Sunteți pe pagina 1din 80

PUNCTE GEODEZICE

SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

0,2
277.02
Zaim 277.6
1 Puncte ale reţelei geodezice naţi- 3,0
0,2
onale (numărătorul fracţiei - cota 277.02
centrului, numitorul - cota la sol; Zaim 277.6 1,0 2,0
în stînga - denumirea punctului) 3,0
[21-24] 270.05
Tocuz 270.55
1,0

Opaci 267.62
268.05
1,0

Gîsca 173.6
2 Puncte ale reţelei geodezice naţi- 173.9
onale [21, 24, 25]: 0.8 1)
1) pe movile (cifra de jos - înălţi- 1) Orhei 267.62
268.05
mea movilelor în metri) 277.58
Orhei 2.1
277.9
2.1

2) 2)
2) pe clădiri Mitoc
Cricova

0,2 0,2
3 Puncte ale reţelei geodezice de 326.53 326.53
77 77
îndesire şi numerele lor [21, 26-28] 326.9 326.9
2,0 2,0

4 Puncte ale reţelei geodezice de 210.1


6
210.6
îndesire [21, 26-30]: 1.4
1) pe movile (cifra de jos - înălţi- 211.12
1) 1) 12 211.48
mea movilelor în metri)
211.12 0.7
12
211.5
1.4

4
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

3
2) în zidurile clădirilor 3
113.26
2) 2)

5 Puncte ale reţelei planimetrice de 2,5 2,5


385.51
ridicare [21, 31-33]: 1) 7 386.0 1) 18 385.52
1,5 1,5
1) fixe (de lungă
durată)

2) materializate temporar 2) 21 198.2 2) 19 201.5


pe teren 1,5 1,5

3) încastrate în zidurile clădirilor 3) 3)

4) încastrate în colţurile clădirilor 4) 4)


capitale (”colţuri cu coordonate
determinate”)

6 Puncte astronomice [34] 3,0 astr. 3,0 astr.


0,8 0,8

61 Staţii permanente GNSS [341]:


1) 2,0 1) 2,0
1) pe piloni
IGEO
2,0 IGEO
2) amplasate pe construcții 2,0
2) 2)

7 Puncte de orientare [35] p. or. p. or.


1,5 1,5
8 Borne (semne de hotar) [36]
2,5 2,5
9 Stîlpi de fixare a proiectului de 82 82
sistematizare şi numerele lor [37] 1,5 1,5

5
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

10 Repere ale caroiajului de trasare 224.52


3,5 35 224.52 3,5 35
pentru construcţii, ale profilelor 224.1 224.1
transversale, axelor clădirilor şi 1,5 1,5
construcţiilor [38]

11 Semne de nivelment [39-43]: 1) 324.28


1) 324.28
f. 28 f. 28
1) repere fundamentale (numărăto- 325.3 325.3
2,0 2,0
rul fracţiei - cota la capul reperului,
numitorul - cota la sol; în stînga -
numărul semnului

2) repere la sol 2) 349.80


2) 349.80
7 7
350.2 350.2
2,0 2,0

3) repere la sol cu coordonate de- 3) 159.72


3) 159.72
219 219 160.1
terminate crd. 160.1 crd.

4) repere la sol pentru construcţii, 4) 4)


încastrate capital constr.2 214.94
constr. 2 214.94
215.3 215.3

25
25
179.84
5) repere şi mărci de perete 5) 5)

tmp.15 617.96
tmp.15 617.96
6) repere temporare 6) 617.5 6) 617.5
2,0 2,0

3,0 3,0

12 Intersecţiile liniilor caroiajului 3,0 3,0


rectangular [44]

6
CONSTRUCŢII, CLĂDIRI ŞI PĂRŢILE LOR

SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000, 1:1 000, 1:500

13 Construcţii locative rezistente la 1) 1,5 1)


foc (din cărămidă, piatră, beton 1,0 1,0
etc.) [45-48, 50-54, 56]: 2)
1) cu un nivel 2)
2) cu mai multe nivele (cifrele şi
literele - caracteristicile 2) 2 2
numărului de nivele, materialului
3
de construcţie şi destinaţiei 3) +M
construcţiei) PL
3) cu mai multe nivele suplinite cu
1,5
mansarde 1) 2)
1,0 1,0

14 Construcţii nelocative rezistente 1)


la foc [45-49, 50-54, 56] PN
1) cu un nivel
0,12-0,15
2 PN
2) 2 2
2) cu mai multe nivele
2

1) 1,5
15 Construcţii locative nerezistente 1,0 1,0 1) 2)
la foc (din lemn, piatră)
[45, 46, 48, 50-53, 56]
1) cu un nivel 0,12-0,15 L 2L
2) cu mai multe nivele
2) 2 2

1) 1,5
16 Construcţii nelocative nerezistente 1,0 1,0 1) 2)
la foc [45, 46, 48, 49, 50-53, 56]
1) cu un nivel
2) cu mai multe nivele N 2N
2) 2 2

1)
1)
17 Construcţii alipite [54, 56, 57]
1) locative 2 2 2 2 PL 2 PL 2 L 2 PL
2) nelocative
2)
2)
PN N

7
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000 1:1 000, 1:500

5 5 PL
18 Construcţii cu număr 9
diferit de nivele în părţi
[55, 56]
9 PL

19 Clădiri pe coloane:[58]
1) parţial
1) 1)
6 PL
2) în întregime
6 PL

2,0 1,0

2) 2)
3 PL

20 Clădiri în construcţie [59] 1,0 constr. constr. constr.


2,0
2,0 1,0
2,0 1,0

1,8 ruină ruină


21 Clădiri ruinate parţial sau total ruină
ruinate [60] ruină
2,0 1,0
2,0 1,0

22 Straturi de etanşare a clădirilor


(litera indică materialul de acope- PL 2 PL
rire) şi numere ale caselor [61, 62] 8/6
98
1,5 1,5

23 Cote de nivel:
ale podelei parterului (în interiorul 2 PL
conturului construcţiei); ale stratu-
lui de etanşare, solului sau trotua- 16.98
rului la colţul casei [63] 16.80

8
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000 1:1 000, 1:500

24 Construcţii capitale de tip turn 3,5


t. silz.
(castele de apă, turnuri de siloz, 1,5
turnuri de răcire, foişoare de foc
P
P
c. apă
etc.) [64-66]
c. apă t. silz.

P t. răcire

t. sport
1,0
25 Turnuri de tip uşor (de observaţie, 1,0 2,0
3,5
de proiector, de sport etc.) [67] t. silz. 1,0 1,0
1,5
2,0 t. observ.
t. proiect.

26 Biserici ortodoxe, catolice şi 1) 3) 1)


protestante [69, 70]:
1) din piatră cu o boltă sau cu mai P
multe bolţi de înălţime diferită 2) P
2) din lemn cu o boltă sau cu mai
multe bolţi de înălţime diferită
3) cu două bolţi de aceeaşi înălţime

27 Moschei [69, 71]: 1)


1) din piatră
2) din lemn 2) P 5,0 P
3,5
minaret
1,5

28 Sinagogi [69]: 1)
1) din piatră 1) 2) 3,5
2) din lemn
2) 2,5 P L

29 Capele [69, 72]: 1) 1)


1) din piatră capelă capelă
2) din lemn 2) 2) L capelă P
3,0 capelă
1,5

9
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000 1:1 000, 1:500

0,8
0,4-0,6

30 Pereţi antiincendiu [73]

1,0
31 Intrări sub arc [74] 2,0
5 2,0
1,0

32 Intrări la nivelul doi 2 PN 2 PN


(cote de nivel la sol şi sus) [75]
10.21 12.96

33 Pridvoare din piatră, acoperite [76, 1,5


77] 1,2

34 Pridvoare din lemn, acoperite [76, 1,5


77] 1,2

0,4 0,5
35 Pridvoare descoperite cu trepte în
sus [76-78] 1,2
1,5

36 1) Pridvoare descoperite cu trepte 1) 2) 1) 2)


în jos [76-78] 1,2 1,2
2) Intrări descoperite în subsol 1,5 1,8
[76-78]
1,2
37 Intrări acoperite în subsol [76, 77] 1,8

371 Rampe pentru cărucioare [781] 1,2


1,8
1,5 1,0
1,5 1,0
38 Părţi terestre ale clădirilor subtera- 0,5
ne [79] P
P
0,5

10
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000 1:1 000, 1:500

39 Părţi ale clădirilor în consolă, care


nu au piloni (vitrine, proeminenţe 5 PL
etc.) [80]
4,0

9 PL
2 PL

4,0 1,0

40 Pasaje şi galerii la suprafaţă pentru


transportoare între clădiri [81]

galerie
transportor

41 Nişe şi loggii [82]

1,5
1,8 b.
42 Balcoane pe stîlpi [83]

1,6
43 Terase [84]

44 Streşini şi şoproane între clădiri


[85]

1,5
2,0 1,0
1,6 1) 1,0 1)
45 Şoproane [85, 86]: 1)
1) pe stîlpi 1)
2) parțial cu pereți capitali
1,5 1,0 2,0 1,0
1,2
2) 2) 2)

11
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000 1:1 000, 1:500

3) 3)
3) Şoproane pe contrafişe şi 6 PL
şoproane-vizieră [85, 86]

4
46 Şoproane pentru basculă auto [85,
87]
bsc. auto
P bsc. auto

1,5
vent. vent.
47 Ventilatoare în exteriorul clădirilor
[88]
1,5

471 Ieşiri de rezervă din subsoluri 1,5 ieş. rez. ieş. rez.
[88]

1,0
1,0 2,0
48 Chepenguri în subsol [89]
2,0
chep.

0,5 0,5-1,0
49 Luminatoare în subsol [89, 90] 0,5
1,5

50 Curţi de lumină în faţa ferestrei de 1,2 0,4 0,4


0,4
la subsol [89] 1,5

1,0
1,0

51 Colonade [91]

52 Coşuri de fum ale cazangeriilor


[92] c. c. c. c.
0,3 1,2 0,3 1,2 0,3

53 Scări de incendiu care se sprijină


la sol [93]

12
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000 1:2 000 1:1 000, 1:500

54 Pavilioane, foişoare [94] 1,6 1,6

55 Dirijarea circulaţiei [95] 1) 1) 2) 1) 2)


1) Posturi pentru dirijare p. PR P 2,5 P 2,5
2) Cabine pentru dirijare p. PR 1,0
p. PR

56 Table: [96] 1) 1)
1) de onoare şi comemorative
2) pentru publicitate t. onoare t. comem.
3) pentru afişe 2)
pub.
3) afş.

57 Garaje individuale, closete şi alte grj. M grj. T.


construcţii mici [97-99]

1,5
58 Beciuri [100] 1,5 beci beci
3,0

beci beci

59 Depozite de legume, oranjerii şi 1,6 legume seră oranj.


sere [101]

591 Răsadniţe [102] 2,0 răsadniţe 1,0 1,0


2,0 2,0
răsadniţe răsadniţe
0,8

60 Haznale [103] 1,2


1,5

13
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

61 Sculpturi, ture şi stîlpi de piatră 2,0 sc. 2,0 tură


cu înălţimea peste 1 metru [104] 1,2 1,2
tură sc.

62 Monumente [105] 1) 2,0 1) 2,0


1,2 1,2
1) Statui

2) Monumente “Focul veşnic” 2) 2)


2,0 2,0
[105]

63 Morminte comune [106] 2,0 morm. com. 2,0 morm. com.


1,2 morm. com. 1,2

64 Morminte izolate [107] 2,8 2,8


1,5 1,5

64¹ Cruci cu valoare de orientare 2,8 2,8


[107] 1,0 1,0

0,8 2,0 0,8

65 Cimitire cu alei 2,0


[108, 109, 111, 112]
4,0

4,0

66 Cimitire [110-112]:
1) cu vegetaţie arborescentă deasă
2) cu pădure rară 2) 1)
3)
3) cu arbori izolaţi 1)
3)
1,5 1,0

67 Cimitire pentru animale [111, 112] cim. anim. cim. anim.


cim. anim.
cim. anim.

14
OBIECTE INDUSTRIALE, COMUNALE
ŞI AGRICOLE
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

68 Clădiri cu destinaţie de producţie 56


(uzine, fabrici, mori, staţii electrice, 3,0 3,0 3,0
ateliere etc.) cu coşuri; cifrele - 1,0
1,0 1,0
înălţimea coşurilor în metri
[113, 114] 52

69 Clădiri cu destinaţie de producţie


fără coşuri [113, 114]

calcar tăiat
70 Guri ale galeriilor de mină princi- 1) 3,0 1)
pale [115-119]: calcar tăiat
1) de secţiune dreptunghiulară 4,0

2) de secţiune circulară 2) calcar tăiat 2) calcar tăiat


3,0

calcar tăiat
71 Guri ale galeriilor de mină secun- 1) 1,5
1) puţ
dare şi ale puţurilor de exploatare
[115, 117-119]: 2,0
1) de secţiune dreptunghiulară
2) 2,0 puţ 2) calcar tăiat
2) de secţiune circulară
2,0
1,3
72 Guri ale galeriilor de mină şi puţu- 1) 1,5 mină 1)
rilor de exploatare care nu funcţi- 1,0 puţ
onează [115, 117]:
1) de secţiune dreptunghiulară 2) 2)
2,0 puţ mină
1,0 1,3
2) de secţiune circulară
2,0

2,0 1,5 gal.


1,0
73 Guri ale galeriilor de coastă 1,5 gal.
existente care funcţionează 1,0 gal.
[115, 117]
1,3

2,0

2,0 1,5 gal.


1,0
74 Guri ale galeriilor de coastă 1,5 gal.
existente care nu funcţionează 1,0
[115, 117] gal.
1,3

15
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

75 Guri ale galeriilor de mină, puţuri- 4.6 puţ


lor şi galeriilor de coastă la zi 2,0
mină
surpate (cifrele - adîncimile pîlnii-
lor în metri) [120] 3.8 mină 4.8

76 Guri de puţuri geologice de explo- 2,5 2,5


rare (numărătorul fracţiei - numărul 32
1,2 350.2 1,2
puţului, numitorul - cota solului la 350.2
puţ) [121] 1,5 1,5

1) 0,3 1) 1)
34 34
77 Obiectele liniare de explorare geo- 336.6 336.6
logică [122, 123]: 0,4
1) linii ale puţurilor de explorare 1,0
31 32
geologică 32 328.8 332.4
2) linii ale sondelor de explorare 2) 2,0
0,4 332.4
2)
geologică 30
2,0
3) şanţuri geologice 326.5
30
4) rambleuri la şanţuri geologice 326.5 4)
3) 339.5 345.4 3)
339.5 345.4
326.7

326.7
1) 1)
Taluzuri neconsolidate (cifrele - 2,0 2,0
78 înălţimi/cotele în metri): [124-126] 1.1 0.9
0,5 1,2 0,5 1,2

1) care nu se reprezintă la scară 2) 2,0 2) 2,0


114.6 114.0
1,5 2,0
2) care se reprezintă la scară

1) 1)
79 Taluzuri consolidate (inscripţia - 2,0 2,0
modul de consolidare; cifrele - 1.1 0.9
0,5 1,2 0,5 1,2
înălţimi/cotele în metri) [124-126]
2) 2,0 2) 2,0
114.6 114.0
1) care nu se reprezintă la scară 1,5 2,0
gazon.
2) care se reprezintă la scară

101.6
80 Halde (cifrele - cote de nivel şi haldă 121.9
înălţimi relative în metri) [127, 128] 117.8

86.9 106.7
117.4
100.4
haldă
109.4
1.8 87.0
85.6 haldă

16
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

81 Exploatări la suprafaţă de mine- 13.7


reuri dure (cariere etc.), material
de extracţie (cifrele -adîncimi în
metri) [129, 130]
argilă

9.8

3,0
82 Sonde de foraj pentru exploatare 1) petrol 25
(de petrol, gaze ş.a.), Destinaţia lor 152.32
şi numărul - la numărător, cotele de 0,4
nivel - la numitor [132]: 2,0
1) sonde de foraj adînc 2)
cercetare
214.3
2) sonde cu adîncimea sub 500 metri 0,4
3) sonde înăbuşite
3,0
3) foraj1552 (înăbuşit)
342.2 2)
0,4

1,0
gaz 105
83 Turle ale sondelor de petrol, 108.5
gaze, destinaţia şi numărul lor
5,0
petrol
5,0
petrol 24
[133] 1,5 2,0
158.72
1,5

831 Flăcări de gaze [134] 2,0


0,5

84 Puţuri de petrol [135]: 1) 1,5 petrol


1) care funcţionează
2) care nu funcţionează 2) 1,5 nefuncţ.

2,0 2,0
85 Rezervoare şi cisterne pentru com- petrol cist.
bustibil, rezervoare de gaze (cifra -
înălţimea pilonilor în metri)
[136, 137] cist. 1,0
cist.

2,0 1,0
rez. gaze
1,5 1,5
86 Staţii de alimentare auto [138] 3,0 3,0

0,8 0,8

17
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

2,0
87 Rezervoare şi cisterne pentru acizi, rez. acid
îngrășăminte chimice etc. [139] cist.
rez. cist. rez. acid chim.
îngr. chim.
chim.

2,0
88 Buncăre cu autodescărcare (la
întreprinderi industriale) [140]

89 Estacade pentru reparaţii auto [141, auto


142] auto

90 Estacade tehnologice şi de încărca- 0,7


re [141, 143, 144] estacadă

estacadă estacadă

20,0

estacadă

91 Macarale [145, 146]:


1) de perete în consolă, rotative 1) P
2) macarale - grindă
3) macarale-turn, macarale-portal
fixe
4) macarale-turn, macarale-portal
pe şine
2) P

3,0
3) 2,0 4) 3) 4)

18
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

5) macarale-capre pe şine 5) 5)
12,0
12,0

6) macarale-pod de estacadă 6) 6)

1) 1) 2,0
92 Piloni de lemn [147-150]: 1,0 1,0 1,0 1,0
1) stîlpi şi ferme de lemn
2) stîlpi de lemn cu proptele
sau ancorări
1,0
2) 2)
1,0 1,0
0,6 0,6

1) 1) 2,0
Piloni de metal [147-150]: 1,0 1,0 1,0
93
1) stîlpi şi ferme metalice 1,0
2) stîlpi de tip fermă
1,0
1,0 1,2 1,0
2) 2)
1,2

931 Stîlpi fără fire [1491] 1,0 1,0


f.f. f.f.

Stîlpi (stîlpi şi ferme) din beton 1,0 1,0 1,0 1,0


94
armat [147-150] 1,0

95 Paratrăsnete pe stîlpi [151] 3,5 3,5

1,2 1,2

1,5 3,0 1,5 3,0


96 Felinare electrice pe stîlpi [152]
3,5 1,5 3,5 1,5

3,8 1,8

96¹ Ceasuri electrice pe stîlpi [152] 3,5 3,5

1,0

96² Camere video pe stîlpi [152¹]

1,0

19
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1,5 1,5
97 Proiectoare 1) 3,0 1,5 1) 3,0 1,5
1) pe stîlpi [153]
2) pitice permanente [153]
2) 2)
1,5 1,5

1,5 1,5

98 Cabine de transformator, numerele


lor [154] cb. tr.
3,0 3,0

1,5 1,5 cb. tr.

981 Substaţii electrice, numerele lor 15 P


cb. tr. 327
[155]
327 subst. el.
subst. el. subst. el.

1,5
99 Transformatoare pe stîlpi şi pe trans. 1,5x1,0
1,0 trans. trans.
postamente [156] trans.
trans. 1,0 trans.
trans. trans. trans.
1,5 2,2
1
991 Cutie electrică [155 ] 1,0 ce
1,5
ce

100 Linii de transport a energiei electri-


ce (LTE) în zona neconstruită [157-
165]: 1) 1)
1) LTE de tensiune înaltă pe ferme
15
35kV 0,2
35kV 0,2
metalice (cifrele - înplţimile ferme- 6,0-8,0 6 fire 8,0-10,0 6 fire
lor în metri, tensiunea LTE în kV
şi numărul firelor)

2) LTE de tensiune înaltă pe ferme 2) 2)


27
de beton armat (cifrele - înplţimile 220kV 220kV
fermelor în metri, tensiunea LTE în 3 fire 3 fire
6,0-8,0
kV şi numărul firelor) 8,0-10,0

3) LTE de cablu aeriene de tensiune 3) 3)


înaltă pe stîlpi de beton armat şi 1kV
0,2
1kV 0,2
lemn (cifrele - tensiunea LTE în kV 1 cab. 1 cab.
6,0-8,0 8,0-10,0
şi numărul cablurilor)

20
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

4) LTE de tensiune joasă pe stîlpi


de lemn şi metalice (cofrele - ten- 4) 8,0 38
6 f 0V
-10
4) ,0
siunea LTE în V, numărul firelor şi 380V
suspendarea lor în metri) 6,0-8,0 6 fire 2,0 ire 0,2

101 Linii de transport a energiei electri- 1) 1)


ce (LTE) în zona construită [157- 25
0,2
165]: 6,0-8,0
1) LTE de tensiune înaltă pe ferme
2,0 2,0
metalice (cifrele - înălţimi în metri)

2) LTE de tensiune înaltă pe ferme 2) 2)


de lemn (cifrele - înălţimile ferme- 18
8,0-10,0
lor în metri)
6,0-8,0
2,0

2,0

3) LTE de tensiune înaltă pe stîlpi 3) 3)


6,0-8,0 8,0-10,0 8,0-10,0
6,0-8,0

4) LTE de cablu aeriene de tensiune 4) cab.


0,2 4)
înaltă pe stîlpi 6,0-8,0 8,0-10,0 8,0-10,0

5) LTE de tensiune joasă pe stîlpi 5) 5)


6,0-8,0 6,0-8,0 8,0-10,0 8,0-10,0

102 Racordări LTE aeriene cu cele de cab. 3,0


1,0 1,0 1,0
cablu subterane [166] 3,0 3,0 3,0
1,0
1,0

21
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1,5 2,0
103 Cămine de vizitare (trape) a 1) 1)
comunicaţiilor subterane [167-169]:
1) fără divizare după destinaţie
2) cu divizare după destinaţie: 2) 2)
pe apeducte 2,0

2,0
pe reţele de canalizare
pe reţele de canalizare pentru ape
meteorice menajere, industriale şi
pluviale, ape convenţional pure, de 2,0
scurgeri poluate chimic etc.

2,0
pe conducte de drenaj

2,0
pe conducte de gaze

2,0
pe conducte de petrol

1,5 2,0
pe reţele termice

2,0
pe cabluri electrice

2,0
pe cabluri de telecomunicaţii şi
mijloace tehnice de comandă
2,0
pe conducte de aer

2,0
pe conducte de păcură

2,0
pe conducte de benzină

22
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

104 Cămine de vizitare (trape) a 1) 1,5 1) 2,0


comunicaţiilor subterane [170]: ruină ruină
1) prăbuşite
2) 1,5 2) 2,0
2) situate sub pavaj sau asfalt
astupată astupată

105 Cabluri electrice subterane [171- 1) 1) 2)


6,0-8,0 8,0-10,0 1,0
176]: cab.
0,2 0,2
1) de tensiune înaltă (situate în cab.
2,0 2,0 1,0
şanţ)
2) stîlpi indicatori de cablu
3) de tensiune joasă (situate în 3) 3)
6,0-8,0 8,0-10,0
şanţ)
0,2 0,2
4) cote de nivel a solului şi poziției cab. 2,0 cab. 2,0 246.38
4) 245.51
ţevii cablului

5) de tensiune înaltă şi joasă în 5) 5)


bloc (cifrele - numărul conductelor bl. bl.
16 0,2 8 0,2
în bloc) cab. cab.

6) 6)
6) de tensiune înaltă şi joasă în
conducte; materialul conductelor, 4,0 2,0 5,0 2,0 2,0
căminele de vizitare, numerele lor
8WW, 2W 0,6 6WW
şi cotele de nivel (cifrele în întreru- bet. cnl. n. cab. bet. cnl. n.
1,5
perea semnului - numărul
conductelor, indicele WW -
tensiune înaltă, W - tensiune joasă) 4,0 1,5 2,0 5,0 2,0 2,0
0,2
16 20
crm. cnl. s. bet. cnl. n.
2,0 4,0 5,0 2,0 2,0
23
30 0,2 16
19.68 23
bet. 1,5 19.68
19.55
18.58
17.00

106 Conducte la suprafaţă [177-182]: 1) 1)


1) la sol (literele - indicele destina-
ţiei conductelor) G
Gm 0,3-0,4 A 0,3-0,4

2) pe suporţi (cifrele - înălţimi 2) 2)


în metri) 1,0
3) cnt.
3) contor pentru rețelele de 2.8
P 0,3-0,4
0.9
Gj 0,3-0,4

gazoduct

23
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

3) în cutie (inscripţia - materialul 3) 3)


cutiei) toc lmn. toc bet.
G B
4) materialul ţevilor şi diametrul 4) 4)
lor interior în milimetri, categoria oţ.32 oţ.100
G
Gj Gm
de presiune pentru conducte de gaze

5) curburile de compensare a con- 5) 5)


ductelor
T P
6) traversări în arc a conductelor 6) 7) 1,0
(peste obstacole) cnt. trav. arc.
4.2
Gm
7) contor pentru rețelele de
1,0
gazoduct trav. arc.
2.7
P

107 Conducte subterane [177- 179, 183, 1) 1)


184]: 0,3-0,4
0,3-0,4
1) cămine de vizitare (literele - 10 10
indicele destinaţiei conductelor,
А
241.84
А 241.84
2,0 6,0-8,0 2,0 8,0-10,0
cifrele - numerele şi cotele de nivel 241.72
239.72
ale căminelor) 2) 2) 2,0
0,3-0,4
2) conducte situate alături într-un 2 P.G. 3P
şanţ (cifrele - numărul pozărilor) 2,0 6,0-8,0 8,0-10,0

3) 2,0 3) 3,0
3) sensul scurgerii lichidului în
garnituri cu scurgere gravitațională С 0,3-0,4 C
1,0 1,0
4) 5)
4) în construcţie 0,3-0,4 nefuncţ. 0,3-0,4
constr.
5) care nu funcţionează P
6,0-8,0 2,0 8,0-10,0

6) adîncimea ţevilor în metri (pînă 6)


la partea superioară a lor)
Gmadnc.1.2 0,3-0,4

7) covoare 9)
cab. viz. 7)
8) buncăre şi cabine de vizitare G P Gî covor p. contr.
P
9) puncte de control şi distribuţie 8)
10) țeavă de protecție [1841]
2,0-6,0 pl.32

2,0 8,0-10,0

24
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

2,0
108 Camere ale conductelor [186]: 1) 2)
1) la suprafaţă, numerele lor şi
căminele de vizitare Сp A 1,0
2) subterane, numerele lor şi 14 27
căminele de vizitare
1) 2) 3) 5)
109 Canale inaccesibile pentru conducte 2,0 4,0 7
subterane [177, 187]: 0,6 2T
1) canale şi material de construcţie bet. cnl. n. 2) 4) 1)
2) numărul şi destinaţia conductei 8,0-10,0 bet. cnl. n.
3) camere la suprafaţă pe canale 1) 6) 2T
4) camere subterane pe canale 4,0 2,0 5,0 2,0
bet. cnl. n. 2,0
5) numerele camerelor 2T.B 0,3-0,4
6) căminele de vizitare
1,5 2,0

1)
110 Canale semicirculabile pentru con- bet. cnl. s.
ducte subterane [177, 187]: 2T 0,6
1) cu lățime care nu se poate 4,0 2,0 8,0-10,0 bet. cnl. s.
reprezenta la scară 2) 2T
2) cu lățimea reprezentă la scară bet. cnl. s. 2,0 5,0 2,0
2T 0,3-0,4 2,0
4,0 2,0

111 Canale vizitabile pentru conducte


subterane (în întreruperea semnului
bet. bet.
- caracteristicile conductei: 2T oţ.
în stînga - numărul, destinaţia şi
400 0,3-0,4 2T oţ. 400
2,0 4,0
materialul, în dreapta - diametrul 5,0 2,0
interior în milimetri) [177, 187]

10,0
8,0 bet. bet.
112 Colectoare generale ale comunica-
ţiilor subterane (inscripţia - mate- T T
rialul colectorului) [177, 188] 2,0
2,0

1,5 1,5
113 Rigolă de scurgere [189] 1,0 1,5 1,0 1,5

bet. bet.
114 Canalizare pluvială deschisă [189] 0,6 Сp Сp

25
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

115 Conducte deasupra apei pe piloni


(cifrele în paranteze - înălţimi
(3)
Gm
deasupra apei în metri) [177, 190]

116 Conducte subacvatice [177, 191] 1) 1)


1) la suprafaţa fundului 2,0 2,0
P 0,3-0,4 P 0,3-0,4
6,0-8,0 8,0-10,0

2) situate în sol sau acoperite cu 2) 2)


aluviuni (cifra de lîngă săgeată - 2,0 6,0-8,0 2,0 2,0
adîncimea de la suprafaţa fundului 0.5 0.7
în metri)
G 0,3-0,4 P 0,3-0,4
2,0 2,0 8,0-10,0 2,0

117 Linii subacvatice de cablu pentru 1) 1)


telecomunicaţii şi mijloace tehnice 2,0 2,0
de comandă [192, 193]: V 0,2 V 0,2
1) la suprafaţa fundului 6,0-8,0 8,0-10,0

2) 2)
2) situate în sol sau acoperite cu 2,0 6,0-8,0 2,0 2,0
aluviuni (cifra de lîngă săgeată - 0.4 0.6
adîncimea de la suprafaţa fundului
V 0,2 V 0,2
2,0 2,0 8,0-10,0 2,0
în metri)

118 Linii subterane de cablu pentru


telecomunicaţii şi mijloace tehnice 6,0-8,0 8,0-10,0
de comandă; căminele de vizitare, 21 21
numerele lor şi cotele de nivel 46.45
4V 0,2
46.45
4V 0,2
2,0 46.30
(cifrele în întreruperea semnului - 45.15
numărul conductelor) 44.24
[192, 194, 195]

119 Linii aeriene de cablu pentru tele- 1,0 1,0


comunicaţii şi mijloace tehnice de cab. cab.
comandă în zona neconstruită
V 0,3 V 0,3
6,0-8,0 8,0-10,0
[192, 195, 196]

26
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

120 Linii aeriene de cablu pentru tele-


1,0 1,0
comunicaţii şi mijloace tehnice de cab. cab.
comandă în zona construită [192, V V
6,0-8,0 8,0-10,0
195, 196]

0,15 0,15 0,15

121 Linii aeriene de cabluri pentru


telecomunicaţii şi mijloace tehnice
de comandă în zona neconstruită
(cifrele - numărul cablurilor)
[192, 195, 196]

6,0-8,0 6,0-8,0

122 Linii aeriene de cabluri pentru 1,0 1,0


telecomunicaţii şi mijloace tehnice
de comandă în zona construită 6,0-8,0 8,0-10,0
[192, 195, 196]

123 Racordări ale liniilor aeriene pentru 1,0 1,0 1,0


telecomunicaţii şi mijloace tehnice 3,0 3,0 3,0 3,0
de comandă cu cele subterane de
cablu [192, 197] cab. cab. cab.
1,0 1,0 1,0
3,0 3,0 3,0 3,0

1,0
124 Piloni şi turnuri GSM, de radio şi
televiziune, turlă de retranslare 6,0 6,0
52 52 rad.
(cifrele - înălţimile turnurilor şi
turlelor în metri) [198] 1,5 1,5
GSM rad.
TV

bet. 85

TV

2,0 2,0
125 Cabine telefonice în afara clă- 1,5 0,8 1,5 0,8
dirilor [199] 1,5 1,5
2,0 2,0
1251 Cutii telefonice de distribuţie 1,5 1,5
[199]

27
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

126 Depozite deschise de cărbune, ni-


sip, pămînt nivelat (cifrele - dpz. cărb.
înălţimi în metri) [200-202]

dpz. pămînt 0.8

127 Terenuri acoperite cu deşeuri 7,0


industriale [200, 203]

deşeuri
128 Locuri de depozitare a deşeurilor
[200, 204]

129 Locuri părăsite [200, 205] loc părăsit

1291
ş. constr.
Şantiere de construcţie [200,
206]

130 Terenuri cu suprafaţă săpată [200,


207] săpat

131 Rambleuri de defrişare (cifrele -


înălțimea în metri) [200, 208] 1.8 1.5 rambleu de defrişare
(cioturi, arbuşti, grund)
1.8
1.8 1.5

132 Cuptoare de var, de cărbune de 3,5 cărb. lmn. 3,5 var


lemn [209]
3,0 3,0

133 Turbine eoliene [209] 2,5


6,0

1,0
2,5 2,5
6,0 6,0

1,0

28
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1) 1)
Mori de vînt [209]: 2,5 2,5 2,5
134 5,0 5,0 5,0
1) din piatră
2) din lemn 1,5 1,5 1,5
2) 2)
2,5 2,5 2,5
5,0 5,0 5,0

1,5 1,5 1,5

135 Mori de apă [209] 1,5


2,5 moară moară
1
135 Gatere acţionate de energie 1,5
hidraulică [209] 2,5 gater gater

Prisăci [210] 2,0


136
pris.

L
pris. pris.
pris.

2,0
137 Ocoale de vite, stîne [210]
ocol ocol
ocol

138 Depozite de siloz [211]: 1) siloz


1) gropi şi şanţuri 2,0

siloz siloz
2) gropi şi şanţuri betonate 2)
bet. siloz
bet. siloz

3) platforme cu pereţi 3)
siloz
139 Staţii meteorologice [210] 1) 1) 1,0
st. meteo 1,5
a) la sol 1,5
2)
b) pe construcție
2) N
st. meteo
st. meteo

29
CĂI FERATE ŞI CONSTRUCŢII ANEXE

SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

12,0
140 Căi ferate [212-214] 0,7

1,0
6,0

141 Căi ferate electrificate, piloni ai 0,7


reţelei de contact [214, 215]
1,0 1,0
12,0

12,0 2,0
2,0
142 Căi ferate în construcţie [216] 0,7
16,0 16,0

143 Terasament al căii ferate demontate 0,7


[217] 3,0 5,0

144 Porţiuni de căi ferate cu pante 0,3


0,7
peste 0,020 [218]
1,8

funicular funicular
145 Funiculare şi planuri înclinate 0,6
mecanizate [219] 3,0 4,0

146 Căi suspendate, piloni şi ferme ale


0,1
lor [220]
1,0

30
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

121.0
147 Căi ferate pe rambleu (cifrele-înăl-
ţimea rambleului în metri) [221]

115.5

2.9

148 Căi ferate în debleu: [221, 222]


1) cu taluzuri neconsolidate
6.7
2) cu taluzuri consolidate 1) 1)
(înscripţiile - moduri de consolidare
şi adîncimea debleului în metri)

3.1

on.
2) 2)
zo n.

149 Căi ferate în debleu cu ziduri de g az


sprijin (din piatră, beton sau beton
ga

armat) [221, 222]


8.8

150 Intrări în tunel şi galerie [223] 1,0 1,0


Căi ferate în tuneluri şi caracteris- 1,0
tn. 8.0-6.2
152 1,0
tn.
ticile lor (numărătorul fracţiei -
înălţimea şi lăţimea, numitorul -
lungimea în metri) [223]

151 Linii de staţii [224]

0,7 0,3 0,7 0,5

31
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

152 Puncte terminus [224, 225]: 1) 0,5 (sau 0,7)


0,3 (sau 0,7)
1) fără opritor 2,3 1)
2) cu opritor
3) cu opritor şi prismă de balast
0,5
2) 0,5 0,5 (sau 0,7)
0,3 (sau 0,7) 4,0
2,3 2)
0,5
1,0
4,0

1,0

3)

1,0

138.21 3)
153 Elemente ale căilor ferate:[226-228]
1,3
1) Macazuri pentru schimbare de
direcţie 138.11
3)
2) Semne de pichetaj kilometric 1)
3) Cote de nivel la cap de şină 1,5

2)
pch. 8
1,0

0,5 (sau 0,7)


0,3
154 Plăci turnante [229]

0,3 (sau 0,7)

0,3

0,3

32
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

3) 3)
155 Elemente de trecere ale căilor 1) 1,0
1) 1,0
ferate:[230]
1) Pasaje de nivel la cale ferată 1) 3) 3,0
1,0 1,0
2) Bariere
1) 2) 2)
3) Gabarit de trecere la cale ferată

2)
3) 3,0
1,0

156 Pasarele peste căi ferate [231] met.

0,8
0,8
BA

157 Peroane de călători [232]:


1) deschise cu îmbrăcăminte din 1) Pş P
pietriş sau piatră 1) Pş P
2) deschise cu îmbrăcăminte din 2) As BA
asfalt sau beton armat 2) As BA
3) deschise de lemn (cifrele - cotele 3) L 3) 24.57 L 25.72
de nivel la marginea platformei şi
la capul șinei) 4) BC 4) BC
1,0
4) acoperite, din beton de ciment cu 1,0
unu sau două rînduri de suporturi

rampă
158 Rampe de mărfuri şi de încărcare/ As
descărcare [232, 233] 1)
1) joase (cu sau fără bordură)
2) înalte 1,5
As 1,5
3) înalte pe lîngă clădiri sau
rampă
construcţii; cifrele - înălţimi în metri
2)
As
rampă 1,4
3)
1,5
PN
BC 1,5
rampă

33
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

159 Semafoare [234] 4,0 4,0

1,0
160 Semafoare pe punte cu două supor- 0,8
4,0 4,0
turi [234]

161 Semafoare pe punte în consolă [234] 4,0 4,0

1,0 1,0
162 Semnale luminoase pe stîlp [235] 3,5 1,7 3,5 1,7

0,8 0,8

163 Semnale luminoase scunde [235] 2,0 2,0


1,0 1,0

164 Semnale luminoase suspendate 2,0 4,0 2,0 4,0


(arcuri pentru semnale luminoase)
[235]

165 Discuri de avertisment, indicatoare 1,0 1,0


de pantă, panouri de manevrare şi
1,7 3,5 1,7 3,5
informaţii, indicatoare rutiere şi alte
semne în lungul căilor ferate [236]

166 Porţi de gabarit deasupra căii ferate 3,0 3,0


[237]

34
DRUMURI

SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

0,15

0,3
167 Autostrăzi şi caracteristicile lor: 0,2
lăţimea părţii carosabile în metri şi
0,3 BC
8.0x2(24.5)BC 0,15 0,15
numărul benzilor de circulaţie,
lăţimea generală a platformei dru- BC
mului în metri, materialul de
1,0 5,0
îmbrăcăminte [238, 239-243]

168 Şosele modernizate şi caracteristi-


cile lor: lăţimea părţii carosabile 8,0
în metri, lăţimea generală a platfor- 0,3 0,15
1,4 7.2(12.4)As
mei drumului în metri, materialul 0,2 0,3
de îmbrăcăminte [238-242, 244] 1,0 5,0
Ramificații amenajate.
As BC
Limite de schimbare a materialului 1,4 BC As 0,3
0,2
[240, 241] 8,0

169 Şosele de legătură şi caracteristicile 1,3 5.5(9.6)P 0,3 0,15


lor: lăţimea părţii carosabile în 0,2 0,3
metri, lăţimea generală a platformei 1,0 5,0
P
drumului în metri, materialul de îm-
brăcăminte [238-242, 245, 246]
Racordări ale drumurilor de ordin
inferior fără ramificații amenajate
[242] 4) 1,0

170 Părţile carosabile a străzilor şi tro- 1,5 1,5


tuarelor [247-249]:
1) părţile carosabile a străzilor cu 3) As Pr
As P
bordură
2) părţile carosabile a străzilor fără 1) BC P 2)
bordură 120.62
3) trotuare cu îmbrăcăminte rutieră BC As 3)
120.50
(în parcuri, la cimitire etc.) 1,5 1,5
4) trotuare fără îmbrăcăminte 4)
rutieră
Literele - materialul de îmbrăcă-
minte rutieră, cifrele - cotele de
nivel: la numărător - la bordură, la
numitor - alături cu bordură

2,0

171 Străzi necarosabile (cu pante mari,


cu trepte etc.) [250]

35
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

172 Drumuri naturale îmbunătăţite şi 0,2 0,15


caracteristicile lor: lăţimea părţii 0,15
0,15
carosabile în metri, material de ada-
1,3 6.8 6.8Pr 0,3 Z
0,3
osuri [238, 239, 242, 251, 252] 1,0 5,0

1) 3,0 2,0
173 Drumuri naturale [242, 253-256]:
1) vicinale 1,3
5,0 2,0
2) de cîmp şi forestiere
1), 2)
2) 3,0 2,0
1,3
8,0

8,0 1,0 8,0 1,0


174 Drumuri în construcţie [257]: 0,3 0,3
1) autostrăzi 1) 0,15 1) 0,15
0,3 0,3

8,0 1,0
2) 8,0 2) 0,3
2) şosele modernizate 0,3
1,3
1,0

8,0 1,0
3) 8,0 3) 0,3
3) şosele de legătură 0,3
1,3
1,0

8,0 1,0
4) 8,0 4) 0,15
4) drumuri naturale 0,15
1,3 0,3
0,3
1,0

36
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

175 Drumuri în rambleu [258, 259] 1) 1)


(cifrele - înălţimile rambleului
în metri):
1) drumuri cu îmbrăcăminte rutieră;
taluzuri de la banchetă

2) drumuri fără îmbrăcăminte


rutieră; taluzuri de la marginea
carosabilului 2.7
3) vicinale; taluzuri de la marginea
carosabilului 4.9

4) vicinale; taluzuri de la marginea


rambleului
2) 3)

4.1 3.2

4)

2.4

4.4
176 Drumuri în debleu (cifrele - adînci-
mile debleului în metri) [258, 259]

3.1

2.5

37
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

177 Treceri subterane sub stradă, drum


şi cale ferată (tuneluri pentru
pietoni) [260]
As

BC

As

178 Scări pe drum în pantă [261]


0,5

179 Semne rutiere şi arcuri [262, 263]: 1) 30/297 1)


1) semne kilometrice - stîlpi şi 1,0 1,0
3,5 3,5
pietre (cifrele - numărul kilometri- 2,5 2,5
lor)
2) semne (indicătoare) rutiere, indi-
cătoarele denumirii localităţilor şi 2) 1,0 2) 1,0
rîurilor
3,5 1,0 3,5 1,0
3) alte semne rutiere ind. rut. ind. rut.
4) arcuri permanente pe drumuri 0,8 0,8
auto
3) 3)
1,0 1,0
1,7 3,5 1,0 1,7 3,5
semn rut. 1,0
ind. rut.

4) 4)

arc
arc

180 Stîlpi: [264] 1) 1,0 2)


1)pentru semnale luminoase 1,7
2)ai reţelei de contact pentru
1,0
troleibuze 0,8

38
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

3,5
181 Indici şi numere ale autodrumurilor
E 17 A 26 3,5
[265]

2,5
182 Staţii de autobuze şi troleibuze în 1) 2,5 1)
extravilan [266]: 1,0
1,0 3,5
3,5
1) neamenajate
2) cu pavilion şi lărgirea drumului

2) 2)
1,6

183 Plantaţii de arbori sau arbuşti de-a 1,0


lungul drumurilor, rîurilor, canale- 4) 1,0
lor şi şanţurilor [267, 268]:
4,0

4)
1) fîşii înguste de arbori cu înălţi- 5)
mea 4 metri şi mai mult (cu indica- 5)
rea speciei şi înălţimii în metri)
6)
2) fîşii înguste de arbori cu înălţi-
1,0 0,8 0,8
mea sub 4 metri (cu indicarea spe-
ciei şi înălţimii în metri) 3)
0,6
6)
5,0

3) fîşii înguste de arbuşti 6) 0,8


5)
1,5
4) rînduri de arbori izolaţi 3)
1)
0,8
5) arbori izolaţi
3,0

2)
5
3

6) arbuşti izolaţi

39
HIDROGRAFIA

SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

de la 0,15 pînă la 0,2

184 Linii de mal determinate şi invari-


abile [270]

4,0
185 Linii de mal nedeterminate (a
1,0
cursurilor şi rezervoarelor de apă
înconjurate de mlaştini sau de
stufărişuri etc.) [270]

186 Cotele de nivel ale apei [271, 272]: 1) 2) 3)


1) conform datelor măsurătorilor, 15.7 15.7-8.X
cu data măsurătorilor 8.X 14.9-apă mică
2) reduse la nivelul mediu al apelor 14.9
1,2 1,2
mici 1,2
3) combinate

2,0 1,0

187 Linii de mal variabile (a cursurilor


şi rezervoarelor de apă care seacă
periodic sau permanent) [270]

188 Cote de nivel ale liniilor de mal 100.9


variabile [273]
103.5

40
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

8.7
189 Maluri abrupte cu plajă care nu
se pot reprezenta la scara planului
(cifra - adîncimea rupturii de mal
în metri) [274, 275]

1)

190 Maluri abrupte fără plajă [274, 3)


276, 278]: 1.4
1) ale rîurilor cu lăţimea pe plan
de 1,5 milimetri şi mai mult 1)
2) ale rîurilor cu lăţimea pe plan
sub 1,5 milimetri
3) adîncimi ale rupturilor de maluri 2)
în metri

191 Vegetaţie de apă cu frunze pluti- 1,6


toare [279] 7,0

7,0

192 Elementele altimetrice ale rezervoa-


relor de acumulare, lacurilor, iazuri- 0,12-0,15
lor şi fluviilor:
1) Izobate şi inscripţiile lor [280,
281]
2) Adîncimi ale rezervoarelor de 0.7 2.5
apă [280, 282]
3) Curbe de nivel pentru reprezen- 0,12-0,15
tarea fundului rezervoarelor de apă
[283]

La crearea planurilor topografice ale rezervoarelor de acumulare, lacurilor, iazurilor şi fluviilor


aplicarea izobatelor, indicilor de adîncime sau curbelor de nivel şi cotelor de nivel (vezi semnul
convenţional nr. 192) se determină de cerinţele proiectului tehnic.

41
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1: 500

1)
0,12-0,5

193 Rîuri şi pîraie [284]: 2)


1) lăţimea albiei nu se reprezintă
0,5
la scara planului
2) lăţimea albiei se reprezintă la
scara planului 0,12-0,2

194 Caracteristici ale cursurilor de apă 1)


[285-287]:

0.5
1) sensul şi viteza curentului în

0.2
metri/secundă
2) lăţimea în metri
3) adîncimea în metri şi natura
fundului (în cazul combinării cara- 2)
cteristicilor - lăţimea la numărător,
adîncimea - la numitor)
1.2 45 2.4P 3)
0.9N 1.8B
3)

195 Albii de rîuri şi pîraie cu alternanţa


porţiunilor cu apă permanentă şi
care seacă [288]

196 Bancuri pe rîu [289]:


1) nu se reprezintă după lungime
la scara planului 1) prag 1) prag
2) se reprezintă după lungime la
scara planului
prag
2) prag 2)

42
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

197 Vaduri la rîu [290]


vad

198 Bancuri de nisip [291]

199 Lacuri [292]


sărat
amar.-săr.

10,0 10,0
200 Limite şi suprafeţe ale revarsărilor
rîurilor şi lacurilor, rezervoarelor 2,0
de acumulare care nu ating nivelul
NRN (nivelul retenției
normale) [293-297]

43
CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE

SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

201 Canale, şanţuri şi porţiuni de rîu 1)


canalizate [298-301]: 1)
1) la suprafaţă
2) la suprafaţă betonate
3) în construcţie
bet.
2) bet.
bet.
2)

3) 5,0 1,0 7,0 1,0


3)

202 Canale subterane şi reţea de drenaj


subterană [302]

203 Date caracteristice ale canalelor şi 3.1-0.8


1.4
şanţurilor 1.4
Numărătorul fracţiei - lăţimea la 2.6
suprafaţă şi la fund în metri, 1.5
numitorul - adîncimea în metri
[303-306]

5,0 1,0
204 Şanţuri uscate şi caracteristicile lor 2,0
Numărătorul fracţiei - lăţimea, 0.8
numitorul - adîncimea în metri
[307] 3.2
1.2

44
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

2.0 2.0
205 Canale, porţiuni de rîu canalizate
şi şanţuri cu dig (cifrele - înălţimile
digurilor în metri) [308] gazon. gazon.

1.8

1.5
206 Diguleţe care nu se reprezintă la 0.4
scară şi caracteristicile lor
0,5
Numărătorul fracţiei - lăţimea la
bază în metri, numitorul - înălţimea 1.3
3.4
în metri [309] 0.5
0.4

1.2
207 Canale, porţiuni de rîu canalizate
şi şanţuri în debleu şi debleu cu
prag (cifrele - adîncimile în metri)
[310] 1.4

1.4

2.5
208 Canale şi şanţuri pe dig (cifrele -
înălţimi în metri) [311]

1.8

45
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1)
piatră
3) 3)
1)
209 Distribuitoare de apă pe canale de 2)
irigaţie şi aprovizionare cu apă crm. bet.
1) 1) 2) 1) 1)
[312, 313]:
1) dispozitive de reţinere şi reglare
2) evacuatoare de apă cu clapete BA
3) evacuatoare de apă tubulare 2)
4) evacuatoare de apă în formă de 3)
mină 4) 2)
mină 3)

210 Guri ale colectorului de drenaj pe


113.46
canale de drenaj (cifrele: numără- 0.4
torul fracţiei - cota la baza ţevii,
numitorul - diametrul ţevii în metri)
[314]

211 Evacuatoare de apă pe dig şi digu- ev. apă


leţ de irigaţie [315]

ev. apă

212 Conducte subacvatice [316] sifon


sifon

46
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

213 Apeducte [317]

apd. lmn.
apd. bet.

apd. met. apd. met.


B
bet.

1) 1) curent forţat bet.


214 Descărcătoare de apă (structuri curent forţat lmn.
conjugate) [318, 319]:
1) curenţi forţaţi (cifrele - diferenţa 3.5
4.9
de nivel a apei în metri) 0,4
2) cascade în trepte (cifrele -
înălţimea totală a cascadei în metri) 2) 2)
csd. tr. lmn. csd. tr. bet.
3) cascade în consolă (cifrele -
înălţimea revarsării apei în metri)
6.6
9.8

csd.
3) 3) cons. bet.
csd. cons. lmn.

3.5
4.0

tn.
215 Tuneluri pe canal [320]
bet.

plăci BA

216 Canale, rîuri, pîraie care trec prin


ţeavă [321]

47
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

217 Prize de apă şi staţii de pompe pe P


canale [322] pomp.

pomp.

1)
1,0 pompă
218 Pompe mici pe canale [323]:
1) staţionare
2) mobile
2) pompă mobilă

1) 2,0 1,0 1) lmn. 1,0 2,0


219 Jgeaburi şi rigole pentru aprovizi- 0,1
onare cu apă şi material de construc-
ţie [324]:
1) la sol 1,0
2) pe piloni 2) lmn. 2) bet.
0,7
1,0

220 Baraje metalice, din piatră, din 1) 2)


beton armat şi lemn (caracteristicile
barajelor - lăţimea părţii superioare
în metri, materialul de construcţie, 3) 281.9
rez. 30-1600 26.VIII
cote de nivel la bief amonte şi bief
aval şi data determinării lor 3.2 met.
[325-328]:
281.9
276.5
(26.VIII) 1,0 0,7 piatră 283.7
1) necarosabile 0,8 bet.
2,0
2) carosabile
3) caracteristicile rezervoarelor de 276.5 2,0
apă (prima cifră - volumul în metri 26.VIII
cubi, a doua - suprafaţa apei în
kilometri pătraţi)

48
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

221 Baraje de pămînt (caracteristicile 1) 1)


barajelor - lăţimea părţii superioare 119.6
(19.VI)
în metri, material de construcţie, 116.9
cota de nivel a apei şi data 4.9 119.6
determinării ei, cota de nivel la 19.VI
bază) [328, 329]:
1) necarosabile cu şanţ de ocolire
de rezervă pmt. 120.7

pmt. 116.9

2) carosabile cu jgheab de descăr- 2) 2)


care a apei
341.3
341.3 19.VI
19.VI
6.0

342.5
bet.
pmt. 338.6
19.VI
338.6
pmt. 19.VI

3) necarosabile cu ţeavă de scurge- 3)


re care se transformă în diguri

129.7
15.IX

131.8

pmt.
126.4

4) carosabile cu ţeavă de scurgere


care se transformă în diguri
108.4

109.9

pmt. 106.2

49
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

5) 5)
5) rupte

pmt.
pmt.
276.5
15.IX 338.6
19.VI

222 Baraje subacvatice [330] 1,5 1,5 212.6


1,5 1,5 5.X
1,0 1,0 2,0
0,8 212.6
211.7
(5.X)
2,0 211.7
5.X

223 Construcţii de protecţie a peştelui


protecţie a peştelui
şi contra gunoiului (gratii, grile
etc.) [331]
2,0 1,0 2,0 interceptarea gunoiului

224 Ecluze [332]: 2)


1) camere
2) porţile ecluzelor
3) caracteristici ale ecluzelor 2)
(numărătorul fracţiei - lungimea 1,5 0,5
camerei şi lăţimea porţilor în metri,
numitorul - adîncimea la pragul
porţilor în metri)
4) pereţi 3) 3)
60-20 1) 60-20
3.5 3.5 1)
BA

2)
1,0

2)

BA
4)

50
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

225 Cheiuri de piatră, beton, beton 1) 3), 4), 5) 8,0 3,0


armat [333]:
4,0
vertical
0,4 1)
vertical 0,8
1) verticale
2) oblice
bet. piatră bet.
2) 4,0 3,0
0,4 0,8
2)
2,0 2,0

226 Cheiuri cu parapete [334]: 3,0


0,8
1) de piatră sau beton 4,0
2) metalice 0,4 2) bet. 2,0
1)
3) de lemn 3,0 8,0
2,0 3) 0,8
1), 2), 3)
2,0

227 Coborîri şi scări pe chei [335]

228 Ziduri de sprijin din piatră, beton, 1) 1) 119.6


119.6
beton armat (fracţia - cote de nivel 117.4 117.4
0,5 0,5 0,8 0,6
sus şi la baza zidului) [336, 337]:
1) verticale 4,0 4,0
2) oblice 2) 2)
119.6
117.4 119.6
0,5 0,6
4,0
119.6
4,0 117.4

4,0
117.4

1,0
229 Posturi hidrometrice: 1) 1,0 1) 0,8
4,0
1) cu rigle gradate [338, 339] 338.6
2) cu secţiuni hidrometrice amena- 0,8
4,0 5.IX p. hidr.
jate [338, 340] 338.6 p. hidr.
5.IX

sc. hidr. 2)
2) sc. hidr. p. hidr.
336.2 p. hidr. 336.9-9.VI
336.2-etiaj

51
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

230 Spargheţuri [341]


1) 2)
1) care nu se reprezintă la scară 2,0
2,0
1,0
2) care se reprezintă la scară 1,0

231 Moluri, sparge-valuri, epiuri, pin- 1) 1)


teni, alte construcţii de protecţie şi
regularizare [342-345]:
1) cu ziduri verticale

2) 2)
2) cu ziduri oblice

232 Debarcadere cu acostare amenajată debarcader


[346]: 1) 1)
1) pe mal
2) pe piloţi debarcader
3) plutitoare

debarcader
2)
debarcader 2)

3) debarcader
debarcader 3)

52
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

240 Fîntîni şi caracteristicile lor (cota


nivelului solului la fîntînă, adînci- 338.6 338.6 (X-VI)
1,2 F 9.3-10.8 1,2 F 9.3-10.8
pînă la suprafaţa apei şi pînă la
fund în metri, luni cînd fîntîna F
conţine apă [354-357]

1,0 1,0
241 Fîntîni cu roată [358] 92.1 92.1
F 8.1-9.4 F 8.1-9.4 F
2,0 2,0

242 Fîntîni (puţuri) cu pompă de mînă 2,5 2,5


[359] F puţ
2,0 2,0

1,0
338.6
243 Fîntîni cu cumpănă [360] 3,5
1,2 F 7.6-9.1 0,5 F
1,0 1,2

F
1,5 1,5

244 Fîntîni (puţuri) cu motor de vînt 4,0 F 1,0 F


[360] 2,0
1,2
1,2

245 Fîntîni (puţuri) cu motor [361] puţ cu pompă


1,2 F pompă 1,2
debit 1200l/h

246 Fîntîni şi puţuri arteziene [361] F artz. puţ artz.


1,2 1,2
debit 1200 l/h debit 500l/h

247 Fîntîni şi puţuri: 1) 1)


1)în clădire [362] puţ
2)combinate cu castel de apă [363] debit 5000l/h
stână
puţ artz. N
debit 3000l/h

2) c. apă 2)
3,5
puţ P c. apă
1,5 apă F artz.
debit 3500l/h

54
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

233 Debarcadere şi puncte de oprire


fără acostare amenajată, locuri de 4,0
ancorare [347] 3,5

1) 2,0 2,0
234 Faruri [348]: 7,5 7,5
1) pe mal 1,2 1,2
2) plutitoare
1,5 1,5
1)
2,0
7,5
1,2
1,5

2) 2,0
7,5
1,8
6,0

235 Lumini de navigaţie [349] 3,0

236 Balize (luminoase ş.a.) [350]


4,0

3,5

2,0 2,0
237 Semnale permanente pe mal [351] 4,0 4,0
1,0 1,0

238 Staţii acvatice (plaje deschise, de-


barcadere pentru barcă etc.) [352]

st. acv.
1,0 0,5

239 Plaje amenajate [353]


5,0

5,0

53
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

248 Fîntîni secate şi astupate [364]


1,2 F (usc.) 90.3
10
1,2 F (astp.)
2481 Puţuri părăsite sau cele care nu puţ (părăsit)
1,2 puţ (nefuncţ.) 1,2
funcţionează [365]

1,2 1,2
249 Coloane [366]: 1) 1)
1,2 1,2
1) hidraulice (de aprovizionare cu 3,0 3,0
apă pentru căi ferate etc.) 0,5 0,5

0,8 0,8
2) de distribuţie a apei 2) 2,5
2) 2,5
1,5 1,5
0,5 0,5

1,5
1,5

3) potabile 2,0 2,0


3) 3)
2,5 1,5 2,5 1,5
0,4 0,4

1,5 1,5
4) hidranți de incendiu, de irigaţie 4) 1,0 4) 1,0

2,0 2,0

1,5 1,5
250 Noduri de conectare a maşinelor 1,0 1,0
de irigaţie [367] 2,0 2,0

251 Cabine de distribuţie a apei [368]


1,5 P
P

2,0
252 Havuzuri [369] 2,5
2,0
1,5
2,5

2,0 1,5

2,5

1,5

55
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

253 Rezervoare de acumulare deschise,


acoperite şi subterane, bazine de
rez. rez.
sedimentare, bazine, gropi cu ape
pluviale (cifrele - înălţimea îndi-
guirii sau rambleierii în metri şi
lunile cînd rezervorul conţine apă) decantor
[370-372]

bazin

bet.
rez.
bazin

rez. (III-VI)
P
bazin

2.5
3.7

rez.
rez. subtr.

254 Rezervoare de acumulare poluate


cu deşeuri industriale [373]

7,0

56
SEMNE CONVENŢIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ŞI CARACTERISTICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1,0 1,0
255 Rezervoare de apă sub presiune pe 3,5
stîlpi sau ferme [374]
apă apă
1,5 apă 1,0

2,0

1,0
apă
apă

1,5 1,5
256 Izvoare naturale [375, 376]: 1) izv. 292.1 1) izv. 333.8 min. 292.1
1) neamenajate 1,5

1,0

2) amenajate 2) 2,0 izv. 2)


1,0

izv.

3) cu monumente 3) izv. mon. 3) izv. mon.

57
PODURI ȘI LOCURI DE TRECERE

SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1)
1)
257 Poduri metalice [377-381]:
1) cu o singură travee met.

2)
2)
met.
2) cu mai multe travee

1)
258 Poduri din piatră, beton, beton 1)
armat [377-381]:
1) cu o singură travee
piatră
0,4

2)
2)
2) cu mai multe travee bet.
0,4

259 Poduri din lemn [341, 377- 381]: 1)


1) cu o singură travee
1)

2)
2) cu mai multe travee 2)

58
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1)

260 Poduri combinate cu cale ferată și 1)


drum rutier [377, 380, 381]:
1) pe suprastructură comună
BA

2) pe suprastructuri separate și 2)
piloni comuni 2)
met.

met.

261 Pasaje superioare (viaducte) [377,


381, 382]: 1) 1)
1) de cale ferată - peste drum auto
sau cale ferată BA

2)
2) rutiere - peste drum auto sau
cale ferată
2)
met.

262 Caracteristicile podurilor rutiere


[377, 384, 385]:
1) în coloana din stînga prima cifră-
înălțimea părții de jos a suprastruc- 1) 2)
turii deasupra nivelului apei; la 370-10
numărătorul fracției - lungimea 8
18 18
podului și lățimea părții carosabile
în metri; la numitor - rizistența la
sarcină în tone.
2) în coloana din dreapta - rezis-
tența la sarcină în tone.

59
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

263 Podețe [377, 383]: 1) 1,5 1)


1) din lemn

2) P 3-6 2) met.
2) din piatră, beton, beton armat și 13
metalice
1,5
0,4

8
3-5
3) suspendate 3) 6

1,5
264 Caracteristici ale podeților rutiere
[377, 384, 385]:
1) în coloana din stînga literele -
materia de construcție a suprastruc-
turii; la numărătorul fracției - lungi- BA 3-6 13
13
mea podului și lățimea părții lui ca-
rosabile în metri; la numitor - rezis-
tența la sarcină în tone;
2) în coloana din dreapta - rezistența
la sarcină în tone.

265 Poduri rutiere cu lungimea sub


1 metru [377, 386]

2651 Podețe:
1) la cale ferată [386] 1) 1)
2) tulburare sub drum [386]

2)
2)

266 Caracteristicile podețelor tubulare


sub drum [377, 387]: 1) pe planuri
cu destinație universală: la numără-
torul fracției - cota platformei dru-
mului deasupra podețului, la numi- 127.8
tor - numărul țevilor și deametrul lor 1)
2x0.8
met.
interior în metri, în dreapta - mate-
rialul țevii; 2) pe planuri cu destina-
ție de ameliorare a solurilor: în
stînga - diametrul interior al țeveilor
în metri, la numărătorul fracției -
cota de nivel la ieșire a părții de jos
a podețului, la numitor - cota plat- 2) 2.0 125.72-125.48 bet.(9.8)
127.83
formei drumului deasupra țevii, în
dreapta - material de construcție a
țevii și lungimea ei în metri.

60
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

267 Punți: 1) piet.


1) pentru pietoni [377, 388]
1)
piet.

2) suspendate pentru pietoni [388] 2) suspd. 2) piet.


suspd.

3) cu trepte pentru pietoni


3) 1,5 3) met.
1,0
[388] 1,5
1,0
0,4
1,0

268 Bacuri: 1) bac 4x3 1)


1) cu motor 8 bac 8
2,0 2,0
Caracteristicile bacurilor: numără-
torul fracției - dimensiunile punții 3,0 3,0
de încărcare în metri, numitorul -
rezistența la sarcină în tone [389]

2) 5x3 2)
bac 8 bac 8
2) fără motor [389]
2,0 2,0
3,0 3,0

269 Treceri: 1) 1)
1) permanente cu bărci cu tr.
motor [390] 1,0
1,0

2) cu bărci [390] 2) 2)

tr.

270 Vaduri și caracteristicele lor: numă-


rătorul fracției - adîncimea și lungi-
mea vadului în metri, numitorul - 0.8
natura fundului și viteza curentului vad P-0.7
în metri/secundă [391]. vad 0.8-107
N-0.3

61
RELIEF

SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

1)
271 Curbe de nivel [392-401]:
1) principale 0,2-0,25

2)
0,12-0,15
2) normale

3)
5,0-6,0
3) ajutătoare 0,12-0,15 1,0

2,0 1,0
4)
4) accedentale (secundare)
0,12-0,15

0,12-0,15 3,0-3,5
5)
1,0
5) pentru prezentarea pantei sus-
pendate

6)
1,0
6) indecatoare de pantă (bergstrich)

7)
7) inscripțiile curbelor de nivel în
metri.

272 Cote de nivel [402]:


0,6
1) mai sus de zeroul fundamental 1) 342.7
Kronstadt, Marea Baltică

2) mai jos de zeroul fundamental 2) -20.7


Kronstadt, Marea Baltică 0,6

273 Rupturi de teren (cifrele-adîncimi 2.2


în metri) [403] 7.6

62
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

274 Rupturi stîncoase [404] 1) stâncoasă


1) cu reprezentare în afara scării
2)
2) cu reprezentare la scară

1,5
275 Intrări în peșteră și grotă[405] 1,5 grotă
3,0

2,0
276 Gropi de carst (cifrele - adîncimii
în metri) [406]

1.7 0.8

277 Pîlnii [407]

278 Gropi (cifrele - adîncimi în metri) 1) 1.6


[408] 2,0
1) cu reprezentare în afara scării 2)
2.6
3.6
2) cu reprezentare la scară

279 Movile (cifrele - înălțimei în metri) 1) 0.6


[409] 1,0
1) cu reprezentare în afara scării 2)
1.5 3.6
2) cu reprezentare la scară

63
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

280 Movile naturale ca punct de orien-


1.7
tare, care nu se pot reprezenta prin
curbe de nivel (cifra - înălțimea în
metri) [410]
281 Rambleuri de pămînt naturale care 1,0
0.8 2,0
nu se pot reprezenta prin curbe de
nivel (cifra-înălțimea în metri) [411]

282 Pietre izolate ca punct de orientare 1)


2,0 2.1 2,0 0.8
(cifrele - înălțimi în metri) [412]
1,5 1,5

1) cu înălțimea pînă la un metru


2) 2,0 2.1
2) cu înălțimea mai mare de un 1,5
metru

283 Îngrămădire de pietre dispuse în


lanț [413]

284 Îngrămădire de pietre [414] 1)

1) cu reprezentare în afara scării 2)


2) cu reprezentarea suprafeței la
scară

285 Viroage și rîpe [415-417]: 0.3


1) viroage cu lațimea pe plan de 2) 0.5
1,5 milimetri și mai mult 0.8
2) viroage înguste
3) brazde de eroziune 3)
(cifrele la viroage reprezentate cu 4.3
două linii - adîncimi în metri; cu o
linie - la numărătorul fracției - lăți- 1) 1)
mea pe sus, la numitor - adîncimea
3)
în metri) 4.8
2)
2) 0.8

286 Albii uscate și șanțuri produse de pînă la 0,5


eroziuni [415, 418] de la 0,2

64
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

287 Terase acoperite cu vegetație care


nu se pot reprezenta prin curbe de
nivel [419]

288 Alunecări de teren [420]:


1) active (cifra-adîncimea în metri) 2.8
2) consolidate
1)
2)

alunecare alunecare

289 Grohotișuri din pămînt sau nisip


[421]

argilă

290 Grohotișuri de roci solide [421]


1) din piatră spartă
2) din galeț

2) 1)

291 Terase artificiale pe terenuri cu


trepte (cifrele - înălțimi în metri) 0.4
[422]
1.3

65
VEGETAȚIE, TERENURI AGRICOLE, SOLURI,
ELEMENTE DE SOL, MLAȘTINĂ

SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR

1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

292 Contururi ale vegetației, terenurilor 0,2 0,2


~1,0 ~1,5
agricole, solurilor etc. [426-428]

293 Caracteristicile pădurilor: [429]

După componență:
1) 2) 3) 1) 2) 3)
1) foioase, 2) conifiere, 3) mixte
2,5 3,5
După datele metrice: 1,5 2,0
numărătorul fracției - înălțimea
medie în metri, numitorul - grosimea
medie a arborilor în metri, în 18 12
dreapta - distanța medie între arbori 0.22 5 0.15 3
în metri.

294 Păduri naturale înalte [430]

salcîm 15 mest. 8
0.17 4 brad 0.08 5
1,5 2,0

295 Crînguri (cifra izolată sau numără-


torul fracției - înălțimea medie în 0,8
metri, numitorul - grosimea medie a
3
arborilor în metri) [431] brad 4 mest. 0.03

0,8

66
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

296 Păduri înalte plantate [432]


1,5 2,0
8
stj. 9 pin 0.08 2
arţar 0.10 3

3,5 7,0

3,0 0,8
6,0
0,8
297 Plantații forestiere tinere (cifra -
stj. 3
înălțimea medie în metri) [432] pin 3

2971 Pepiniere de specii forestiere și


decorative [433] 0,8

(pep.)
(pep.)

298 Poteci [434]:

1) cu lățimea de 5 milimetri și mai


mult la scara planului

1) 1)

2,0

2,0 1,0 3,0 1,0


2) cu lățimea între 1-5 milimetri la 2) 2)
scara planului

2,0 1,0
3) cu lățimea între 0,5-1 milimetri la 3) 4 1,0 3) 1,0
scara planului (cifra - lățimea în
metri)

67
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

1,0
299 Poteci de vizare (cifra - lățimea în 1
metri) [434] 2,0

300 Poteci de vizare cu linii de teleco- 2 1


municații cu fir (cifra - lățimea în
metri) [435]
1,0
1,0 81
81
301 Numele de ordine al cartierelor
96 97
forestiere [436] 2,0 96 97
3,0

302 Păduri înalte rare [437]


1,5

2,0
18
stejar 0.25

303 Crînguri rare [437]


0,8
0,8

304 Sectoare de pădure tăiate [438]


1,6

305 Sectoare de pădure defrișate [439]

defr.

68
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

306 Fîșii forestiere:


1) cu lățimea sub 2 milimetri la scara 1) 1)
planului, înălțimea sub 4 metri 3,0 2 3,0 1
(cifra - înălțimea medie a arburilor
în metri) [440, 442] 0,8 0,8

2) cu lățimea sub 2 milimetri la scara 2) 2)


planului, înălțimea 4 metri și mai
mult (cifra - înălțimea medie a abori- 6 12
lor)
1,5 2,0

3) cu lățimea 2-10 milimetri la scara 3) 3)


planului, înălțimea sub 4 metri (cifra -
înălțimea medie a arborilor) 0.5 3
0,8

0,8
4) cu lățimea 10 milimetri la scara 4) 7,0 4) 14,0
planului, înălțimea 4 metri și mai
mult (cifra - înălțimea medie a arburi- 6
lor) 1,5
10

2,0

5) cu lățimea 10 milimetri și mai mult 5) 5)


la scara planului, înălțimea sub 4 metri 6,0
0,8
(cifra - înălțimea medie a arborilor) 3,0 mest.
brad 2
arţar 1
stj.

6) cu lățimea 10 milimetri și mai mult 6) 6)


la scara planului, înălțimea 4 metri
3,5 7,0
și mai mult 1,5

brad 15 brad 5 2
pin 0.17 3 0.06

2,0

307 Caracteristicile fîșiilor forestiere


înguste determinate la ridicări
pentru ameliorarea solurilor (prima 3.10.4
cifră - înălțimea arborilor în metri,
a doua lățimea totală a fișiei, a treia-
numărul de rînduri de arbori) [441]

69
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

308 Arbori izolați cu menire de orientare


sau cu valoare cultural-istorică 1) 2) 3) 1) 2) 3)
[443]: 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
1) foioși 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
2) coniferi
3) fructiferi

309 Arbori izolați fără menire de orien- 1,0


tare sau valoare cultural-istorică 3,5 3,5 3,5
[443] 2,0 2,0 2,0

310 Specii de arbori (semne pentru ridi-


care fiecărui arbore) [443, 444]: 1) 3,5
1) cu frunză lată (stejar, arțar, fag,
2,0
tei, frasin etc.)

2) cu frunză mică (mesteacăn, sal- 2) 3,5


cie, plop, plop de munte etc.) 2,0

3) fructiferi 3) 3,5
2,0

4) brazi și brazi albi 4) 3,5


2,0

5) pini 5) 3,5
2,0

6) chiparoși 6) 3,5
2,0
7) arbore declarat monument al
7) 3,0
naturii
2,0
0,6
311 Tufe izolate [445, 446]
0,8

312 Arbuști [445, 446]


0,6
1) grupuri izolate 1)

0,8

70
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

2) desișuri (cu indicarea speciei și


a înălțimii medii în metri)
2) aluniş
2.5 0,4
0,6
0,8

313 Mărăcinișuri [445, 447]:


1) grupuri izolate
1) 0,6
0,8

2) desișuri (cu indicarea speciei și


a înălțimii medii în metri)
2)
măcieş
1.5

314 Fîșii de arbuști și garduri vii (cu


indicarea speciei și a înălțimii medii
în metri) [445, 448]: 5,0
1) cu lățimea sub 2 milimetri la scara 1)
planului

2) cu lățimea între 2-10 melimetri la 2) 2.5


scara planului

3) cu lățimea peste 10 milimetri la 3)


scara planului 5,0 salcîm 2.5
5,0

315 Vegetație erbacee de fîneață [449,


450] 1,2
7,0 0,8

7,0

71
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

316 Vegetație erbacee hidrofilă (rogoz 1,2


etc.) [449, 451]
7,0 1,2

7,0

317 Stufărișuri și păpurișuri [449, 452] 1,6 1,2


7,0 1,6

7,0

318 Vegetație erbacee mică care nu se


pot reprezenta la scara planului
[449, 453]

319 Vegetație erbacee de stepă [454] 0,4


7,0 1,5

7,0

320 Livezi (cifra - înălțimea medie în


metri) [455-457]

măr 5 măr 4
5,0 1,0 5,0 1,5
5,0 5,0

321 Afînișuri [455, 458]


5,0
3,0
3,0 5,0
0,4
0,4

72
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

322 Vii [455, 459]


3,0 3,0
2,0 2,0
1,5 1,5
8,0 8,0

323 Livezi cu afîniș [455, 460]


1,5
0,4 0,4

5,0 1,0 5,0


5,0 5,0

324 Livezi cu vie [455, 460]

1,0 1,5

325 Pepiniere (de pomi, afîniș și vie)


[455, 461] 3,0
3,0 6,0
6,0
(pep. fruct.) (pep. fruct.)

0,8 0,8

326 Plantații de culturi tehnice [455, 2,0


462]:
5,0
1) de arbuști
1) 7,0
trandafir

2) erbacee

2)
levănţică

73
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

327 Gazoane [455, 463]


5,0
5,0
1,2
1,2

Răzoare [455, 463]

328 Arături [455, 464] ar.

arătură

3281 Grădini [455, 465]


gr
ădină
grăd.

329 Arături fără irigație (în regiuni cu


agricultură irigată) [468]
A
1,0
3,0

330 Arături drenate [468]: 1) 2)


1) prin drenaj deschis
2) prin drenaj închis
A 1,5
A
3,0 3,0

331 Arături cu rețea de irigație [468]

A
1,0 1,0

74
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

332 Arături irigate [468]: 1) 2) 3)


1) regulat și suficient
2) insuficient
3) pe suprafețe drenate A
1,0
A A dr.
3,0 3,0 3,0

333 Țeline curate [469]


7,0 2,0
1,0

334 Țeline drenate [469]: 1) 2)


1) prin drenaj deschis
2) prin drenaj închis
3,0 3,0

335 Țeline cu pietre [469]

336 Fînețe curate [470] 1,2


7,0 7,0 1,5

7,0 7,0
fîneaţă fîneaţă

337 Fînețe de ameliorare radicală [470] 1,2

fîneaţă

75
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

338 Fînețe drenate [470]: 1) 2)


1) prin drenaj deschis
2) prin drenaj închis 3,0
3,0

fîneaţă fîneaţă

339 Fînețe cu rețea de irigație [470]


1,0 1,0

fîneaţă fîneaţă

340 Fînețe irigate [470]: 1) 2) 3)


1) regulat și suficient
2) insuficient
3) pe suprafețe drenate fîneaţă dr.
3,0

fîneaţă fîneaţă

341 Fînețe mlăștinoase [470]

fîneaţă

342 Fînețe încastrate [470]: 1) 2)


1) cu pietre
2) cu prundiș
3) cu nisip

fîneaţă fîneaţă

2) 3)

fîneaţă fîneaţă

76
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

343 Pășuni curate [471] 1,2

păşune păşune

344 Pășuni amenajate [471]


păş. amnj.

345 Pășuni de ameliorare radicală [471]

păşune

346 Pășuni mlăștinoase [471]

păşune

347 Terenuri [472]:


1) 2)
1) cu construcții de ameliorare
2) la etapa de restabilire a fertilității
(recultivare biologică) constr. amel. recult.

348 Suprafețe nisipoase [476]: 1) 2)


1) netede
2) neregulate

77
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

349 Suprafețe [477]: 1) 2)


1) nisipoase - pietroase
2) cu anrocamente

350 Suprafețe argiloase[478]

7,0

7,0

351 Suprafețe de teren cu pietriș și


vărsături de pietre [479]

352 Terenuri sărăturate [480]

353 Mlaștini accesibile (cifra - adîncimea


în metri) [481]

1,5

1) 2)
354 Terenuri [482]:
1) mlăștinoase
2) umede liniare

78
FRONTIERE, LIMITE ȘI ÎMPREJMUIRI

SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR


Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

nr. 12
nr. 12
355 Frontiere de stat, semne de frontieră 3,6 4,0
0,5
și numerele lor [483-491] 1,0
3,3 1,0
6,0

356 Limite de regiune autonomă 0,6


[483-491] 3,0 4,0 4,0
5,0
0,8

2,0
357 Limite de raion [483-491] 0,4
3,0
3,0 2,0 0,6

358 Limite ale teritoriului administrativ 0,4


al orașului [483-491] 4,0 4,0 4,0
0,6 4,0

359 Limite de comună [483-491] 1,5

1,5
360 Limite de folosință funciară
[483-491]

361 Limite de rezervații naturale 6,0


de stat [483-491]
2,0

362 Limite de parcuri naționale și mo- 6,0


numente ale naturii [483-491]
2,0

79
SEMNE CONVENȚIONALE ALE ELEMENTELOR
Nr. ELEMENTELE TOPOGRAFICE TOPOGRAFICE PENTRU PLANURILE LA SCĂRI
semn. ȘI CARACTERISRICILE LOR
1:5 000, 1:2 000 1:1 000, 1:500

363 Ziduri de piatră și beton armat cu 3,0 0,5


înălțimea de 1 metru și mai mult 0,4 0,4
[491-493] 8,0

364 Ziduri de piatră și beton armat cu 3,0 0,5 0,5


înălțimea de 1 metru, împrejmuiri 0,4 0,4
din piatră, porți împrejmuire 8,0
[491-493]

365 Garduri metalice: [494] 4,0


1) cu înălțimea de 1 metru și mai 0,2 0,5 1) 0,2 0,5

mult, cu porți 1,0 1,0

4,0
2) cu înălțimea sub 1 metru 0,2 2) 0,2
1,0 1,0

3,0 1,0 1,0


3) cu fundațiede piatră, beton sau Se prezintă prin semnul 3)
cărămidă nr. 365 (1) s-au nr. 365 (2)

1)
366 Garduri din lemn [494]: 5,0
1) continu cu porți 0,8

2)
3,0 1,0 5,0
2) din grilaj 0,5 0,8

3)
3) cu fundație de piatră, beton sau 0,8 0,8
cărămidă
5,0

4,0 0,5 5,0


4) pe stîlpi de piatră, beton sau 4) 0,8
cărămidă 1,0

367 Împrejmuiri cu sîrmă [495]: 0,5 5,0 0,5


1) din sîrmă ghimpată 1) 1,0 1,0
3,0 1,0 1,0

sîrmă sîrmă
2) din sîrmă netedă 2)
1,0 1,0

5,0
3) cu plasă din sîrmă 3) Se prezintă prin semnul 0,6
nr. 366 (1) - (3)
ciob. el. ciob. el.
4) “cioban electric” din sîrmă 4)
1,0 1,0

368 Garduri de nuiele sau tufe [495] Se prezintă prin semnul 0,6
nr. 366 (1) - (3) 5,0

80
CARACTERE DE SCRIERE
Nr. INSCRIPȚII CORPURI, EXEMPLE DE SCRIERE
semn.

369 Denumirile orașelor [497-501] Arial


Denumirile satelor cu numărul de
locuitori [497-502]:
1) 1000 și mai mult
2) sub 1000
CĂUŞENI 5,0

1) Bieşti 4,0 2) Condriţa 2,5

AĂÂBCDEFGHIÎJ
KLMNOPRSŞTŢU
VWXYZ
aăâbcdefghiîjkl
mnoprsştţuvw
xyz
370 Denumirile rîurilor navigabile, lacu- Arial înclinat
rilor, rezervoarelor de acumulare
[497-499, 504]
Denumirile localităților pe lîngă R. NISTRU 4,0-3,5
întreprinderi industriale și stații de
cale ferată
Denumirele rîurilor navigabile, Făleşti M. Măgura 3,0
lacurilor etc.; crestelor de dealuri,
movilelor, viroagelor, stîncilor,
văilor, cîmpiilor, insulilor, mlaștini-
rez. Ghidighici p. Creţu 3,0
lor, pădurilor etc.[497-501, 504]

AĂÂBCDEFGHIÎJKL
MNOPRSŞTŢUVW
XYZ
aăâbcdefghiîjklmn
oprsştţuvwxyz

81
Nr. INSCRIPȚII CORPURI, EXEMPLE DE SCRIERE
semn.

371 Denumirile părților unui oraș, Arial narrow


sectoarelor lui; denumiri repetate
la cadrul planului pentru orașe
[497-501] BOTANICA 4,5
Denumirile parcurilor și rezervațiilor
naturale de stat [497-502] CĂUŞENI 4,0

Bieşti 3,5 Condriţa 2,5

AĂÂBCDEFGHIÎJKLM
NOPRSŞTŢUVWXYZ
aăâbcdefghiîjklmnop
rsştţuvwxyz
372 Denumirile repetate la cadrul pla- Arial narrow înclinat
nului pentru:
1) rîuri navigabile, lacuri și rezer- 1) R. NISTRU M. Măgura
voare de acumulare [497-499, 504] 2,5-2,0
2) rîuri nenavigabile, canale, lacuri,
etc.; creste, munți, stînci, movile, 2) rez. Ghidighici p. Creţu 2,0
viroage, văi, insule, mlaștini, păduri
etc. [497-501, 504] AĂ Â B C D E F G H I Î J K L M N O PR S ŞT
ŢUVWXYZ
aăâbcdefghiîjklmnoprsştţuvwxyz

373 Denumirele stațiilor, haltelor de în- Times new roman înclinat


crucișare, debarcaderelor, sanatorii-
lor, bazelor turistice 3,0-2,0
Denumirile curților izolate, caselor Olişcani 3,0 cab. - rez. tun. 2,0
și punctelor geodezice [497-501]
Inscripții explicative pentru semnele SMT astr. st. stad. 2,0
punctelor geodezice, construcțiilor,
drumurilor, împrejmuirilor, reliefu- As C P L BA WW T V R
lui, hidrografiei, solurilor, vegetației.
Indicii literari ai materialului de
îmbrăcăminte a drumurilor, straturi-
AĂÂBCDEFGHIÎJKLMN
lor de etanșare, destinației conducte-
lor, tipului de conducte în
NOPRSŞTŢUVWXYZ
tuneluri, tensiunii liniilor electrice,
materialului podurilor, barajelor,
aăâbcdef ghiîjklmnoprs
țevelor, natura fundului rîurilor, ştţuvwxyz
lacurilor [497-502, 507, 508]
1234567890

82
Nr. INSCRIPȚII CORPURI, EXEMPLE DE SCRIERE
semn.

374 Denumirile străzilor, stradelelor Arial narrow


piețelor [497-499]
Indicii literari ai clădirelor locative
și nelocative, materialului lor de p. Păcii str. Dacia 2,0
construcție.
Inscripțiile curbelor de nivel și 7 Pl 2L N n 2,0
izobatelor, numărului de etaje al
clădirii și numărulului de locuitori
în localități [497-501, 507, 508]
50 75 100 125 150 50 75 100 125 150

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPRSŞT

ŢUVWXYZ
aăâbcdefghiîjklmnoprsştţuvw
xyz
1234567890 1234567890

375 Caracteristicile numerice ale ele- Arial narrow înclinat


mentelor topografice (înălțimii,
adîncimii, lungimii, lățimii, diame- 2,0-1,6
trului, rezistenței la sarcină, 20 5.6 (7.8) 30 5 6.2 (8.0) 1.8 5.2 4.3
distanței între ele) [497-499, 504,
506-508]
24 8-6 20 6-5 1.0
6 60-7 5
0.25 30 0.22 28 0.8

20 5.6 (7.8) 30 5 6.2 (8.0) 1.8 5.2 4.3

24 8-6 20 6-5 1.0


6 6 60-7 5
0.25 30 0.22 28 0.8

Cote de nivel [497-499, 506] 271.8 93.0 123.6 436.8 271.8 93.0 123.6 436.8

Datele măsurătorilor nivelului de 25.IX III-VI 25.IX III-VI


apă, perioadele cînd rîurile, lacurile,
fîntînile care seacă, conțin apă.
Inscripțiile numărului de kilometri 30/297 30/297
pe stîlpi [497-499, 506]

376 Numerotarea punctelor geodezice, 23 68 N 2 b 28 tmp.15 23 68 N 2 b 28 tmp.15


caselor, camerelor și căminelor de
vizitare pe conducte, sondelor, 1234567890 1234567890
puțurilor, cartierelor foristiere,
semnelor de frontieră etc. aăâbcdefghiîjklmnoprsştţuvwxyz
[497-499, 506, 507]

83