Sunteți pe pagina 1din 2

E.

IICorinteni-1
I.
1.__”Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele mângâierilor și Dumnezeul oricărei
îndurări.
2.__Pavel spune că dragostea lor pentru corinteni este neclintită pentru că știu că dacă au parte de suferințe, au parte și
de mângâieri.
3.__Pavel nu voia ca să fie corintenii în necunoștință despre necazul care i-a lovit în Macedonia.
4.__ Pavel afirmă că prin rugăciunile lor, corintenii, fac o slujbă pentru ei.
5.__ Pavel spune că lauda lor este mărturia pe care le-o dă cugetul lor.
II.
1. De ce spune Pavel că sunt mângâiați de Dumnezeu?
2. De ce anume au parte împreună cu belșugul din suferințele lui Hristos?
3. Unde a vrut Pavel să mergă din Macedonia?
4. Ce spune Pavel că le-a pus în inimă, după ce Dumnezeu i-a pecetluit?
5. De ce spune Pavel că nu a mai venit până atunci la Corint?
III.
1. Cine scrie episotola către corinteni?
a) Pavel b) Silvan c) Timotei
2. Prin cine a fost propovăduit Isus Hristos între corinteni?
a) Pavel b) Silvan c) Timotei
3. Cui a fost trimisă epistola?
a) Corintenilor b) sfinților din toată Ahaia c) sfinții din toată Asia
4. Cum spune Pavel că s-a purtat în lume?
a) Cu credincioșie b) cu sfințenie c) cu curăție de inimă

Răspunsuri:
I. 1. F(v3) 2. F(v7) 3. F(v8) 4. F(v11) 5. A(v12)
II. 1. Ca să poată mângâia pe cei ce se află în vreun necaz (v4)
2. belșug de mângâiere (v5)
3. Iudeea (v16)
4. arvuna Duhul (v22)
5. ca să-I cruțe (v23)
III. 1.ac(v1)2.abc(v19) 3.ab(v1) 4.bc(v12)