Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA PROFESIOANLĂ „ȘTEFAN CEL MARE”

COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECT EDUCAŢIONAL
COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

Coordonatori proiect:
Director: prof. PRALEA OANA
prof. TĂNASE CRISTINA ȘTEFANIA
prof. MINCIUNĂ ADRIEANA
prof. RADU CARMEN ANA
prof. PRIGOREANU IOAN
PREZENTAREA PROIECTULUI

1. ARGUMENT

Actele de violenţă petrecute între elevi pun stăpânire pe şcoli, fie că sunt din
mediul urban, fie din rural. 85% dintre elevii de clasele I-VIII au suferit o formă de
victimizare verbală, în ultimul an. Colegii de clasă sau de şcoală fie le-au vorbit urât, fie
i-au bârfit, ori poreclit, sau au făcut glume proaste pe seama lor. Mai mult, unii dintre
elevi au fost expuşi la toate cele patru tipuri de violenţă verbală enumerate.
Acest tip de victimizare este cel mai des întâlnit în mediu şcolar, urmat de
victimizarea fizică şi cea relaţională. Un procent semnificativ de elevi au căzut, în mod
repetat, victime ale următoarelor forme de violenţă fizică: ameninţări cu bătaia,
îmbrânceli, diferite obiecte aruncate în ei sau spre ei, lucruri personale distruse
intenţionat de către colegi

2. SCOPUL PROIECTULUI

Scopul acestui proiect educational desfășurat la nivelul unității de învățămțânt


este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate şi respect pentru
drepturile omului, nonviolenţă şi pace.
Violenţa umană este una din marile probleme ale societăţii contemporane.
Exemple de tipuri de violenţă pot fi întâlnite zilnic, atât în spaţiul public şi privat, cât şi în
cel public instituţionalizat, de exemplu, în şcoală.
Din dorinţa de a se afirma sau impune, copiii şi adolescenţii se manifestă violent,
iar de cele mai multe ori anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv, ce poate fi dus
la extreme, apărând conflicte, unele grave. Totodată, profesorii au mai specificat că toate
formele agresiunii în şcoli, de la îmbrânceli şi jigniri, vulgarităţi, intimidări fizice şi
verbale, trebuie să dispară, iar toate relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte trebuie
să se dezvolte pe bază de armonie şi toleranţă continuă.
Având ca grup ţintă elevii claselor gimnaziale şi profesionale, acţiunea a inclus
activităţi de expunere a unor noţiuni generale despre violenţă şi colaje cu mesaje
împotriva violenţei. Printre obiectivele urmărite s-au numărat dezvoltarea sensibilităţii
elevului, a capacităţii de comunicare şi de integrare în colectiv şi combaterea violenţei şi
agresivităţii".
3. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Prin derularea acestor activităţi s-a urmărit ca la finalul programului ,


participanţii să fie capabili să :
 Înţeleagă şi să explice noţiunile de agresivitate şi violenţă .
 Identifice forme ale agresivităţii şi violenţei.
 Descopere şi să analizeze cauze ale agresivităţii şi violenţei.
 Să interpreteze roluri identificând situaţiile conflictuale şi modalităţile non-
agresive de rezolvare a acestora.
 Să participe activ şi coştient la exerciţiile propuse.
 Să realizeze că prin comportamentul agresiv, copilul solicită ajutor.
 Să înţeleagă corespondenţadintre comportamentul violent şi delincvenţa juvenilă.
 Să conştientizeze că un comportament indezirabil se poate transforma , cu ajutor,
într-unul pozitiv.
 Să înveţe să ceară ajutor .
 Să înţeleagă rolul comunicării în rezolvarea conflictelor.

4, BENEFICIARII PROIECTULUI:
Elevii ai claselor V-XI din cadrul Școalii profesioanle „ȘTEFAN CEL MARE”
Cotnari

5. STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE:


 explicaţia
 exerciţii de comunicare
 conversaţia euristică
 dezbaterea
 joc de rol
 problematizare

6, MIJLOACE DE PREZENTARE:
 Videoproiector
 prezentare Power Point
 aparat foto
 materiale diverse pentru jocuri
 pliante
 afişe

7, ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:
 expoziție de desene, machete,
 prezentări power point,
 referate,
 scenete,
 cântec tematic,
 jocul – imaginează violența
 diseminarea proiectului Erasmus +

8. REZULTATELE ASTEPTATE
La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:
- Să recunoască actele de violenţă în şcoală;

- Să combată violenţa în şcoală;

- Să cunoască câteva citate care exprimă mesaje non-violenţă redate de mari


personalităţi

- Să cunoască câteva citate despre non-violenţă în limba engleză;

- Să lucreze în echipă;

- Să ducă la bun sfârșit o sarcină;

- Să respecte termenul unei sarcini;

- Să se încadreze în timp;
ȘCOALA PROFESIOANLĂ „ȘTEFAN CEL MARE”
COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

INVITAȚIE

Stimată Doamnă / Stimate Domnule,

Școala profesioanlă „ȘTEFAN CEL MARE” Cotnari, județul Iași, prezintă


marți 26.11.2018, de la ora 13.00, la Căminul Cultural din localitatea Cotnari,
proiectul educaţional - Combaterea violenţei în şcoală – organizat de cadrele didactice
ale unității de învățământ împreună cu elevii școlii.
Evenimentul marchează ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ELIMINĂRII
VIOLENȚEI, precum și DISEMINAREA PROIECTULUI ERASMUS +, proiect de
mobilitate pentru profesori Erasmus plus K1 Staff Mobility, numărul 2018-1-RO01-
KA101-048336, titlul „Management al clasei inovator pentru prevenirea abandonului
scolar’’, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, desfășurat în
perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2019.

25 noiembrie 2018

Cu deosebită considerație,
ȘCOALA PROFESIONALĂ
ȘTEFAN CEL MARE, COTNARI