Sunteți pe pagina 1din 21

LICEUL TEHNOLOGIC,,DINU BRĂTIANU” ŞTEFĂNEŞTI

Ştefăneşti, Argeş, Strada Câmpului, Nr. 41, tel./fax 0248266039


E-mail: liceulstefanesti@yahoo.com
PROFIL: TEHNIC
Calificarea Profesionala Tehnician transporturi

- PROIECT -
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A
CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ÎN VEDEREA
OBŢINERII CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONALĂ – NIVEL 4

ÎNDRUMĂTOR:
ING.Leonard Cristian DOBRESCU

CANDIDAT:
Ungureanu J Andrei Mihail

- 2015 – 2016 –

0
TEMA :
TRANSMISII PRIN CURELE -
DESENE DE EXECUTIE ACAD
Sa se realizeze desenul 3D al unei transmisii prin curea
trapezoidala 6.5x4.25x60o care are diametrul exterior al fuliilor d1=50
mm si d2=30 mm si A=45 mm.

1
CUPRINS

ARGUMENT..........................................................................................................................................3
1. CLASIFICAREA CURELELOR.........................................................................................................5
1.1. Curelele late................................................................................................................................6
1.2. Curelele din ţesături impregnate cu cauciuc...............................................................................6
1.3. Curelele din materiale plastice....................................................................................................7
1.4. Curelele late politriunghiulare (Poly-V).....................................................................................7
1.6. Curelele trapezoidale..................................................................................................................8
2. FORME CONSTRUCTIVE ALE TRANSMISIILOR PRIN CURELE ..............................................9
2.5. Roţi pentru transmisiile prin curele trapezoidale........................................................................9
3. REPREZENTAREA DESENELOR 3D ALE TRANSMISIEI PRIN CUREA....................................10
Bibliografie..........................................................................................................................................16
ANEXA 1............................................................................................................................................17
ANEXA 2.............................................................................................................................................18
ANEXA 3.............................................................................................................................................19

2
ARGUMENT

Organele de transmisie folosite in industria construcţiilor de maşini sunt:


curelele, cablurile, lanţurile, roţile de transmisie, tobele, roţile de fricţiune, roţile
dinţate. Cu ajutorul acestor organe de transmisie se realizează tipurile de
transmisii mecanice corespunzătoare cum sunt: transmisia prin curele,
transmisia prin cabluri, transmisia prin lanţuri, transmisia prin roţi cu fricţiune,
transmisia prin roţi dinţate etc. Alegerea felului transmisiei mecanice
depinde de construcţia maşinilor, de modul de funcţionare, de rolul maşinii etc.
De exemplu, la maşinile şi instalaţiile de ridicat se folosesc transmisiile prin
cabluri şi prin lanţuri; la unele prese mecanice sunt adoptate transmisiile prin
roţi cu frictiune, la maşinile-unelte transmisia se face prin curele, la
reductoarele de viteza prin roţi dinţate etc.
Prin curele de transmisii se înţeleg acele organe de maşini care servesc
la transmiterea mişcării între doi arbori situaţi la o distanţă oarecare, prin
înfăşurarea aderenta a acestora la periferia roţilor, formând un contur închis;
ele se caracterizează printr-o mare flexibilitate. Aderenţa curelelor la periferia
roţilor de transmisie se realizează datorită forţei de frecare dintre curele şi roţi.
Transmisiile prin curele sunt foarte răspândite datorită avantajelor pe
care le prezintă şi anume:
- construcţie simplă şi deci ieftină ;
- posibilitate de transmitere a mişcării la distanţe medii ;
- funcţionare fără zgomot, posibilitatea de functionare la turatii mari ;
- amortizarea suprasarcinilor prin alunecarea curelei;
- întreţinere şi înlocuire (totala sau parţială) uşoară. De asemenea
curelele au un mare avantaj că se pot executa şi din materiale mai puţin
costisitoare decât pielea, cum sunt ţesăturile, in, cânepă, păr, etc.
Dezavantajele curelelor sunt:
- alunecarea curelei pe roată ;
- necesită spaţii mari pentru montare ;
- creează forţe mari în arbori ;
- cureaua nu prezintă siguranţă suficientă în timpul funcţionării din cauza
rezistenţei (se poate rupe în timpul funcţionării)<,
- necesita organe auxiliare pentru întinderea curelei etc.
Transmisiile prin curele sunt folosite în industrie pentru acţionarea de la
motoarele primare mici (motoare cu ardere internă, cu abur, hidraulice) a
generatoarelor electrice, a maşinilor agricole şi a altor maşini, pentru
acţionarea de la motoarele electrice cu putere mică şi mijlocie a maşinilor-
unelte şi pentru acţionarea diferitelor mecanisme.
Proiectul de fata isi propune reprezentarea unei transmisii prin curea cu
ajutorul programului de desenare profesional ACAD

3
Realizarea desenului s-a putut face prin comezile simple executate in
ACAD si anume prin care se obtine:
- Trasarea liniilor drepte
- Racordarea liniilor trasate
- Trasarea liniilor oblice pentru obtinerea tesiturilor
- Trasarea cercurilor cunoscand diametrele
- Trasarea cercurilor cunoscand razele
- Obtinerea desenelor 3D plecand de la desenele 2D
- Multiplicarea elementelor
- Simetria elementelor:
punerea in oglinda,
dispunerea radial simetrica si echidistanta
Trasare acestor elemente conduc la reprezentarea muchiilor
componente unei suprafete, suprafete care la randul lor definesc piesa.
Putem da exempe de comezi simple utilizate in ACAD:

Trasarea unui cerc


Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Non-associative dimension created.
Dimension text = 25.0
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Command: _dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Too many objects selected for INTERSECT
Rotirea elementelor
Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
33 found
** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:
Checking 1128 intersections...
Command:
Mutarea elementelor
Command:
** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 90
Command: *Cancel*
Organul complex se caracterizeaza printr-un ansamblu de piese
elementare care numai in totalitatea lor pot indeplini un rol functional
unitar.Din aceste considerente am ales tema
« TRANSMISII PRIN CURELE - DESENE DE EXECUTIE ACAD»

4
1. CLASIFICAREA CURELELOR

În general o transmisie prin curele (fig. 1) este formată din cureaua de


transmisie 5 – 5' înfăşurată întins pe roţile de transmisie 3 şi 4. Roata 3 este
fixată prin pană longitudinală pe arborele motor 1, iar roata 4 pe arborele
condus 2. Pentru transmiterea mişcării de la arborele 1 la arborele 2, cureaua
de transmisie are capetele îmbinate, prezentând un contur închis.
În raport cu roata de transmisie
motoare, cureaua se împarte în două
ramuri: ramura 5 care se înfăşoară pe
roata motoare 3 numită şi ramura mo-
toare sau conducătoare (ea va fi
întotdeauna întinsă) ş1 ramura 5' care
se desfăşoară de pe roata motoare şi
este mai puţin întinsă numită ramura
condusă sau purtată.

Curelele de transmisie se pot clasifica după mai multe criterii şi anume :


1. După forma secţiunii transversale pot fi:
- curele late (fig. 2, a);
-curele trapezoidale (fig. 2, b);
- curele rotunde (fig.2, c).

2. După materialul din care sunt confecţionate pot fi de:


- piele;
- fire textile de diferite feluri acoperite cu cauciuc sau impregnate;
- fibre textile cauciucate;
- păr;
- oţel, etc.
3. După numărul benzilor identice suprapuse şi lipite una peste alta
pentru a forma o singură curea de transmisie, se deosebesc :
- curele simple;
- curele duble;
- curele triple.

5
1.1. Curelele late

Se confecţionează din: piei de bovine, fibre textile (bumbac, in, cânepă,


mătase), păr, oţel.
Pieile de bovine sunt tăbăcite cu tananţi vegetali sau cu crom. Fâşiile de
piele au lungimea până la 2 m, lăţimea până la 600 mm şi grosimea 3 - 7 mm.
Grosimile mai mari se obţin prin suprapunere şi lipire cu clei de oase şi peste
putând fi duble sau triple. '
După formă şi calitate, curelele de piele pot fi: curele late normale, cu-
rele late speciale (pentru viteze şi încărcări mari) şi curele late cu funcţiuni
speciale (pentru transmisii încrucişate).
Curelele din fibre textile sunt cusute sub formă de fâşii (chingi) care se
suprapun şi apoi se lipesc sau cos. Ţesătura poate fi din bumbac, in, cânepă,
lână, păr de cămilă sau mătase; cea de cânepă este mai puţin durabilă.
Pentru a se mări aderenţa se impregnează cu ulei de in fiert, grăsimi animale
sau substanţe speciale (bitumen sau ozocherită). Ele sunt flexibile, ieftine,
rezistă la umezeală şi temperatură însă sunt mai puţin durabile.
O variantă îmbunătăţită o formează curelele cauciucate care sunt
compuse din câteva straturi de bandă ţesută din bumbac, lipite între ele cu
cauciuc vulcanizat. Straturile pot fi suprapuse sau înfăşurate (roluite) cu sau
fără înveliş exterior (pentru protecţie contra umezelii sau gazelor corozave).
Ele se folosesc pentru transmiterea sarcinilor mari si variabile.

1.2. Curelele din ţesături impregnate cu cauciuc.


Sunt confecţionate din mai
multe straturi de ţesături textile,
solidarizate între ele prin cauciuc
vulcanizat. Ţesăturile textile (inserţii)
reprezintă elementul de rezistenţă al
curelei. Inserţia se poate realiza sub
forma unor straturi paralele (fig.3, a),
prin înfăşurare în mai multe straturi
sub formă de spirală (fig.3, b) sau în
straturi concentrice (fig. 3, c).
Aceste curele au între straturi şi
la exterior cauciuc vulcanizat (fig. 3,
d), fiind rezistente la umezeală şi la medii umede, acide sau bazice. Curelele
înfăşurate sunt mai rigide decât cele
stratificate, în schimb marginile sunt mai
rezistente, putând fi utilizate la transmisiile cu
ramuri sau axe încrucişate. Dacă în loc de

6
ţesătura textilă se olosesc inserţii sub formă de şnur (fig. 3.4), se obţin curele
cu flexibilitate mărită.

1.3. Curelele din materiale plastice.

Se folosesc două tipuri de


curele, în care apare materialul
plastic: curele numai din material
plastic şi curele din material plastic şi
alte materiale (compound =
compuse). Materialele plastice
folosite sunt materialele poliamidice şi
poliesterice, utilizate sub formă de
folii de grosimi diferite sau sub formă
de fire împletite sau cablate.
Materialele plastice prezintă
avantajul unor rezistenţe la tracţiune şi uzare mai mari, dar nu prezintă o
aderenţă prea bună la roţi (coeficienţi de frecare mici). Din acest motiv,
materialele plastice singure au o utilizare restrânsă în confecţionarea
curelelor.
Curelele compound (fig. 5) sunt realizate dintr-o folie sau dintr-un strat
de şnururi din poliamidă sau poliester, ca element de rezistenţă, căptuşit la
interior cu un strat subţire din piele de înaltă calitate (cromată special) şi dintr-
un strat de protecţie, dispus pe partea exterioară. Stratul din material plastic
este elementul de rezistenţă al curelei (nailon, cu sr = 400 MPa; poliester, cu
sr = 850 MPa), iar stratul din piele este cel care asigură o aderenţă bună
(frecare mare) între curea şi roţi (m = 0,45…0,6, la v = 20…30 m/s).

1.4. Curelele late politriunghiulare (Poly-V).


Au o construcţie specială, suprafaţa exterioară fiind netedă, iar suprafaţa
interioară este profilată. Suprafaţa interioară prezintă proeminenţe, dispuse
longitudinal, cu profil triunghiular.
Elementul de rezistenţă este un şnur
din material plastic (fig. 6), înglobat în
masa de cauciuc a curelei. Cureaua este
acoperită la exterior cu un strat protector,
realizat din material plastic, care asigură
aderenţa şi rezistenţa la uzare a curelei.
Porţiunea profilată, având înălţime
mică în raport cu înălţimea totală a curelei,

7
conferă acestor curele oflexibilitate mare, comparabilă cu cea a curelelor late
obişnuite. Proeminenţele triunghiulare – de contact ale curelei cu roata –
asigură o aderenţă sporită şi presiuni de contact mai mici decât în cazul
curelelor late. Curelele politriunghiulare transmit puteri P ≤ 1250 kW, la viteze
v ≤ 50 m/s.

1.6. Curelele trapezoidale


Cureaua trapezoidală are în secţiune transversală forma unui trapez
isoscel şi este formată din mai multe zone. Zona 1 reprezintă elementul de
rezistenţă al curelei, care poate fi realizat din ţesătură de bumbac (fig. 9, a),
din şnur (fig. 9, b) sau din cablu (fig. 9, c).

Elementul de rezistenţă este învelit într-o masă de cauciuc sintetic, care


cuprinde zona de compresiune 2 (duritate 70...800 Sh) şi zona de întindere 3
(duritate 60...700 Sh). La exterior, cureaua este protejată prin învelişul de
protecţie 4, format din unul sau mai multe straturi de pânză cauciucată.
Curelele trapezoidale speciale (fig. 10, a) au
flancurile în stare liberă concave, oferind avantajul unei
aşezări corecte a curelei pe roată, în timpul funcţionării.
În stare deformată, atunci când cureaua se înfăşoară
pe roată, flancul curelei devine rectiliniu, ca şi flancul
canalului de pe roata de curea (la curelele clasice, în
stare deformată flancul curelei nu mai rămâne rectiliniu
(fig. 10, b)).
Curelele dublu
trapezoidale (fig. 11, a)
se folosesc în cazul transmisiilor cu mai multe
roţi conduse, dispuse pe ambele părţi ale
curelei (fig. 11, b).

Curelele trapezoidale multiple (fig. 3.14)


înlocuiesc curelele trapezoidale simple

8
montate în paralel, prezentând avantajul că evită alungirile inegale ale
elementelor componente.
În comparaţie cu transmisiile prin curele late clasice, transmisiile prin
curele trapezoidale se caracterizează prin capacitate portantă mai mare şi o
încărcare mai mică a arborilor. Aceste avantaje sunt determinate de frecarea
mărită dintre curea şi roţi, coeficientul de frecare redus m’ fiind de aproximativ
trei ori mai mare decât
coeficientul de frecare de
alunecare m. Cureaua
trapezoidală prezintă avantaje, în
special, la transmisii cu distanţe
mici între axe şi cu rapoarte mari
de transmitere.
Curelele trapezoidale cu
striaţii transversale, care conduc
la mărirea elasticităţii curelei la înfăşurarea pe roţi, realizează micşorarea
tensiunii de încovoiere şi mărirea suprafeţei de contact a flancurilor curelei cu
roata (fig. 13).

2. FORME CONSTRUCTIVE ALE TRANSMISIILOR PRIN CURELE .


Luându-se drept criteriu de clasificare modul de înfăşurare a curelei pe
roţi în funcţie de poziţia reciprocă a roţilor, respectiv a axelor geometrice ale
acestora, în practică se întâlnesc următoarele patru forme principale de
transmisii: prin curea paralelă, prin curea încrucişată, prin curea semi-
încrucişată şi prin curea în unghi.

2.5. Roţi pentru transmisiile prin curele trapezoidale

Roţile de curea pentru transmisiile prin curele trapezoidale clasice şi înguste


au dimensiunile canalelor standardizate, diametrele minime şi maxime ale
roţilor fiind limitate în funcţie de tipul curelei utilizate.
Materialele utilizate pentru realizarea roţilor de curea sunt fonta, oţelul,
aliaje din metale uşoare şi unele materiale plastice.
Roţile pentru curelele trapezoidale se pot realiza: în construcţie turnată
(fig. 23, a, b, c), pentru diametre maxime de 300 mm; în construcţie sudată
(fig. 3.20, d), pentru diametre mai mari de 300 mm; din elemente de tablă
ştanţată, îmbinate prin lipire, nituire sau sudare (fig. 23, e, f, g).

9
În cazul unor transmisii cu distanţă mică între axe – pentru obţinerea
întinderii curelei şi pentru realizarea unui reglaj fin al raportului de transmitere
– se folosesc construcţii speciale, cu curele reglabile (fig. 23, h).

3. REPREZENTAREA DESENELOR 3D ALE TRANSMISIEI PRIN CUREA

Desenarea cu ajutorul programelor informatizate se bazeaza pe


executarea comezilor specific trasarii liniilor de desen.
Proiectul de fata isi propune reprezentarea unei transmisii prin curea
trapezoidal acare pentru a putea fi realizat s-au executat urmatoarele comezi:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command:
Command: _.erase 1 found

Command:
Command:
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0

10
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.5000>: 2.6

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:


Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: _u
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command:
Command:

Command:
Command: Specify opposite corner:
Command:
Command:
Command: _copyclip 1 found

Command:
Command:
Command: _pasteclip Specify insertion point:

Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<3dwireframe>: _Conceptual

Command:
Command:
Command: _sweep
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to sweep: 1 found

Select objects to sweep:

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Specify opposite


corner:
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Command: _sweep
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to sweep: 1 found

Select objects to sweep:

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:

Profile curve may not be selected as path curve.


Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:

11
Command:
Command:
Command: _.erase 1 found

Command:
Command: _.erase 1 found
Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or


<use first point as displacement>:
Resuming MOVE command.
Specify second point or <use first point as displacement>: *Cancel*

Command:
Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<Conceptual>: _3dWireframe

Command: Specify opposite corner:


Command: Specify opposite corner:
Command:
Command: _.erase 1 found

Command: _u INTELLIZOOM
Command: _u ERASE
Command:

Command:
Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or


<use first point as displacement>:
Command:
Command:
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.6000>: 0.1

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:


Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command: *Cancel*
Command: _.erase 1 found

Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.1000>: 0.15

12
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command: Specify opposite corner:


Command:

Command:
Command: _.erase 1 found

Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.1500>: 0.2

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:


Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: _u
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command:
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.2000>: 0.18

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:


Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: _u
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command:
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.1800>: 0.16

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:


Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command:
Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Dimension text = 39.6
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Automatic save to C:\DOCUME~1\Leo\LOCALS~1\Temp\Drawing1_1_1_1663.sv$ ...

Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Dimension text = 40.0
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Command:
Command: _.erase 1 found

Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0

13
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.1600>: 0.2

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:


Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: *Cancel*

Command:
Command: _.erase 1 found

Command: Specify opposite corner:


Command: _copyclip 1 found

Command: _pasteclip Specify insertion point:


Command: _sweep
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to sweep: 1 found

Select objects to sweep:

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:

Profile curve may not be selected as path curve.


Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:

Command:
Command: _.erase 1 found

Dimension disassociated.
Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or


<use first point as displacement>:
Command:
Command:
Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<3dwireframe>: _Conceptual

Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or


<use first point as displacement>: *Cancel*

Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or


<use first point as displacement>:
Checking 1035 intersections...
Command:
Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>:


Too many objects selected for INTERSECT
Specify second point or <use first point as displacement>:

14
Too many objects selected for INTERSECT

Command:
Command:
Command:
Command: _move 1 found

Specify base point or [Displacement] <Displacement>:


Checking 1225 intersections... Specify second point or <use first point as
displacement>:
Checking 1035 intersections...
Command:
Command:

** STRETCH **
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
Checking 903 intersections...
Path curve may not be self-intersecting.
Command:
Command: *Cancel*
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Too many objects selected for INTERSECT
Specify second point or <use first point as displacement>:
Too many objects selected for INTERSECT

Command: _u Move GROUP


Command: _subtract Select solids, surfaces, and regions to subtract from ..

Command: _subtract Select solids, surfaces, and regions to subtract from ..

Select objects: 1 found

Select objects:
Select solids, surfaces, and regions to subtract ..
Select objects: 1 found

Select objects:

Dimension disassociated.
Command: _subtract Select solids, surfaces, and regions to subtract from ..

Select objects: 1 found

Select objects:
Select solids, surfaces, and regions to subtract ..
Select objects: 1 found

Select objects:

Command:
Command:
Command: _move 1 found

15
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or
<use first point as displacement>:

Bibliografie

1. N,Tudorache,M.Trandaf,H.Roca,I,Moraru,D.Borza,I.Pencu:
- “Utilajul si tehnologia lucrarilor de scularie si matriterie”
Editura didactică şi pedagogică Bucureşti, 1985

2. N.Atanasiu,Gh.Zgura,E.Ariesanu,Gh.Peptea:
- „Tehnologia prelucrarii metalelor ”
Editura didactică şi pedagogică Bucureşti, 1978.

3. C.Cruceru,Th.Maghiar,A.Lezeu,V.Stanila:
- „Tehnologia repararii si intretinerii utilajelor electromecanice”
Editura didactică şi pedagogică Bucureşti, 1982

4. V.Nicolescu,Gh.Tanase,I.Barla:
- “Lacatusul mecanic din industria constructoare de masini –
manualul pentru scoli profesionale ,anul I si II ”
Editura didactică şi pedagogică-Bucureşti, 1970

5. M.Voicu,R.Ghilezan,Al.Baraboiu:
“Utilajul si tehnologia prelucrarilor prin aschiere –manual
pentru scoli profesionale ”
Editura didactică şi pedagogică-Bucureşti, 1978

6. Adriana Popescu:
“Manual pentru cultura de specialitate pentru S.A.M. –
domeniul mecanic- clasa IX”
Editura didactică şi pedagogică-Bucureşti,R.A. 2004

7. A.Ciocirlea-Vasilescu,M.Constantin:
“Asamblarea,Intretinerea si repararea masinilor si instalatiilor-
manual pentru clasa a 12-a”
Editura ALL EDUCATIONAL –Bucuresti 2002

8. Auxiliare curriculare

16
17
ANEXA 1.
REPREZENTAREA 2D A TRANSMISIEI PRIN CUREA

18
ANEXA 2.
REPREZENTAREA 3D A CURELEI

19
ANEXA 3.
REPREZENTAREA DD A TRANSMISIEI PRIN CUREA

20