Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

competiția „Noi sau adulții? (#noisauadultii)”

Subsemnatul/ Subsemnata_____________________________________________________,

domiciliat/ă în______________________, telefon________________, cu vârsta sub 18 ani,


declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de către Organizatorii competiției „Noi sau adulții? (#noisauadultii)” rezultate din
prezenta declaraţie sau din materialele înscrise în competiție.

Am fost informat despre drepturile și obligațiile pe care participanții și câștigătorii competiției


le deţin: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor,
dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la
justiţie, reglementate de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din
08.07.2011 prin intermediul Regulamentului Oficial al competiției „Noi sau adulții?
(#noisauadultii)”.

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter
personal solicitate va face imposibilă participarea mea la competiție.

Datele sunt necesare pentru a permite să fiu contactat/ă în legătură cu competiția.

Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări care să împiedice contactarea
mea, voi informa Organizatorii competiției prin transmiterea unui mesaj la adresa
concurs@ddd.gov.ro.

Data Nume și semnătură


Participant la
competiția „Noi sau adulții? (#noisauadultii)”

Data Nume și semnătură


Participant sau părinte / reprezentant legal
al participantului minor