111

Publicaţia este înregistrată la British Library


ISBN 978-1-108-79628-6

Manualul este rezultatul colaborării dintre Cambridge University Press și Art Klett.

Prelucrare după: Make it! Level 2, Student’s Book and Workbook Combo with eBook şi Make it! Level 3, Student’s Book
and Workbook Combo with eBook/Audrey Cowan with Clare Kennedy and Chiara Soldi © Cambridge University Press 2016
Ediţie originală © Cambridge University Press 2016
Ediţie românească © Cambridge University Press 2019
Distribuit exclusiv de Art Klett
Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate Cambridge University Press.
Nicio parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă, stocată ori transmisă, sub nicio formă (electronic, mecanic, fotocopiere,
înregistrare sau altfel), fără acordul scris al Cambridge University Press.
Editura Art Klett
C.P. 12, O.P. 63, cod 062650, sector 1, București
tel.: 021 796 73 83; 021 796 73 80; fax: 021 369 31 99
Comenzi online: www.art-educational.ro