Sunteți pe pagina 1din 2

I.P.

Gimnaziul Todirești
Profesor: Bulubica Diana
Data:_____________
Disciplina:____________________________________
Clasa:________
Subiectul:______________________________________________________________
Unitatea de învățare (capitolul/modulul):________________________________________
Timp:___________
Subcompetențe:________________________________
Obiective operaționale:
O.1 - ___________________________________________________________________;
O.2- ___________________________________________________________________;
O.3 - ___________________________________________________________________;
O.4- ___________________________________________________________________;
O.5- ___________________________________________________________________.
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor; de formare a
capacităților de înțelegere a cunoștințelor; de formare a capacităților de aplicare a
cunoștințelor; de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor; de formare a
capacităților de evaluare a cunoștințelor; mixtă.
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, argumentarea, problematizarea,
descoperirea, analiza, comparația, joc didactic, GPP, Graficul T, lectura explicativă,
povestirea, careul, exercițiul, brainstorming, cincinel, acrostih, joc de rol, scriere liberă,
graffiti, pixuri în pahar, diagrama Venn, cadrane, floare de lotus, jurnal triplu/dublu, harta
conceptuală, explozie stelară, studiul de caz, portofoliul, R.A.I, cubul, P.R.E.S, 6 De ce?,
mozaic, schimbă perechea, piramida, etc.
Tehnici de lucru: frontal, individual, perechi, în grup.
Mijloace de lucru: manual, caiet, fișe, imagini, planșe, tabla, foi A4, portretul autorului,
postere, calculator, proiector, casetofon.

Eapele Ob. Timp Demersul didactic Evaluarea


lecției
Evocare Organizarea clasei. Asigurarea climatului afectiv al
lecției.
Realizarea
sensului

Reflecție

Extindere

S-ar putea să vă placă și