Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA :04.12.2006

GRUPA : mică

EDUCATOARE :rNeagu Adina Luminiţa

DENUMIREA ACTIVITATII : Cunoaşterea mediului

TEMA ACTIVITATII : „Povestea lui Moş Nicolae” – lectura educatoarei

SCOP: - să cunoscă elemente ale mediului social şi cultural

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1 – să răspundă la întrebări, valorificându-şi cunoştinţele anterioare;


O2 - să urmărească cu atenţie linia poveştii;
O3 – să reţină cine este Sfântul Nicolae;
O4 – să enumere condiţiile în care vine Moş Nicolae la copii.

METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia

MIJLOACE DE REALIZARE: povestea lui Moş Nicolae, icoana


Sfântului Nicolae, stimulente sub forma unor iconiţe cu Sfântul Nicolae
Conţinut esenţial Strategii didactice
Etapele activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi procede Mijloace de realizare
Moment Pentru o bună desfăşurare a - intră în sala de
organizatoric activităţii se iau următoarele grupă
măsuri:
 aerisirea sălii de grupă;
 pregătirea materialelor
didactice necesare;
 intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.

Captarea atenţiei Se poartă o discuţie referitoare la - răspund la întrebări - conversaţia


anotimpul în care suntem şi la
obiceiurile specifice sărbătorilor
de iarnă.

Introducerea în Prezentând o punguţă de cadouri - ascultă cu atenţie - conversaţia


activitate în care se află icoana Sfântului
Nicolae, stimulentele iconiţe şi
povestea lui Moş Nicolae,
educatoarea anunţă tema
activităţii.

Desfăşurarea Educatoarea le citeşte copiilor - ascultă povestea - conversaţia - povestea lui Moş
activităţii povestea lui Mos Nicolae, apoi - răspund la întrebări Nicolae
se fixează conţinutul poveştii
printr-o serie de întrebări - explicaţia
adresate copiilor urmărind să-şi
atingă obiectivele propuse.

Încheierea Se fac aprecieri individuale şi


activităţii generale după care toţi copiii vor - conversaţia - iconiţe cu Sfântul
primi iconiţele Sfântului Nicolae
Nicolae.

-
îşi aleg
-
intuiesc

-
Conţinut esenţial Strategii didactice
Etapele activităţii Obiective Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi Mijloace de
procede realizare
Moment Pentru o bună desfăşurare a - intră în sala de
organizatoric activităţii se iau următoarele grupă
măsuri:
 aerisirea sălii de grupă;
 pregătirea materialelor
didactice necesare;
 intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.

Captarea atenţiei Se realizează intuirea - intuiesc materialele - conversaţia - siluete oameni


materialelor existente la cele trei de la fiecare sector în de zăpadă
sectoare: ştiinţă, bibliotecă şi parte - jetoane cu
artă. aspecte de iarna
- hârtie glase
argintie
Anunţarea temei şi „Sortăm oameni de zăpadă - ascultă cu atenţie - conversaţia
a obiectivelor mari şi mici” – ştiinţă
„Privim imagini cu aspecte de
iarnă” – bibliotecă
„Fulgi de zăpadă” – artă
(rupere)

Dirijarea învăţării Se solicită copiilor să-şi aleagă - îşi aleg sectoarele


şi obţinerea sectorul la care vor merge. de activitate
performanţei Educatoarea va prezenta copiilor,
la fiecare sector în parte, - explicaţia
activitatea pe care o vor
desfăşura.
ŞTIINŢĂ:
- copiii au de sortat oameni de - sortează oameni de - exerciţiul -siluete oameni
zăpadă mari şi mici pe care îi vor zăpada mari şi mici de zăpadă,
aşeza corespunzător în diagrame pe care îi aşează în diagrame sub
sub forma unor fulgi, respectiv o interiorul diagramelor forma unor fulgi
diagramă mare şi una mică. fulgi
BIBLIOTECĂ:
- copiii vor privi imagini cu - privesc imagini cu - exerciţiul - jetoane cu
aspecte de iarna. aspecte de iarnă aspecte de iarnă
ARTĂ:
- copiii au de rupt hârtie glasată - rup hârtie glasată - exerciţiul - hârtie glasată
pentru a obţine fulgi de zăpadă.
Educatoarea va supraveghea
activitatea copiilor la cele trei
sectoare, va da indicaţii, sugestii
şi îi va ajuta dacă este nevoie.

Încheierea Se vor analiza, pe rând, - participă la discuţii - conversaţia - casetă cu


activităţii activităţile de la cele trei - se joacă cu fulgii de - apreciere melodia „Ninge,
sectoare, se vor aprecia copiii şi, zăpadă verbală ninge, ninge
în final aceştia se vor juca cu iar”
fulgii de zăpadă, pe care îi vor
arunca în timp ce ascultă
melodia „Ninge, ninge, ninge
iar”

-
îşi aleg

-
intuiesc