Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SUCEAVA


COLEGIUL DE ARTĂ “CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA

CONCURSUL NAȚIONAL
DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ

“LIRA DE AUR”
EDIȚIA 40

SUCEAVA 31 MAI – 2 IUNIE 2019


Concursul este cuprins în CAEN la poziția 66/2019

Organizatori: INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SUCEAVA


COLEGIUL DE ARTĂ “CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA

Parteneri: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


CONSILIUL LOCAL SUCEAVA
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA
ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI ȘI ABSOLVENȚI A COLEGIULUI DE ARTĂ
„CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA
REGULAMENT

Concursul se adresează tinerilor interpreți din țară și din străinătate aparținând


învăţământului artistic preuniversitar de stat sau particular :
 Clasele III - XII - vioară și pian
 Clasele V - XII - corzi grave
 Clasele VI - XII - suflători - percuție.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:
Concursul se va desfășura pe secțiuni și comisii de evaluare după cum urmează:
1. Pian
2. Vioară
3. Corzi grave
4. Instrumente de suflat și percuție (instrumentele orchestrei simfonice). Pentru percuție
organizatorii asigură marimba de concert ( patru octave și jumătate).

REPERTORIUL DE CONCURS:
- La clasele III-VIII – concurenții vor prezenta un repertoriu alcătuit din două lucrări diferite
ca stil, gen, formă și caracter, dintre care una va fi obligatoriu preclasică sau clasică.
- La clasele IX-XII – repertoriul va cuprinde două lucrări diferite ca stil, gen, formă și
caracter după cum urmează:
 PIAN: o lucrare clasică (Sonată partea I, sau Temă cu variațiuni, sau Rondo de sine
stătător) și o lucrare la alegerea concurentului.
 COARDE: - vioară, violă, violoncel : două părți contrastante dintr-o sonată, suită sau
partită preclasică și o lucrare la alegerea concurentului.
- contrabas, chitară, harpă : o lucrare preclasică sau clasică și o lucrare la
alegerea concurentului.
 INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE: - o lucrare preclasică sau clasică și o
lucrare la alegerea concurentului.
Repertoriul va fi interpretat din memorie
Ca regulă generală, în cazul lucrărilor structurate în 3 părți se va interpreta partea I sau
părțile a II-a și a III-a, iar în cazul celor structurate în 4-5 părți, se vor interpreta două părți
contrastante.
Durata totală a evoluției unui concurent nu va depăși:
- 20 min. – clasele III-VIII
- 25 min. – clasele IX-XII
Fiecare concurent se va prezenta cu acompaniator propriu.
JURIUL va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate de la licee și academii de artă, din
personalități ale vieții muzicale din țară și străinătate.
Hotărârile juriului sunt definitive și fără drept de contestație.
PREMIEREA:
Se vor acorda Premiile I, II, III și Mențiune pentru fiecare instrument și clasă, în funcție
de punctajul obținut.
Elevii care în concurs obțin 100 de puncte vor interpreta o lucrare la alegere, într-un spectacol
final, cu public, în urma căruia comisiile de evaluare reunite vor acorda principalele premii:
 Trofeul „Lira de Aur”
 Premiul „Ciprian Porumbescu” și medalia de argint a concursului
 Premiul Asociației de părinți și medalia de bronz a concursului
 Premiul „Eva Garet” celui mai tânăr finalist al concursului
 Premii speciale celorlalți finaliști
Finalistul care va câștiga Trofeul „Lira de Aur” va primi ca premiu și suma de 1000
euro, oferită de Centrul Cultural „Bucovina”.
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS:
Pentru înscriere se va completa online fișa de înscriere aflată pe
www.colegiuldeartasv.ro meniul LIRA DE AUR 2019. La completarea fișei sunt necesare
copii scanate PDF, lizibile, ale Certificatului de naștere sau Cărții de identitate a elevului,
precum și copii PDF, integrale, ale partiturilor interpretate. Data limită de înscriere la concurs
este 19 mai 2019.
La această ediție nu se percepe taxă de participare.
Pentru elevii școlilor aflate la o distanță mai mare de 180 de Km de Suceava organizatorii
pot asigura la cerere, gratuit, cazarea la hotel (doar pentru elevi), în limita bugetului aprobat
și în ordinea înscrierii la concurs.

PROGRAMUL CONCURSULUI:

 30 mai 2019 – Primirea și cazarea concurenților


 31 mai 2019 – Ora 9:00 – Deschiderea festivă
Ora 10:00 – Concurs conform programării
Ora 19.30 – Recitalul membrilor juriului
 1 iunie 2019 – Ora 9:00 – Concurs conform programării
 2 iunie 2019 – Ora 9:00 – Gala Finaliștilor
Ora 11:00 – Recital Eva Garet
Ora 12:00 – Premierea și Festivitatea de închidere

RELAȚII DE CONTACT:
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava – România, str. Curtea Domnească nr.
58, cod 720004, Tel/fax 0230 520 990, tel. 0330 401 241
web-site: www.colegiuldeartasv.ro , e-mail: artasuceava@yahoo.com