Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Naţional de Informatică Arad Vizat,

Aria Curriculară: Om şi societate


Profesor: Gondor Denisia Georgiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

Disciplina: Psihologie Clasa a X-a A, B, C


Timp: 1 oră/săptămână

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/


învăţare specifice ore Semestru
alocate
Procese psihice şi 1.1. Psihicul şi caracteristicile acestuia 2 S1 S2 I
rolul lor în - Introducere în psihologie
evoluţia - Ipostazele pshicului (inconstient, subconstient, constient)
personalităţii si relatiile dintre ele

Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procese cognitive senzoriale-caracterizare generală 3 S3-S5


rolul lor în 2.1.; 2.2.;
evoluţia 3.1.; 4.1.
personalităţii
Procese cognitive
senzoriale
Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procese cognitive superioare: 9 S6-S14
rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Gândirea
evoluţia 3.1.; 4.1. - Memoria
personalităţii - Imaginaţia
Procese cognitive
superioare Limbajul
Recapitulare 1 S15 I
semestrială
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/
învăţare specifice ore Semestrul
alocate
Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procesele reglatorii: 4 S16-S19 II
rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Motivaţia In semestrul al II lea
evoluţia 3.1.; 4.1. - Voinţa se va desfășura
personalităţii ”școala altfel”,
Procesele
reglatorii
Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procesele reglatorii: 3 S10-S22
rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Afectivitatea
evoluţia 3.1.; 4.1. - Atenţia
personalităţii
Procesele
reglatorii
Structura şi 1.3; 2.3; Caracterizarea generală a personalităţii 1 S23
dezvoltarea 3.2; 4.2;
personalităţii 5.1.
Caracterizarea
generală a
personalităţii
Structura şi Temperamentul 8 S24-S31
dezvoltarea 1.3; 2.3; Aptitudinile
personalităţii 3.2; 4.2; -Inteligenţa ca aptitudine generală
5.1. Caracterul
Creativitatea
Conduita 1.4; 2.4; Imaginea despre sine şi percepţia socială a imaginii de sine 3 S32-S34
psihosocială 3.3; 4.3; Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi
5.2. dezvoltarea personalităţii
Comportamente pro şi antisociale
Recapitulare 1 S35 II
anuală
*Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2019-2020

S-ar putea să vă placă și