Sunteți pe pagina 1din 1

Listă documente de înscriere proiect „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”

- CRED, cadre didactice din învățământul gimnazial:

Nr.
Documentul
crt.

1. Anexa 5.1 (formular atașat)

2. Anexa 5.2 (formular atașat)

3. Anexa 5.3 (formular atașat)

4. Anexa 5.4 (formular atașat)

5. Copie CI/BI;

6. Copie certificat de naștere

7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

8. Copie diplomă de licenţă

Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia


9. didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut
(titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și