Sunteți pe pagina 1din 5

Nume,prenume:……………… Data:……..

Clasa:
…………….

Total: 100 de puncte


10 puncte din oficiu Test
Atributul

1. Subliniază cu o linie dreaptă atributele din textul de mai jos:


5p

Şi prin vuietul de valuri,


Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi.
(Mihai Eminescu, O rămâi…)

2. Ce parte de vorbire determină atributele din textul dat? 5p

3. Încercuieşte A, de la adevărat, dacă eşti de părere că următoarele afirmaţii sunt corecte sau F, de
la fals, în cazul în care eşti de părere că sunt greşite.
10 p
a). Atributul este o parte secundară de propoziţie. A/ F
b). Atributul adjectival se exprimă prin adjectiv sau verb. A/ F
c). Atributul substantival genitival este exprimat printr-un substantiv în cazul genitiv. A/ F
d). Un substantiv nu poate avea mai multe atribute. A/ F
e). Atributul determină un substantiv sau un substitut al acestuia. A/ F

4. Subliniază cu o linie dreaptă atributele din următoarele enunţuri şi precizează felul lor. Scrie
răspunsul pe linia punctată din dreapta.
30 p

a. Cartea colegului este pe bancă. ...................................................... .......


b. Sentimentele profunde ale poeţilor îi emoţionează pe cititori .............................................................
c. Împăratul avea trei fii. ...........................................................
d. Brăţara albastră îmi poartă noroc. ........................................................ ...
e. Ceasul de la tine mi-a plăcut. ............................................................
f. Caisul lor a înflorit. ...........................................................

5. Alcătuieşte enunţuri cu: 20 p

a). un atribut pronominal genitival:


……………………………………………………………...................................................................
b). un atribut adjectival exprimat prin adjectiv provenit din verb la participiu:
…………………………………...........................................................................................................
c). un atribut substantival prepoziţional:
……………………………………………...........................................................................................
d). un atribut adjectival exprimat prin numeral:
………………………...........................................................................................................................

6. Analizează atributele subliniate în enunţul următor. 20 p


Grădina Mariei este decorată cu trandafiri roşii.
Obiectivele testului

Competenţe specifice: 2.3, 3.4


2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
O1: să sublinieze atributele dintr-un text;
O2: să menţioneze ce parte de vorbire determină atributele din text;
O3: să identifice caracteristicile atributului;
O4: să precizeze tipul atributelor din enunţurile date;
O5: să formuleze enunţuri cu diferite atribute;
O6: să analizeze atribute.

Barem de corectare şi notare:

Total: 100 de puncte


10 puncte din oficiu

1. Pentru sublinierea următoarelor atribute se vor acorda 5 puncte:


 de valuri - 1p
 naltei - 1p
 ierbi - 1p
 cârdului - 1p
 de cerbi -1p

2. Se vor acorda 5 puncte:


Atributele din textul de mai sus determină substantive.

3. Pentru încercuirea următoarelor variante se vor acorda 10 puncte:


a). A – 2 p
b). F – 2 p
c). A – 2 p
d). F – 2 p
e). A – 2 p

4. Se vor acorda 30 de puncte:


-pentru sublinierea corectă a atributelor se vor acorda 15 puncte
 pe bancă -2.50 p
 ale poeţilor -2.50 p
 trei -2.50 p
 albastră -2.50 p
 de la tine -2.50 p
 lor - 2.50 p
-pentru identificarea corectă a atributelor se vor acorda 15 puncte
a. atribut substantival prepoziţional – 2.50 p
b. atribut substantival genitival – 2.50 p
c. atribut adjectival – 2.50 p
d. atribut adjectival – 2.50 p
e. atribut pronominal prepoziţional – 2.50 p
f. atribut pronominal genitival – 2.50 p
5. Pentru enunţuri precum cele de mai jos se vor acorda 20 de puncte:
a). Copilul lor este tare obraznic. – 5 p
b). Îmi plac pomii înfloriţi. – 5 p
c). Scrisul la calculator îţi oboseşte vederea. – 5 p
d). Cinci copii au fost premiaţi. – 5 p

6. Pentru analiza corectă a atributelor subliniate se vor acorda 20 de puncte:

Mariei: atribut substantival genitival - 3p


exprimat prin substantiv propriu -2p
genul feminin -1p
numărul singular -1p
cazul genitiv -2p
articulat cu articolul hotărât –i -1p

roşii: atribut adjectival -3p


exprimat prin adjectiv propriu-zis -1p
variabil -1p
cu trei forme -1p
se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul trandafirii -1p
genul masculin -1p
numărul plural 1p
cazul acuzativ -1p
Nume,prenume:……………… Data:…….. Clasa:
…………….
Total: 100 de puncte
10 puncte din oficiu Test
Atributul

I. Subliniază cu o linie dreaptă atributele din textul de mai jos: 10 p


Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi.
(Mihai Eminescu, O rămâi…)

II. Încercuieşte A, de la adevărat, dacă eşti de părere că următoarele afirmaţii sunt corecte sau F, de la fals,
în cazul în care eşti de părere că sunt greşite.
20 p
a). Atributul este o parte secundară de propoziţie. A/F
b). Atributul adjectival se exprimă prin adjectiv sau verb. A/F
c). Atributul substantival genitival este exprimat printr-un substantiv în cazul genitiv. A/F
d). Un substantiv nu poate avea mai multe atribute. A/F
e). Atributul determină un substantiv sau un substitut al acestuia. A/F

III. Încercuieşte răspunsul corect. 30 p


1. În enunţul: Cartea colegului este pe bancă.
cuvântul subliniat are funcţia sintactică de: a). atribut pronominal
b). atribut adjectival
c). atribut substantival genitival

2. În enunţul: Sentimentele profunde ale poeţilor îi emoţionează pe cititori.


atributul subliniat este în cazul: a). genitiv
b). acuzativ
c). nominativ

3. În enunţul: Împăratul avea trei fii.


atributul subliniat este exprimat prin: a). numeral cardinal
b). numeral ordinal
c). substantiv

4. În enunţul: Brăţara albastră îmi poartă noroc.


cuvântul subliniat are funcţia sintactică de: a). atribut substantival genitival
b). atribut substantival prepoziţional
c). atribut adjectival
5. În enunţul: Ceasul de la tine mi-a plăcut.
atributul subliniat este în cazul: a). genitiv
b). acuzativ
c). nominativ
6. În enunţul: Caisul lor a înflorit.
atributul subliniat este exprimat prin: a). numeral cardinal
b). pronume
c). substantiv

IV. Completează spaţiile punctate astfel încât definiţiile să fie complete. 20 p


a). Atributul adjectival se exprimă prin.......................................sau.................................................
b). Atributul substantival genitival arată faptul că substantivul este în cazul ...................................
c). Atributul pronominal prepoziţional este exprimat printr-un ........................... în cazul acuzativ.

V. Alcătuieşte un enunţ în care să utilizezi două atribute. Subliniază cu o linie dreaptă atributele. 10 p
.....................................................................................................................................................................
Obiectivele testului
Competenţe specifice: 2.3, 3.4
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate
Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili:
O1 – să sublinieze atributele dintr-un text;
O2 – să identifice caracteristicile atributului;
O3 – să încercuiască răspunsul corect;
O4 – să completeze spaţiile punctate;
O5 – să alcătuiască o propoziţie cu două atribute.

Barem de corectare şi notare

Total: 100 de puncte


10 puncte din oficiu

I. Pentru sublinierea următoarelor atribute se vor acorda 10 puncte:


 de valuri - 2p
 naltei - 2p
 ierbi - 2p
 cârdului - 2p
 de cerbi -2p

II. Pentru încercuirea următoarelor variante se vor acorda 20 puncte:


a). A – 4 p
b). F – 4 p
c). A – 4 p
d). F – 4 p
e). A – 4 p

III. Pentru încercuirea următoarelor răspunsuri se vor acorda 30 de puncte:


1. c). – 5 p
2. a). – 5 p
3. a). – 5 p
4. c). – 5 p
5. b). – 5 p
6. b). – 5 p

IV. Pentru completarea corectă a definiţiilor se vor acorda 20 de puncte:


a). adjectiv – 5 p
numeral – 5 p
b). genitiv – 5 p
c). pronume – 5 p

V. Se vor acorda 10 puncte:


- pentru un enunţ cu două atribute subliniate se vor acorda 9 p;
Florile din grădină au un parfum frumos.
Caietele ei au un aspect ordonat.
- pentru un enunţ cu două atribute, dar fără sublinierea acestora se vor acorda 6 p;
- pentru un enunţ cu un singur atribut subliniat se vor acorda 4 p;
- pentru un enunţ cu un singur atribut, dar fără ca acesta să fie subliniat se vor acorda 2.50 p;
- lizibilitatea: 0.50 p,
- ortografia: 0.50 p.