Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11


Cluj-Napoca, RO-400089
Tel./Fax: 0264-59.55.04
law@law.ubbcluj.ro
http://law.ubbcluj.ro

ADMITEREA LA MASTER 2018

Specializarea: Științe penale și criminalistică

TEMATICA:

I. Aplicarea în timp a legii penale române

II. Teoria generală a infracţiunii

1.Trăsăturile generale ale infracţiunii


2.Clasificarea infracţiunilor
3.Infracţiunea – faptă tipică
- obiectul infracţiunii
- subiectul infracţiunii
- latura obiectivă
- latura subiectivă
4. Infracţiunea – faptă antijuridică. Cauzele justificative
5. Infracţiunea – faptă imputabilă. Cauzele de neimputabilitate

III.Fazele infracţiunii

1.Actele de pregătire
2.Tentativa

IV.Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

1.Unitatea naturală (unitatea naturală colectivă, infracţiunea continuă)


2.Unitatea legală (infracţiunea continuată, de obicei, complexă, progresivă)
3.Pluralitatea de infracţiuni

V. Autoratul și participația

VI.Circumstanțele atenuante și agravante

VII. Renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, suspendarea sub


supraveghere a executării pedepsei
BIBLIOGRAFIE:

F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2014

F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2018

Director master,
Prof. dr. Florin Streteanu