Sunteți pe pagina 1din 3

TATĂL NOSTRU 1

         
A C. PORUMBESCU
  
3
S.          
Ta - tăl nos - tru ca - re - le ești în cer, Sfin -
    
    
3

       
A.
 
Ta - tăl nos - tru ca - re - le ești în cer, Sfin -

        
3
   
  

T.

Ta - tăl nos - tru ca - re - le ești în cer, Sfin -


         
         
3
B. 
 Ta - tăl nos - tru ca - re - le ești în cer, Sfin -

     3     
5

S.            
    
țeas - că - se nu - me - le Tău, Sfin - țeas - că - se nu - me - le
      
           
3

A.       
țeas - că - se nu - me - le Tău, Sfin - țeas - că - se nu - me - le

     3
        
         

T.

țeas - că - se nu - me - le Tău, Sfin - țeas - că - se nu - me - le
              
 
  
3
B.       
 țeas - că - se nu - me - le Tău, Sfin - țeas - că - se nu - me - le

     
8 B
          
3

S.         

Tău, Vi e -m - pă - ră - ți - a - Ta, Fa - că - se vo - ia

              
3
A.   
Tău, Vi e -m - pă - ră - ți - a - Ta, Fa - că - se vo - ia

               
3
 
    

T.

            
Tău, Vi e -m - pă - ră - ți - a - Ta, Fa - că - se vo - ia
     
 
3
B.        
Tău, Vi e -m - pă - ră - ți - a - Ta, Fa - că - se vo - ia
2

           
12

S.        
  
Ta, pre - cum în cer și pe pă - mânt.

A.                
Ta, pre - cum în cer și pe pă - mânt.

             
 

T.

Ta, pre - cum în cer și pe pă - mânt.

                 
     
SOLO rit.

     
B.
  
 Ta, pre - cum în cer și pe pă - mânt, pre -cum în cer și pe pă - mânt.

     
C a tempo
    
17

S.   
   
     
Pâi - nea noa - stră cea de toa - te zi - le - le, pâi - nea
    
A.           
    
Pâi - nea noa - stră cea de toa - te zi - le - le, pâi - nea
  
                

T.

Pâi - nea noa - stră cea de toa - te zi - le - le, pâi - nea


          
           
TUTTI
B.  
 Pâi - nea noa - stră cea de toa - te zi - le - le, pâi - nea

            
21

S.            
      
noa - stră cea de toa - te zi - le - le Dă - ne - o no - uă as - tăzi.
    
A.                      
noa - stră cea de toa - te zi - le - le Dă - ne - o no - uă as - tăzi.

                  
      

T.

noa - stră cea de toa - te zi - le - le Dă - ne - o no - uă as - tăzi.

                  
B.
               
noa - stră cea de toa - te zi - le - le Dă - ne - o no - uă as - tăzi.
3

  SOLO
D piu mosso
       3         
25 rall.
     
3
S.            
Și ne iar - tă gre - șa - le - le noa - stre pre - cum și noi ier - tăm gre - și - ți - lor no - ștri

     
       
3 3


 
SOLO
A.           
     
    
Și ne iar - tă gre - șa - le - le noa - stre pre - cum și noi ier - tăm gre - și - ți - lor no - ștri

             
29 accel. E TUTTI

     
S.
 
Și nu ne du - ce pre noi în is - pi - tă ci ne iz - bă -

    
TUTTI

              
A.

Și nu ne du - ce pre noi în is - pi - tă ci ne iz - bă -

        


T.

ci ne iz - bă -

    
B.
       
ci ne iz - bă -

              
34

S. 

pp
ve - ște, ci ne iz - bă - ve - ște de cel rău, de cel rău.
  
A.                 
pp
ve - ște, ci ne iz - bă - ve - ște de cel rău, de cel rău.

     
         

T.
pp
ve - ște, ci ne iz - bă - ve - ște de cel rău, de cel rău.

           
B.
         
pp
ve - ște, ci ne iz - bă - ve - ște de cel rău, de cel rău.

S-ar putea să vă placă și