Sunteți pe pagina 1din 1

DESPĂRŢIREA CUVINTELOR ÎN SILABE

1.Despărţiţi în silabe cuvintele:


aer- plouă-
poet- mânioasă-
naţiune- bunăoară-
fioros- creează-
fiinţă- apă-
alcool- armă-
spaimă- plimbă-
şoimar- brazdă-
credeam- urcă-
credeai- acru-
oaie- librar-
poiană- tablă-
astru- panglică-
complot- monstru-
construcţie- sculptură-
somptuos- funcţie-
sfincşii- delincvent-
instinctiv- arctic-
jertfă- astmă-

2.Găsiţi hiatul în următoarele cuvinte:


vie- cereale-
ştia- realism-
aluat- recreaţie-
luă- social-
fioros- subiect-
neapărat- subiect-

3.Înlocuiţi succesiv literele subliniate cu una din literele din paranteze:


(o,u)-amar,dar,ară,sară,festă,lat,trec,ban
(u,i)-far,jar,mare,par,balon,mac,plată,pac
(u,e)-bate,bac,sare,sate,drag,trasă,soc,aline