Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Gimnazială Crevedia

Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina


Clasa I A
Nume: 18.09.2015
Evaluare iniţială
-clasa I –
1.Priveşte fiecare rând de imagini şi taie printr-o linie orizontală ce nu se potriveşte.

2. Uneşte imaginile ale căror denumiri au sens opus:

3. Încercuiește imaginile ce sugerează cuvinte care încep cu sunetul c, ca în modelul dat.


Şcoala Gimnazială Crevedia
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina
Clasa I A

4. Scrie în casetă numărul de silabe al cuvintelor sugerate de imagini, ca în modelul dat.

5. Uneşte imaginile cu etichetele potrivite, ca în modelul dat.

ARDEI PARĂ
NUCĂ PRUNE MĂR

6. ”Desenează” literele următoare în spaţiul de mai jos, în aceeași ordine dată:

A R r S P i L m E O B T
Şcoala Gimnazială Crevedia
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina
Clasa I A

7. Trasează semnele grafice.

Autoevaluare:

Matricea de specificaţii

Nr. Conţinuturi Clase comportamentale


Crt. Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
1 Cuvântul X X X X
Cuvinte cu sens opus
Şcoala Gimnazială Crevedia
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina
Clasa I A
2 Fonetică X
Sunetul iniţial al
cuvintelor
3 Fonetică X
Despărţirea
cuvintelor în silabe
4 Fonetică X X X X
Asociere imagine
cuvânt
5 Elemente grafice X X
care intră în
componeța literelor
de mână
6 Desenarea literelor X
mici şi mari de tipar

Rezultate obţinute
Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3 Obiectiv 4 Obiectiv 5 Obiectiv 6
Conţinut 1 Conţinut 2 Conţinut 3 Conţinut 4 Conţinut 5 Conţinut 6
Nivel de F.B B S F.B B S F.B B S F.B B S F.B B S F.B B S
realizare
Nr. de elevi
care au realizat
obiectivele
Nr.de elevi care
nu au realizat
obiectivele(care
au luat
„Insuficient”)

Calificative obţinute la proba de evaluare

Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. de elevi
Şcoala Gimnazială Crevedia
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina
Clasa I A
%

Probleme identificate

Probleme identificate Numărul de elevi care întâmpină Numele şi prenumele elevilor care
dificultatea întâmpină dificultatea
3

Trasarea literelor de tipar 4


respectând mărimea acestora

Măsuri ameliorative
În săptămânile ce vor urma se vor avea în vedere următoarele:
-planificarea unor activităţi pentru a îmbunătăţi capacitatea copiilor de a reprezenta
grafic un cuvânt/o propoziţie şi a distinge sunetele/cuvintele componente ale
acestuia/acesteia;
-exerciţii de trasare a elementelor grafice corespunzătoare literelor.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul școlar 2019-2020

Disciplina Comunicare în limba română

Clasa I
Şcoala Gimnazială Crevedia
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina
Clasa I A
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVE
ITEMI
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
- Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect: nu
complet: taie cu o corect: taie cu o corect: taie cu o taie nicio imagine/ le
1 linie toate cele trei linie douǎ dintre linie una dintre greșește pe toate.
imagini care nu se imaginile care nu se imaginile care nu se
potrivesc. potrivesc. potrivesc.
- Răspuns corect şi - Răspuns parţial - Răspuns parţial -Rǎspuns incorect: nu
complet: unește corect: unește corect: unește unește corect nicio
2 corect toate cele trei corect douǎ corect o pereche de pereche de imagini ale
perechi de imagini ale perechi de imagini imagini ale căror cǎror denumiri au sens
căror denumiri au înţeles ale căror denumiri denumiri au înţeles opus.
opus. au înţeles opus. opus.
- Răspuns corect şi - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
complet: Indică cele cinci corect: Indică numai corect: Identifică cel nu Identifică niciun
cuvinte care încep cu patru dintre puțin două cuvinte cuvint care încep cu
3 sunetul precizat. cuvintele care încep care încep cu sunetul sunetul precizat./ le
cu sunetul precizat. precizat. greseste pe toate.
Răspuns corect şi -Răspuns parţial -Răspuns parţial -Rǎspuns incorrect: nu
complet: Scrie corect corect: Scrie corect corect: Scrie corect scrie corect numărul
numărul silabelor pentru numărul silabelor numărul silabelor silabelor cuvintelor
4 toate cele șase cuvinte pentru cel puțin pentru cel puțin două date/le
sugerate de imagini. patru dintre dintre cuvintele date. greșește pe toate.
cuvintele date.
5. Răspuns corect si Rǎspuns parţial Rǎspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet: Realizează corect: Realizează corect: Realizează realizează corespondența
corespondența imagine- corespondența corespondența imagine-cuvânt în
cuvânt în toate cele patru imagine-cuvânt în imagine-cuvânt în niciuna dintre situațiile
situații. trei dintre situațiile cel puțin una dintre date./ le greşeşte pe
date. situațiile date. toate..

6. Răspuns corect si Rǎspuns parţial Rǎspuns parţial Răspuns incorect: nu


complet: trasează corect: trasează corect: trasează trasează
corect toate cele 10 litere. corect cel puțin șase corect cel puțin trei nicio literă/le greşeşte pe
litere. litere. toate..

7 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:


complet: scrie corect, corect: scrie corect si corect: scrie scrie semnele grafice
îngrijit, lizibil, respectând lizibil, respectând lizibil,respectând date,
spaţiul grafic, toate spaţiul grafic, toate spaţiul grafic, , toate fără a respecta
semnele grafice date.. semnele grafice semnele grafice spaţiul grafic/ nu
date.. date.. scrie literele date/ le
greșește pe toate.
Şcoala Gimnazială Crevedia
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina
Clasa I A

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL

FINAL

Rezolvă integral şi corect 7 itemi. FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 5 itemi; incorect 2 itemi/ parţial 1 BINE


item

Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 4 item/ incorect 3 SUFICIENT


itemi.

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 6-5 itemi INSUFICIENT

S-ar putea să vă placă și