Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a-VII-a

Nume și prenume:
Data:
Test
Adverb, prepoziție, conjuncție, interjecție

1. Identificaţi adverbele şi locuţiunile adverbiale din enunţurile de mai jos, menţionând felul
acestora. 1p.
a) Este bine că a anunțat doctorul.

b) Privea de jur împrejur şi nu-i venea să creadă.

c) Poate că s-a vindecat.

d) Privește duios la chipul care l-a crescut.

e) Floarea de afară este unică.

f) Fără îndoială că îşi va cere scuze.

g) Mâine este sărbătoare.

h) Unde veţi merge în excursie?

i) Făpturile nemuritoare stau oricând vitejește.

j) Bătrâna e cum o ştii.

2. Precizaţi funcţiile sinctactice ale adverbelor sau locuţiunilor adverbiale de la ex.1(a,b,c,d,e).


1p.
a)....................................................................................................................................................
b)....................................................................................................................................................
c)....................................................................................................................................................
d)....................................................................................................................................................
e)....................................................................................................................................................

3. Completează spaţiile punctate cu adverbele pronominale potrivite:


0,75p.
a) Nu-şi amintea _____________ a pus cartea.
b) ____________ ajungi la petrecere?
c) Ştie _________ se rezolvă problema la chimie.

4. Corectaţi greşelile din enunţurile de mai jos: 0,5p.


- La olimpiada de geografie au participat destui de mulţi elevi.

...........................................................................................................................................
- Sala de noi-născuţi a maternităţii a fost modernizată.

...........................................................................................................................................

5. Recunoaşteţi la ce grad de comparaţie sunt adverbele din exemplele următoare: 0,75p.


a) Vântul bate grozav de puternic.
....................................................................................
b) Am răspuns la istorie mai bine decât la fizică.
....................................................................................
c) Marius s-a purtat mai puţin civilizat la petrecere decât Victor.
.....................................................................................
6. Construiţi enunţuri, respectând cerinţele: 1p.

a) iarna – substantiv:............................................................................................

– adverb:.................................................................................................

b) frumos – adjectiv:............................................................................................

- adverb:.............................................................................................

7. Indicați prepozițiile din textul de mai jos, precizând felul lor și cazul cerut de ele: 2p.
„Cum venise de pe lumea cealaltă pe lumea aceasta, nici el nu-și dădea seama. Aidoma
unui fir de linte, mișca piciorușele fragede. Deodată încercă o pornire lăuntrică: ieși de sub
umbra răcoroasă și dădu buzna afară, în ploaia de lumini. Atunci, deasupra căpușorului, zări
lujerul unui crin, care își deschidea paharul dedesubtul bulgărelui de aur.” (Emil Gârleanu,
Gândăcelul)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

8. Alege prepoziția corectă: 0,75p.


Iau cartea după / de pe raft.
Distanța între / dintre casă și școală nu este mare.
Tudor Arghezi este unul din / dintre cei mai mari poeți români.

9. Identifică conjuncțiile din textul de mai jos, analizându-le după modelul dat: 0,5p.
„Voiam să scriu, la început, un roman. Dacă l-aș căuta acum în ladă, l-aș găsi, alături cu atâtea
jurnale, cu atâtea pachete scrise. Dar acum nu-l caut, deoarece mă simt fericit, senin, ușor și nu
vreau să mă cuprindă tristețea.” (Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop)
să= conjuncție simplă, subordonatoare.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

10. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul o să aibă următoarele valori morfologice: 0,75p.
a) numeral cardinal:

b) pronume personal:

c) interjecție:

SUCCES!
Se acordă 1 punct din oficiu!

S-ar putea să vă placă și