Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a X-a /Învățământ profesional/aria curriculară Tehnologii- 2017-2018

Colegiul “ Mihai Viteazul” Bumbeşti- Jiu


Prof.ing.Dumitru Valeria Aprobat: Director,prof.Luben Aurelia
Disciplina: Modulul3- Asamblari mecanice(AM) Şef catedră, prof. Cîrlea Elena
2h/sapt./-semI+semII- 32 săpt./64h
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică

PLANIFICARE ANUALĂ

Unitate de Competenţe individuale Conţinuturi tematice Ore Săpt. Obs.


competenţă Rezultate ale
învățării(codificate
conform SPP)
Cunoștințe Abilități Atitudini
1.Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: 2 S1 S14,15,
o Structura procesului tehnologic de asamblare; 16-
pr.com.
o Documentația tehnologică necesară realizării operației de asamblare; 2 S2 sem I
URÎ: 6.2.1.
o Metode de asamblare;
REALIZAREA 6.2.2. o Precizia de prelucrare și asamblare; 2 S3 S18.19,
6.1.1. 6.3.3.
ASAMLBĂRILOR 6.2.3. o operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării; 20,21,
6.2.38. o SDV-uri și utilaje necesare executării operațiilor pregătitoare; 2 S4 22,23 –
MECANICE pr.com.
o Norme de protecția mediului,NSSM specifice operațiilor tehnologice pregătitoare sem II
executate în vederea asamblării. 2 S5 (S36-
41)
Clasa a X-a /Învățământ profesional/aria curriculară Tehnologii- 2017-2018

2.ASAMBLĂRI NEDEMONTABILE
2.1.Asamblări prin nituire:
6.2.4.
6.3.1. o Clasificarea asamblărilor nituite; 2 S6
6.2.5.
6.2.6.
6.3.2. o Dimensiunile constructive ale îmbinărilor nituite;
6.3.3. o Condițiile tehnice impuse asamblărilor nituite; 2 S7
6.2.7.
6.1.2. 6.3.4.
6.1.2.1.
6.2.8.
6.3.5.
o Operații tehnologice pregătitoare aplicate în vederea realizării îmbinărilor nituite;
6.2.9. o Nituirea manuală(SDV-uri folosite la nituirea manuală, prese manuale de nituit,tehnologia
6.3.6.
6.2.10.
6.3.7. nituirii manuale, NSSM la nituirea manuală); 2 S8
6.2.38.
6.2.39.
6.3.8. o Nituirea mecanică(clasificarea mașinilor de nituit,mașini de nituit:electrice,
hidraulice,pneumatice, tehnologia nituirii mecanice, NSSM la nituirea mecanică;
o Controlul îmbinărilor nituite;defectele îmbinărilor nituite și remedierea acestora.
2.2. asamblări prin sudare:
o Sudabilitatea metalelor și aliajelor metalice; 2 S9
6.3.1. o Clasificarea îmbinărilor sudate;
6.2.11.
6.2.12.
6.3.2.. o Formele și dimensiunile rosturilor; 2 S10
6.3.3. o Procedee de sudare prin topire și prin presiune; 2 S11
6.2.13.
6.1.2. 6.3.4.
6.1.2.2.
6.2.14.
6.3.5.
o Clasificarea procedeelor de sudare prin topire;
6.2.15. o Sudarea manuală cu arc electric(principiu, electrozi de sudare, scule, dispozitive și utilaje 2 S12
6.3.6.
6.2.38.
6.3.7. pentru sudare, parametrii regimului de sudare, tehnologia sudării cu arc electric,NSSM la
6.2.39.
6.3.8. sudarea manuală cu arc electric); 2 S13
o Defectele îmbinărilor sudate și remedierea acestora;
o Controlul îmbinărilor sudate(încercări distructive și nedistructive).
2.3. Asamblări prin lipire:
o Avantajele și dezavantajele asamblării prin lipire; 2 S17
6.3.1. o Domenii de utilizare;
6.2.16.
6.2.17.
6.3.2.. o Materiale și aliaje de adaos;
6.3.3. o Procedee de lipire:lipire moale, lipire tare; 1 S18
6.2.18.
6.1.2. 6.3.4.
6.1.2.3.
6.2.19.
6.3.5.
o Scule și echipamente de lipire;
6.2.38. o Tehnologia îmbinării prin lipire;
6.3.6.
6.2.39. o Controlul îmbinărilor lipite;
6.3.7.
6.3.8. o NSSM la lipire.

Recapitulare semestrială 1 S18


Clasa a X-a /Învățământ profesional/aria curriculară Tehnologii- 2017-2018

6.3.1. 2.4.Asamblări prin încleiere( cu adezivi):


6.3.2.. o Avantajele și dezavantajele asamblării prin încleiere;
6.2.20. 6.3.3. 2 S1/19
6.2.21. 6.3.4.
o Domenii de utilizare; clasificarea adezivilor;
6.1.2. 6.2.22. 6.3.5. o Tehnologia îmbinării prin încleiere;
o Controlul îmbinărilor cu adezivi; 2 S2/20
6.1.2.4. 6.2.23. 6.3.6.
6.2.38. 6.3.7. o NSSM la asamblarea prin încleiere.
6.2.39. 6.3.8.

3.Asamblări demontabile:
6.3.1. 3.1.Asamblări filetate:
6.2.24. 6.3.2.. o Avantajele și dezavantajele asamblărilor filetate; 2 S3/21
6.2.25. 6.3.3. o Siguranța în exploatare a asamblărilor cu șuruburi,prezoane și piulițe;
6.2.26. 6.3.4.
o Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii; 2 S4/22
6.1.3.
6.2.27. 6.3.5.
6.1.3.1.
6.2.28. 6.3.6. o Scule folosite la montarea și demontarea asamblărilor filetate;
6.2.38. 6.3.7. o Montarea și demontarea prezoanelor; 2 S5/23
6.2.39. 6.3.8. o Tehnologia de execuție a asamblărilor prin filet;
o Controlul asamblărilor prin filet;
o Nssm la realizarea asamblărilor prin filet.
3.2.Asamblări prin formă:
o Asamblări prin pene( montarea și demontarea penelor, SDV-uri necesare,NSSM la 2 S6/24
realizarea asamblărilor prin pene);
6.3.1. 2 S7/25
6.3.2.. o Asamblări prin caneluri(clasificarea asamblărilor după forma canelurilor și după modul în
6.2.29. care se realizează centrarea canelurilor butucului pe cele ale arborelui, tehnologia de
6.3.3.
6.2.30. 2 S8/26
6.1.3.
6.2.31.
6.3.4. execuție a asamblărilor prin caneluri, SDV-uri necesare,NSSM la realizarea asamblărilor
6.1.3.2. 6.3.5. prin caneluri);
6.2.38. 2 S9/27
6.3.6. o Asamblări cu profile poligonale(avantajele și dezavantajele asamblării cu profile, tipuri de
6.2.39.
6.3.7.
6.3.8 profile, domeniile de utilizare ale arborilor cu profil K); 2 S10/28
o Asamblări cu știfturi și bolțuri (forme constructive,materiale de execuție, rolul asamblărilor
cu știfturi și bolțuri, tehnologii de execuție,NSSM la asamblarea cu știfturi și bolțuri).
Clasa a X-a /Învățământ profesional/aria curriculară Tehnologii- 2017-2018

6.3.1. 3.3.Asamblări prin forțe de frecare:


2 S11/29
6.2.32.
6.3.2.. o Asamblăriprin strângere pe con(SDV-uri, tehnologie de execuție,controlul asamblării,
6.3.3. NSSM la asamblarea prin strângere pe con);
6.2.33. 2 S12/30
6.1.3. 6.3.4.
6.1.3.3.
6.2.34.
6.3.5.
o Asamblări cu inele tronconice(avantajele și dezavantajele asamblării cu inele tronconice,
6.2.38. 2 S13/31
6.3.6. SDV-uri, tehnologie de execuție,NSSM la asamblarea cu inele tronconice);
6.2.39.
6.3.7. o Asamblări cu brățări elastice(avantajele asamblării cu brățări elestice, tipuri de brățări de 2 S14/32
6.3.8 stângere,SDV-uri, tehnologie de execuție,NSSM la asamblarea cu brățări elastice).
6.3.1. 3.4.Asamblări elastice:
2 S15/33
6.2.35.
6.3.2.. o Domenii de utilizare;
6.3.3. o Montarea arcurilor elicoidale(arcuri comprimate, arcuri tensionate, SDV-uri,tehnologie de
6.2.36.
6.1.3. 6.3.4.
6.1.3.4.
6.2.37.
6.3.5.
execuție, dispozitive necesare precomprimării arcurilor); 2 S16/34
6.2.38. o Tehnologia asamblării și montării arcurilor în foi;
6.3.6.
6.2.39. o Controlul asamblărilor cu arcuri;
6.3.7.
6.3.8 o NSSM la asamblarea arcurilor.
Recapitulare finală 2 S17/35