Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

CLASA PREGĂTITOARE
SEMESTRUL al II-lea
Nr. ore: trunchi comun - 1
Nr. ore/săptămână - 1
Semestrul I: 14x1=14 ore
Semestrul II: 20x1=20 ore
Conf. Programei aprobate prin OMEN Nr. 3418 / 19.03.2013
Profesor:
Unitatea de învățământ:

NR. UNITATEA CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE NUMĂR SĂPT.


CRT. DE DE ORE
OBS.
ÎNVĂŢARE
1. MY BODY Corpul omenesc–câteva componente 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
Poezie: I’ve Got Ten Little Fingers universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Cântece: Head, Shoulders, Knees 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
and Toes poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
How Many Fingers Do You Have? 2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care 2 I-II
One Little Finger reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
Put on your shoes 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
Joc: I have one, you have more care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Put on, take off
2. ANIMALS Animale de companie, animale 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
domestice și animale sălbatice universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Cântece: I Have a Pet, Old 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea 5 III-VII
McDonald’s Farm, I Love Bugs semnificației globale a unor filme și a unor cântece
Jocuri: Miming, Is It a ...? pentru copii în limba engleză
2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3. FOOD AND Comenzi simple 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
DRINKS Joc: Do you like …? universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea
semnificației globale a unor filme și a unor cântece
pentru copii în limba engleză 2 VIII-IX
2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
4. SEASONS Cântece simple, scurte: 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
How’s the Weather? universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Seasons Song for Children 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
The Seasons Song poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informații elementare, punctuale, 2 X-XI
despre sine (nume, gen, vârtă), despre universal
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
5. HAPPY Culorile primăverii, Paștele 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
EASTER! Joc: Tell Me the Name of Something universul imediat, în mesaje articulate clar și rar

Săpt. Școala
Poezie: Bunnies 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea
semnificației globale a unor filme și a unor cântece

Altfel
pentru copii în limba engleză 2 XII-XIII
2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
6. SUMMER A identifica un obiect din universul 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
HOLIDAY imediat universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Jocuri de vacanță 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
Poveste: The Three Little Pigs poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului 3 XIV-XVI
2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte 4.1.
Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
7. REVISION Reluări din conţinuturile anterioare 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
universul imediat, în mesaje articulate clar și rar 4 XVII-XX
2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului