Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: Gimnazială Nr.1 Luncșoara

DATA: 12.04.2016

CLASA: a II-a A

PROPUNĂTOR: PUȘCOU VIORICA EDITH

OBIECTUL: Arte vizuale și abilități practice

UNITATEA TEMATICĂ: „În lumea poveștilor”

SUBIECTUL: „Ursul” – colaj.

TIPUL LECȚIE: formare de priceperi și deprinderi practice

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE:

Matematică și explorarea mediului

Comunicare în limba română

Muzică și mișcare

Dezvoltare personală

OBIECTIV FUNDAMENTAL: formarea de priceperi și deprinderi practice de a realiza un


colaj cu materiale din natură, dezvoltarea simțului practic și estetic.

COMPETENȚE GENERALE:

1. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare


diverse.

COMPETENȚE SPECIFICE:

A.V.A.P.

2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile.

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
M.E.M.

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social.

4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese
simple.

C.L.R.

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.

M.M.

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv.

D.P.

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 Să enumere materialele folosite pentru realizarea lucrării

O2 Să aplice tehnicile de lucru învățate, în realizarea compoziţiei

O3 Să realizeze sarcini de lucru mânuind corect materialele şi ustensilele de lucru

O4 Să asambleze corect puzzle-ul primit

O5 Să respecte etapele de lucru

RESURSE PROCEDURALE:

METODE ȘI PROCEDEE:

M1. Conversația

M2. Explicația

M3. Exercițiul

M4. Demonstrația

M5. Observația

M6. Munca independentă


RESURSE MATERIALE:

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

m1 planșă model

m2 lipici

m3 hârtie creponată

m4 plic cu piese de puzzle

m5 stickere Steluță

m6 fișă labirint

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

FORME DE EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbale colective și individuale

RESURSE:

UMANE: 15 ELEVI

TEMPORALE: 45 MINUTE

BIBILOGRAFIE:

1. Ministrul Educației Naționale, „Programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I,


clasa a II-a”, aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013
2. Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , „Abilităţi practice- ghid metodic clasele
I-IV„, Editura Aramis, Bucureşti, 2003
3. www.krokotak.com
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele lecției O.O. Activitatea cadrului Activitatea elevilor Resurse Resurse Metode de
crt. didactic procedurale materiale evaluare
1. Moment Asigurarea unui climat Elevii își pregătesc Conversația
organizatoric educațional favorabil materialele necesare lecției
desfășurării lecției și
pregătirea de către
elevi a celor necesare
lecției.
2. Captarea O4 Elevii vor primi câte Elevii asamblează puzzle-ul Conversația, Plic cu piese Aprecieri
atenției un plic în care vor găsi primit și vor spune ce au explicația de puzzle verbale
piesele unui puzzle pe descoperit.
care trebuie să îl
asambleze.(Anexa 1)
Voi adresa elevilor
întrebări despre
animalul descoperit în Răspund la întrebări
puzzle:
Unde trăiește ursul? Pădure
Cu ce se hrănesc urșii? Mure, zmeură, pește
3. Anunțarea Se anunță temei lecției Ascultă cu atenție Conversația
temei și a de astăzi „Ursul” din
obiectivelor materiale sintetice
4. Dirijarea Prezentarea şi Planșă model Observarea
învățării intuirea modelului sistemică
- prezint lucrarea - cer elevilor să observe Conversația,
model –,,Ursul”. modelul observația
Explicarea şi
demonstrarea Explicația
tehnicii de lucru: Demonstrația
O1 - numesc ,materialele pe care Planșă cu
le au pe mese urs, lipici,
- Cer elevilor să hârtie
indice materialele pe - numesc materialele din care creponată
care le au pe bancă. este alcătuită planșa model
- Prezint elevilor
lucrarea model şi
împreună identificăm
materialele din care
sunt alcătuite, precum
şi principalele tehnici
de lucru.
-Explic şi demonstreaz
modul de execuţie al
lucrărilor.
-Pe panou este scris
planul de lucru
necesar realizării - repetă etapele de lucru
lucrării.
-Pânǎ sǎ înceapǎ
realizarea lucrǎrii, voi
cere unui elev să
repete etapele de
lucru.
- intonează cântecul și execută Exercițiul
Încălzirea mușchilor mișcările sugerate de textul
mici ai mâini cântecului
- vom intona
cântecelul „Ne
jucăm”
Sunt atenţi la explicaţii şi
O2, Munca Observare
încearcă să realizeze lucrările
O3 Realizarea lucrării: independentă sistemică,
cât mai curat şi mai frumos
O5 - Solicit elevilor să aprecieri
realizeze lucrarea individuale
ajutându-se de planul
de lucru, folosind
corect tehnicile de
lucru
Pe parcursul orei:
= urmăresc modul de
realizare a lucrărilor
de către elevi;
=îndrum, corectez,
încurajez.
5. Evaluarea Prezint criteriile de Expun lucrările pe un pervaz Observația Aprecieri
lucrărilor în faţa clasei, după care îşi vor verbale
evaluare a lucrărilor:
aprecia fiecare lucrările şi vor individuale
 finalizarea face observaţii acolo unde nu și colective
s-a lucrat îngrijit
lucrării,
 corectitudinea
execuţiei,
 aspectul
estetic,
 originalitatea
lucrării.
Lucrările finalizate vor
fi expuse Stikere
Toți elevii vor fi Steluță
recompensați cu
stickere Steluță
6. Încheierea Moment recreativ Conversația
activității Completează labirintul explicația Fișă labirint
Elevii vor primi o fișă
labirint „Ajută pasărea
să ajungă la
ursuleț”(Anexa 3) Ascultă aprecierile Aprecieri
verbale
Fac aprecieri cu
privire la modul de
participare a elevilor
la lecţie.

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

Ajută păsărica să ajungă la ursule

S-ar putea să vă placă și