Sunteți pe pagina 1din 21

LICEUL TEHNOLOGIC,,DINU BRĂTIANU” ŞTEFĂNEŞTI

Ştefăneşti, Argeş, Strada Câmpului, Nr. 41, tel./fax 0248266039


E-mail: liceulstefanesti@yahoo.com
PROFIL: TEHNIC
Calificarea Profesionala Tehnician transporturi

- PROIECT -
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A
CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ÎN VEDEREA
OBŢINERII CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONALĂ – NIVEL 4

ÎNDRUMĂTOR:
ING.Leonard Cristian DOBRESCU

CANDIDAT:
Ungureanu J Andreea Crisalida

- 2015 – 2016 –

0
TEMA :
LAGARE CU ROSTOGOLIRE- DESENE DE
EXECUTIE ACAD
Sa se realizeze desenul in perspectiva 3d al unui rulment cu
urmatoarele caracteristici

Rulment 6205
- Rulmenti radiali cu bile pe un rand,
Tip rulment: :
standard; d = 17...180 mm
Serie dimensionala: 62
Simbolizare: 6205
Dimensiuni
d - diametrul interior: 25 [mm]
D - diametrul exterior: 52 [mm]
B - latimea rulmentului: 15 [mm]
Nrb - numar bile 10
Db – diametru bila 5.5 [mm]

1
Cuprins

Argument..............................................................................................................................3
1. LAGARE - GENERALITATI..............................................................................................5
1.1. Tipuri de lagăre..........................................................................................................5
2. LAGARE CU ROSTOGOLIRE.........................................................................................5
2.1. Caracterizare.............................................................................................................5
2.2. Clasificare si simbolizare...........................................................................................7
2.3. Simbolizarea rulmenului............................................................................................8
2.4. Alegerea rulmenţilor.................................................................................................9
3. REPREZENTAREA RULMENTILOR IN ACAD 2010...................................................11
Bibliografie.........................................................................................................................18
ANEXA 1............................................................................................................................19
ANEXA 2............................................................................................................................20

2
Argument

Prin tema proiectului se propune o reprezentare a lagarelor cu rostogolire, o


cunoastere a tipurilor, partilor constructive, a rolului functional precum si a simbolizarii
acestora.
Proiectul este structurat in trei capitole. In primul capitol sunt prezentate
generalitatile si tipurile de lagare. In cel de-al II-lea capitol sunt prezentate caracteristicile
lagarelor cu rostogolire, clasificarea si simbolizarea rulmentilor precum si alegerea
acestora.
In capitolul 3 sunt reprezentate desenele realizate in AUTOCAD.
Acest ultim capitol este esenta proiectului care consta in desenarea unui rulment
6205, rulment radial axial cu bine pe un rand. Caracteristicile acestui rulment au fost date
prin tema de proiectare, dimesinuile fiind obligatorii precum si date principale cum ar fi
numarul de bile. Celelalte dimensiuni constructive, tesiri, raze de curbura pot fi
aproximate sau preluate din standardele in vigoare. Prin tema de proiectare s-a urmarit in
principal punerea in practica a notiunilor tehnice de desen in programul profesional ACAD
2010.
Realizarea desenului s-a putut face prin comezile simple executate in ACAD si
anume prin care se obtine:
- Trasarea liniilor drepte
- Racordarea liniilor trasate
- Trasarea liniilor oblice pentru obtinerea tesiturilor
- Trasarea cercurilor cunoscand diametrele
- Trasarea cercurilor cunoscand razele
- Obtinerea desenelor 3D plecand de la desenele 2D
- Multiplicarea elementelor
- Simetria elementelor:
punerea in oglinda,
dispunerea radial simetrica si echidistanta
Trasare acestor elemente conduc la reprezentarea muchiilor componente unei
suprafete, suprafete care la randul lor definesc piesa.
Putem da exempe de comezi simple utilizate in ACAD:

Trasarea unui cerc

Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Non-associative dimension created.
Dimension text = 25.0
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Command: _dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Too many objects selected for INTERSECT

Rotirea elementelor

Command: _rotate

3
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
33 found

** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:
Checking 1128 intersections...
Command:

Mutarea elementelor

Command:

** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 90

Command: *Cancel*

Organele de masini sunt piese ( eventual asamblari de piese) , avand rol


functional utilitar, care intra in compunerea organica-structurala a oricarei masini
agregate, mecanisme sau dispozitive.Avand rol functional bine determinat, fiecare organ
de masina poate fi analizat, proiectat ,executat, reparat, considerandu-l insa independent
ca solicitare si uzare cu celelante organe cu care se asambleaza.
Performantele functionale si tehnice ale oricarei masini depind de doi factori
principali :
-conceptia proiectantului care proiecteaza schema de principiu a viitoarei masini si
insusirile calitative ale fiecarui element structural component.Primul factor poate fi
asigurat printr-o temeinica pregatire teoretica si practica de specialitate a proiectantului.Al
doilea factor demonstreaza ca performanta si siguranta in exploatarea masinii,
durabilitatea si flexibilitatea sa sunt hotarate de calitatea fiecarui organ component.Pentru
aceasta organele de masini trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii de baza:
-sa corespunda integral scopului functional pentru care se construiesc.
-sa fie simple si sa prezinte siguranta in exploatare ,adica sa reziste solicitarilor la care
sunt supuse.
-sa asigure durata de functionare necesara in raport cu scopul,calitatea materialului si
tehnologiei de executie.
Rezistenta propriu-zisa ,rigiditatea, rezistenta la uzare si rezistenta la temperatura
sunt caracteristici ale materialelor organice de masini , care le mentin o anumita
capacitate de a rezista si de a functiona in diferite conditii.
Prelucrarea fara dificultati deosebite ca si interschimbabilitatea sunt de asemenea,
insusiri de baza caracteristice multor organe de masini cu rol functional deosebit.
Marea diversitate de forme si dimensiuni permite gruparea organelor de masini dupa o
serie de criterii dintre care mai importante sunt cele constructive si functionale.
Organul complex se caracterizeaza printr-un ansamblu de piese elementare care numai
in totalitatea lor pot indeplini un rol functional unitar.Din aceste considerente am ales
tema « LAGARE CU ROSTOGOLIRE- DESENE DE EXECUTIE ACAD»

4
1. LAGARE - GENERALITATI

1.1. Tipuri de lagăre.

Lagărele sunt organe de maşini având funcţia de susţinere şi ghidare a arborilor


şi a osiilor cu mişcare rotativă sub acţiunea sarcinilor care acţionează supra lor.
După direcţia sarcinii principale faţă de axa de rotaţie, lagărele se grupează în:
- lagăre radiale cu direcţia sarcinii principale perpendiculară pe axa de
rotaţie;
- lagăre axiale şi crapodine având direcţia sarcinii principale paralela cu axa
de rotaţie;
- lagăre radial-axiale a căror sarcină are componente după cele două
direcţii menţonate.

După caracterul frecării produse în funcţionare, lagărele se grupează în:


- lagăre cu alunecare - între suprafaţa exterioară a fusului şi suprafaţa
interioară a lagărului;
- lagăre cu rostogolire - între elementele rulmenţilor;
- lagăre combinate.
Lagărul de rostogolire se obţine prin înlocuirea cuzinetului din lagărul cu alunecare
printr-un rulment. De aceea lagărele se numesc şi lagăre cu rulmenţi. Celelalte elemente
componente ale lagărelor cu rostogolire diferă foarte puţin de elementele lagărelor cu
alunecare. Ca urmare, studiul lagărelor cu rostogolire se reduce la studiul rulmenţilor.
Datorită înlocuirii frecării de alunecare prin frecare de rostogolire , randamentul
lagărelor cu rostogolire este superior lagărelor cu alunecare având valorile cuprinse între
0,98 până la 0,995.
Lagărele cu rostogolire au dimensiunea radială mai mare decât lagărele cu alunecare,
de aceea necesită o precizie mai mare de execuţie şi montaj, acestea sunt mai rigide şi
mai puţin rezistente la şocuri.
Pentru tipurile de rulmenţi utilizate în mod curent în practică a apărut ca o
necesitate economică, pentru simplificarea utilizării şi aprovizionării, stabilirea unui număr
limitat de execuţii tipo-dimensionale. S-a ajuns astfel la standardizarea construcţiilor şi
dimensiunilor tipurilor uzuale de rulmenţi, reglementare făcută prin norme ISO, adoptate
şi la noi prin STAS.

2. LAGARE CU ROSTOGOLIRE

2.1. Caracterizare

Lagarele cu rulmenti sunt acele lagare la care frecarea de alunecare este înlocuita
cu frecarea de rostogolire.

Prezinta urmatoarele avantaje :


- pierderi mici prin frecare chiar la porniri si opriri, deci caldura putina degajata si
randament mai mare decât la cele cu alunecare;
- nu uzeaza fusul deoarece pe ele se monteaza unul dintre inelele rulmentului;
1
- portanta mare, raportul 1
d

5
- gabarit mic;
- lubrefierea se face periodic si nu necesita nici un fel de supraveghere în timpul
functionarii - consum redus de lubrefiant;
- jocul radial, respectiv axial foarte mic, ceea ce mareste precizia de lucru a
masinii;
- nu folosesc materiale deficitare;
- se monteaza relativ usor, se înlocuiesc usor, deoarece sunt standardizati;
- nu se rodeaza în exploatare.

Dezavantajele rulmentilor sunt:

- nu pot functiona la turatii si sarcini foarte mari, deoarece ar rezulta dimensiuni radiale
foarte mari, fiind necesari rulmenti speciali si nu de serie;
- costul este relativ ridicat;
- la turatii mari produc vibratii si zgomot;
- când sta pe loc si masina
este supusa la vibratii, bilele
fac amprente pe inelele
respective;
- nu se pot monta decât pe
la capete.
Elemente componente
(fig.9.1)
- carcasa sau corpul
lagarului A
- capacul B care se
prinde cu suruburi de
carcasa.
- dispozitiv suplimentar
de fixare a rulmenului
– un inel plastic, o
rondea cu surub etc.

Rulmentul format din:

- inelul interior 1, caracterizat prin diametrul alezajului sau d si care se


monteaza pe fus prin strângere sau prin ajustaj intermediar, este prevazut cu cai de
rulare;
- inelul superior 2 care se monteaza în carcasa si care se caracterizeaza
prin diametrul exterior D ai latimea b, prevazut cu cai de rulare.
- corpuri de rulare care pot fi :
o bile
o role de diferite forme (3)
- colivia 4 – împiedica contactul dintre bile.

6
Forma corpurilor de rulare poate fi (fig. 2):
a) sferica sau de bila (fig. 2.a);
b) rola cilindrica (fig.9.2.b)care se numeste scurta când l 2,5d si rola lunga, când l
2,5d corpuri de rulare numite ace, caracterizate prin lungime mai mica de 5 mm.
c) conice (fig. 2.c);
d) butoias – inelul superior are o cale de rulare sferica (fig. 2.d);
e) role înfasurate din bande de otel din bande de elice (fig. 2.e).
Observa_ii:
1. Exist_ cazuri când lipseste unul din inele sau ambele.
2. Exista cazuri când lipseste carcasa.

2.2. Clasificare si simbolizare


Clasificare:
Dupa forma corpurilor de rulare :
- rulmenti cu bile, cu role cilindrice, cu role conice, cu role butoias
(fig.2);
Dupa directia sarcinii :
b1 – rulmenti radiali pentru sarcini exclusiv radiale cu role cilindrice.
b2 – rulmenti radiali care pot prelua si mici sarcini axiale – pot fi
oscilanti cu bile care au o cale de rulare normala si una sferica (fig. 3).
Cum se explica faptul ca rulmentii radiali cu bile pot prelua si sarcini axiale: când
sarcina este radiala, bila se gaseste perpendiculara pe axa de
simetrie. Datorita acestei forte, inelul interior este deplasat spre stânga cu a si are
contact cu caile de rulare în C1 si C2 dupa normala N-N, perpendiculara pe tangenta T-T
– rc > rb de ordinul 4%.

7
Se observa ca forta Fa se transmite la inele dupa directie normala si se
descompune dupa directia radiala si axiala. Fra = Fatg , Fra = forta radiala datorita
fortei axiale Dar cos = a/ (rc – rb) din hasurat din fig.9.3. Cu cât (rc – rb) este mai
mic, cu atât cos este mai mare . Practic, acesti rulmenti preiau sarcina axiala de circa
0,3 din forta radiala.

b3 . Rulmen_i radiali – axiali (fig. 4)


- cu bile, cu cale de rulare adânca (fig.
4.a);
cu role conice pentru a prelua sarcini
radiale si axiale (fig. 4.b);
b4. Rulmen_i axiali (fig. 5)
- Preiau sarcina într-un sens Preiau
sarcina în ambele sensuri.

2.3. Simbolizarea rulmenului

STAS R 7760 indica simbolurile rulmentilor ((fig. 6) în corelatie cu normele internationale


I.S.O. Simbolul alezajelor alezajul interior ( diametrul fusului d):
- pentru diametrul d mai mare de 20 si mai mic de 500 mm, simbolul alezajului este un
numar natural ce reprezinta raportul 5d
- pentru d mai mic de 10:
o 10 simbol 00
o 12 simbol 01
o 15 simbol 02
o 17 simbol 03
- pentru d mai mare de 500 mm se prevede scrierea întregului numar sub
forma de fractie 73/520 unde 520 mm – marimea alezajului

8
2.4. Alegerea rulmenţilor

Alegera rulmenţilor standardizaţi comportă două faze – alegera orientativă şi


alegera definitivă.
Alegerea preliminară sau orientativă stabileşte tipul rulmentului pornind de la
direcţia forţei principale (reacţiunii) din lagăr, avându-se în vedere caracteristicile de bază
ale diferitelor tipuri de rulmenţi.
Alegera definitivă a seriei şi a dimensiunilor tipului de rulment ales în prima fază se
face pe baza calculelor, în funcţie de mărimea sarcinii, a turaţiei, de durata de funcţionare
şi de alte condiţii de funcţionare când acestea se impun.
Datorită avantajelor standardizării, rulmenţii se supun numai calculelor pentru
determinarea sau verificarea capacităţii de încărcare dinamică şi a durabilităţii, pe baza
sarcinii dinamice echivalente, care-i solicită.
În tabelul 1.2 de mai jos sunt prezentate diferite variante constructive de rulmenţi ţi recomandări
de utilizare

Recomandări de Recomandări de
Rulmenţi cu bile Rulmenţi cu role
utilizare utilizare
- au fecările cele mai Radiali cu role - capacitatea de
Radial pe un rând mici suportă sarcini! cilindrice simple încărcare radială mai
(încărcări) xiale mari şi sau înfăşurate mare de 1,7 ori decât la
viteze relativ mari cei cu bile

9
- pentru situaţii când se
Radial cu şaibă de Radiali cu role
cere precizie mare şi
etanşare pe cilindrice pe două
capacitate portantă
ambele părţi rânduri
ridicată

- preiau simultan sarcini


Radiali-axiali cu
Radial tip - pentru turaţii mari şi radiale şi axiale mai
role conice
magneto sarcini mici mari decât la cei cu bile

- aşezaţi pe două
rânduri suportă
- preiau sarcini mari în
Radiali-axiali pe Radiali-axiali cu încărcări mari şi permit
ambele ensuri şi reglarea
un rând role butoi înclinarea usurilor cu
jocului axial
2º-3º

- capacitatea portantă
este
de doar 1,5 ori mai - când gabaritul radial
Radiali-axiali pe
mare Radiali cu ace trebuie
două rânduri
decât a celor cu un să fie mic
singur
rând de bile

- preiau sarcini axiale


mici dar asigură
- pentru sarcini mari şi
paralelismul permanent
Radiali-oscilanţi Axiali cu role viteze mici(au frecări
al cuplei fus - cuzinetunul
pe două rânduri cilindrice mari de
din inele se poate înclina
alunecare)
la 2º-3º)

- funcţionează cu frecări
- preiau numai sarcini Axiali cu role
Axiali cu simplu mai mici decât cei
axiale conice
efect anteriori
şi lucrează la turaţii
Axiali cu dublu - pentru încasări mari şi
medii Axiali-oscilanţi
efect turaţii relativ reduse

3. REPREZENTAREA RULMENTILOR IN ACAD 2010

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<2dwireframe>: _3DHidden

10
Command: _-VIEW Enter an option
[?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _FRONT
Command:
Command:
Command: _array
Select objects: 1 found

Select objects:

Specify center point of array: Pick or press Esc to return to dialog or


<Right-click to accept array>:
Pick or press Esc to return to dialog or <Right-click to accept array>:

Command:
Command: _.erase 1 found

Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<3dHidden>: _Conceptual

Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Non-associative dimension created.
Dimension text = 52.0000
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Automatic save to C:\DOCUME~1\Leo\LOCALS~1\Temp\Drawing1_1_1_8467.sv$ ...

Command:
Command: '_dimstyle
Command:
Command:
Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Non-associative dimension created.
Dimension text = 25.0
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Command: _dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Too many objects selected for INTERSECT

Specify second extension line origin:


Too many objects selected for INTERSECT

Non-associative dimension created.


Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

11
Dimension text = 25.2
Command: _.erase 1 found

Command: Specify opposite corner:


Command:
Command:
Command: _copyclip 33 found

Command:
Command:
Command: _pasteclip Specify insertion point:
Too many objects selected for INTERSECT

Command: Specify opposite corner:


Command:
Command:
Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
33 found

Specify base point:


Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:

Command: Specify opposite corner:


Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
33 found

Specify base point:


Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:

Command: _properties
Command: *Cancel*

Command: Specify opposite corner:


Command: Specify opposite corner:
Command:

** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: _rotate

** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:
Command:

** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: *Cancel*

12
Command:

** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 90

Command: *Cancel*

Command: _u INTELLIZOOM INTELLIZOOM


Command: _u Grip Tool Edit
Command: _u Grip Tool Edit
Command: Specify opposite corner:
Command: Specify opposite corner:
Command: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command: _-VIEW Enter an option


[?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _TOP
Command: Specify opposite corner:
Command:
Command:
Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
33 found

Specify base point:


Too many objects selected for INTERSECT

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:


Too many objects selected for INTERSECT

Command:
Command: _u INTELLIZOOM
Command: _u Rotate GROUP
Command:
Command:

** STRETCH **
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: *Cancel*

Command:
Command:

** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:
Checking 1128 intersections...

13
Command:

** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: *Cancel*

Command:

** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 90

Command: *Cancel*

Command:
Command: _u INTELLIZOOM
Command: _u VIEWCUBEACTION
Command: _u Grip Tool Edit
Command: _u Grip Tool Edit
Command: _u Grip Tool Edit
Command: _u Grip Tool Edit
Command: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command: _u INTELLIZOOM INTELLIZOOM


Command: _u -VIEW GROUP
Command: *Cancel*

Command: Specify opposite corner:


Command: Specify opposite corner:
Command: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command: Specify opposite corner:


Command: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command: *Cancel*

Command: Specify opposite corner:


Command: _-VIEW Enter an option
[?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _TOP
:
Command:
Command: Specify opposite corner:
Command:
1 was not parallel to the UCS.

14
** STRETCH **
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
Too many objects selected for INTERSECT

Command: '_.properties
Command:

** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 90

Command: *Cancel*

Command: _-VIEW Enter an option


[?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _TOP
Command:
Command:
Command: _-VIEW Enter an option
[?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _FRONT
Command: Specify opposite corner:
Command: _.erase 1 found

Command:
Command: _dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Too many objects selected for INTERSECT

Specify second extension line origin:


Too many objects selected for INTERSECT

Non-associative dimension created.


Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Dimension text = 15.0
Command:
Command:
Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Select arc or circle:
Select arc or circle: *Cancel*

Command:
Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Resuming DIMDIAMETER command.

Select arc or circle: *Cancel*

15
Command:
Command: _dimdiameter
Select arc or circle:
Select arc or circle:
Select arc or circle:
Select arc or circle:
Resuming DIMDIAMETER command.

Select arc or circle:


Resuming DIMDIAMETER command.

Select arc or circle:


Resuming DIMDIAMETER command.

Select arc or circle: *Cancel*

Command:
Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<Conceptual>: _3dWireframe

Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<3dwireframe>: _3DHidden
Command: _dimjogged
Select arc or circle:
Resuming DIMJOGGED command.

Select arc or circle:


Resuming DIMJOGGED command.

Select arc or circle:


Select arc or circle: *Cancel*

Command: Specify opposite corner:


Command: _u INTELLIZOOM
Command: _u DROPGEOM GROUP
Command: Specify opposite corner:
Command:

Command:
Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<3dHidden>: _Realistic

16
Command:
Command:
Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<Realistic>: _3dWireframe
Command:
Command: _vscurrent

Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]


<3dwireframe>: _Conceptual
Command: <Switching to: Layout1>
Regenerating layout.

Command: '_navswheel Right-click to display the shortcut menu. Press ESC or


ENTER to exit.

Automatic save to C:\DOCUME~1\Leo\LOCALS~1\Temp\Drawing1_1_1_8467.sv$ ...

Command:
Command: Specify opposite corner:
Command: *Cancel*

Command: _.MSPACE
Command: '_navswheel Right-click to display the shortcut menu. Press ESC or
ENTER to exit.

Command: _.PSPACE
Command: *Cancel*

Command: <Switching to: Model>


Restoring cached viewports.

Command: '_navswheel Right-click to display the shortcut menu. Press ESC or


ENTER to exit.

In urma comenzilor executate se obtine desenul 3D prezentat in anexa 1 a prezentului


proiect

Bibliografie

1. Damian, Tr. – Calculul şi construcţia elementelor de mecanică fină, vol. II, Edit.,
Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1972
17
2. Damian, Tr. – Construcţii la studiul şi încarcarea lagărelor pentru vârfuri, Teză de
doctorat, Institutul politehnic Bucureşti, 1968

3. Damian, Tr. – Influenţa uzurii din lagărele cu suprafeţe sferice asupra erorii
fundamentale de indicare a aparatelor, Construcţia de maşini, 6 (1973)

4. Constantinescu, V.N. – Lubreficaţia cu gaze. Edit. Academiei Bucureşti, 1963

5. Manea Gh.- Organe de masini. Edit.Tehnica, Bucuresti, 1970

6. Gafitanu M.s.a. - Organe de maaini. Edit.Tehnica, Bucuresti,1981 si 1983;

7. Pavelescu D. s.a. - Organe de masini. Edit. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,


1985;

8. Gafitanu s.a. – Rulmenti, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987

9. Sandu I.s.a. – Ghidajele masinilor unelte, Editura Tehnica, Bucuresti, 1967.

10. *** Organe de masini – Standarde si comentarii, Editura Tehnica,

18
ANEXA 1

VEDEREA FRONTALA SI LATERALA 3D AL UNUI RULMENT 6205 REALIZAT IN ACAD 2010

19
ANEXA 2
DESENUL IN PERSPECTIVA 3D AL UNUI RULMENT 6205 REALIZAT IN ACAD 2010

20