Sunteți pe pagina 1din 4

Colo sus, mai susu

colindă din Poiana Mărului, judeţul Braşov

q = 85

aranjament coral: Şerban Marcu

mf , legato            
mf , legato
   
      
    
       
   
   
1.Co - lo
sus mai
su -su,
co
- lo
jos mai
jo -
su, la
poar-ta
lui
Cris- tos,
toate
 
 
7
  
     
    
      
  
      
2.Ma - re
ma -să'n -tin - să,
ma - re
ma -să'n
- tin - să, la
ma -să
ci
-
ne
şa- de,
toate
 
 
   
13
 
 
  
     
    
      
  
      
3.Şa - de
Moş Cră -ciu -nu,
şa - de
Moş Cră
-
ciu - nu
şi ci
-
ne
mai şa- de,
toate
   
   
19
  
     
    
      
   
      
4.Şa - de
Domn Ii
-
su - su,
şa - de
Domn Ii
-
su
-
su
şi ci
-
ne
mai şa- de,
toate
 
 
   
   
   
25
 
     
 
  
      
    
   
   
5.Şa - de
Sfân -tu
Pe - tru,
şa - de
Sfân -tu
Pe
- tru,
ei
se
sfă - tu
- iau
prima jumătate
      
    
a 2-a jumătate
  
   

2

31              
31
  
  
     
      
   
    
şi se
le
- giu -iau
6.Ca - re'o
fi
mai ma -re
ca
- re'o
fi
mai
ma - re
prima treime
 
 
  
 
 
     
a 2-a treime
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
37
 
 
  
     
  
     
       
   
şi mai
de
de - mult.
7.Moş Cră
-
ciun gră
- i - ră,
Moş Cră
-
ciun gră
-
i
-
ră:
prima treime
  
 
 
  
 
a 2-a treime
 
 
 
    
       
a
3-a treime
 
   
 
   
43
   
   
      
      
   
   
"Eu
voi
fi
mai ma - re,
şi mai
de
de - mult.
8.Că
eu
mi
şti - u,
prima jumătate
 
  
 
a
3-a treime
  
   

3

49

              
    
      
     
  
  
   
eu
mi vă
şti - u
un - de
v'aţi năs - cut.
9.Ies - lea
bo - i
-
lo - ru,
    
a 2-a jumătate
   
   
55
    
      
   
  
     
   
ies
- lea
bo - i
-
lo
-
ru,mi
-
ro - su
flo - ri
-
lor.
10.Că
eu
mi v'am lua -tu,
prima jumătate
 
    
       
 
a 2-a jumătate
 
  
 
   
61
 
    
       
  
    
   
   
eu
mi
v'am
du - su
la
râ - ul
cel
de
mir
şi v'am
mi
- ru
-
it.
toate
 
  
    
67
 
     
    
       
   
  
    
11.Şi
iar
mi v'am lua -tu
şi
iar
mi v'am
du - su
la
râ - ul
I
-
or
dan
 
 
 
 

4

73

              
   
 
  
     
    
       
   
şi v'am
zat.
12.Şi
iar
mi v'am lua -tu
şi
iar
mi v'am
du - su
la
bo
- te -
toate
 
 
   
79
 
 
   
   
 
   
   
-
ul
cel
de
dar
şi v'am
-
ru
-
it
13.Ce - rul
toate
84
      
       
    
  
      
şi pă mân -tul,
ce
-
rul
şi pă - mân - tul
şi pe
toţi
de'a rân - dul.

Corul va fi divizat în două jumătăţi: una va cânta melodia colindei, iar cealaltă va realiza acompaniamentul. Această a doua jumătate va fi, de la un moment dat, împărţită în două, apoi în trei, conform indicaţiilor din partitură. Jumătatea care realizează acompaniamentul va cânta pe sunet mut, trecând de la o casetă la alta, nu deodată cu melodia (aşa cum este notat), ci cu o secundă întârziere. Coristele din interiorul unui grup de acompaniament se vor strădui să nu se sincronizeze una cu cealaltă, ci sa contribuie la crearea unei texturi cât mai dense.