Sunteți pe pagina 1din 2

SC …

Adresa: …
CUI: …
Nr. Reg. Com.: …
IBAN: …

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC


Nr. … din data …

Asociatul Unic, (nume si prenume), cetățean (cetatenie), născut la data de (data nasterii), în
(locul nasterii), jud. (judetul nasterii), domiciliat în (adresa de domiciliu), identificat cu C.I. seria
(serie CI) nr. (nr CI) eliberat de (unitatea administrativ teritoriala care a eliberat CI), la data de
(data eliberarii),

DECIDE

1. Schimbarea denumirii societății în (numele societatii) SRL.


2. (alte modificari daca este cazul)

Actul Constitutiv se va actualiza cu prevederile prezentei hotărâri.

ASOCIAT UNIC
(nume asociat + semnatura)
ANEXA 1
la DECIZIA ASOCIATULUI UNIC nr. … din …

Subsemnatul, (nume asociat), declar că documentul intitulat DECIZIA ASOCIATULUI UNIC nr.
…. din … conține:

- Pagini x
- Cuvinte x
- Caractere (fără spații) x
- Caractere (cu spații) x
- Paragrafe x
- Linii x

Semnătura
(nume asociat + semnatura)