Sunteți pe pagina 1din 1

ADMITERE CLASA a IX-a 2019

a b c
1. Dacă a, b, c sunt numere reale astfel încât    x , b  c  0 , a  c  0,
bc ac a b
a  b  0 , atunci câte valori poate lua numărul x ?
1 1
2. Dacă numerele reale x și y verifică relația   4 , care este valoarea numărului 27n , unde
x y
2 x  4 xy  2 y
n ?
x  y  2 xy
x3  x  1
3. Dacă numărul real x verifică relația x 2  x  1  0 , care este valoarea expresiei ?
x4
1 5 1 1 1
4. Numerele reale nenule a, b, c satisfac relațiile a    , b   , c   4 . Dacă
b 2 c 6 a
p
1  a 1  b 1  c   , unde p și q sunt prime între ele, atunci calculați valoarea
q
produsului pq .
5. Numerele reale 𝑥, 𝑦, 𝑧 verifică relația 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 6, 𝑥𝑦 + 𝑦𝑧 + 𝑧𝑥 = 12. Care este valoarea
produsului 𝑥𝑦𝑧.
6. Numerele 6𝑛 + 7 și 9𝑛 + 1 sunt pătrate perfecte consecutive (𝑛 ∈ ℕ). Care este valoarea
numărului 𝑛.
7. Care este suma părților întregi ale soluțiilor ecuației
(𝑥 2 − 𝑥 − 5)3 + (2𝑥 2 − 𝑥 − 11)3 = (3𝑥 2 − 2𝑥 − 16)3 .
8. În cubul 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ 𝐷′ de muchie 6 se consideră punctele M și N mijloacele muchiilor AB,
respectiv 𝐶𝐶 ′ . Notăm {𝑃} = 𝐷𝐵 ∩ 𝐶𝑀 și cu {𝑄} = 𝐵𝑁 ∩ 𝐵′𝐶. Calculați pătratul distanței de
la punctul 𝐴′ la dreapta de intersecție a planelor (𝐵𝐷𝑄) și (𝐴𝐵′𝐷).