Sunteți pe pagina 1din 4

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Nume
Clasa a II-a
Test de evaluare sumativă
Data

1. Realizează corespondențe între următoarele viețuitoare și mediul lor de viață:

2. Scrie, în casete, cifra 1 pentru propozițiile adevărate și 0 pentru cele false:


Muntele este cea mai înaltă formă de relief.
Plantele se înmulțesc numai prin semințe.
Corpurile care nu permit curentului electric să treacă prin ele se numesc izolatori.
Păsările se înmulțesc născând pui vii pe care îi hrănesc cu lapte.
Pământul este a treia planetă de la Soare.
Polii de același fel ai unui magnet se atrag.

3. a) Știind că = o unitate , = o zece, = o sută, scrie numărul reprezentat mai jos:

.............................
b) Scrie cel mai mic număr de trei cifre diferite .............................
c) Care este cel mai mare număr par scris cu cifre identice, mai mic decât 800? .......................

4. Calculează:

29 + 474 = 4x9= 4x6+9x3=


1 000 – 371 = 56 : 7 = 8x9–5x8=

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

1
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

5. Află:

a) Cât măsoară o pătrime dintr-un șiret lung de 24 cm?


b) Jumătate din masa unui pinguin care cântărește 18 kg.
c) Câți lei costă un papagal și un hamster, la un loc, știind că prețul unui papagal este dublu
față de prețul unui hamster, care costă 8 lei.

6. Cu cât este mai mare diferența numerelor din interiorul dreptunghiului decât suma numerelor
din interiorul triunghiului?

7. Rezolvă problema cu plan de rezolvare:

Într-o grădiniță s-a adus lapte în două bidoane: unul de 125 litri, iar celălalt de 110 litri. Copiii
au consumat 135 litri de lapte dimineața și 78 litri după-amiază, iar din laptele rămas s-a
pregătit o budincă.
Câți litri de lapte s-au folosit la budincă?

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

2
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Barem de corectare și apreciere

Itemul Calificativul
Foarte bine Bine Suficient
1 Indică corect mediul de Indică corect mediul de viață Indică corect mediul de
viață al animalelor în toate al animalelor în cel puțin viață al animalelor în cel
cele cinci cazuri. patru dintre cazurile date. puțin două dintre cazurile
date.

2 Stabilește corect valoarea Stabilește corect valoarea de Stabilește corect valoarea


de adevăr a celor șase adevăr a cel puțin patru de adevăr a cel puțin două
propoziții date. dintre propozițiile date. dintre propozițiile date.

3 Identifică cele trei numere Identifică două dintre Identifică unul dintre
cerute. numerele cerute. numerele cerute.

4 Efectuează corect calculele Efectuează corect calculele în Efectuează corect calculele


în cele șase cazuri date. cel puțin patru dintre în cel puțin două dintre
cazurile date. cazurile date.

5 Identifică operația și Identifică operația și Identifică operația și


efectuează corect calculul efectuează corect calculul în efectuează corect calculul
în toate cele trei cazuri două dintre cazurile date. într-unul dintre cazurile
date. date.

6 Recunoaște figurile Recunoaște figurile Recunoaște figurile


geometrice, identifică geometrice, identifică geometrice, identifică
elementele de limbaj elementele de limbaj elementele de limbaj
matematic și efectuează matematic și efectuează matematic și efectuează
corect cele trei operații corect două dintre operațiile corect una dintre operațiile
cerute. cerute. cerute.

7 Rezolvă corect problema, Rezolvă corect problema, Identifică operațiile


cu plan de rezolvare. fără a scrie planul de implicate în rezolvarea
rezolvare sau redactează problemei, însă are erori
corect planul de rezolvare și de calcul sau redactează
două dintre operațiile corect planul de rezolvare
implicate în rezolvare. și una dintre operațiile
implicate în rezolvare.

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

3
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM-ELEV
Nr. Itemul I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calificativ
crt. Numele elevului

TOTAL ITEMI REALIZAȚI

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare