Sunteți pe pagina 1din 2

EVOLUŢIA ÎN TIMP A HĂRŢII POLITICE

HARTA POLITICĂ actuală a lumii este rezultatul unei evoluţii îndelungate.

Pornind din Antichitate şi ajungând în prezent, harta politică a lumii a avut următoarea configuraţie:

în ANTICHITATE

PRIMELE FORMAŢIUNI STATALE au apărut în: ORIENTUL MIJLOCIU (în spaţiul Mesopotamiei şi al
Persiei); NORDUL AFRICII (Egiptul antic); pe VALEA INDULUI, şi în ASIA DE EST (China).

În bazinul Mării Mediterane au apărut oraşele-stat din GRECIA şi CARTAGINA (întemeiat de fenicieni).

Tot în Antichitate au fost puse bazele primului „stat” de mari dimensiuni, cu o mare stabilitate în timp
şi cu o organizare internă exemplară, IMPERIUL ROMAN. El a inclus în teritoriul său mai multe
formaţiuni teritoriale de tipul satelor: Gallia, Hispania, Dacia etc.

în EVUL MEDIU:

– în Europa a existat Imperiului Carolingian, şi Imperiul Romano-German;

– în Africa existau formaţiuni statale în zona Ghana – Nigeria.

– America precolumbiană cuprindea formaţiuni statale suprapuse civilizaţiilor mayaşă, incaşă şi


aztecă.

în EPOCA MODERNĂ:

– s-au dezvoltat imperiul Imperiul Otoman ,Habsburgic şi Rus;

– în America de Nord s-au format Statele Unite ale Americii.

în PERIOADA CONTEMPORANĂ:

(de la mij. sec. XIX până astăzi)

– s-au format state naţionale prin unificarea mai multor entităţi teritoriale mai mici (unificarea
Germaniei, a Italiei);

– s-au consolidat state întinse şi au fost menţinute imperiile coloniale (Franţa, Spania, Anglia,
Olanda);

– s-a extins Imperiul Rus şi apoi s-a format URSS (1922);

– au apărut noi state în America Latină;

– dupa al doilea Război Mondial, Germania fost împărţită în două state: R.F. Germania (capitala la
Bonn) şi R.D. Germania (capitala la Berlin);

– tot după al doilea Război Mondial are loc un proces de decolonizare şi de apariţie a unor noi
state în Africa, Asia, America Centrală, America de Sud şi Oceania.
– după 1990 (1991) au apărut state noi prin desfiinţarea URSS: Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus,
Rep. Moldova, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Tadjikistan, Kazahstan, Kirghistan.

– Cehoslovacia a fost divizată în 1993 şi au apărut statele: Cehia şi Slovacia.

– dezmembrarea R.S.F. Iugoslvia (începând cu 1989) a dus la apariţia statelor: Slovenia,


Macedonia, Bosnia Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, Kosovo şi Serbia.

În prezent există 194 de ţări şi 70 de teritorii sub tutelă sau dependente.

NOTE!!!

1. Cel mai vechi stat (republică) independent din lume este San Marino care şi-a obţinut
independenţa faţă de Imperiul Roman la 3 septembrie 301 d.Hr.

2. Cel mai nou stat din lume este Kosovo; acesta şi-a declarat independenţa la 17 februarie 2008
şi a fost recunoscut de 66 de ţări membre ONU, (România nu a recunoscut independeţa
Kosovo).