Sunteți pe pagina 1din 7

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL

IOAN CASIAN” TULCEA


GRĂDINIŢA ”SFÂNTUL NICHITA ROMANUL”
TULCEA

”CREIONUL FERMECAT”

1. Grădiniţa ”Sfântul Nichita Romanul” Tulcea

2. Titlul opţionalului: “CREIONUL FERMECAT”


3. Domeniul curricular în care se încadrează tema : Domeniul
Limbă şi comunicare (Elemente de limbaj scris)

4. Nivelul grupei la care se va preda : nivel II (5-6 ani)

5. Durata modulului : un an

6. Ritmicitate: săptămânal: 35-40 minute

7. Domenii curriculare implicate:

- Domeniul Limbaj şi comunicare

- Domeniul Siinţe

- Domeniul Psihomotric

- Domeniul Estetic şi Creativ

ARGUMENT

Simţindu-se aproape debutul vieţii de şcolar, preşcolarii sunt preocupaţi tot

mai mult de limbajul scris – semne, cifre, litere. Ţinând seama de

particularităţile de vârstă ale copiilor şi pentru ca exersarea semnelor grafice să

se poată desfăşura în condiţii optime, am prezentat părinţilor oferta de activităţi

opţionale, care a cuprins şi această activitate opţională, faţă de care aceştia au

manifestat un interes deosebit.

Alegerea acestei activităţi opţionale s-a făcut din perspectiva pregătirii

pentru clasa pregătitoare şi mai ales pentru clasa I.


Activitatea opţională propune o metodă de exersare a elementelor grafice,

înţelegerea de către copii a faptului că elementele grafice (grafismele) intră în

alcătuirea literelor, a cifrelor şi că scrierea îndeplineşte anumite scopuri.

OBIECTIVE CADRU:
- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a transmite intenţii, gânduri,

semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

- Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj scris şi

forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială).

- Dezvoltarea musculaturii fine a mâinii, a priceperii de a realiza

coordonarea oculo-motorie (ochi-mână).

- Stimularea curiozităţii faţă de limbajul scris.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1) Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneste;

2) Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);

3) Să utilizeze uneltele de scris în vederea executării unor sarcini date;

4) Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să

5) se folosească de această descoperire;

6) Să respecte poziţia corectă a corpului în timpul scrierii.

EXEMPLE DE COMPORTAMENT:
 să înţeleagă diferenţa dintre desen (imagine) şi scris;

 să indice unde este scrisul în cărţi, reviste, ziare, etc;


 să diferenţieze scrisul de tipar de cel de mână;

 să înţeleagă importanţa semnelor grafice (grafismelor) ca premisă a învăţării

scrisului de mână;

 să raporteze semnele grafice (grafismele) diverse obiecte din realitate cu

care se aseamănă;

 să cunoască şi să respecte modul de utilizare a hârtiei şi a instrumentelor

de scris;

 să respecte regulile privind poziţia corectă a corpului, a mâinii şi a

instrumentului de scris;

 să traseze semne grafice corect din punct de vedere al mărimii, spaţierea,

direcţia şi spaţiul pentru alineat;

 să execute diferite tipuri de trasări peste modele date ale unor imagini, de

la cele mai simple la cele mai complicate;

 să execute diferite tipuri de trasări peste modele punctate ale cifrelor sau

literelor, respectiv ale cuvintelor şi numerelor.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
1) Punctul

2) Linia (orizontală, verticală, paralele, oblică spre dreapta sau stânga,

frântă) şi combinaţii de linii, respectiv combinaţii de linii cu puncte;

3) Linia curbă (închisă şi deschisă), singură şi în diverse combinaţii;

4) Bastonul (singur şi în diverse combinaţii);

5) Zaua (singură şi în diverse combinaţii);

6) Bucla (singur şi în diverse combinaţii);


7) Nodul (singur şi în diverse combinaţii);

8) Grafismele componente ale cifrelor;

9) Trasare punctată a cifrelor şi a literelor (opţional, scrierea liberă a cifrelor

şi literelor prin intermediul jocului sau după model)

MODALITĂŢI DE REALIZARE:
 Punctul - 28.09.2017

 Linia orizontală - 05.10.2017

 Linia orizontală - Aplicații- 12.10.2017

 Linia verticală - 19.10.2017

 Linii oblice - 26.10.2017

 Combinaţii de linii şi puncte - 9.11.2017

 Linia frântă - 16.11.2017

 Linia frântă - aplicații - 23.11.2017

 Combinații de linii și puncte - 07.12.2017

 Linia ondulată - 14.12.2017

 Linia curbă închisă (cercul) - 21.12.2017

 Linia curbă închisă (ovalul) - 18.01.2018

 Linia curbă deschisă (semiovalul) - 25.01.2018

 Combinaţii de linii curbe şi puncte - Evaluare sumativă - 01.02.2018

 Linia curbă deschisă (spirala) - 15.02.2018

 Bastonaşe cu întorsătura în jos şi în sus - 22.02.2018

 Bastonaşe legate - 01.03.2018

 Zale - 08.03.2018
 Bucla - 15.03.2018

 Nodul - 22.03.2018

 Grafisme componente cifra 1 - 29.03.2018

 Grafisme componente cifra 2 - 12.04.2018

 Grafisme componente cifra 3 - 19.04.2018

 Grafisme componente cifra 4 - 26.04.2018

 Grafisme componente cifra 5 - 03.05.2018

 Grafisme componente cifra 6 - 10.05.2018

 Grafisme componente cifra 7 - 17.05.2018

 Grafisme componente cifra 8 - 24.05.2018

 Grafisme componente cifra 9 - 24.05.2018

 Grafisme componente numărul 10 - 31.05.2018

 Combinaţii de grafisme ( Evaluare finală)–”Ne jucăm, repetăm” - 07.06.2018

 Combinaţii de grafisme ( Evaluare finală)–Recunoaştem imagini şi

desene” - 14.06.2017

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
1) Observarea sistemică a comportamentului preşcolarilor, atât individual cât

şi colectiv;

2) Aprecieri individuale şi colective;

3) Activităţi demonstrative pentru părinţi;

4) Diplome;

5) Autoevaluare.

BIBLIOGRAFIE :
1) A. Casteilla, Scrierea cursivă modernă, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1977;

2) M. Preda, D. Ghiea, R.V. Ţăpescu, Creionel – Caiet pentru exerciţii grafice,

Editura Diana, Piteşti, 2010;

3) Buletin informativ, MECT, ISJ Sălaj, CCD Sălaj, Zalău, 2007;

4) Curriculum pentru învaţământul preşcolar, MECTS 2008;