Sunteți pe pagina 1din 2

Şedinţa ORDINARĂ din data de 26.09.

2019 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr.


cad. A 32 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr.


cad. A 33 Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a


contractului de închiriere nr.10967/20.12.2013 încheiat între Comuna Periam şi familia domnului
Șerban Gheorghe;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
Impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II
din cadrul Consiliului Local Periam.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 20 mp din domeniul


public al Comunei Periam către S.C. ALEMA M & A S.R.L., în vederea amenajării şi funcţionării unei
terase;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
Impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II
din cadrul Consiliului Local Periam.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Construcții pentru instituții publice și servicii - Sănătate. Intervenții clădire existentă”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisiile de specialitate nr.I și nr.III din cadrul Consiliului Local Periam.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Amenajare și mobilare spațiu public”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Modernizare străzi în Localitatea Periam și drum comunal DC 30, Comuna Periam, Județul
Timiș”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Realizare accese și șanțuri în Comuna Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

9. Diverse. Adresa și Procesul verbal al ședinței C.S. „AVÂNTUL” Periam; Adresa


Liceului Teoretic Periam; Referate ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei
Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL